Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sodepgiadep
#923450

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích thực trạng giải pháp xóa đói giảm cùng kiệt của huyện Đông Triều –tỉnh Quảng Ninh

MỤC LỤC

Chương I: Cơ sơ lý luận về XĐGN ở huyện Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh 1

I: Lý luận chung 1

1. Một số khái niệm cơ bản về đói nghèo ở Việt Nam 1

2. Các chỉ tiêu đánh giá đói nghèo ở Việt Nam 1

3. Chuẩn mực xác định đói nghèo của Việt Nam 2

3.1 Theo chuẩn cũ 20/05/1997 của Bộ LĐTB -XH. 2

3.2. Theo chuẩn mới 01/01/2001 của Bộ LĐTB -XH 3

II. Khái quát tinh hình đặc điểm huyện Đông Triều –Tỉnh Quảng Ninh 4

1. Vị trí huyện Đông Triều 4

2. Nguồn tài nguyên 4

Bảng 1: Phân bố đất tự nhiên huyện Đông Triều 5

3. Dân số và nguồn nhân lực 5

4. Du lịch 8

III. mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với xđgn ở huyện Đông Triều –tỉnh quảng ninh 8

1. XĐGN là yếu tố cơ bản đảm bảo CBXH và tăng trưởng bền vững của huyện Đông Triều 8

2. XĐGN phải dựa trên cơ sở tăng trưởng kinh tế với chất lượng cao và bền vững. 9

Chương II: phân tích thực trạng giải pháp xđgn của huyện Đông Triều –tỉnh quảng ninh 11

I. thực trạng phát triển kinh tế -xã hội huyện Đông Triều -tỉnh quảng ninh 11

1. Về kinh tế 11

1.1. Một số chỉ tiêu tổng hợp 11

1.2 Sản xuất Nông nghiệp –Lâm nghịêp 12

1.3. CC-TTCN 13

1.4. xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông 15

1.5 Thương mại, dịch vụ, tài chính tín dụng 15

2. Văn hóa -xã hội 16

II. Thực trạng nghèo ở huyện Đông Triều -tỉnh quảng ninh 17

1. Nghèo đói theo thời gian 17

2. Nghèo đói theo không gian 20

3. Nghèo đói trong khu vực thành thị và nông thôn 23

4. Thực trạng về đói của huyện Đông Triều -tỉnh Quảng Ninh 25

5. Nguyên nhân nghèo đói của huyện Đông Triều 26

5.1. Nguyên nhân khách quan 26

5.2. Nguyên nhân chủ quan 26

III. các giải pháp thực hiện XĐGN huyện Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh 28

1. Đẩy mạnh công tác XKLĐ 28

2. Gắn chương trình XĐGN với chương trình phát triển kinh tế bền vững của huyện Đông Triều 30

3. Phát huy nội lực đi đôi với bên ngoài hai bên cùng có lợi 30

4. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo 31

4.1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã nghèo 31

4.2. Định canh, định cư,di dân 31

4.3. Hỗ trợ khám chữa bệnh cho ngời nghèo 33

4.4. Hỗ trợ con em nghèo trong giáo dục, đào tạo 33

4.5. Hỗ trợ tín dụng cho người nghèo 34

4.6. Hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề 35

4.7 Hỗ trợ người nghèo về nhà ở 36

5. Nguyên nhân dẫn đến kết quả XĐGN huyện Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh 36

6. Một số vấn đề tồn tại trong việc thực hiện giải pháp XĐGN 37

chương III: mục tiêu và phương hướng thực hiện xđgn của huyện Đông Triều-tỉnh quảng ninh 39

I. mục tiêu thực hiện 39

II. phương hướng thực hiện XĐGN của huyện Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh 39

III. một số kiến nghị với Tỉnh Quảng Ninh và Huyện Đông Triều 40

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


mô sản xuất, đa dạng về ngành nghề. Giá trị sản xuất năm 2003 là 46,65 tỷ đồng đạt 102,2% kế hoạch năm, tăng 29,5% so với năm 2002. Một số sản phẩm chủ yếu đạt kết quả cao như sứ các loại 5 triệu sản phẩm. Tính từ năm 2001 đến nay đã có 42 doanh nghiệp đăng ký đầu tư 48 dự án với số vốn đăng ký là 1.146,8 tỷ đồng, số lao động sử dụng theo dự án 6.101 lao động. Đến nay đã có 17 dự án được giao đất, đã và đang đầu tư trong đó có 10 dự án đã đi vào sản xuất với số vốn đầu tư 108,2 tỷ đồng. Số lao động sử dụng theo dự án 1.990 lao động. Nhìn chung các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có bước phát triển song quy mô vẫn còn nhỏ bé, khả năng cạnh tranh và hiệu quả chưa cao. Thủ tục xin giao đất các doanh nghiệp làm còn chậm, thời gian còn kéo dài. Tiến độ đầu tư của một số dự án chủ đầu tư còn chưa tích cực dẫn đến tiến độ đẩu tư chậm, tuy mô đầu tư không cao.
Bảng 4: Các doanh nghiệp và dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đông Triều năm 2003
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Số lượng
Tỷ lệ
%
1
2
3
4
Doanh nghiệp Nhà Nước
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Trong đó:
- Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh, chi nhánh công ty.
- Xí nghiệp tư nhân
- HTX ngành nghề (không kể hai HTX NN)
Doanh nghiêp NQD phân theo ngành nghề
- Sản xuất sứ
- Sản xuất VLXD, sửa chữa cơ khí
- Xây dựng
- Dịch vụ, thương mại, vận tải, chế biến nông nghiệp, hoa quả
- Vệ sinh môi trường
Các dự án đầu tư trên địa bàn
- Sản xuất vật liệu xây dựng
- Sản xuất sứ
- Dịch vụ cơ khí
- Sản xuất hàng thủ công, TM, DV,DL
- Chế biến nông sản, hoa quả
- Khai thác vật liệu xây dựng
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Đơn vị
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
Dự án
13
70
43
25
2
70
7
20
14
28
1
23
8
4
3
6
1
1
61,43
35,71
2,86
10
28,6
20
40
1,4
34,78
17,39
13,05
26,08
4,35
4,35
1.4. xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông
- Xây dựng cơ bản: Được sự quan tâm của tỉnh, cùng với khai thác các nguồn vốn trên địa bàn và huy động nhân dân đóng góp. Năm 2003 huyện Đông Triều tiếp tục triển khai hoàn thiện các chương trình dở dang và đầu tư các công trình mới. Giá trị xây lắp thực hiện ước đạt 63,4 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách tạp trung 36,2 tỷ đồng. Tuy nhiên công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng cơ bản còn hạn chế, một số công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung còn khó khăn về vốn. Tổng giá trị khối lượng thực hiện chưa có vốn thanh toán năm 2003 là 8,86 tỷ đồng.
- Giao thông vận tải: Trong những năm qua được sự quan tâm của TW, của tỉnh Quảng Ninh cùng với sự cố gắng của địa phương nhìn chung các tuyến đường của huyện đều được đầu tư, nâng cấp như đường 18A, các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường giao thông nông thôn. Năm 2003 huyện đã huy động 7 xã đóng góp làm đường giao thông liên thôn với tổng số 24,3km, tổng kinh phí 517 triệu đồng, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ cho sản xuất và đời sống dân cư.
- Bưu chính viễn thông: Năm 2003 huyện Đông Triều đã phát triển thêm 1800 máy điện thoại bằng 150% KH, tăng 80% so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 5 máy/100 dân. Toàn huyện đã có 20/21 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hóa xã. Số lượng phát hành báo chí tăng 10% so với cùng kỳ.
- Quản lý điện: Toàn huyện Đông Triều đến năm 2003 có 38 trạm biến áp, 45km đường nâng áp và 138 đường dây hạ áp, 100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, trên 90% số hộ được sử dụng lưới điện quốc gia. Tràng lương là xã cuối cùng quý II/2000 cũng có điện lưới quốc gia. 168/175 thôn có điện lưới quốc gia (chiếm 96%).
1.5 Thương mại, dịch vụ, tài chính tín dụng
- Thương mại, dịch vụ: Mấy năm vừa qua, thực hiện chủ trương chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường và thực hiện chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển đều tạo cho thương mại, dịch vụ của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, năng động trong kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Toàn huyện có 16 chợ với tổng diện tích 58.492m2 , thường xuyên có 1.598 hộ kinh doanh buôn bán trong chợ, hai trợ Mạo Khê và thị trấn Đông Triều là nơi kinh doanh sầm uất nhất. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên cơ sở kỹ thuật của huyện còn cùng kiệt nàn, mạng lưới dịch vụ như nơi nghỉ ngơi, phục vụ ăn uống, dịch vụ công cộng, các phương tiện đi lại còn rất mỏng, đơn sơ, cùng kiệt nàn.
- Tài chính tín dụng: Tổng thu ngân sách huyện 2003 đạt 94,7 tỷ đồng đạt 159,33%KH tỉnh, 117,33 kế hoạch huyện bằng 254,5% so với cùng kỳ. Trong đó thu trên địa bàn huyện 47,4 tỷ đồng đạt 253,48% kế hoạch tỉnh, 141% kế hoạch huyện.
Tổng chi ngân sách là 90,3 tỷ đồng đạt 170,9% kế hoạch tỉnh, 100,8% kế hoạch huyện và bằng 168,5% so với cùng kỳ. Trong đó chi cho đầu tư phát triển 33,39 tỷ đồng, đạt 309% kế hoạch tỉnh, 100% so với dự án và bằng 301% so với cùng kỳ.
2. Văn hóa -xã hội
- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: Mấy năm qua công tác giáo dục đào tạo huyện Đông Triều phát triển tốt, số trẻ em đến trường ngày càng tăng.
+ Năm 1995 -1999 bình quân một năm có 31.678 học sinh.
+ Năm học 1999 -2000 có 33.367 em, tăng 5,3%.
+ Công tác xóa mù chữ thường xuyên được đẩy mạnh. Tính đến 1997 toàn huyện đã hoàn thành xóa mù chữ. Các năm tiếp theo vẫn duy trì tốt phong trào trống mù chữ. Từ năm 1998 đã hoàn thành (sớm nhất tỉnh) về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
Chất lượng giáo dục huyện Đông Triều tương đối khá và từng bước được nâng cao.
Năm học 2002 -2003, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học của huyện Đông Triều đạt 100%, trung học cơ sở 98,53%, trung học phổ thông 99,5%. Học sinh giỏi cấp tỉnh 132 học sinh, cấp huyện 324 học sinh. Năm 2003 có 434 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, tăng 109 em so với năm 2002. Có 21/21 xã, thị trấn có trường học cao tầng với trên 70% số trường phổ thông có phòng học cao tầng.
- Công tác y tế: Năm 2003 huyện Đông Triều đã thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia và đã giành số vốn đầu tư đáng kể cho việc cải tạo và nâng cấp các trạm xá xã, thị trấn, bệnh viện huyện và phòng khám khu vực. Thu được kết quả là năm 2003 huyện đã có 17/21 trạm xá xã có bác sỹ. Có 6 xã đủ tiêu chuẩn đang đè nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế
- Công tác lao động, thực hiện chính sách xã hội: Năm 2003 huyện Đông Triều đã duyệt 21 dự án với nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 1,7 tỷ đồng đã giải quyết việc làm cho 2352 lao động, trong đó XKLĐ 295 người. Giải quyết 307 hộ cùng kiệt vay vốn phát triển sản xuất với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Cùng với những giải pháp tích cực lồng ghép các chương trình kinh tế gắn với công tác XĐGN, đầu tư cơ sở hạ tầng đã giúp cho 803 hộ thoát nghèo. Đối với thương binh, gia đình liệt sĩ
II. Thực trạng cùng kiệt ở huyện Đông Triều -tỉnh quảng ninh
1. cùng kiệt đói theo thời gian
- Theo chuẩn mực cùng kiệt cũ 20/05/1997 của bộ Lao động Thương binh và xã hội. Thì tỷ lệ cùng kiệt đói của huyện Đông Triều -Tỉnh Quảng Ninh cuối năm 2000 còn 7,8%, giảm 5,5% so với năm 1999 (n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement