Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dauyeu1248
#924388

Download miễn phí Đề tài Sự cần thiết phải tối ưu hoá chương trình sản xuất tối ưu cho doanh nghiệp

Trong tương lai không ổn định ,dòng yêu cầu sản phẩm doanh nghiệp trên thị trường là một đại lượng ngẫu nhiên biến động ngoài mong muốn của các doanh nghiệp .Nhận dạng dòng yêu cầu và những quy luật sản xuất của chúng để có một chương trình sản xuất hợp lý là một trong những nội dung được đặt ra trong chiến lược sản xuất trong nền kinh tế thị trường .Khả năng ứng dụng bài toán quy hoạch tuyến tính trong việc lựa chọn chương trình sản xuất tối ưu với các biến tĩnh đã bộc lộ những nhược đIểm làm hạn chế khả năng ứng dụng của nó trong thực tiễn.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


là mặt hành thay thế bởi vì khách hàng có thể thay thế sử dụng sản phẩm này bằng sản phẩm khác nếu họ thấy cần thiết hay khi hàng hoá thuộc loại này thường xuyên gặp trục trặc nào đó.Vì vậy hiện nay với sự phát triển của KHCN thì sẽ có rất nhiều sản phẩm thay thế dẫn tới sản phẩm cuả chúng ta sẽ khó tiêu thụ cì vậy phải quan tâm đến những sản phẩm thay thế nào đó để có chính sách phù hợp .
3/-Các nhân ttố tác động từ môi trường như luật lệ phát triển và hình thành kinh tế của mỗi nước ,chính trị xã hội công nghệ ../.
+Về tình hình phát triển kinh tế :Khi nền kinh tế đóng việc tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm sẽ được dễ dàng hơn và khi đó người tiêu dùng có đủ đIều kiện để mua sắm những sản phẩm mà họ thích ,còn nếu nền kinh tế thì thị hiếu của khách hàng lại giảm xuống .
+Vếf XH:biến đổi về xu hướng rất khó nhận ra nhưng nếu doanh nghiệp nhận thức được sự biến đổi này và sản xuất theo xu hướng ấy thì rất dễ thành công.Tiêu biểu như tập quán tiêu dùng thay đổi một cách từ từ ,vì cvậy nếu doanh nghiệp dụ đoán đúng sẽ nắm được ưu nthế trên thị trường
=>Tóm lại sự tác động đồng thời của nhiều nhân tố theo những huớng khác nhau và các quy luật khác cùng với các nhân tố khách quan nằm ngoài nhậ thức và kiếm soát của các doanh nghiệp đã làm cho nhu cầu tiêu thụ về sản phẩm đã trở thành đại lượng ngẫu nhiên không thể xác định một cách chính xác được .Tuy nhiên trong thực tế chúng ta có tiếp cận thông qua việc áp dụng mô hình dự báo nhu cầu và cho đến nay lĩnh vực quản lý sản xuất đã có nhiề mô hình dự báo nhu cầu được áp dụng cho sản xuất của các doanh nghiệp.
II. NGHIÊN CứU NHU CầU TIÊU DùNG
Để nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng cần nắm được lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng (kinh tế vĩ mô), lý thuyết phân đoạn thị trường. Người tiêu dùng trên thị trường luôn lựa chọn để tối đa hóa lợi ích trong khuôn khổ của giới hạn ngân sách tiêu dùng.
Điều kiện cơ bản để tối đa hóa lợi ích (sự thỏa dụng).
Trong đó: MUA - độ thỏa dụng biên của SPA
PA - giá của sản phẩm A
Để tối đa hóa độ thỏa dụng, người tiêu dùng không thụ động trước người sản xuất, mà còn là lực lượng "đối trọng" đối với người sản xuất. Còn các doanh nghiệp luôn lựa chọn (đầu ra, đầu vào) để tối đa hóa lợi nhuận bằng cách:
- Cực tiểu hóa chi phí kinh doanh.
- Cực đại hóa doanh thu. Điều kiện cơ bản để tối đa hóa lợi nhuận.
- Đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo: MC = MR = P
- Đối với hãng cạnh tranh không hoàn hảo: MC = MR < P
Các doanh nghiệp không muốn chỉ thu lợi nhuận thông thường mà còn muốn thu được lợi nhuận siêu ngạch. Vì vậy trên thực tế họ thể hiện tính hai mặt: vừa muốn tuân thủ vừa muốn thoát ly khỏi sự tác động của các quy luật thị trường. Xét về mặt hiệu quả, họ trở thành "đối tượng" đối với Nhà nước và đối với người tiêu dùng.
III.Các phương pháp dự báo nhu cầu sản phẩm .
Sự tác động đồng thời của nhiều nhân tố theo những cách thức và các quy luật khác nhau và trong số đó có nhiều nhân tố khách quan nằm ngoài nhận thức và kiểm soát của DN đã làm cho nhu cầu sản phẩm trên thị trường là một đại lượng ngẫu nhiên không thế xác định một cách chính xác được bởi các doanh nghiệp .Mặc dù không thể xác định một cách chính xác được nhưng ta có thẻ tiệm cận nó thông qua các mô hình dự báo nhu cầu .
Cho đến nay đã có nhiều mô hình dự báo nhu cầu để sử dụng trong dự báo sản phẩm doanh nghiệp .
1. Phương pháp giản đơn
Theo mô hình đoán này mức đoán nhu cầu cảu kỳ sau đúng bằng nhu cầu của kỳ trước nó:
(1) Ft+1=Dt
Trong đó : Ft+1: Mức dự báo kỳ t+1
Dt : Nhu cầu thực kỳ t
Phương pháp này có ưu đIểm là đơn giản và dễ làm không cần tính toán phức tạp số liệu lưu trữ ít .Kết quả dự báo nhạy bén với sự thay đổi của dòng nhu cầu nên đôí với những dòng nhu cầu biến đổi ngẫu nhiên thướng sai số lớn .Tuy nhiên kết quả này đưa tới kết quả tốt với dòng nhu cầu có tính chất xu hướng .
2. Phương pháp trung bình
Theo mức dự báo này ở thời kỳ t+1 là trung bình cộng của các thời kỳ còn lại (từ t về truớc) theo công thức:
(2) với n rất lớn
Phương pháp này san bằng được mọi biến động ngẫu nhiên của dòng nhu cầu .Đây là mô hình dự báo kém nhạy bén nhất đối với sự biến đổi của dòng nhu cầu .Phương pháp này phù hợp với các dòng nhu cầu đều và ổn định .Sai số là rất lớn nếu gặp dong nhu cầu có tính chất thời vụ hay dòng xu hướng .Nhược điểm lớn nhất số lượng tính toán nhiều và số lượng cần lưu trữ cũng lớn .
3. Phương pháp trung bình động
Đây là phương pháp kết hợp giữa phương pháp giản đơn và trung bình nhằm khắc phục những nhược đIểm của phương pháp trên .Phương pháp này thực chất là phương pháp trung bình nhưng giá trị nhỏ (n=3,5…).
Với n=3 ta có
Phương pháp này gọi là trung bìng động vì sau mỗi chu kỳ dự báo lại bỏ đi các giá trị xa nhất trong quá khứ và thêm vào một giá trị mới (giá trị hiệ tại ).Nó là sự thoả hiệp của hai phương pháp trên ,nó là trung bình của n số liệu mới nhất ,.Vì vậy nó trở nên nhạy bén hơn với thời cuộc .Ngược lại với n>1 phương pháp đã khắc phục được nhược đIểm của phương pháp giản đơn là nó không quá nhạy bén với sự biến động của dòng nhu cầu.
Phương pháp này đòi hỏi xác định n sao cho sai số dự báo là min ,đó chính là công việc của người dự báo, n phải thay đổi thường xuyên cho phù hợp với sự thay đổi của dòng nhu cầu.
Phương pháp trung bình động có trọng số.
Với mỗi số liệu trong quá khứ ta gắn nó với một trọng số @ thể hiện sụ ảnh hưởng của nó tới kết quả dự báo theo công thức :
(4)
được lựa chọn bởi người dự báo dựa trên sự phân tích chất của dòng nhu cầu, thoả mãn điều kiện và
Nhờ điều chỉnh thường xưyên hệ số nên thực tế chỉ ra rằng dự báo bằng phương pháp này mang lại kết quả chính xá hơn với trugn bình động .Các phương pháp trên có mối quan hệ với nhau.
5. Phương pháp phân tích cấu trúc
Theo phương pháp này người ta phân tích dòng nhu cầu thực tế trong quá khứ thành các yếu tố cơ bản sau: Xu hướng T:là sự biến đổi có tính chất chu kỳ của dòng yêu cầu theo thời gian.
Mức biến đổi theo thời vụ S: do những biến đổi có tính chất chu kỳ của nhu cầu
Các yếu tố ngẫu nhiên R: phát sinh do nguyên nhân bất thường gây ra thay đổi khí hậu bão lụt dẫn đến sự thay đổi sản phẩm trên thị truờng .
Nhu cầu thực tế ở Dt ở kỳ thứ t được biểu diễn dưới hai hình thức :
-Hình thức cộng các yếu tố : Dt= Tt + St + Rt
-Hình thức nhân các các yếu tố: Dt= Tt . St . Rt
Thông thường người ta hay sử dụng hình thức thứ hai.
Phương pháp san bằng số mũ
Phương pháp trung bình động và phương pháp trung bìng động có trọng số có hai nhược đIểm chính là :
Để dự báo nhu cầu ở thời kỳ t+1 ta chỉ sử dụng n mức cầu thực tế gần đây nhất từ thứ t trở về trước ,còn các số liệu từ n+1 trở về trước ta cắt bỏ .Nhưng thực tế và lý luận không ai chứng ming được rằng các số liệu từ n+1 trở về trước hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đại l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement