Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By loi_lam
#924348

Download miễn phí Đề án Kĩ thuật phân tích và phương pháp hình thức hoá trong công nghệ phần mềm

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM 2

1.Định nghĩa 2

2.Tầm quan trọng của SW 2

2.1 Vai trò tiến hoá của SW 3

2.2 Vai trò của SW trong việc phát triển HTMT 4

3.Ứng dụng của SW 4

3.1 SW hệ thống 4

3.2 SW thời gian thực 5

3.3 SW nghiệp vụ 5

3.4 SW khoa học và công nghệ 6

3.5 SW nhúng 6

3.6 SW máy tính cá nhân 6

3.7 SW trí tụê nhân tạo(AI) 6

II. CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 7

1.Khái niệm 7

2.Lịch sử và xu hướng phát triển của CNPhần mềm 8

CHƯƠNG II

PHÂN TÍCH YÊU CẦU 10

I.KHÁI NIỆM 10

II.QUY TRÌNH PHÂN TÍCH YÊU CẦU 11

III.NGUYÊN LÍ PHÂN TÍCH 13

1. Miền thông tin của vấn đề phải được diễn đạt lại và hiểu rõ. 14

2.Miền thông tin 14

3.Mô hình hoá 15

4.Phân hoạch 16

5.Cái nhìn bản chất và cài đặt 16

CHƯƠNG III

CÁC KĨ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC HOÁ TRONG CNPhần mềm 18

I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG CNPhần mềm 18

II. KĨ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC HOÁ TRONG CNPhần mềm 20

1.Phương pháp phân tích yêu cầu 20

1.1 Các đặc trưng chung 21

1.2 Sự khác biệt trong phương pháp phân tích 21

2. Phân tích có cấu trúc 22

2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD (data flow diagram) 23

2.2 Mở rộng cho các hệ thống thời gian thực 24

2.3 Cơ chế của phân tích có cấu trúc 27

2.3.1 Tạo ra mô hình luồng dữ liệu 27

2.3.2 Tạo ra mô hình luồng điều khiển 28

2.3.4 Đặc tả điều khiển và đặc tả tiến trình 28

2.4 Phân tích có cấu trúc và Case 29

3.Phân tích hướng sự vật 29

3.1 Khái niệm hướng sự vật 30

3.2 Mô hình hoá phân tích hướng sự vật 31

4. Phương pháp mô hình hoá dữ liệu 32

4.1 Khái niệm 32

4.2 Kĩ thuật mô hình hoá dữ liệu 32

5. Phương pháp hướng cấu trúc dữ liệu 34

5.1 Đặc điểm của phương pháp hướng cấu trúc dữ liệu 34

5.2 Phương pháp luận Warnier – Orr 35

5.3 Phát triển hệ thống JACKSON 37

6. Kĩ thuật phân tích và thiết kế có cấu trúc (SADT) 39

7. Kĩ thuật đặc tả hình thức 39

8. Kĩ thuật tự động hoá 40

8.1 Phương pháp luận kĩ nghệ yêu cầu phần mềm(SREM) 40

8.2 Ngôn ngữ phát biểu vấn đề/Bộ phân tích phát biểu vấn đề (PSL/PSA) 40

8.3 Công nghệ cho việc sinh tự động hệ thống (TAGS) 41

KẾT LUẬN 42

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lại xem có đủ tiêu chuẩn hay không,có đúng với mô tả khách hàng không.
Việc phân tích yêu cầu có thể tiến hành theo 2 cách như sau:
Phân tích hướng quan điểm
Đối với các hệ thống cỡ trung và cỡ lớn, có các người dùng cuối khác nhau về phân loại. Do vậy, có nhiều quan điểm khác nhau về cùng một hệ thống, quan điểm quan trọng nhất cần được xác định làm cơ sở cho việc cấu trúc các phân tích yêu cầu.
Phân tích hướng phương pháp
Phân tích hướng phương pháp có thể coi là cách tiếp cận phổ biến nhất.Kết quả của phương pháp được biểu diễn bởi một số phương pháp cấu trúc để mô hình hoá hệ thống.
III.nguyên lí phân tích
Trên hai thập kỉ qua, người ta đã xây dựng ra một số phương pháp phân tích và đặc tả SW.Những người nghiên cứu đã xác định ra các vấn đề và nguyên nhân của chúng và đã xây dựng ra các quy tắc và thủ tục để vượt qua chúng.Mỗi phương pháp đều có ki pháp và quan điểm duy nhất.Tuy nhiên tất cả các phương pháp này đều có quan hệ với một tập các nguyên lí cơ bản:
1. Miền thông tin của vấn đề phải được diễn đạt lại và hiểu rõ.
Các mô hình mô tả cho thông tin, chức năng và hành vi hệ thống cần được xây dựng.
Các mô hình phải được phân hoạch theo cách để lộ ra các chi tiêt theo kiểu phân tầng .
Tiến trình phân tích phải đi từ thông tin bản chất hướng tới chi tiết cài đặt.
Bằng cách áp dụng những nguyên lí này, người phân tích tiếp cận vấn đề một cách hệ thống.Miên thông tin cần được xem xét sao cho người ta có thể hiểu rõ chức năng một cách đầy đủ. Các mô hình được dùng cho việc trao đổi thông tin một cách rõ ràng, ngắn gọn.Việc phân hoạch được dùng để làm giảm độ phức tạp...
2.Miền thông tin
SW được xây dựng ra để xử lí dữ liệu : biến đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác.Tuy nhiên SW cũng xử lí cả sự kiện nữa.Mọi sự kiện biểu thị cho một khía cạnh nào đó của hệ thống.Dữ liệu và sự kiện đều nằm trong miền thông tin của vấn đề.
Miền thông tin chứa ba cách nhìn khác nhau về dữ liệu và điều khiển khi chúng được máy tính xử lí : (1) luồng thông tin, (2) nội dung thông tin, (3) cấu trúc thông tin.
Luồng thông tin biểu thị cho cách thức mà dữ liệu và điều khiển thay đổi khi chúng chuyển qua hệ thống. Trong quá trình này các thông tin phụ có thể được bổ xung từ kho dữ liệu.Phép biến đổi được áp dụng cho dữ liệu chính là chức năng hay chức năng con mà chương trình phải thực hiện.Dữ liệu và điều khiển di chuyển giữa hai phép biến đổi xác định giao diện cho từng chức năng.
biến đổi 1
biến đổi 2
Hình 2. Luồng thông tin
Nội dung thông tin biểu thị cho từng khoản mục dữ liệu và điều khiển có chứa một khoản mục thông tin lớp nào đó.
Cấu trúc thông tin biểu thị cho cách tổ chức bên trong của các khoản mục dữ liệu và điều khiển khác nhau.
3..Mô hình hoá
Mô hình tạo ra nhằm mục đích hiểu rõ hơn về thực thể thực tế cần xây dựng.Khi thực thể là một vật vật lí thì ta có thể xây dựng một mô hình giống hệt về hình dạng, nhưng nhỏ hơn về quy mô.Nhưng khi thực thể xây dựng là SW thì mô hình của chúng ta phải mang dạng khác.Nó phải có khả năng mô hình hoá thông tin mà SW biến đổi,các chức năng làm cho phép biến đổi đó thực hiện được, và hành vi của hệ thống khi phép biến đổi được xảy ra.
Trong khi phân tích yêu cầu phần mềm, chúng ta tạo ra các mô hình về hệ thống cần xây dựng. Các mô hình tập trung vào điều hệ thống phải thực hiện, không chú ý đến cách thức nó thực hiện. Các mô hình được tạo ra khi phân tích yêu cầu còn đóng một số vai trò quan trọng:
Trợ giúp cho người phân tích trong việc hiểu về thông tin, chức năng và hành vi của hệ thống, do đó làm cho nhiệm vụ phân tích yêu cầu được dễ dàng và hệ thống hơn.
Mô hình trở thành tiêu điểm cho việc xem xét và do đó trở thành phần mấu chốt cho việc xác định tính đầy đủ, nhất quán và chính xác của đặc tả.
Mô hình trở thành nền tảng cho thiết kế,cung cấp cho người thiết kế một cách biểu diễn chủ yếu về SW.
Các phương pháp phân tích trong xác định yêu cầu cũng chính là các phương pháp mô hình hoá.
4.Phân hoạch
Các vấn đề trong thực tế thường rất lớn và phức tạp.Việc phân hoạch những vấn đề như vậy thành các bộ phận giúp chúng ta hiểu và dễ dàng thiết lập mối giao diện giữa chúng để có thể thực hiện được chức năng toàn bộ.
Về bản chất, việc phân hoạch là phân rã một vấn đề thành các bộ phận hợp thành.Về mặt quan niệm, chúng ta thiết lập một biểu diễn có cấp bậc về chức năng hay thông tin và phân hoạch phần tử phía trên nhất theo : (1) để lộ ngày một nhiều chi tiết theo khi đi theo chiều đứng của cấp bậc hay (2) phân rã vấn đề về mặt chức năng bằng cách đi theo chiều ngang của cấp bậc. Sau khi đã phân rã, các chức năng con liên kết với chức năng chính. Trong thực tế, việc phân hoạch luồng thông tin và hành vi của hệ thống sẽ cung cấp cái nhìn phụ về yêu cầu hệ thống.
5.Cái nhìn bản chất và cài đặt
Cái nhìn bản chất về yêu cầu phần mềm trình bày các chức năng cần được thực hiện và thông tin cần được xử lí không tính tới các chi tiết cài đặt.Bằng cách tập trung sự chú ý vào bản chất của của vấn đề ngay những giai đoạn đầu của phân tích yêu cầu, chúng ta để các tuỳ chọn vẫn còn mở để xác định những chi tiết cài đặt trong các giai đoạn đặc tả yêu cầu và thiết kế phần mềm về sau.
Cái nhìn cài đặt về yêu cầu phần mềm trình bày cách biểu diễn trong thế giới thực các chức năng xử lí và cấu trúc thông tin.Trong một số trường hợp, biểu diễn vật lí được xây dựng xem như bước đầu tiên trong thiết kế phần mềm.Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống tin học hoá lại được xác định theo cách thức áp chế việc sắp xếp những chi tiết cài đặt nào đó.
Cần lưu ý rằng việc phân tích yêu cầu phần mềm nên tập trung vào việc phần mềm phải thực hiện cái gì, chứ không nên tập trung vào việc cài đặt cách xử lí như thế nào.Hơn nữa một mô hình cài đặt biểu thị cho mốt vận hành hiện tại, tức là , việc cấp phát hiện có hay được đề nghị cho mọi phần tử hệ thống.Mô hình bản chất là tổng quát theo nghĩa việc thực hiện chức năng không được chỉ là tường minh.
Chương III
Các kĩ thuật phân tích và phương pháp hình thức hoá trong CNPM
I. khái quát chung về kĩ thuật và phương pháp trong CNPM
Như chúng ta đã biết, SW gồm 3 nhóm tạo nên: Nhóm các kĩ thuật, phương pháp luận; Nhóm các chương trình và nhóm các tư liệu.Có thể nhận thấy vai trò quan trọng không thể thiếu của các kĩ thuật và phương pháp khi đi vào nghiên cứu về chúng.
Nhóm các kĩ thuật và phương pháp luận gồm có:
Các khái niệm và trình tự cụ thể hoá một hệ thống
Các phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề
Các trình tự thiết kế và phát triển được chuẩn hoá
Các phương pháp đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình, kiểm thử, toàn bộ quy trình quản lí phát triển SW
Khi chế tác SW cần nhiều kĩ thuật, chúng ta xem xét hai khái niệm : phương pháp luận và phương pháp kĩ thuật.
Phương pháp luận (Methodology) : là những chuẩn mực cơ bản để chế tạo phần mềm với các chỉ tiêu...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement