Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By depmachanh88
#924347 Download miễn phí Đề án Xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam, thực trạng và giải phápMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3
I. CÁC HỌC THUYẾT VÀ QUAN ĐIỂM VỀ NGOẠI THƯƠNG. 3
1. Các khái niệm 3
2. Thuyết trọng thương 3
3. lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adamsmith 4
4. Lý thuyết lợi thế so sánh(tương đối) của David Ricardo 6
5. Lý thuyết tỉ lệ các yếu tố của Heckscher-Ohlin 7
6. Quan điểm của C.Mac 8
II. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 9
1. Vai trò của xuất khẩu 9
1.1 Đối với nền kinh tế thế giới nói chung 9
1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đố với VN 10
1.3 Vai trò của xuất khẩu nông sản 12
2. Nhiệm vụ và nội dung của hoạt động xuất khẩu 13
2.1 Nhiệm vụ 13
2.2Nội dung hoạt động xuất khẩu hàng hoá 14
III. CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM 21
1. Căn cứ để xác định phương hướng xuất khẩu 21
2. Phương hướng cơ cấu xuất khẩu. 22
3. Phương hướng hình thành các vùng xuất khẩu: 22
4. Ngành hàng xuất khẩu then chốt 22
IV- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 23
1- Các yếu tố kinh tế. 23
1.1Tỉ giá hối đoái và tỉ xuất ngoại tệ của hàng xuất khẩu. 23
1.2.Mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế 23
1.3.Cơ chế kinh doanh và sản xuất trong và ngoài nước 23
2. Các yếu tố xã hội. 24
3- Các yếu tố chính trị, chính phủ và luật pháp. 24
4- Các yếu tố về tự nhiên và công nghệ 25
5. Yếu tố hạ tầng phục vụ mua bán hàng hoá quốc tế 26
6. Yếu tố thị trường trong và ngoài nước 26
7. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 26
7.1.Nhân tố bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính 26
7.2.Nhân tố về con người 26
7.3.Nhân tố mạng lưới kinh doanh 27
7.4.Vốn- khả năng tài chính 27
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM TỪ 1995-2003 28
I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM 28
1. Thời kỳ trước 1986 28
2. Thời kỳ từ 1986 29
II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MỘT SỐ HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CHỦ LỰC. 33
1. Hoạt động xuất khẩu Gạo 33
2. Hoạt động xuất khẩu thuỷ sản 35
3. Hoạt động xuất khẩu cà phê 36
4. Hoạt động xuất khẩu một số nông sản khác 36
III. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM 37
1- Thị trường Nhật Bản 39
2- Thị trường các nước Asean. 39
3 - Thị trường EU 40
4 - Thị trường Mỹ 42
5- Thị trường liên bang Nga và các nước Đông Âu và Trung Quốc 43
III. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM 44
1) Khó khăn đối với những nhà sản xuất. 44
2) Hạn chế mà các nhà kinh doanh gặp phải: 45
3) Hạn chế từ phía nhà nước 46
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO 49
I/ CÁC GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU VÀ PHÁP CHẾ TỔ CHỨC. 49
1/ Chính sách xuất khẩu của một số nước và khu vực trên thế giới: 49
1.1 Chiến lược mở cửa ra thị trường thế giới- một số kinh nghiệm của Nhật và các nước NICs. 49
1.2 Kinh nghiệm từ một số nước ASEAN 51
1.3 Chính sách xuất khẩu của Trung Quốc 55
2. Chính sách xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam hiện nay. 57
2-1 Các chính sách xuất khẩu liên quan đến mặt hàng nông lâm sản. 57
3. Các giải pháp về chính sách 59
3.1 Chính sách nhà nước đối với người sản xuất hàng xuất khẩu 60
3.2 Chính sách của nhà nước đối với các nhà kinh doanh 62
II. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC NGUỒN HÀNG, CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ CẤU HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU. 64
1. Giải pháp về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hoá 64
Dự kiến phát triển một số nông sản chủ yếu đến 2010 65
Biểu 3: Phát triển một số nông sản chủ yếu đến năm 2010 66
2. Giải pháp đối với hoạt động xuất khẩu 69
3. Một số giải pháp cụ thể cho xuất khẩu hàng nông sản chủ lực 71
3.1. Gạo: 71
3.2. Thuỷ sản: 72
3.3. Cà phê: 73
4. Các giải pháp khác 73
KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
MỤC LỤC 77

Nước ta là một nước nông nghiệp, phần lớn dân số sống ở nông thôn với nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Để phát triển kinh tế xã hội một cách ổn định và bền vững, chúng ta cần quan tâm đến phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, nân cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu hàng nông sản là một trong những hướng đi đúng đắn và khả thi. Nhưng tại sao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu của nước ta còn thấp? Tại sao các hàng hoá nông sản xuất khẩu của nước ta thường bị thua thiệt về giá cả, về tranh chấp? Tại sao sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản xuất khẩu nước ta vẫn còn kém?... và nhiều câu hỏi nữa về hàng nông sản xuất khẩu đang đặt ra đối với nước ta mà câu trả lời không dễ. Rõ ràng xuất khẩu nông sản của nước ta từ những năm đầu 1990 đã gặt hái được những thành tựu quan trọng đáng tự hào về kim ngạch xuất khẩu, về thị trường, về uy tín..., đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta.
Tuy nhiên, những hạn chế của xuất khẩu nông sản vẫn chưa được giải quyết triệt để, vẫn đang trong vòng “luẩn quẩn” của mấy vấn đề: giảm giá hàng hoá nông sản xuất khẩu, thị trường không vững chắc, chất lượng hàng hoá chưa cao, năng lực cạnh tranh thấp.... Việc giải quyết các vấn đề này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi nước ta đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.
Để giải quyết được những vấn đề đang đặt ra cần có sự phối hợp hành động của các Bộ Ban ngành, các doanh nghiệp doanh nhân, Hiệp hội ngành nghề... em xin đề xuất một số ý kiến nhằm cải thiện tình hình sản xuất và xuất khẩu nông sản hiện nay thông qua đề án Xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
Đề án gồm 3 chương với nội dung chính:
Chương I: Những cơ sở lý thuyết của hoạt động xuất khẩu
Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam từ 1995-2003
Chương III: Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam đạt hiệu quả cao
Em xin chân thành Thank GS.TS Đặng Đình Đào đã tận tình giúp đỡ em trong việc nghiên cứu, tham khảo ý kiến, tài liệu để hoàn thành đề án này.

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

I. CÁC HỌC THUYẾT VÀ QUAN ĐIỂM VỀ NGOẠI THƯƠNG.
1. Các khái niệm
Ngoại thương: là hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế ở những quốc gia khác nhau.
Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ ra nước ngoài.
Hàng nông sản: hiện nay được hiểu theo nghĩa rộnglà những sản phẩm được sản xuất ra từ nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. Nó bao gồm nông sản thuần tuý, thuỷ sản và lâm sản.
2. Thuyết trọng thương
Phát triển phát triển nhất ở châu Âu, mạnh và rõ nhất là ở Anh và Pháp từ giữa thế kỷ XV, XVI, XVII và kết thúc giữa thế kỷ XVIII.
Những đại biểu thay mặt như Jean Dodin, Melon, Thomas Mum.
Tư tưởng chính của phái trọng thương: thuyết này cho rằng sự phồn vinh của một quốc gia được đo bằng lượng tài sản mà quốc gia đó cất giữ thường được tính bằng vàng. Do đó, theo thuyết này, chính phủ nên xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu và nếu thành công họ sẽ nhận được giá trị thặng dư mậu dịch được tính theo vàng từ một nước hay các nước bị thâm hụt. Vàng là phương tiện để củng cố quyền lực của các nhà nước TƯ.
Lợi nhuận buôn bán theo chủ nghĩa trọng thương là kết quả của sự trao đổi không ngang giá và lừa gạt. Trong trao đổi phải có một bên thua và một bên được. Dân tộc này làm giàu bằng cách hy sinh lợi ích của dân tộc khác.
Đề cao vai trò của nhà nước trong việc điều khiển nền kinh tế thông qua “bảo hộ”, “điều hướng” và “gia tăng hiệu năng” của nền kinh tế trong nước. Học thuyết kêu gọi nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế như: lập hàng rào thuế quan để bảo hộ mậu dịch, có các biện pháp như miễn thuế nhập khẩu cho các nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, cấm bán ra nước ngoài những sản phẩm từ thiên nhiên; thực hiện tài trợ xuất khẩu, duy trì quota và đánh thuế nhập cao với những mặt hàng tiêu dùng nhằm duy trì xuất siêu (hạn chế hay cấm nhập khẩu thành phẩm, nhất là hàng xa xỉ). Khuyến khích trở hàng bằng thuyền của nước
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anhhong12
#974625 cho mình xin tài liệu này với: Đề án Xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974630 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement