Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranvantam211285
#923867

Download miễn phí Đề tài Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV xứng đáng là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ đẩng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản nhà nước ở cơ sở, góp phần củng cố và tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau.

Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng DQTV “ vững mạnh,rộng khắp”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Đề tài: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
Bất kỳ một dân tộc nào không phân biệt chế độ chính trị, qui mô quốc gia, trình độ kinh tế, văn hoá, khoa học khoa học kỹ thuật, muốn tồn tại đều phải xây dựng một nền quốc phòng. tuy nhiên, tuỳ theo chế độ chính trị, xã hội mà bản chất các nền quốc phòng của các nước cũng khác nhau. Nền quốc phòng nước ta thể hiện qua ba tính chất: toàn dân, toàn diện và hiện đại. Xuất phát từ truyền thống , lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc từ thời Vua Hùng quan điểm “ dựng nước phải đi đôi với giữ nước” đã được chứng minh tính chân lý của nó và trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng và nhà nước ta đã và đang từng bước thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ: Dựng nước và giữ nước.sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước các thế lực đế quốc ... luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, Đảng ta đã xác định xây dựng và bảo vệ đất nước là hai nhiệm vụ chiến lựoc không thể tách rời nhau, từ đó xây dựng một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nhằm phát huy tiềm lực mọi mặt của đất nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xâm lược, bạo loạn lật đổ của kẻ thù, tránh bi bất ngờ, chủ động dành thắng lợi lớn nhất với tổn thất nhỏ nhất. Chúng ta đang xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên quan diểm độc lập,tự chủ, tự lực,tự cường - đây là quan điểm lớn trong việc đề ra chiến lược cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và quan điểm về sức mạnh tổng hợp- sức mạnh của nền quốc phòng là tập hợp sức mạnh của nhiều yếu tố, lĩnh vực trên từng địa phương và trong cả nước, bao gồm chính trị,tinh thần,kinh tế,văn hoá, khoa học kỹ thuật, an ninh,ngoại giao...Một nền quốc phòng vững mạnh không chỉ mạnh về bộ đội chính qui mà còn phải xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ nhằm tạo lực lượng cơ động, sẵn sàng chiến đấu tại các địa phương khi xảy ra chiến tranh hay bạo loạn lật đổ. Quan điểm trên được thể hiện rõ qua pháp lệnh về dân quân tự vệ(DQTV) việc xây dựng lực lượng dân quan tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới được ban hành tháng 1-1996. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác quốc phòng nói chung và công tác DQTV nói riêng đã có bước phát triển đáng kể.sau hội nghị công tác DQTV toàn quốc năm 1989, nhất là sau khi pháp lệnh về DQTV dược nhà nước ban hành (1-1996), công tác DQTV đã đạt dược những kết quả rất quan trọng trên tất cả các mặt, đánh dấu bước phát triển mới về sự chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng của Đảng trong công cuộc đổi mới.Công tác DQTV đã dựoc triển khai toàn diện, có chiều sâu, được gắn kết chặt chẽ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước tháo gỡ những khó khăn ách tắc của những năm đầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế gặp phải.
DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân VN do Đảng của giai cấp công nhân VN sáng lập, tổ chức và lãnh đạo.
Ngày 28-3-1935, Đảng ta đã có “nghị quyết về đội tự vệ”. ngay sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đội tự vệ công nông mang tính chất là những lực lượng vũ trang quần chúng lần lượt được ra đời và là những mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân.
Sau cách mạng tháng tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, DQTV được xác định là một lực lượng vũ trang nhà nước, Một trong ba thứ quân(bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, DQTV) của lực lượng vũ trang nhân dân, một công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng DQTV ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, đã thực sự trở thành lực lượng không thể thiếu của chiến tranh nhân dân VN. hàng triệu nam nữ DQTV đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường,trên mọi miền đất nước, lập nên những chiến công to lớn. Lực lượng DQTV đã trực tếp tham gia chiến đấu tiêu diệt địch, bắn mắy bay, tàu chiến, bắt giặc lái làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ xóm làng, quê hương, bổ sung cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo vệ giao thông vận tải, tham gia khắc phục hậu quả do bm đạn của địch gây ra.Hàng vạn DQTV đã tham gia dân công hoả tuyến, thanh niên xung phong phục vụ tiền tuyến...Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng dân quân, du kích ở miền nam trong thế trận chiến tranh nhân dânđã hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nổi dậy, dùng bạo lực cách mạng phá thế kìm kẹp của địch, đánh đổ chính quyền tay sai của chúng, dành chính quyền ở cơ sở về tay nhân dân. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với quân giải phóng, bám trụ địa bàn chiến đấu tiêu hao nhiều sinh lực địch, góp phần đánh bại hầu hết các chiến lược của địch trong chiến tranh xâm lược nước tacủa đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước.
Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là những năm gần đây khi có nghị quyết 02 của bộ chính trị và pháp lệnh về DQTV của nhà nước, lực lượng DQTV trong cả nước đã có bước phát triển mới. Chất lượng tổng hợp, nhất là sức mạnh chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng DQTV dược nâng lên đáng kể, đã góp phần cùng toàn dân, toàn quân từng bước làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch,bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh đất nước, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ bình yên cho công cuộc hoà bình xây dựng của đất nước ta.
Trải qua 65 năm xây dựng, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý và điều hành của các cấp chính quyền, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, và được nhân dân chăm lo, chử che đùm bọc, lực lượng DQTV đã từng bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, trang bị, biên chế. Đồng thời nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ giai cấp sâu sắc, trung thành với dân tộc và đã trở thành một lực lượng chiến lược trong đấu tranh vũ trang cách mạng của Đảng, cùng với Quân đội nhân dân làm nòng cốt cho toàn dân đánh thắng các kẻ thù xâm lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “ dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch,là bức tưòng sắt của tổ quốc,vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Tiến vào kỷ nguyên mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement