Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By taiemmatoinhuthe174
#924365 Link tải luận văn miễn phí cho ae

A. LỜI NÓI ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 2
PHẦN I Cơ sở lý luận chung 2
PHẦN II Đẩy mạnh xuất khẩu hàng 7
dệt may vào thị trường Mỹ
Chương I Khái quát về nước Mỹ 7
Chương II Cơ chế và các bộ phận của cơ 9
chế quản lý hàng nhập khẩu
hàng dệt may của mỹ
Chương III Đặc điểm, dung lượng thị trường 12
Mỹ về nhập khẩu hàng dệt may
1. Tình hình nhập khẩu hàng dệt 13
may của Mỹ
2. Nguồn nhập khẩu hàng dệt may 14
của Mỹ
Chương IV Thực trạng xuất khẩu ngành 16
dệt may sang thị trường Mỹ
1. Thực trạng 16
2. Thuận lợi và khó khăn 17
PHẦN III Một số giải pháp đẩy mạnh 19
Xuất khẩu ngành hàng dệt may
I. Những chính sách của nhà nước 19
II. Giải pháp đối với doanh nghiệp 21
C.KẾT LUẬN 24
D.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, duy trì và phát triển văn hoá dân tộc, tiếp thu những tinh hoa của văn hoá nhân loại. Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ VIII nhấn mạnh “ Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Dựa vào các nguồn lực trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Xây dựng một nền kinh tế mở hội nhập với khu vực và thế giới hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả”. Một trong những thị trường có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế thế giới nói chung và kinh tế khu vực nói riêng là Mỹ. Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này chẳng những tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập, mà còn gia tăng sự phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam.
Đề tài này tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến thị trường Mỹ như : luật pháp, khả năng tiêu thụ, đối thủ cạnh tranh...nhằm góp phần nhỏ giúp các doanh nghiệp dệt may đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.
NỘI DUNG
PHẦN 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG

1. Khái niệm về thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các nước thông qua mua bán. Sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá riêng biệt của từng quốc gia. Điều kiện để Thương mại quốc tế sinh ra, tồn tại và phát triển là : thứ nhất, có sự tồn tại và phát triển của kinh tế hàng hoá-tiền tệ, kèm theo đó là sự xuất hiện của tư bản thương nghiệp ; thứ hai, có sự ra đời của nhà nước và sự phát triển của phân công lao động quốc tế giữa các nước.
Thương mại quốc tế là hoạt động kinh tế đã có từ lâu đời : dưới chế độ chiếm hữu nô lệ và tiếp đó là chế độ nhà nước phong kiến. Trong các xã hội nô lệ và phong kiến, do kinh tế tự nhiên còn chiếm địa vị thống trị, nên thương mại quốc tế chỉ phát triển với quy mô nhỏ bé. Lưu thông hàng hoá giữa các quốc gia chỉ dừng lại ở một phần nhỏ sản phẩm sản xuất ra và chủ yếu là để phục vụ cho tiêu dùng cá nhân của giai cấp thống trị đương thời. Thương mại quốc tế chỉ thực sự phát triển trong thời đại tư bản chủ nghĩa và trở thành động lực phát triển quan trọng của cách sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Ngày nay sản suất đã được quốc tế hoá. Không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển kinh tế mà lại không tham gia vào phân công lao động quốc tế và trao đổi hàng hoá với bên ngoài. Đồng thời, ngày nay Thương mại quốc tế không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là buôn bán với bên ngoài, mà thực chất là cùng với các quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốc tế. Do vậy, cần coi thương mại quốc tế không chỉ là một nhân tố bổ sung cho kinh tế trong nước mà còn phải coi sự phát triển kinh tế trong nước phải thích nghi với lựa chọn phân công lao động quốc tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Nh0cLuV
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004333 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement