Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Trevor
#923872

Download miễn phí Chuyên đề Quản lý tài sản cố định và vốn cố định trong công ty kinh doanh nhà số I sở nhà đất Hà nội

Công tác tài chính kế toán của công ty Kinh Doanh Nhà Số 1 Hà Nội có quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác, phòng tài chính kế toán báo cáo trực tiếp với giám đốc và phó giám đốc công ty. Hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh của các bộ phận đều được hạch toán tại phòng tài chính kế toán, phòng gồm có 6 người. Xét cơ cấu. Bộ phận tài chính kế toán của công ty Kinh Doanh Nhà Số 1 Hà Nội gồm:

 + Kế toán trưởng.

 + Kế toán thanh toán.

 + Kế toán TSCĐ và ấn chỉ.

 + Kế toán ngân hàng và doanh thu.

 + Kế toán tiền lương và BHXH.

 + Kế toán nguồn vốn ngân sách, kế toán sửa chữa KĐT nhà.

 + Kế toán thuế và các khoản phải nộp khác.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y. Trong công ty gồm có các phòng và xí nghiệp quan trọng:
* Phòng kinh doanh nhà (phòng quản lý nhà)
Phòng có nhiệm vụ tham mưu cùng giám đốc công ty xét duyệt các yêu cầu dân nguyện của xí nghiệp kinh doanh nhà cho thuê chuển lên công ty như chuyển đổi, chuyển nhượng nhà theo qyu định 1992_Điều chỉnh chỗ ở.Tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp do xí nghiệp Kinh doanh nhà cho thuê đã giải quyết nhưng các đối tượng chưa chấp nhận,chưa đồng tình tiếp tục có đơn khiếu nại. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho xí nghiệp kinh doanh cho thuê nhà thực hiện các quy chế. Mua nhà của các chủ sở hữu khác để cải tạo nâng cấp thêm diện tích để bán hay cho thuê. Mua lại quyền sử dụng diện tích đang ở của các hộ thuê có yêu cầu được chuyển nhượng để phục vụ cho việc công ty. Lưu trữ tài liệu hồ sơ vê quản lý kinh doanh nhà.
* Xí nghiệp kinh doanh nhà Ba Đình:
Xí nghiệp do giám đốc điều hành công việc của toàn xí nghiệp và chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước nhà nước, có một phó giám đốc giúp việc cho giám đốc phụ trách từng phần việc được phân.
* Xí nghiệp kinh doanh nhà Đống Đa:
Giám đốc xí nghiệp chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các mặt hoạt động của xí nghiệp. Phó giám đốc là người trợ giúp cho giám đốc và phụ trách một số công việc cụ thể do giám đốc xí nghiệp giao, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước giám đốc về công việc mà chính phó giám đốc đã làm hay giao cho người dưới quyền.
* Ban tiếp nhận và bán nhà:
Do trưởng ban điều hành công việc, chịu trách nhiệm trước Công ty kinh doanh nhà số I về mọi nhiệm vụ đã được phân công. Ban có một phó ban trợ giúp mọi công việc cho trưởng ban và phụ trách từng phần việc cụ thể do trưởng ban phân công.
* Xí nghiệp sửa chữa xây dựng nhà:
Tổ chức thi công các phương án thiết kế dự toán , cải tạo nâng cấp mở rộng phát triển diện tích của các hộ thuê, các cơ quan, các đơn vị thuê và các thành phần sở hữu từ phòng kỹ thuật công ty chuyển đến bằng nguồn vốn tự có của các họ và các đơn vị có yêu cầu cải tạo xây dựng.
Sơ đồ 1
Tổ chức bộ máy kinh doanh và điều hành trực tuyến của công ty
Giám đốc
Phó giám đốc quản lý bán nhà và sửa chữa nhà cho thuê
Phó giám đốc phụ trách quản lý nhà ký hợp đồng
Ban tiếp nhận và bán nhà
XNXD và sửa chữa
XNKDN
Ba Đình
XNKDN
Đống Đa
5.3/ Tổ chức bộ máy quản lý :
Đứng đầu là giám đốc công ty, phía dưới là các trưởng phòng giúp điều hành bộ máy quản lý của công ty theo phân cấp và uỷ quyền của giám đốc, chị trách nhiệm trước giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
Phòng quản lý nhà có nhiệm vụ tham mưu cùng giám đốc công ty về yêu cầu của xí nghiệp kinh doanh nhà cho thuê chuyển lên công ty như chuyển đổi chuyển nhượng nhà. Tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp do xí nghiệp kinh doanh nhà cho thuê. Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh cho thuê nhà. Tổ chức dịch vụ tư vấn về nhà đất. Lưu trữ tài liệu về quản lý kinh doanh nhà.
Phòng tiếp dân và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: Tiếp nhận các yêu cầu các cơ quan trung ương và địa phương có nhà ở tự quản muốn chuyển giao cho ngành nhà đất quản lý cho thuê. Tiếp nhận các yêu cầu của các hộ thuê xin được mua nhà hiện đang thuê do các xí nghiệp kinh doanh cho thuê nhà chuyển qua.
Phòng kế hoạch kỹ thuật :
Xét duyệt danh mục công trình được cải tạo xây dựng và các phương án sửa chữa cải tạo bằng vốn lấy tiền cho thuê nhà do xí nghiệp kinh doanh cho thuê nhà chuyển lên công ty. Lập kế hoạch sửa chữa cải tạo ngắn hạn và dài hạn. Kiểm tra thiết kế dự toán trước khi giao thầu sửa chữa cải tạo giám sát thi công nghiệm thu, quyết toán trước khi đưa vào quản lý sử dụng.
Phòng tài vụ công ty :
Thực hiện các kế hoạch tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, với cơ quan quản lý như nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế sử dụng vốn. Tiếp nhận các chế độ, chính sách kinh tế tài chính mới ban hành, kịp thời phổ biến hướng dẫn các đơ vị xí nghiệp thực hiện. Định kỳ kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng hoá đơn biên lai của toàn bộ công ty gửi cơ quan thuế. Tổ chức phân phối và cân đối vốn cho các đơn vị xí nghiệp trong toàn công ty. Duyệt cấp kinh phí quản lý đối với các xí nghiệp kinh doanh cho thuê nhà, xét duyệt thanh toán, quyết toán theo đúng chế độ quy định. Tạo điều kiện cho đơn vị xí nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt.
Phòng tổ chức hành chính thanh tra :
Lưu trữ toàn bộ hồ sơ của từng cán bộ công nhân viên thuộc công ty và các xí nghiệp trực thuộc. Nắm vững các luật ban hành về người lao động. Thực hiện chế độ phân cấp cho các cán bộ một cách đúng đắn và cấp bậc lương cho các cán bộ cần chính xác. Giải quyết các vướng mắc nội bộ trong công ty. Quản lý các văn bản an toàn, bí mật. Hàng ngày phải trình giám đốc các văn bản gửi đi và vào sổ lưu trữ của công ty.
Sơ đồ 2:
tổ chức bộ máy của công ty kinh doanh nhà số I
Công ty Kinh Doanh Nhà Số 1
Phòng
Tiếp
Nhận

Bán nhà
Phòng tài vụ
Phòng tổ chức hành chính
Phòng quản lý nhà
Phòng KHKT
XN KDN
Đống Đa
XNKDN
Ba Đình
XN xây dựng và sửa chữa
Phòng
Kinh
Tế Tài
Chính
Phòng
Quản

Bán
Nhà
Phòng
Tổ
Chức
Hành
Chính
Phòng
Kế
Hoạch
Kỹ
Thuật
Phòng kinh tế tài chính
Phòng quản lý nhà và bán nhà
phòng tổ chức hành cính
Phòng kế hoạch kỹ thuật
Văn phòng
Đội thi Đội thi
công công
Tổ QLN
đường phố
Tổ QLN
khu tập thể
Tổ QLN
đường phố
Tổ QLN khu tập thể
6) Tổ chức công tác kế toán
6.1/ Hình thức tổ chức kế toán
Công tác tài chính kế toán của công ty Kinh Doanh Nhà Số 1 Hà Nội có quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác, phòng tài chính kế toán báo cáo trực tiếp với giám đốc và phó giám đốc công ty. Hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh của các bộ phận đều được hạch toán tại phòng tài chính kế toán, phòng gồm có 6 người. Xét cơ cấu. Bộ phận tài chính kế toán của công ty Kinh Doanh Nhà Số 1 Hà Nội gồm:
+ Kế toán trưởng.
+ Kế toán thanh toán.
+ Kế toán TSCĐ và ấn chỉ.
+ Kế toán ngân hàng và doanh thu.
+ Kế toán tiền lương và BHXH.
+ Kế toán nguồn vốn ngân sách, kế toán sửa chữa KĐT nhà.
+ Kế toán thuế và các khoản phải nộp khác.
+ Thủ quỹ.
Sơ đồ 3
Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty :
Kế toán trưởng
Kế toán
Thuế và các khoản phải nộp khác
Kế toán thanh toán
Kế toán ấn chỉ và TSCĐ
Kế toán ngân hàng và doanh thu
Kế toán tiền lương và BHXH
Kế toán NVNS sửachữa KDDT nhà
Thủ quỹ
Phòng tài vụ XNKD nhà Ba Đình
Phòng tài vụ XNKD nhà Đống Đa
Phòng tài vụ XD và sửa chữa nhà
Qua sơ đồ trên ta thấy được từng công việc cụ thể mà từng kế toán đã được phân công:
Kế toán trưởng: Phụ trách chung, lập kế hoạch và báo cáo tình hình tổng hợp hế toán tài chính, báo cáo kết quả SXKD của toàn công ty lên cơ quan chủ quan và cơ quan quản lý theo đúng chế độ quy điịnh của nhà nước.
Kế toán thanh toán: Lập phiếu thu, chi vào sổ chi tiết theo dõi công nợ.
Kế toán TSCĐ và ấn ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement