Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangtudaiduong_nhoxkon
#924889 Download miễn phí Luận văn Nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh chợ MơMỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I Tín dụng Ngân hàng và hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại Ngân hàng thương mại .3
1.1. Tín dụng ngân hàng 3
1.1.1Khái niệm tín dụng ngân hàng 3
1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 4
1.2. Phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại ngân hàng thương mại 6
1.2.1. Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính khách hàng 6
1.2.2. Các phương pháp được sử dụng trong phân tích tài chính khách hàng 10
1.2.3. Quy trình phân tích tài chính khách hàng 13
1.2.4. Nội dung hoạt động phân tích tài chính đối với khách hàng vay 15
1.2.4.1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính 15
1.2.4.2. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 26
Chương II Thực trạng hoạt động phân tích tài chính đối với khách
hàng vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh chợ Mơ . 30
2.1 Tổng quan về NHNo&PTNT chi nhánh chợ Mơ 30
2.1.1 Sự hình thành và phát triển, mô hình tổ chức và khái quát nội dung hoạt động của NHNo& PTNT chi nhánh Chợ Mơ 30
2.1.2 Tình hình cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh chợ Mơ 35
2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh chợ Mơ 37
2.2.1. Khái quát về hoạt động phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh chợ Mơ 37
2.2.2. Nội dung phân tích tài chính khách hàng vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh chợ Mơ 38
2.3. Đánh giá hoạt động phân tích tài chính khách hàng của Ngân hàng khi cho vay vốn 51
2.3.1. Những kết quả đạt được 51
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 55
Chương III Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Chợ Mơ . 58
3.1. Phương hướng hoạt động cho vay của ngân hàng trong thời gian tới 58
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng vay vốn: 59
3.2.1. Đối với việc thu thập thông tin: 60
3.2.2. Đối với hoạt động phân tích các thông tin và ra quyết định 64
3.2.3. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành đối với từng ngành nghề lĩnh vực 69
3.2.4. Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng 69
3.2.5.Tăng thêm các chỉ tiêu trong phân tích khách hàng 70
3.2.6. Lập quỹ hỗ trợ cho công tác phân tích khách hàng 71
3.3. Kiến nghị với cơ quan hữu quan 72
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 72
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 73
Kết luận 75


Phòng tín dụng.
Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đã đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng.
Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng
Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền.
Thẩm định các dự án, hoàn thiện bộ hồ sơ trình Ngân hàng nông nghiệp cấp trên theo phân cấp thẩm quyền.
Tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài. Trực tiếp làm dịch vụ uỷ thác nguồn vốn thuộc Chính phủ, Bộ, ngành khác và các tổ chức kinh tế, các cá nhân trong và ngoài nước.
Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết; đề xuất Tổng giám đốc cho phép nhân rộng.
Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
Giúp Giám đốc chi nhánh chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng của các chi nhánh NHNo& PTNT.
Phòng kế toán - ngân quỹ.
Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng nông nghiệp.
Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế koạch thu, chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh NHNo& PTNT trên địa bàn trình Ngân hàng nông nghiệp cấp trên phê duyệt.
Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo& PTNT trên địa bàn.
Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định.
Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo luật định
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước.
Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định.
Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của NHNo& PTNT
Phòng kiểm tra, kế toán nội bộ
Kiểm tra công tác điều hành của chi nhánh NHNo& PTNT và các đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Tổng Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp
Kiểm tra giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, ngân hàng Nông nghiệp
Giám sát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng
Kiểm tra độ chính xác của báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kế toán, việc tuân thủ các nguyên tắc chế độ về chính sách kế toán theo quy định của Nhà nước, ngành ngân hàng
2.1.2 Tình hình cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh chợ Mơ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997205 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement