Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huy_da_phan_22101987
#924368

Download miễn phí Đề án Vai trò quản lý của nhà nước trong việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu 2

Chương I: TTBĐS và vai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường 3

I. Sự hình thành TTBĐS trong nền KTTT` 3

1. Khái niệm BĐS 3

2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của TTBĐS 9

3. Sự vận động của TTBĐS trong nền KTTT và tính tất yếu phải có sự quản lý của nhà nước 11

II. Quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển TTBĐS 18

4. Vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển TTBĐS 18

5. Nội dung và công cụ quản lý nhà nước đối với TTBĐS 21

Chương II: Thực trạng TTBĐS và tác động của cơ chế quản lý

 nhà nước đối với TTBĐS ở nước ta hiện nay 32

I. Tình hình phát triển TTBĐS ở Việt Nam hiện nay 32

1. Các loại TTBĐS ở Việt Nam 32

2. Thực trạng TTBĐS ở nước ta 33

II. Công tác quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển TTBĐS ở nước ta 35

1. Kết quả đã đạt được 35

2. Tồn tại và nguyên nhân 38

Chương III: Quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lý

 của nhà nước trong sự hình thành và phát triển TTBĐS ở nước ta 42

I. Quan điểm của đảng và nhà nước về phát triển TTBĐS trong nền KTTT có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN 42

II. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với TTBĐS ở Việt nam 45

Kết luận 48

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xã hội, tức là sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò điều tiết của nhà nước, bởi vì bản thân kinh tế thị trường tự nó không thể giải quyết được những vấn đề xã hội, không thể chấp nhận được sự bất công và sự bất bình đẳng trong xã hội và sự hy sinh của con người để đạt được sự tăng trưởng với bất cứ giá nào. Tuy vậy, giải quyết vấn đề xã hội không thể vượt quá khả năng cho phép của nền kinh tế, mà phải đặt nó trong mối quan hệ với kinh tế, tạo tiền đề và điều kiện cho nhau.Vì vậy, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước là rất cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng, khắc phục các mâu thuẫn nảy sinh để xã hội ổn định và phát triển.
BĐS khi tham gia thị trường trở thành một loại hàng hoá đặc biệt mà không một nhà nước nào bỏ qua việc định hướng, điều tiết và kiểm soát. Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh BĐS, sự tác động của nhà nước đối với các đơn vị kinh doanh BĐS ở thị trường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành, mở rộng TTBĐS vận hành một cách lành mạnh và có hiệu quả. Nhà nước tạo lập cho các chủ thể kinh tế môi trường kinh tế- xã hội- luật pháp để phát triển, qua đó nhà nước định hướng sự phát triển của các chủ thể kinh tế tham gia TTBĐS theo mục tiêu đã định. Nhà nước sử dụng các chính sách vĩ mô tác động một cách gián tiếp đến các chủ thể kinh tế tham gia vào TTBĐS như: chính sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chính sách và luật pháp bảo hộ quyền sở hữu, quyền sử dụng; luật đầu tư, chính sách thuế, chính sách đền bù khi thu hồi, giải toả... Đây được coi là nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh BĐS. Mặt khác, nhà nước thúc đẩy sự phát triển của các nhân tố bên trong của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS bằng cách giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tạo điều kiện nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp. Ban hành các chính sách và giải quyết về đất đai, tín dụng, cung cấp thông tin trên thị trường, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho sự phát triển của BĐS, tạo các BĐS trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn tới các BĐS khác. Đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trách nhiệm đối với lực lượng quản lý và công nhân của các doanh nghiệp. Như vậy, sự tác động của nhà nước đến việc hình thành và mở rộng TTBĐS là sự tác động của hệ thống chủ trương, chính sách, giải pháp vĩ mô trong việc phát triển nguồn lực kinh tế nội tại của từng doanh nghiệp tham gia vào thị trường này và tạo môi trường kinh tế- xã hội thuận lợi để định hướng, thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển sang kinh doanh BĐS theo CCTT với những mục tiêu, chiến lược đã đặt ra.
Nói đến một thị trường BĐS có sự quản lý của nhà nước là nói đến khái niệm về một TTBĐS công khai, tự giác, đảm bảo các mối quan hệ về BĐS được nhà nước kiểm soát chặt chẽ, người sở hữu tài sản được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình đối với các tài sản đó. Đối với thị trường này, vai trò của nhà nước là quan trọng đảm bảo cho các mối quan hệ mua- bán, thuê- giao, xây dựng... được diễn ra công khai, theo đúng trình tự, nền nếp và quy định:
Nhà nước tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho sự hình thành và mở rộng thị trường BĐS. Ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật đất đai, nhà ở, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, cá nhân trong quan hệ đất đai và nhà ở.
Thông qua quy hoạch, kế hoạch đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế- xã hội để định hướng cho sự hình thành và phát triển TTBĐS, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm; đảm bảo xây dựng nhà ở hợp lý; giúp cho nhà nước quản lý chặt chẽ sự phát triển các BĐS và có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ và sử dụng các BĐS đạt hiệu quả cao.
Tạo môi trường chính trị- xã hội ổn định, bảo đảm cho TTBĐS hình thành và phát triển ổn định, không bị xáo trộn. Kìm chế sự hoạt động của thị trường ngầm, hoạt động kinh doanh trôi nổi không có sự quản lý đảm bảo sự lành mạnh trong hoạt động của thị trường này.
Thông qua chính sách kinh tế vĩ mô mà nhà nước sử dụng để tác động vào sự hình thành và phát triển TTBĐS. Ban hành và thực hiện hệ thống chính sách về đất đai và nhà ở như chính sách giá cả, chính sách thuế, chính sách đầu tư... kích thích các tổ chức, chủ thể kinh tế sử dụng đầy đủ hợp lý, tiết kiệm đất đai, nâng cao khả năng sinh lời của đất đai, xây dựng và phát triển nhà ở hợp lý, đạt hiệu quả cao để góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội của cả nước và bảo vệ môi trường sinh thái.
Tạo lập sự cân bằng trên TTBĐS , điều tiết và quản lý TTBĐS thông qua việc tác động vào nguồn cung- cầu BĐS
Cầu về BĐS là khối lượng BĐS mà người mua sẵn sàng chập nhận và có khả năng thanh toán để nhận được khối lượng BĐS đó trên thị trường. Người mua ở đây thường là người tiêu dùng và có thể là người sử dụng BĐS đó phục vụ cho sản xuất hay sinh hoạt của con người. Cầu trên TTBĐS là rất lớn, đa dạng và không ngừng tăng lên cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế như: đất ở, văn phòng, đất sử dụng cho mục đích trồng trọt, đất xây dựng, các khu công nghiệp giao thông, công trình công cộng… đặc biệt trong những năm gần đây cầu về BĐS ở các đô thị không ngừng tăng lên do quá trình đô thị hoá, chính sách quy hoạch, phát triển đô thị của nhà nước… Tuy nhiên, trên thực tế lại xuất hiện hiện tượng “ cầu giả tạo”, do có những đối tượng, thành phần không có nhu cầu sử dụng, tiêu dùng, tiến hành đầu tư BĐS không phải để đáp ứng nhu cầu sử dụng của bản thân mà để đầu cơ buôn bán trên thị trường, làm tăng giả tạo cầu về BĐS, do đó đẩy giá BĐS lên cao. Do vậy, vai trò của nhà nước là kiểm soát lượng cầu này một cách chặt chẽ giảm thiểu tối đa hiện tượng đầu cơ, tích trữ, qua đó kiểm soát được giá cả BĐS.
Cung BĐS trên thị trường là một khối lượng BĐS sẵn sàng đưa ra trao đổi trên thị trường tại một thời điểm nào đó với một mức giá giới hạn nhất định. Cung BĐS là cung về một loại hàng hoá đặc biệt, nó có những đặc thù so với hàng hoá thông thường khác. Người ta không thể tự động tăng cung theo chủ ý của mình hay điều chỉnh cung BĐS theo không gian cũng như chủng loại, chất lượng của BĐS. Trên thực tế, cung về BĐS là không đồng đều giữa các vùng, các khu vực hay trong các ngành sản xuất. Sự chênh lệch này càng rõ nét khi so sánh giữa hai thị trường ở thành thị và nông thôn. Do vậy, vai trò của Nhà nước là điều tiết lại lượng cung giữa các khu vực, đảm bảo đáp ứng đồng đều về lượng cung thông qua các chính sách phát triển nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng…
Cầu BĐS không ngừng tăng lên trong khi cung lại có hạn và phản ứng chậm so với sự biến động mạnh của lượng cầu, làm giá trị thị trường của BĐS tăng lên, gây nên những “cơn sốt” về BĐS tại thời điểm nhất định. Do vậy với vai trò quản lý củ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement