Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hj_be_yomj_kute
#923878

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty hỗ trợ và phát triển công nghệ Detech

Mục lục

Lời nói đầu

Phần I : khái quát về công ty Hỗ trợ và phát triển công nghệ ( DETECH. Co).

I. quá trình hình thành và phát triển của công ty.

1, chức năng

2, trách nhiệm.

3, quyền hạn.

II. sơ đồ khối của bộ máy tổ chức của công ty.

 1, sơ đồ khối.

 2, cơ cấu tổ chức quản lý

 3, cơ cấu tổ chức sản xuất.

 4, đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm ở công ty.

Phần II : nội dung kế tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

I. Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất.

1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DNSX.

1.1,chi phí sản xuất,giá thành sản phẩm.

1.1.1chi phí sản xuất

1.1.2. giá thành sản phẩm.

1.2. yêu cầu quản lý chi phí sản xuất.

1.3. nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất,tính giá thành sản phẩm.

2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất.

2.1. phương pháp hạch toán,chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.

2.2. đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.

2.3. chứng từ,tài khoản kế toán.

2.3.1. kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

2.3.2. kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

2.4. trình tự kế toán.

3. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm.

3.1. phân loại giá thành sản phẩm.

3.1.1. phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính gia thành.

3.1.2. phân loại giá thành theo phạm vi tính toán.

3.2. công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang.

3.2.1. đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL trực tiếp hoăc theo chi phí NVL chính.

3.2.2. đánh giá sản phẩm làm dở theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

3.2.3. đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức hay kế hoạch.

3.3. các phương pháp tính giá thành.

3.3.1. đối tượng tính giá thành .

3.3.2. các phương pháp tính giá thành sản phẩm.

3.3.2.1. phương pháp tính giá thành giản đơn.

3.3.2.2. phương pháp tính gia thành phân bước

3.3.2.3. phương pháp tính giá thành theo hệ số

3.3.2.4. phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

II. Thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất ở công ty.

tổ chức công tác kế toán ở DN.

sơ đồ khối phòng kế toán của công ty

nhiệm vụ và quyền hạn của phòng kế toán

chứng từ sổ sách

3.1 . chứng từ phiếu chi

3.2. sổ cái

3.3. khái quát lại quy trình hạch toán

3.4. khái quát thành sơ đồ tài khoản chữ T

Thực tế hạch toán bằng số liệu ở công ty DETECH

1.kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty.

 1.1. phân loại chi phí sản xuất ở công ty.

1.1.1 Chi phí trực tiếp

1.1.2. Chi phí gián tiếp

1.2 .đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty DETECH.

 1.3. kế toán tập hợp chi phí sản xuất tai công ty DETECH.

 1.3.1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trưc tiếp

 1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ

2. Công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty DETECH

2.1. Đối tượng tính giá thành,kỳ tính giá thành.

2.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang.

2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty DETECH

Phần III. NHỮNG NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT.

I. Tóm tắt về công ty DETECH.Co

II. Nhận xét về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty DETECH

1. những ưu điểm.

2. những hạn chế.

 3. ý kiến đề xuất

 kết luận

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ược tính toán xác định khi sản phẩm đã tiêu thụ.
- Giá thành sản phẩm toàn bộ: là gá thành bao gồm toàn bộ các chi phí cố định và chi phí biến đổi thuộc chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.Do bản chất của nó, giá thành sản xuất toàn bộ thông thường đóng vai trò chủ yếu trong các quyết định mang tính chiến lược dài hạn: quyết định ngừng sản xuất hay tiếp tục sản xuất một loại sản phẩm nào đó.Vì vậy, chỉ tiêu giá thành sản xuất toàn bộ có ý nghĩa quan trọng trong quản trị DN. Tuy vậy, với DN sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau việc tính toán giá thành toàn bộ của từng sản phẩm một cách thường xuyên là chi phí thực tế và mang lại rất ít lợi ích nếu như DN không phải đứng trước sự lựa chọn mang tính quyết định nào .
- Giá thành sản xuất theo biến phí: chỉ bao gồm các biến phí sản xuất, kể cả biến phí trực tiếp và biến phí gián tiếp. Chỉ tiêu này chủ yếu được swr dụng trong môi trường kỉêm soát hoạt động, trong đó quản lý phải đưa ra các quyết định thuần tuý, tứ thời và thứ yếut
Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang.
Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm làm dở: trong các DN giá thành sản phẩm thường chỉ được tính cho sản phẩm hoàn thành nhập kho. Muốn tính được giá thành cho sản phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ ta phải tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang vì chi phí sản xuất trong kỳ không những chỉ cho việc sản xuất khối lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho mà còn chi ra để tạo nên sản phẩm dở dang cuối kỳ.
- Sản phẩm làm dở trong DN sản xuất là những sản phẩm, nửa thành phẩm đang nằm trên các dây chuyền sản xuất hay chưa đến kỳ thu hoạch,chưa hoàn thành, chưa bàn giao, tính vào khối lượng bàn giao thanh toán.
Để xác định giá thành sản phẩm được chính xác, một trong những điều kiện quan trọng là phải đánh giá chính xác sản phẩm dở dang cuối kỳ, tức là xác định số chi phí sản xuất tính cho sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu.
Tuỳ theo đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ và tính chất của sản phẩm, DN có thể áp dụng một trong những phương pháp đánh giá sản phẩm dở sau.
3.2.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL trực tiếp hay theo chi phí NVL chính.
Theo phương pháp này trị giá sản phẩm làm dở chỉ tính phần chi phí NVL trực tiếp hay chi phi NVL chính trực tiếp còn các chi phí khác tính cho sản phẩm hoàn thành.
Công thức xác định giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ:
Dđk + Cn
Dck = x Qd
Qht + Qd
Trong đó: - Dck,Dck :trị giá sản phẩm dởđầu kỳ,cuối kỳ
- Cn :Chi phí NVL (CPNVLCTT) trong kỳ
- Qht :Khối lượng
Phương pháp này có ưu điểm là khối lượng tính toán ít,đơn giản nhưng vì bỏ qua các chi phí khác nên phương pháp này tính chính xác không cao.
Phương pháp này thường được áp dụng với các DN sản xuất có chi phí NVLchiếm tỉ trọng lớn và chủ yếu trong giá thành sản phẩm,sản phẩm làm dở ít và không chênh lệch nhiều giữa các kỳ.
3.2.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
Theo phương pháp này căn cứ vào mức độ hoàn thành của sản phẩm làm dở ở từng công đoạn chế biến để quy đổi thành sản lượng hoàn thành tương đương và xác định sản phẩm làm dở cuối kỳ.
Sản phẩm làm dở cuối kỳ được tính đầy đủ các khoản mục chi phí(chi phí NVL trực tiếp,chi phí nhân công trực tiếp,chi phí sản xuất chung)theo nguyên tắc:
- Những chi phí bỏ một lần ngay từ đầu của quy trình công nghệ sản xuất thì được tính đều cho sản phẩm hoàn thành và sản phẩm làm dở theo công thức:
Dđk + C
Dck = x Qd
Qht + Qd
- Những chi phí bỏ vào dần dần trong quá trình sản xuất theo mức độ chế biến, sản xuất sản phẩm,việc đánh giá sản phẩm làm dở được tính theo công thức:
Dđk + C
Dck = x Q’d
Qht + Qd
Qd: khối lượng sản phẩm làm dở cuối kỳ tính cho sản lượng sản phẩm hoàn
thành tương đương.
Q’d = Qd x Mức độ hoàn thành của sản phẩm làm dở.
Phương pháp này có ưu điể và độ chính xác cao,song khối lượng tính toán nhiều vì phải xác định mức độ hoàn thành của sản phẩm làm dở.
Phương pháp này thích hợp với những DN có khối lượng sản phẩm làm dở nhiều,chi phí NVL chiếm tỉ trọng không quá lớn tronh tổng chi phí.Sản phẩm làm dở không đồng đều giữa các kỳ.
3.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức hay kế hoạch.
Phương pháp này áp dụng thích hợp với các DN thực hiện việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức hay kế hoạch.
Theo phương pháp này căn cứ vào khối lượng dở dang và chi phí sản xuất định mức (hay kế hoạch)cho một đơn vị sản phẩm ở từng phân xưởng,giai đoạn để tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Trị giá sản phẩm khối lượng sản phẩm Định mức chi phí
dở dang = dở dang cuối kỳ x hay kế hoạch
+ Tổ chức kiểm kê sản phẩm dở dang cuối tháng: thường phát phiếu đến từng công nhân ở các phân xưởng và hướng dẫn ghi chép vào thời điểm nhất định sau đó bộ phận thống kê thu về để phân loại,tổng hợp kết quả kiểm kê cho biết số lượng sản phẩm làm dở ở các công đoạn sản xuất khác nhau và mức độ hoàn thành về mắt kỹ thuật của chúng.
Các phương pháp tính giá thành.
3.3.1 Đối tượng tính giá thành:là loại sản phẩm,công việc,lao vụ do DN sản xuất ra cần phaỉ tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị.
Việc xác định đối tượng tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm của kế toán.Các căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành:
Về tổ chức sản xuất.
+ Tổ chức sản xuất đơn chiếc: Đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm,từng công việc.
+ Tổ chức sản xuất hàng loạt: đối tượng tính giá thành là từng loạt sản phẩm.
+ Sản xuất khối lượng lớn: mỗi loại sản phẩm sản xuất là một đối tượng tính giá thành.
Về quy trình công nghệ sản xuất:
+ Quy trình công nghệ sản xuất giản đơn: Đối tượng tính giá thành là sản phẩm đã hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ.
+ Quy trình sản xuất phức tạp liên tục thì đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm đã hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ,cũng có thể là các loại nửa thành phẩm hoàn thành ở từng giai đoạn sản xuất.
+ Quy trình công nghệ phức tạp kiểu song song thì đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm được lắp ráp hoàn chỉnh,cũng có thể là bộ phận,chi tiết sản phẩm.
- Ngoài ra còn phải căn cứ vào yêu cầu,trình độ quản lý,trình độ hạch táon kinh doanh của DN.Xác định đối tượng tính giá thành đúng và phù hợp vứi điều kiện,đặc điểm của DN giúp cho kế toán mở sổ kế toán,tổ chức các bảng tính giá thành sản phẩm lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp,tổ chức công việc tính giá thành hợp lý đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ DN.
3.3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.
Phương pháp tính giá thành là một phương pháp hay hệ thống phương pháp được sử dụng để tính giá thành sản phẩm và đơn vị sản phẩm,nó mang tính thuần tuý kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tựơng tính giá thành.Việc tính gi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement