Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By d3m0n_111
#924390 Download miễn phí Đề án Một số vấn đề cần làm đối với cán bộ quản lý trong quá trình phát triển hệ thống cán bộ ngày nay

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 2
I. Khái niệm, phân loại và vai trò của cán bộ quản lý 2
1. Khái niệm 2
2. Phân loại cán bộ quản lý 2
3. Vai trò của cán bộ quản lý 3
II. Phát triển năng lực tư duy của cán bộ quản lý hiện nay 4
1. Tiếp tục xây dựng và phát triển tư duy lý luận trong thời kỳ mới 4
2. Yêu cầu nâng cao năng lực tư duy tổ chức hoạt động thực tiễn 6
3. Một số giải pháp 7
III. Đánh giá đúng con người khâu quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ 9
VI. Để thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý . 24
V. Một số yêu cầu về công tác cán bộ 30
1. Công tác tuyển dụng cán bộ 30
2. Công tác đánh giá cán bộ 31
3. Công tác quy hoạch cán bộ 31
4. Công tác bổ nhiệm cán bộ 31
5. Luân chuyển cán bộ 32
6. Phân cấp quản lý 32
7. Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 32
IV. Chương trình hành động trong thời gian tới về công tác tổ chức cán bộ 33
KẾT LUẬN 35


Những người làm công tác tổ chức càng phảI có những phong cách dân chủ được cán bộ quý mến, gửi gắm niềm tin.Cần đI sâu tìm hiểu côngviệc cuộc sống và tâm tư tình cảm của cán bộ, qua tiếp xuc trực tiếp với cán bộ và những người chung quanh về cán bộ đó. Hồ sơ lý lịch cán bộ thường xuyên được bổ cập nhật, phản ánh kịp thời những điều kiện về tư tưởng trong công tác và sinh hoạt của cán bộ. Chế độ phê bình và tự phê bình và chế độ nhận xét cán bộ theo định kỳ cần được thực hiện có nề nếp và lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ cán bộ.
Cần có cơ chế thống nhất của Đảng cần phát huy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân trong công tác quản lý cán bộ. Thực hiện tốt việc phân công, phân cấp quản lý để công tá cán bộ gắn chặt với việc chỉ đạo thực hiên nhiệm vụ chính trị, để gắn chặt trách nhiệm nắm việc với trách nhiệm nắm người.
Cần có cơ chế mở rộng dân chủ thu hút cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân tham gia quản lý cán bộ. Chúng ta đã có một số quy định theo hướng này song cần tiếp tục mở rộng dân chủ và làm tốt hơn nữa cần khắc phục một quan niệm khá phổ biến lâu nay coi công tác cán bộ là công tác bí mật chỉ dành cho một số người được bàn vá giảI quyết. Thực hiện nghiêm túc chế độ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điịnh kỳ tự phê bình, có cơ chế khuyến khích sự phê bình của cấp dưới và lấy ý kiến tín nhiệm cán bộ, công chức về người lãnh đạo. Mở rộng và nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, để mọi công nhân viên chic trong cơ quan và nhân dân ở xã phường được phê bình và kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên, Việc nhân xét lựa chọn, giới thiệu người để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của đảng,nhà nước,đoàn thể,cần được tiến hành một dân chủ,lắng nghe ý kiếnvà tôn trọng sự lựa chọn của cử tri và các đại biểu trên cơ sở định hướng vè teu chuẩn và cơ cấu nhưng không gò ép về nhân sự cụ thể.
Cần giử vững ngyên tắc tập thể lãnh đạo trong việc bố trí bổ nhiẹm,để lại điều đọng cán bộ và những quyết định quan trọng khác trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm cho những quyết dịnh về công tác cán bộ được chính xác, ngăn chặn động cơ cá nhân, cụ bộ phe pháI hoạc dân chủ hình thức, không tạo điều kiện cho các cấp uỷ viên có được đầy đủ thông tin về cán bộ nên có những trường hợp biểu quyết theo cảm tính hay mượn danh tập thể để hợp thức hoá quyết định của cá nhân, tập thể và thủ trưởng.
Việc tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo hoàn toàn không có nghĩa hạ thấp vai trò của thủ trưởng trong công tác cán bộ. Người thủ trưởng chịu tránh nhiệm điều hành nhiệm vụ chính trị cần chủ động nghiên cứu,nhận xét, đề xuất với tập thể việc bố trí, đề bạt cán bộ trong bộ máy cơ quan, đơn vị mình. Cấp uỷ lãnh đạo khi ra quyết định cần tôn trọng lắng nghe, ủng hộ những đề xuất đúng đắn, công tâm của người thủ trưởng và trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cơ quan tham mưu và của cấp dưới mà phân tích, bổ xung, uốn nắn khi cần thiết.
Một tronh những chức trách cửa người lãnh đạo là cùng với người quản lý công việc chuyên môn còn phảI quản lý con người, quản lý cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị. Vì vậy ngoài năng lực chuyên môn giỏi, một tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo là phảI biết làm công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác với con người. Người cán bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đúc và có năng lực ắt chọn được nhiều cán bộ tốt. Nếu người lãnh đạo kém, có nhiều khuyết tật thì dễ bị bọn cơ hội, bọn xấu tranh thủ, lung lạc. Vì vậy hơn ai hết, cán bộ lãnh đạo cần gương mẫu, không ngừng tư dưỡng rèn luyện mình, có tấm lòng trong sáng chí công vô tư, không cá nhân chủ nghĩa, cục bộ bè phái. Chủ tịch Hồ Chí Minh tong nhắc nhở những người lãnh đạo.“ Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãI một cách đúng đắn các hạng người, trước hết phảI sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”
Đảng ta xác định:xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó, công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định vì “Cán bộ là cáI gốc của mọi công việc” như lời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Muốn xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, nhất định cần bắt đầu làm thật tốt từ việc tìm hiểu, nhận xét đánh giá cán bộ.
IV. Luân chuyển cán bộ – khâu đột phá nhằm xây Dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm
thời kỳ phất triển mới.
Bước vào thế kỷ XXI, khi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng phát triển một cách toàn diện cả về quy mô, tính chât và chiều sâu thì thực tiễn càng cấp bách đòi hỏi chúng ta phảI lựa chọn một sự đột phá, có tính chất quyết định trong công tác cán bộ, nhằm tạo lập cho kỳ được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quả lý, bảo đảm ngang tầm nhiệm vụ cách mạng mới. Trong vô vàn những đòi hỏi gay gắt của công tác cán bộ, vấn đề luân chuyển cán bộ nổi lên như một nhiệm vụ quan trọng và bức thiết, đã và đang đặt ra những vấn đề nóng bỏng, mà chúng ta cần quyết định lựa chọn, nắm chắc lấy và tập chung sức đủ mạnh, giảI quyết hiệu quả nhằm phá vỡ thế bị động, trì trệ, có phần cục bộ hiện nay.Chính vì lẽ đó, xuất phát từ yêu cầu phát triển nóng bỏng của thực tiễn, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống từ lịch sử, nhất là kinh nghiệm về công tác cán bộ từ các Đại hội VI, VII, VIII và cụ thể hoá một bước Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã ra Nghị quyết về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp nhằm giảI quyêt những vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách hiện nay ngư một khâu đột phá có tính chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới, thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ở thề kỷ XXI.
Nhưng cần nói rằng, vấn đề luân chuyển cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quả lý nói riêng, đối với chúng ta hoàn không phải là vấn đề mới mẻ. Bởi nẽ, kì thực, cách đây hơn 900 năm, cổ nhân chúng ta đã tong nói: Việc lớn trong chính trị của đế vương chẳng gì gấp bằng nhân tài; hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thì thế nước mạnh, nguyên khí suy htì thế lực tàn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991134 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement