Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hongphuong_200635
#924879 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời Nói Đầu .3
Chương I: Những vấn đề chung về vốn .5
và hiệu quả sử dụng vốn .5
I. Những vấn đề chung về vốn 5
1. Khái niệm về vốn 5
2. Vai trò của vốn. 6
3. Những đặc trưng cơ bản của vốn. 7
4. Phân loại vốn trong doanh nghiệp 9
5. Nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp. 14
6. Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp. 15
6.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp. 15
II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 15
1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 15
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 16
III. Biện pháp và phương hướng chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 18
1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm. 19
2. Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn. 19
3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh. 19
4. Tăng cường hoạt động Marketing. 20
5. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. 21
6. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 21
Chương II: Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty đầu tư khai thác Hồ Tây 22
I. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đầu tư và khai thác hồ tây. 22
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 22
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 22
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của công ty 22
4. Đặc điểm tổ chức công tác kê toán công ty. 25
II. Khái quát tình hình sử dụng vốn của công ty. 27
1. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. 27
2. Cơ cấu vốn của công ty. 35
III. Đánh giá về tình hình sử dụng vốn của công ty đầu tư khai thác hồ tây. 38
2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 39
3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 41
4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty. 43
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự dụng vốn tại công ty .46
I. Một số nhận xét về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bình Minh trong thời gian vừa qua. 46
1. Những thành tích đạt được trong quá trình sử dụng vốn kinh doanh ở công ty TNHH Bình Minh 46
2. Những hạn chế cần khắc phục trong quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty. TNHH Bình Minh 47
II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Bình Minh. 47
1. Giải pháp về chính sách, sản phẩm, thị trường, khách hàng. 47
2. Giải pháp tạo vốn. 48
3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh. 49
4. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh . 51
5. Tổ chức công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 51
6. Chủ động phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh. 51
III. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới. 52
1. Về phía nhà nước. 52
2. Về phía công ty. 53
Kết luận .54
Lời Nói Đầu
Từ sau đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam nền kinh tế nước ta từng bước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, một nền kinh tế hướng ngoại. Từ đó mọi hoạt động kinh tế, tài chính tín dụng, tiền tệ tín dụng trên thế giới và trong khu vực.
Trong bối cảnh chung của đất nước thì mỗi đơn vị, tổ chức kinh tế hay doanh nghiệp cũng chịu tác động ảnh hưởng theo, các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có tiềm lực mạnh mẽ về mặt tài chính để có điều kiện cạnh tranh và tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mặt khác, theo đà phát triển của kinh tế,các quan hệ kinh tế tài chính ngày càng mở rộng và đa dạng. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải có lượng vốn nhất định đồng thời tiến hành phân phối, quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả nhất.
Quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn ở trạng thái ổn định và lành mạnh. Đây cũng là một vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và những người làm công tác tài chính kế toán.
Xuất phát từ thực tế đó em mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bình Minh” làm đề tài nghiên cứu cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Phạm vi nghiên cứu đề tài là thông qua nguồn số liệu trong các báo cáo tài chính năm 2002, 2003,2004của Công ty TNHH Bình Minh
Ngoài ra báo cáo tốt nghiệp còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế như phương pháp tổng hợp phân tích, so sánh, hệ số… để làm rõ bản chất nội dung nghiên cứu.

Báo cáo tốt nghiệp em bố trí theo bố cục như sau:
Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, chuyên đề được chia thành 3 chương sau:
Chương I: Những vấn đề chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn.
Chương II: Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty TNHH Bình Minh
Chương III :Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sư dụng vốn tại công ty TNHH Bình Minh
Chương I: Những vấn đề chung về vốn
và hiệu quả sử dụng vốn
I. Những vấn đề chung về vốn
1. Khái niệm về vốn
Do vai trò quan trọng của vốn trong sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp nói riêng và của một nền kinh tế nói chung, từ trước tới nay không chỉ có các doanh nghiệp, những nhà quản lý quan tâm, trăn trở về nguồn huy động và cách thức sử dụng vốn mà ngay cả các nhà kinh tế, nhà lý luận đã tốn không ít giấy mực và tâm trí để đưa ra một định nghĩa, một định nghĩa hoàn chỉnh nhất về vốn của doanh nghiệp.
Dưới giác độ các yếu tố sản xuất, Các Mác đã khái quát hoá vốn thành phạm trù tư bản.Theo Các Mác, tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu vào của quá trình sản xuất. Định nghĩa của ông có tầm khái quát lớn. Tuy nhiên, do hạn chế của trình độ phát triển kinh tế lúc bấy giờ, Các Mác quan niệm chỉ có khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng dư.
Paul.A.Samuelson nhà kinh tế học theo trường phái “tân cổ điển” đã thừa kế quan niệm về các yếu tố sản xuất của trường phái cổ điển và chia các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ra thành 3 loại chủ yếu là: Đất đai, lao động và vốn. Theo ông, vốn là các hàng hoá được sản xuất ra để phục vụ cho một quá trình sản xuất mới, là đầu vào cho hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp: Đó có thể là các máy móc, trang thiết bị, vật tư, đất đai, giá trị nhà xưởng… Trong quan niệm về vốn của mình, Samuelson không đề cập tới các tài sản tài chính, những giấy tờ có giá đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Trong môn kinh tế học của D.Begg, tác giả đã đưa ra 2 định nghĩa vốn hiện vật và vốn tài chính của doanh nghiệp. Vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá đã sản xuất ra để sản xuất ra các hàng hoá khác; vốn tài chính là tiền và các giấy tờ có giá của doanh nghiệp. Như vậy D.Begg đã bổ sung vốn tài chính vào định nghĩa vốn của Samuelson.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By 0987186437
#1022092 Chào admin! Mình đang cần tài liệu này nên nhờ admin giúp mình download tài liệu với nha. Cám ơn.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022095 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement