Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vanipea
#924341

Download miễn phí Đề án Sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc thực hiện thương mại điện tử trên lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin

 Mục Lục Trang

Lời Mở Đầu

CHƯƠNG I Các Vấn Đề Chung Về Thương Mại Điện Tử

I Khái niệm về Thương Mại Điện Tử

1. Công nghệ thông tin

2. Khái niệm Thương Mại Điện Tử

3. Phạm vi của Thương Mại Điện Tử

3.1 Lĩnh vực công nghệ

3.2 Lĩnh vực marketing và tạo ra khách hàng mới

3.3 Lĩnh vực kinh tế

3.4 Sự liên kết điện tử

3.5 Giá trị gia tăng của thông tin

3.6 Phát triển thị trường

3.7 Cơ sở hạ tầng dịch vụ

3.8 Luật pháp, tính riêng tư và các chính sách công cộng

II Lợi ích của Thương Mại Điện Tử

1. Lợi ích từ phía người sản xuất

2. Lợi ích từ phía người tiêu dùng

3. Lợi ích từ phía xã hội

III Các điều kiện cần thiết cho sự phát triển Thương Mại Điện Tử

1. Điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin

2. Cơ sở hạ tầng kinh tế

3. Hành lang pháp lý

4. Điều kiện nhân lực

IV Tình hình phát triển Thương Mại Điện Tử trên thế giới và trong khu vực.

1. Thương Mại Điện Tử trên thế giới

2. Thương Mại Điện Tử ở Mỹ

3. Thương Mại Điện Tử ở Trung Quốc

4. Thương Mại Điện Tử ở các nước ASEAN

CHƯƠNG II Thực Trạng Phát Triển CNTT Cho TMĐT ở Việt Nam

I Chiến lược chung phát triển Thương Mại Điện Tử

1. Phát triển cùng Internet.

2. Tổ chức linh hoạt

3 Sử dụng Thương Mại Điện Tử

4. Hoạt động kiểu mới trên thị trường

5. Các vấn đề về tổ chức

6. Vấn đề thực hiện

7. Vấn đề tiếp thị

II Thương Mại Điện Tử ở Việt Nam

1. Thực trạng phát triển CNTT ở Việt Nam và tác động của nó đến Thương Mại Điện Tử

2. Hạ tầng cơ sở CNTT ở Việt Nam

2.1 Công nghệ tính toán

2.2 Công nghệ truyền thông

III Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của CNTT tới hoạt động Thương Mại Điện Tử

CHƯƠNG III Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển CNTT Trong Thương Mại Điện Tử

I Mục tiêu, chủ trương phát triển CNTT ở Việt Nam

II Nhiệm vụ, giải pháp phát triển CNTT ở Việt Nam

1. ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả CNTT trong toàn xã hội để sớm tiếp cận Thương Mại Điện Tử

2. Tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng CNTT và phát triển CNTT phục vụ Thương Mại Điện Tử

3. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT trợ giúp TMĐT

4. Đẩy mạnh việc xây dựng mạng thông tin quốc gia bao gồm hệ thống viễn thông và Internet Việt Nam

5. Tăng cường đổi mới công tác quản lý nhà nước với lĩnh vực CNTT

Kết Luận

Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng thông tin liên lạc còn có nhu cầu quản lý tri thức do thông tin tạo nên. Đây không phải là điều gì mới lạ, tuy nhiên số lượng thông tin tăng lên và sự chia sẻ thông tin làm cho việc quản lý tri thức ngày càng quan trọng hơn. Không có nó các công ty và nhân viên sẽ không thể tìm và tận dụng các cơ hội, hay có thể bị ngợp trong một núi thông tin mà họ không thể xử lý.
Làm việc với các đối tác kinh doanh thông qua TMĐT đòi hỏi sự cân bằng giữa khả năng của bản thân doanh nghiệp và khả năng của các đối tác truyền thông. Đây là một trong những mục tiêu của EDI, ví dụ, hình thức của dữ liệu được truyền giữa các đối tác cũng như phương tiện truyền tin đều cần được tiêu chuẩn hóa. Nhưng các bên hợp tác có thể vẫn cần đổi mới các thủ tục của mình để xử lý các dữ liệu EDI họ nhận được.
Nếu một doanh nghiệp không sẵn sàng, hay không thể đáp ứng các yêu cầu về năng lực thì có thể sử dụng một người trung gian. Điều này tỏ ra đặc biệt hữu ích trong các dự án ngắn hạn. Người trung gian có thể cung cấp một mối liên hệ tạm thời đối với các dữ liệu quan trọng, cung cấp một cơ sở chung cho các doanh nghệp trao đổi thông tin với nhau. Điều này cũng giải quyết được vấn đề kiểm soát quyền truy cập. Trong một môi trường thông tin linh hoạt, thành viên của cộng đồng thông tin có thể không những xem, mà còn sửa đổi được dữ liệu của người khác. Nhiều doanh nghiệp không muốn để người ngoài truy cập thông tin của mình, chưa nói gì đến cho họ thay đổi thông tin đó. Việc thiết lập quyền truy cập cho các đối tác, thiết lập một khâu kiểm soát trung gian và giám sát sự truy cập, cũng như bảo quản các ngân hàng dữ liệu có thể phù hợp với các doanh nghiệp muốn chia sẻ dữ liệu mà không phải duy trì một hệ thống an ninh phụ trợ đối với người ngoài.
6. Vấn đề thực hiện.
Kế hoạch lập ra thì cần thực hiện. Đôi khi thực tiễn của hệ thống thông tin tiêu chuẩn là đủ để hình thành một khung hành động. Các doanh nghiệp cũng không nên coi nhẹ giá trị, kinh nghiệm của bộ phận thông tin của mình, nhưng cần thử nghiệm nó bằng Internet, đặc biệt là về chức năng động và cách tiếp cận hệ thống mở. Chưa tính đến có lợi hay không, các công việc thông thường được thực hiện trên Internet theo một cơ chế rất khác.
Tiến hành các dự án thử nghiệm là một cách tốt cho bất cứ một hoạt động qui mô nào, bất kể là có bao nhiêu hàm Internet hay TMĐT hay không. Đối với TMĐT, các dự án thử nghiệm với một số khách hàng hay đối tác kinh doanh sẽ là đặc biệt hữu ích, những thử nghiệm ban đầu như vậy giúp tìm ra các vấn đề trong cả hoạt động và nhận thức trước khi ứng dụng với qui mô lớn, khó có cơ hội sửa chữa sai lầm.
Tuy nhiên, cũng có những vấn đề mà dự án thử nghiệm không tìm ra được, và chỉ phát sinh khi dự án được thực hiện với quy mô lớn. Ví dụ, quản lý dữ liệu trở thành một vấn đề quan trọng khi triển khai dự án thử nghiệm trên thực tế.
Việc lập kế hoạch mở rộng trang web và các dữ liệu liên quan, tự động hóa các thủ tục, tu bổ trang web là rất quan trọng để doanh nghiệp thành công. Và điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi doanh nghiệp tăng cường tính tương tác với khách hàng. Đó là lý do rất nhiều công ty sử dụng những cơ sở dũ liệu quan hệ lớn và cách tiếp cận hướng đối tượng để tạo ra các trang web.
Tự động hóa việc trình bày trang web cũng tạo điều kiện thay đổi các thông tin phù hợp với khách hàng. Khi đã thu thập đủ thông tin để định dạng khách hàng, doanh nghiệp có thể sử dụng định dạng đó để định hướng cách trình bày trang web, hay để định hướng các chương trình khuyến mại và sửa đổi sản phẩm.
Việc định dạng khách hàng và sửa đổi các sản phẩm, dịch vụ hướng khách hàng trở nên ngày càng tinh vi hơn khi TMĐT phát triển. Phương pháp càng tinh vi càng đòi hỏi nhiều dữ liệu, và dữ liệu có thể thu thập được từ các giao dịch với khách hàng trên mạng : từ thói quen truy cập và mua bán trên trang web, thói quen thanh toán tới các yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật, hỗ trợ khách hàng. Bởi vì các dữ liệu đều được số hóa nên chúng có thể được thu thập và phân tích. Nhiều doanh nghiệp sử dụng kho dữ liệu của mình để chứa các thông tin về khách hàng, và đang phát triển các kĩ thuật khai thác thông tin để tìm hiểu thói quen cũng như nhu cầu khách hàng. Những phương pháp này tạo điều kiện để phân nhóm thị trường, dẫn đến những thay đổi hướng khách hàng hợp lý hơn.
Đa phần các công nghệ đang được phát triển cho TMĐT đều tương đối mới và kém hoàn chỉnh so với các điện tử khác. Như vậy còn cần rất nhiều thử nghiệm - không chỉ doanh nghiệp phải thử nghiệm các dự án TMĐT khác nhau, mà các nhà cung cấp phần mềm cũng đang phải thử nghiệm. Do đó các công cụ cần thiết để xây dựng hệ thống TMĐT có thể hay là không có sẵn, hay là không đủ tinh vi. Nhưng các doanh nghiệp thường tìm được đủ sản phẩm để bắt đầu trong khi chờ đợi các công nghệ phát triển hơn.
Việc tự động hóa các thủ tục và dữ liệu thương mại là quan trọng khi doanh nghiệp dự tính hỗ trợ giao dịch và thanh toán điện tử như một bộ phận của mô hình thương mại. Dựa vào kiểu giao dịch định hỗ trợ, doanh nghiệp sẽ phải quyết định lượng thông tin, dịch vụ hay lượng thời gian nhỏ nhất để tính tiền. Thậm chí nếu dự định thực hiện giao dịch điện tử, doanh nghiệp cũng phải tính đến vấn đề nhiều khách hàng vẫn thích các tài khoản dài hạn hơn ví dụ dễ kiểm soát hơn. Doanh nghiệp có thể đề nghị cả hai hệ thống cho khách hàng, nhưng bất kể là hệ thống nào thì doanh nghiệp cũng phải kết hợp nó với hệ thống kế toán hiện hành. Nếu không thì doanh nghiệp sẽ phải thiết kế một hệ thống mới bao hàm tất cả.
7. Vấn đề tiếp thị.
Hãy tranh thủ việc Internet đã trở thành một phương tiện tương tác thực sự, để đưa vào các trang web những dữ liệu động và hỗ trợ các giao dịch giữa người mua và người bán. Điều này đặt ra những vấn đề mới và cơ hội mới cho các nhà tiếp thị. Như đã biết hệ thống TMĐT trên Internet có thể thu thập thông tin về nhu cầu và các mẫu hành vi khách hàng, cho phép thiết lập các quan hệ riêng giữa khách hàng và người bán. Hiện nay các phòng tiếp thị có thể vươn tới những nhóm khách hàng mới, mhư các tiểu nhóm và các cộng đồng trực tuyến.
Các nhà tiếp thị cũng phải giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu khách hàng có tính đến bí mật khách hàng. Khi tiến đến thương mại doanh nghiệp - doanh nghiệp, điều này có thể không phải là vấn đề nhưng nhiều khách hàng trên Internet đều cảm giác nên đưa càng ít thông tin về mình càng tốt.
Việc tùy biến sản phẩm và khuyến mại Internet không cần luôn luôn trên cơ sở một - một, vì các tiểu nhóm thị trường trường tỏ ra cân bằng. Nhưng doanh nghiệp cũng cần tránh tạo ra những nhóm quá nhỏ. Phân nhóm càng chính xác thì doanh nghiệp càng dễ thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nhưng nếu phân nhóm quá nhỏ thì lại không hỗ trợ được cho việc giảm chi phí phát triển các sản phẩm cụ thể, ngay cả khi Internet đã giảm đáng kể những chi phí này. Việc...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement