Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By storyl0v3_pandal0veUDV
#923877

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp quân đội

Mục Lục

I: Mở Đầu

1: Lý do chọn đề tài

2: Nhiệm vụ của đề tài

3: Đối tượng phạm vi nghiên cứu

4: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5: Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

II: Nội Dung

Chương 1: Cơ sở lý luận

I- Quan điểm chủ nghĩa Mác- LêNin về phẩm chất và năng lực cán bộ.

II- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

III- Yêu cầu về phẩm chất, năng lưc của cán bộ lãnh đạo

IV- Yêu cầu của cán bộ quản lý trong cơ chế thị trường hiện nay

Chương II: Thực trạng về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp quân đội

I: Khái quát về tình hình, hoạt động của công ty xây lắp 665

II: Thực trạng phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong công ty.

Chương III:Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp trong công ty xây lắp 665

I- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ở các doanh nghiệp .

II- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý kinh tế .

III- Thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch cán bộ .

IV- Đổi mới khâu xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá và sử dụng cán bộ trong thời kỳ mới .

V- Đổi mới khâu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

VI- Đổi mới hoàn thiện chính sách đối với cán bộ doanh nghiệp quân đội .

VII- Đổi mới cơ quan tham mưu về công tác cán bộ .

VIII- Kết luận

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ực ( Đức - Tài) thì đức là cái gốc, cái dược ưu tiên và có ý nghĩa quyết định trước hết đối với người cán bộ.
Mặt “Đức” trong nhân cách người cán bộ ở đây rất rộng, nó bao gồm chữ : Tín, nhân, cần kiệm, liêm chính và được phản ánh trong cả ba mối quan hệ mà theo Người đó là : Đối với mình, đối với công việc và đối với người khác
Trong tác phẩm’ Đường cách mệnh” tư tưởng Hố Chí Minh về đạo dức cách mạng bao gồm những nội dung: cần kiệm, chí công, vô tư, cả quyết sửa lỗi mình, không hiếu danh kiêu ngạo, nói thì phải làm , phải giữ vững chủ nghĩa, dám hy sinh, ít ham muốn về vật chất
Trong ‘Sửa đổi lề lối làm việc”, tư tưổng Hồ Chí Minh được thể hiện ở : Nhân, nghiã, trí, dũng, liêm.... Và Người đã khái quát: Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ ở công việc gì đêu không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đĩch xây dựng chủ nghĩa xã hội .
Chính vì vậy, Người xác định rõ vị trí của người cán bộ không phải là những ông quan cách mạng, mà là công bộc của dân . Đây là tư tưởng xuyên suốt trong phẩm chất đạo dức của người cán bộ. Người thường nhắc nhở cán bộ, thông báo về nguy cơ của tệ quan liêu, hách dịch, rời xa quần chúng .... Có những người trong lúc đấu tranh thì hăng hái, trung thành, không sợ hiểm nguy, không sợ cực khổ . Song đến khi có quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ , phạm vào tham ô, lãng phí, không tự giác mà biến thành người có tội với cách mạng . Do vậy muón trở thành người cán bộ cách mạng chân chính thì phải thường xuyên và tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng hàng ngày, hàng giờ, trong mọi hoàn cảnh. Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống mà nó là kết quả của sự khổ luyện, đòi hỏi người cán bộ có ý chí cao, có cái tâm trong sáng, chí công vô tư, sẵn sàng cống hiến hết mình cho cách mạng .
Người yêu cầu người cán bộ phải thực hành liêm khiết trong nhân dân, chống chủ nghĩa cá nhân
Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ cách mạng thể hiện sự bao quát, đầy đủ các mối quan hệ xã hội cơ bản . Từ mối quan hệ với tổ quốc, đến nhân dân đến mối quan hệ với tập thể cá nhân , nó cũng phản ánh con đường biện chứng của quá trình rèn luyện, hình thành phẩm chất đạo đức của người cán bộ , từ tình cảm đến nhận thức, trách nhiệm và tiến tới xây dựng ý chí cách mạng . Theo Ngưới đạo đức gắn liền với năng lực. Chính nhờ có đạo đức cách mạng mà mỗi người cán bộ tự hoàn thiện mình và hình thành năng lực . Vì vậy đạo đức cách mạng là nền tảng vững chắc để từ đó, người cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ cuả mình.
b- Năng lực, trình độ người cán bộ
Hồ Chí Minh đặt ra những yêu cầu rất cao về phẩm chất đạo đức , đồng thời cũng rất coi trọng mặt Tài trong nhân cách của người cán bộ .Người cán bộ , ngoài mặt Đức ra còn phải đòi hỏi có Tài, tức là phải có năng lực, kỹ thuật lãnh đạo con người để đạt được mục tiêu đề ra . Người chỉ rõ : Năng lực không ro bẩm sinh, mà nó được hình thành nhờ giáo dục, tự giáo dục và rèn luyện, học tập tu dưỡng của bản thân chính người cán bộ.
Người yêu cầu cán bộ phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, năng lực. Muốn không ngừng nâng cao năng lực, Người chỉ rõ: Một mặt cán bộ phải thường xuyên tích luỹ kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn, mặt khác phải không ngừng học tập qua trường lớp, qua tiếp thu kinh nghiệm của người khác và đề cao sự tự học tập của bản thân .
Về năng lực của người cán bộ, Người coi đức tính ham học hỏi, không dấu dốt, không chủ quan tự mãn, không nản chí, thường xuyên tư phê bình và phê bình..... Đó là những phẩm chất thuộc tiêu chuẩn hàng đàu về năng lực củ người cán bộ
2- Quan điểm của Đảng ta về phẩm chất và năng lực cán bộ.
Nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất năng lực người cán bộ, Đảng cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng đến vấn đề này và coi đó là một trong những khâu then chổt trong toàn bộ hoạt động của Đảng ở mọi giai đoạn của cách mạng.
Phẩm chất và năng lực là chuẩn mực, thước đo dể đánh giá người cán bộ. Đây cũng là những yêu cầu quan trọng nhất của quá trình đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Đảng ta xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vân mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong quá trình xây dựng Đảng.
Qua từng thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ có tính chất bước ngoặt, tiêu chuẩn, nội dung về phẩm chất năng lực của cán bộ được thay đổi điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hoá cho phù hợp với những bước phát triển của cách mạng. Nhưng bao giờ tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực cán bộ vẫn được xem xét trên quan điểm coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc
Theo quan điểm của Đảng ta, tiêu chuẩn cơ bản của người cán bộ trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay là:
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập và CNXH, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cuả nhà nước
- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng vàkiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bố mật thiết với nhân dân , được nhân dân tín nhiệm.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị , quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đấp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
3-Quan điểm của Đảng ta về phẩm chất, năng lực của cán bộ trong quân đội nhân dân Việt Nam
Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội là một bộ phận công tác cán bộ của Đảng, Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội phải quán triệt yêu cầu quan trọng nhất là: Đảm bảo cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, nâng cao chất lượng của đội ngũ Đảng viên, củng cố hệ thống lãnh đạo và hệ thống chỉ huy làm nòng cốt xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, có năng lực hành động và chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội trong mọi hoàn cảnh.
Bước vào thời kỳ mới , xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới có một vị chí rất quan trọng . Nó là nhân tố quyết định sức mạnh của quân đội, la lực lượng nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc, gữ vững ổn định chính trị đất nước. Đồng thời xác định yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới là: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement