Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tinhyeulagi221193
#923847

Download miễn phí Đề án Điểm thi Sinh viên Khoa Tin học Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

MỤC LỤC

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQUỐC DÂN KHOA TIN HỌC KINH TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN .3

I. Giới thiệu về trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Khoa Tin học Kinh tế 3

1. Công việc thường liên của sinh viên các khoa và sinh viên Khoa Tin học Kinh tế. 4

2. Chức năng quản lý của khoa. 5

3. Hoạt động quản lý điểm thi Sinh viên tại Khoa Tin học Kinh tế 5

4. Bộ máy của khoa tin học kinh tế 6

II. Quá trình thu thập thông tin về Khoa Tin học Kinh tế. 6

1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Khoa Tin học Kinh tế 6

2. Lý do chọn đề tài 6

CHƯƠNG II CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 8

I. Các vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin 8

1. Hệ thống thông tin 8

2. Cơ sở dữ liệu. 8

3. Quy trình phân tích, thiết kế hệ thống thông tin. 9

3.1 Xác định yêu cầu. 10

3.2 phân tích chi tiết. 10

3.3 Thiết kế Logic 13

4. Đề xuất của các phương án giải pháp 17

5. Thiết kế vật lý ngoài 17

6. Triển khai hệ thống thông tin 18

7. Cài đặt, bảo trì và khai thác hệ thống 19

II. Mục tiêu của việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý điểm thi sinh viên 20

1. Đối với khoa tin học kinh tế. 20

2. Đối với trường đại học kinh tế quốc dân 20

CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH THẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM THI VÀ CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐỂM THI SINH VIÊN TẠI KHOA TIN HỌC KINH TẾ 22

I. Phân tích yêu cầu của quản lý hệ thống thông tin quản lý điểm thi 22

II. Các cơ sở phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm thi và các nghiệp vụ quản lý điểm thi sinh viên tại khoa. 24

1.Phân tích chi tiết 24

2.Thiết kế logic. 30

3.Thiết kế chương trình. 32

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


, chính sách một cách hợp lý.
Sau giai đoạn tìm hiểu tại Khoa Tin học Kinh tế về vai trò, chức năng hoạt động của quản lý điểm và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Khoa Tin học Kinh tế và hơn thế nữa để giúp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc đi lên đổi mới tại Khoa Tin học Kinh tế.
Đề tài: Xây dựng phát triển hệ thống thông tin quản lý điểm thi sinh viên tại Khoa Tin học Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Đề án chuyên ngành này được xây dựng bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro 7.0.
Chương II
Cơ sở và phương pháp luận trong việc nghiên cứu
đề tài
I. Các vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin
1. Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin là tập hợp những con người, các thiết bị phần cứng, phần mềm, dữ liệu….thực hiện hoạt động thu thạp, lưu trữ, xử lý và phân phối thông tin trong một tệp các ràng buộc được gọi là môi trường.
Hệ thống thông tin được thể hiện bởi những con người, các thủ tục, dữ liệu và các thiết bị tin học hay không tin học. Đầu vào (Inputs) của hệ thống thông tin được lấy từ các nguồn (Sources) và được xử lý bởi hệ thống sử dụng nó cùng với các dữ liệu đã được lưu trữ từ trước. Kết quả xử lý (outputs) được chuyển đến các đích (Destiration) hay cập nhật vào kho dữ liệu (Storage). Mọi hệ thống thông tin gồm có 4 bộ phận: Bộ phận đưa dữ liệu vào, bộ phận xử lý, kho dữ liệu và bộ phận đưa dữ liệu ra và được mô tả như hình sau:
Nguồn
Thu thập
Xử lý và lưu giữ
Kho dữ liệu
Đích
Phân phối
2. Cơ sở dữ liệu.
Cần phân biệt dữ liẹu với thông tin, trong một số trường hợp dữ liệu và thông tin được sử dụng lẫn lộn. Khái niệm thông tin ở đây là những dữ liệu đã qua xử lý truyền tải đến những đối tượng nhận tin.
Cơ sở dữ liệu (Data Base) là một nhóm hay nhiều bảng có liên quan đến nhau được tổ chức và lưu trữ trên các thiết bị hiện đại của tin học, chịu sự quản lý của chương trình máy tính nhằm cung cấp thông tin cho nhiều người dùng khác nhau với mục đích khác nhau.
Bảng (Table) là toàn bộ các bản ghi lưu trữ thông tin cho mnột thực thể, mỗi dòng là một bản ghi, mỗi cột là một trường.
Bản ghi (Record) tập hợp bộ giá trị của các trường của một thực thể.
Trường (Field) lưu trữ thông tin về thực thể mà người ta thiết lập một bộ thuộc tính để ghi các giá trị cho các thuộc tính đó.
Trong một hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đóng vai trò sống còn đối với doanh nghiệp hay tổ chức do đó mà mỗi khi phân tích, thết kế một hệ thống thông tin thì yêu \cầu đầu tiên đối với phân tích viên phải làm việc với cơ sở dữ liệu.
Trước đây khi máy tính điện tử chưa ra đời thì tất cả thông tin của hệ thống được thu thập và xử lý theo phương pháp thủ công, các dữ liệu được ghi trên các bảng, sổ sách, các phích bằng bìa cứng…Ngày nay nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ máy tính mà việc xử lý, lưu trữ dữ liệu trở lên thuận tiện, nhanh chóng hơn bao giờ hết.
3. Quy trình phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.
Mục đích là xây dựng được đặc tả yêu cầu đối với hệ thống phải xây dựng kiến trúc hệ thống thiết kế dữ liệu, thiết kế chương trình thiết kế giao diện và các cộng cụ cai đặt.
Việc phát triển hệ thống thông tin là để có được một sản phẩm đáp ứng nhu cầu người quản lý, tích hợp đưịc với hoạt đọng quản lý chung của tổ chức đòng thời đòi hỏi chính xác về kỹ thuật, tuân thủ các giói hạn về tài chính cà thời gian.
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là việc chủ đạo đối với một hệ thống thông tin và trải qua các gia đoạn như sau:
3.1 Xác định yêu cầu.
được tiến hành ngay sau khi có đề xuất về một hệ thống thông tin. Một hệ thống thông tin không chỉ được xây dựng chỉ tốn kém về mặt tài chính, thời gian mà còn cả nguồn nhân lực.
Xác đinỵh yêu cầu là vấn đè then chốt cho sự thanỳh công của một dự án. một sai lầm nhỏ trong giai đoạn này có thể làm chậm tiến đọ dự án, tốn kém về mặt công sức, tiền bạc them chí dự án còn có thể bị huỷ bỏ.
3.2 phân tích chi tiết.
Mục đích chính của giai đoạn này là đfưa ra được chẩn đoán về hệ thống đang tồn tại nghĩa là xác định được vấn đề chính cũng như nguyên nhân chính của chúng, xá định mục tiêu của hệ thống mới và đề xuất ra được các yếu tố giải pháp cho phép đạt được mục tiêu trên. điều đó đòi hỏi phân tích viên phải co một hiểu biết sâu xắc về môi trường trong đó hệ thống phát triển và hiểu một cách thấu đáo. các bước cần thực hiện khi phân tích hệ thống
3.0
Tìm và lựa chọn các giải pháp
2.0
Cấu trúc hoá các yêu cầu
1.0
xác định các yêu cầu
Ghi chép phỏng vấn, kết quả Các yêu cầu hệ thống
Khảo sát, quan sát các mẫu
Mô tả về HT hiện
tại và HT mới
Hồ sơ dự án
Kế hoạch xây dựng HTTT
Lệnh phân tích hệ thống Mô tả về hệ thống mới
Chiến lược đề xuất cho
hệ thống mới
- Thu thập thông tin: là công việc thường xuyên, định kỳ của phân tích viên hệ thống nhằm phục vụ cho quá trình phân tích thiết kế và đánh giá hệ thống. Các phương pháp thu thập thông tin gòm có: phỏng vấn, nghiên cứu tài kiệu, sử dụng phiếu điều tra và quan sát song chỉ có phương pháp phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu là được sử dụng rộng rãi, phổ biến hơn cả và trong các phương pháp này người ta lại chia nhỏ ra thành các nhiệm vụ khác nhau.
* Mã hoá dữ liệu:
Xây dựng hệ thống thông tin rất cần thiết phải mã hoá dữ liệu việc mã hóa dữ liệu mang lại các lơị ích sau:
+ nhận diện không nhầm lẫn các đối tượng
+ Mô tả nhanh chóng các đối tượng
+ Nhận diện nhóm đối tượng nhanh hơn.
Mã hoá là việc xây dựng một tập hợp những dạng thức mang tính quy ước và gán cho tập hợp này một ý nghĩa bằng cách cho liên hệ với những tập đối tươngj cần biểu diễn. Đay là công việc của thiết kế viên hệ thống thông tin nhằm nhạn diện nhanh chóng, không nhầm lẫn, tiết kiệm không gian lưu trữ và thời gian xử lý. Thông thường có 5 phương pháp mã hoá cơ bản sau:
+ Phương pháp mã hóa phân cấp
+ Phương pháp mã hóa liên tiếp
+ Phương pháp mã hóa theo Xeri
+ Phương pháp mã hóa gợi nhớ
+ Phương pháp mã hóa ghép nối.
* Công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin
Tồn tại một số công cụ tương đối chuẩn như: Sơ đồ luồng thông tin, sơ đồ luồng dữ liệu và từ điển hệ thống phục vụ cho việc mô hình hoá và xây dựng tài liệu cho hệ thống. Nhìn vào các sơ đồ này mà phân tích viên hệ thống có thể hình dung ra các chức năng của hệ thống thông tin hiện có và trong tương lai.
+ Sơ đồ luồng thông tin IFD (information Flow Diagram) dùng mô tả hệ thống thông tin theo cách thức động.
Các kí pháp của sơ đồ luồng thông tin như sau:
+ Xử lý
Thủ công Giao tác người bằng máy Tin học hoá hoàn toàn
+ Kho lưu trữ dữ liệu:
Thủ công
Tin học hoá
+ Dòng thông tin
Tài liệu
Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram) ding để mô tả hệ thống thông tin theo cách thức động nhưng trên góc độ trừu tượng. Sơ đồ luồng dữ liệu chi mô tả đơn thuần hệ thống thông tin làm gì và để làm gì.
Kí pháp dùng cho sơ đồ luồng dữ liệu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement