Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pndh_91
#923840

Download miễn phí Đề án Bàn về phương pháp hạch toán và tính khấu hao tài sản cố định

MỤC LỤC

A - Lời Mở Đầu 1

B.Nội Dung 2

I.Những vấn đề cơ bản về KHTSCĐ 2

1. Hao mòn, KHTSCĐ ý nghĩa kinh tế. 2

2. Các phương pháp tính khấu hao. 4

II.Các phương pháp tính khấu hao và lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp. 4

1.Phương pháp khấu hao theo đường thẳng 4

2. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 5

3. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. 6

4. Lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp. 8

4.1. ý nghĩa của một phương pháp khấu hao phù hợp. 8

4.2. Xung đột lợi ích khi khấu hao TSCĐ 9

4.3. Cơ sở lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp. 10

III. Hạch toán khấu hao TSCĐ 11

1.Một số nguyên tắc khi hạch toán khấu hao TSCĐ 11

2.Tài khoản sử dụng. 13

3.Trình tự hạch toán trích và sử dụng nguồn vốn khấu hao 14

4.Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 15

5. Sơ đồ Kế toán tổng hợp Hao mòn TSCĐ 16

III.Hoàn thiện quản lý và hạch toán KHTSCĐ trong các doanh nghiệpViệt nam hiện nay 17

1. Đánh giá về chế độ hạch toán KHTSCĐ hiện hành và tình hình áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 17

2, Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 19

C.Kết Luận 23

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


à quá trình khấu hao là một hàm số của thời gian. Như vậy phí tổn khấu hao được phân bổ đồng đều cho mỗi năm trong thời hạn sử dụng TSCĐ. Từ những lý luận trên có thể thấy ưu nhược của phương pháp này là:
0 Ưu điểm :
Phương pháp khấu hao theo đường thẳng mang tính ổn định , tránh biến động chi phí và đơn giản trong tính toán, phân tích đối với doanh nghiệp cũng như đối với các cơ quan quản lý :thuế,cấp trên...
Có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tăng số lượng sản phẩm làm ra để hạ giá thành, tăng lợi nhuận.
0Nhược điểm:
Vì phương pháp này giả định là khấu hao liên quan đến thời gian, cho nên cách tính này chỉ hợp lý khi tài sản được sử dụng với cường độ đồng đều. Nhưng cường độ sử dụng của một tài sản có thể rất không đồng đều và như vậy, năng suất của nó cũng biến đổi. Trong những trường hợp mà cường độ sử dụng của một TSCĐ biến đổi mạnh theo thời gian thì phương pháp đường thẳng có thể không hiện thực và hợp lý. Hơn nữa phương pháp đường thẳng thường dẫn đến các chi phí vận hành quá cao liên quan sửa chữa bảo dưỡng và khấu hao ở những năm cuối của thời hạn sử dụng của một TSCĐ. Sở dĩ như vậy là vì ở những năm sau hiệu suất vận hành của tài sản giảm đi dẫn tới những chi phí lớn hơn về sửa chữa và bảo dưỡng và đối chiếu với lượng khấu hao không đổi, tổng chi phí vận hành sẽ tăng lên nhiều. Nói tóm lại, phương pháp đường thẳng không cân đối chi phí với hiệu quả vận hành của một tài sản. .
2. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
Tính mức khấu hao.
0 Xác định mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ theo công thức dưới đây :
Mức trích khấu hao
trong tháng của
Tài sản cố định
=
Số lượng sản phẩm sản xuất
Trong tháng
x
Mức trích khấu hao
Bình quân tính cho
Một đơn vị sản phẩm
Trong đó:
Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm
=
Nguyên giá của TSCĐ
Sản lượng theo công suất thiết kế
0 Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hay tính theo công thức sau:
Mức trích khấu
hao năm của
tài sản cố định
=
Số lượng
sản phẩm sản
xuất trong năm
x
Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm
Điều kiện áp dụng :
Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc , thiết bị thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :
+ Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm .
+ Xác định được tổng khối lượng , số lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ.
+ Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế.
Nhận xét về phương pháp:
Phương pháp này khắc phục được yếu điểm của phương pháp đường thẳng ở chỗ là nó cân đối được khấu hao năm với mức độ sử dụng tài sản trong mỗi giai đoạn.Theo phương pháp này, khấu hao được tính theo tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động của mỗi tài sản cụ thể.Tiêu chuẩn để xác định khấu hao ở đây không phải là số lượng thời gian mà là cường độ sử dụng trong một thời gian cụ thể. Mức độ sử dụng có thể được tính bằng một trong hai cách:
Số lượng giờ vận hành ước tính
Số lượng đơn vị sản phẩm tạo ra.
Ưu điểm của phương pháp này là giá của tài sản được phân bố thành các khoản chi phí tỷ lệ thuận với mức độ sử dụng. Phương pháp này có thể áp dụng khi ta dễ dàng tính được sản lượng vật chất của tài sản trong mỗi tài khoá kế toán và khi ta ước tính một cách khá chính xác tổng sản lượng vật chất do tài sản đó tạo ra trong thời hạn sử dụng tài sản đó.
Phương pháp khấu hao theo sản lượng còn có thể được áp dụng trong các trường hợp liên quan tới kinh doanh phát triển một số loại tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ như ngành công nghiệp khai thác, phương pháp này áp dụng cho việc khấu hao các loại xe tải, máy bay...v...v...
3. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
Tính mức khấu hao.
- Xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong các năm đầu theo công thức sau:
Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ
=
Giá trị còn lại của TSCĐ
x
Tỷ lệ khấu hao nhanh
Trong đó :
Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau :
Tỷ lệ khấu hao nhanh
%
=
Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
x
Hệ số điều chỉnh
Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng được xác định như sau :
Tỷ lệ khấu hao tài sản
=
1
số năm sử dụng
x
100
Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của TSCĐ quy định tại bảng dưới đây:
Thời gian sử dụng của tài sản cố định
Hệ số điều chỉnh
(lần)
Đến 4 năm (1<4 năm)
1,5
Trên 4 đến 6 năm ( 4 năm< t< 6 năm)
2,0
Trên 6 năm (t> 6 năm )
2,5
Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng ( hay thấp hơn ) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.
- Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
b)Điều kiện áp dụng
TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :
Là TSCĐ đầu tư mới ( chưa qua sử dụng )
Là các loại máy móc , thiết bị , công cụ làm việc đo lường, thí nghiệm
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi , phát triển nhanh.
c) Nhận xét về phương pháp:
Trên thực tế, nhiều loại TSCĐ phát huy hiệu quả và năng lực sản xuất cao nhất trong giai đoạn đầu khi còn mới và giảm dần năng lực sản xuất trong giai đoạn sau. Phù hợp với thực trạng này mức tính khấu hao trong giai đoạn đầu khi TSCĐ còn mới sẽ cao hơn. Khi TSCĐ cũ đi thì mức trích khấu hao sẽ giảm dần . Phương pháp này làm tăng chi phí trong giai đoạn đầu nên được áp dụng để giảm bớt gánh nặng về thuế trong giai đoạn này. Phương pháp này nhằm tránh sự hao mòn vô hình của TSCĐ, khuyến khích đầu tư , tạo động cơ thúc đẩy cải tiến, đổi mới trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng quản lý.
*Như vậy qua các phương pháp khấu hao dã trình bày có thể thấy sự khác nhau giữa:
-Chế độ ké toán cũ và chế độ kế toán mới:
Chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định 166/1999/QĐ-BTC quy định có một phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, chế độ kế toán mới cho phép các doanh nghiệp tính khấu hao TSCĐ theo ba phương pháp: khấu hao theo đường thẳng, khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh, khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.
-Chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Việt Nam:
Theo chế độ kế toán, mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng không tính đến giá trị thu hồi hay giá trị thanh lý ước tính. Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán ở các nước tiên tiến (ví dụ như kế to...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement