Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobelanna
#924358

Download miễn phí Đề tài Vận dụng phương pháp hồi quy tương quan để phân tích ảnh hưởng của chi phí quảng cáo đến doanh thu của công ty dệt may Hà Thủy

Trên thực tế, ngoài mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng (một tiêu thức nguyên nhân, một tiêu kết quả) tức phương trình hồi quy là phương trình một đường thẳng, ta còn gặp mối quan hệ tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng, tức phương trình hồi quy là một đường cong, chẳng hạn giữa tuổi nghề và năng suất lao động: trước tiên, sự tăng lên của tuổi nghề dẫn đến năng suất lao động tăng, nhưng đến một giới hạn nào đó thì sự tăng lên của tuổi nghề sẽ không làm tăng thêm năng suất lao động mà có thể còn làm giảm năng suất lao động. Điều này do nhiều nguyên nhân, có thể do tuổi tăng lên cùng với sự gia tăng của tuổi nghề làm cho mức độ linh hoạt giảm đi sự sáng tạo và tiếp thu kiến thức mới cũng giảm theo

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
****
Năm 1986, đánh dấu bước ngoặt lớn trong nền kinh tế Việt Nam, từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xa hội chủ nghĩa dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Trong thời kì mới, nền kinh tế hàng hoá phát triển với nhiều loại hình khác nhau, trong đó có thành phần kinh tế tư nhân đang phát triển một cách mạnh mẽ và phổ biến. Với tính chất ưu việt là có thể tận dụng khai thac một cách triệt để, hiệu quả nguồn lực, do đó phù hợp với nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt trong và ngoài nước, với xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá nên được cả xã hội quan tâm và phát triển. Đối với loại hình kinh tế tư nhân, quảng cáo đóng vai trò quan trọng tạo ra trước hết là lợi ích kinh tế cho các chủ thể kinh tế và sau đó là tạo vị thế trên thương trường cho các doanh nghiệp. Thông qua quảng cáo, các doanh nghiệp có thể quảng bá rộng rãi sản phẩm của mình đến các khách hàng trong và ngoài nước nhằm đạt được sản lượng tiêu thụ lớn nhất, hay tạo doanh thu cũng như lợi nhuận cao nhất, đồng thời xây dựng được một thương hiệu có uy tín được mọi khách hàng tín nhiệm.
Thấy được xu hướng nóng bỏng ấy trong tình hình hiện nay, em đã chọn đề tài nghiên cứu về tình hình quảng cáo- được coi như chiến lược của một doanh nghiệp tư nhân. Đề tài là:”vận dụng phương pháp hồi quy tương quan để phân tích ảnh hưởng của chi phí quảng cáo đến doanh thu của công ty dệt may Hà Thủy”.
Kết cấu gồm:
Lời mở đầu
Chương 1: Lý thuyết chung về hồi quy tương quan.
Chương 2: Vận dụng phương pháp hồi quy tương quan
để phân tích ảnh hưởng của quảng cáo tới
doanh thu của công ty dệt may Hà Thủy.
Chương I: Lý thuyết chung về hồi quy tương quan
I. Nhiệm vụ của hồi quy tương quan.
Liên hệ hàm số và liên hệ tương quan.
Giữa các sự vật hiện tượng tự nhiên cũng như trong cuộc sống luôn tồn tại mối liên hệ, mối liên hệ đó rất phong phú, nhiều vẻ - đó là quan điểm của các nhà triết học, lí luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, do đó các sự vật hiện tượng đó luôn tác động qua lại lẫn nhau, không hiện tượng nào phát sinh, phát triển một cách độc lập, tách rời các hiện tượng khác.
Trong mối liên hệ phổ biến đó, nếu xét theo mức độ chặt chẽ của mối liên hệ có thể phân ra thành hai loại bao gồm:
+ Thứ nhất là liên hệ hàm số: là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ giữa tiêu thức nguyên nhân hay còn gọi là biến độc lập, kí hiệu là x và tiêu thức kết quả còn gọi là biến phụ thuộc, kí hiệu là y. Quan hệ này có thể biểu diến dưới dạng tổng quát là hàm số : y = f(x), nến khi x thay đổi, có thể xác định được giá trị của y qua mối liên hệ này.
+ Thứ hai là mối liên hệ tương quan: là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ giữa tiêu thức nguyên nhân x và tiêu thức kết quả y. Sự không chặt chẽ đó được thể hiện ở chỗ khi tiêu thức nguyên nhân x thay đổi thì tiêu thức kết quả y thay đổi nhưng nó không ảnh hưởng hoàn toàn, quyết định đến sự biến đổi này. Do đó cứ mỗi giá trị của x sẽ cho nhiều giá trị của y, đây gọi là tập hợp hay phân phối của các tiêu thức kết quả y. Ví dụ: Trong một xí nghiệp có liên quan giữa tuổi nghề và năng suất lao động, có 15 công nhân có tuổi nghề x là 5 năm thì khả năng y sẽ có 15 mức năng suất lao động khác nhau và ngược lại. Nguyên nhân do năng suất lao động chịu tác động của tuổi nghè, sức khoẻ, trình độ, độ khéo léo, tâm lí…
Do tính không chặt chẽ đó nên để phản ánh mối liên hệ này đúng đắn, đòi hỏi phải nghiên cứu trên nhiều đơn vị tức là nghiên cứu hiện tượng lớn.
Nhiệm vụ của nghiên cứu hồi quy và tương quan.
Vì mối liên hệ giữa các hiện tượng là rất phổ biến nên việc nghiên cứu nó là rất quan trọng của thông kê. Phương pháp hồi quy và tương quan thường được sử dụng để nghiên cứu nhằm giải quyết hai mục đích:
2.1. Xác định mô hình (phương trình) hồi quy phản ánh mối liên hệ giữa các tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả.
Để giải quyết mục này đòi hỏi phải phân tích đặc điểm bản chất của mối liên hệ giữa các hiện tượngđể chọn hàm số phù hợp gọi là phương trình hồi quy.
Việc giải quyết nhiệm vụ này tuỳ từng trường hợp mục đích nghiên cứu cụ thể để xác định một, hai, ba… tiêu thức nguyên nhân (biến độc lập) và một tiêu thức kết quả (biến phụ thuộc) và xác định rõ đâu là tiêu thức nguyên nhân, đâu là tiêu thức kết quả.
Thu thập tài liệu cũng là bước quan trọng để thực hiện được nhiệm vụ này. Có hai loại phương trình hồi quy nguyên nhân kết quả, phương trình hồi quy tuyến tính là phương trình đường thẳng, phương trình hồi quy phi tuyến là phương trình một đường cong. Nên có thể xác định phương trình hồi quy thông qua đồ thị và một số tiêu chuẩn khác. Nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức nguyên nhân với một tiêu thức kết quả là hồi quy bội.
2.2. Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan.
Thực chất là việc đánh giá xem xét mối quan hệ giữa các hiện tượng là chặt chẽ hay lỏng lẻo. Nhiệm vụ này được thực hiện qua việc tính toán hệ số tương quan, tỉ số tương quan. tuỳ từng trường hợp vào nhiệm vụ được giả quyết như thế nào, ở dạng nào thì đánh giá theo dạng đó. Tức với mục đích nghiên cứu khác nhau, hai nhiệm vụ có thể được đồng thời giải quyết hay giải quyết độc lập với nhau.
ý nghĩa của nghiên cứu thống kê hồi quy - tương quan.
Hồi quy - tương quan là thống kê rất phổ biến và có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong ngành thống kê mà đối với ngành kinh tế khác như sử dụng để xây dựng các mô hình kinh tế, dùng để tiến hành đoán hay một số ngành thống kê khác.
II. Hồi quy tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng.
1. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn.
a. Mô hình hồi quy tuyến tính đơncủa tổng thể mẫu.
Ví dụ: có tài liệu về lãi suất (%) và tỉ lệ lạm phát (%) trong năm 1988 của 9 nước như sau:
Tỉ lệ lạm phát
7.2
4
3.1
1.6
4.8
51
2.0
6.6
4.4
Lãi suất
19.9
9.4
7.5
4.0
11.3
66.3
2.2
10.3
7.6
Tài li cho thấy giữa tỉ lệ lãi suất và tỉ lệ lạm phát có mối liên hệ với nhau. Nhìn chung thì khi tỉ lệ lạm phát tăng thì lãi suất tăng, tuy nhiên mối liên hệ này không hoàn toàn chặt chẽ vì khi tỉ lệ lạm phát tăng thì lãi suất cũng tăng nhưng không phải tăng một cách tương ứng, Hay nói cách khác lãi suất và tỉ lệ lạm phát có mối liên hệ tương quan theo cách định nghĩa ở phần trên.
Có thể biểu diễn mối quan hệ này qua đồ thị để thấy rõ hơn với tỉ lệ lạm phát (x) là trục hoành, còn tỉ lệ lãi suất (y) là trục tung.
Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ, chín điểm biểu diễn tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ lãi suất của chín nước trên, nối các điểm lại ta được một đường gấp khúc. Đây được gọi là đường hồi quy thực tế, căn cứ hình dáng của đường hồi quy thực tế, ta có thể xây dựng đường hồi quy lí thuyết biểu diễn dưới dạng một hàm số. ở đây đường hồi quy lí thuyết là một phương trình đường thẳng.
= b0 + b1x
Trong đó:
x: trị số của tiêu thức nguyên nhân (tỉ lệ lạm phát)
: trị số điều chỉnh của tiêu thức kết quả (tỉ l
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online