Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sundayls_02
#923437

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị giao thông vận tải Vietracimex-1

MỤC LỤC

Lời nói đầu

 Chương I Cơ sở lý luận về nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp

I. Một số vấn đề chung về kinh doanh nhập khẩu.

1.Khái niệm, bản chất, đặc điểm và vai trò kinh doanh nhập khẩu.

1.1 Khái niệm và bản chất của kinh doanh nhập khẩu.

1.2 Đặc điểm của kinh doanh nhập khẩu .

1.3Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu.

2.Nội dung hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá

a.Các nghiệp vụ nhập khẩu:

b.Các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh nhập khẩu

II. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhập khẩu và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu.

1.Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh nhập khẩu

 1.1.Những yếu tố tác động đến doanh thu

a.Giá bán.

b.Khối lượng hàng hoá tiêu thụ.

c.Công tác thị trường.

d.Hình thành mặt hàng kinh doanh

e.Công tác quảng cáo

1.2 những yếu tố tác động đến chi phí

2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu

a.Chỉ tiêu phản ánh số lượng và chất lượng kinh doanh:

b.Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng, các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh

III.Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu.

 Chương II:Thực trạng hiệu quả kinh doanh nhập khẩu ở Công ty XNK vật tư thiết bị giao thông vận tải ( VIETRACIMEX-1 )

I.Quá trình hình thành, phát triển, mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý củ công ty.

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty XNK vật tư thiết bị giao thông vận tải ( VIETRACIMEX-1 )

2.Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty

a. Chức năng chủ yếu của công ty

b. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty

c. Quyền hạn chủ yếu của công ty

3.Hệ thống cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của Công ty.

a.Cơ cấu tổ chức của công ty.

b.Bộ máy quản lý của công ty.

c.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban.

II. Một số đặc điểm về kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng đén việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu .

1.Đặc điểm về lao động cuả công ty .

2.Đặc điểm về các mặt hàng và thị trường chủ yếu của Công ty

2.1.Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty.

2.2 Đặc điểm về thị trường nhập khẩu của công ty.

2.3.Đặc điểm thị trường đầu ra và đối thủ cạnh tranh của công ty.

III.Thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong những năm qua

1.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

2.Thực trạng thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty

3.Các biện pháp mà công ty đã áp dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu trong những năm qua:

IV.Đánh giá thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty

1.Những ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty

2.Những tồn tại cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty

3.Nguyên nhân của các tồn tại

3.1Nguyên nhân chủ quan.

3.2Nguyên nhân khách quan.

 Chương III Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu ở công ty Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải

 VIETRACIMEX -1

I.Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu ở công ty

II.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị GTVT VIETRACIMEX 1

1.Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu mở rộng thị trường và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh

2.Biện pháp sử dụng vốn hợp lý, tổ chức khai thác nguồn vốn từ các nguồn khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu .

3.áp dụng các hình thức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ hợp lý để nâng cao trình độ cho người lao động.

4.Đa dạng hoá những cách thanh toán kết hợp sử dụng đồng tiền thanh toán có lựa chọn

5.Xác định mặt hàng nhập khẩu chủ lực

6.Chủ động thay đổi cơ cấu của mặt hàng nhập khẩu bảo đảm hiệu quả kinh doanh phù hợp với chính sách và xu hướng thị trường.

Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h và hướng dẫn thực hiện kế hoạch thu chi tài chính của công ty và các đơn vị, làm thủ tục trình Bộ, Tổng công ty cấp vốn và phân bổ vốn được cấp.Cùng với các phòng có liên quan,phòng có nhiệm vụ phân phối các quĩ khen thưởng hàng năm và đột xuất của công ty.
-Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ tham mưu và giúp đỡ lãnh đạo về các mặt công tác thuộc lĩnh vực văn phòng, phân phôi và lưu trữ công văn giấy tờ, đánh máy, in tài liệu, liên lạc kịp thời giữ bí mật, phục vụ đối nội. Quản lý chỉ đạo nghiệp vụ các mặt tổ chức cán bộ nhân sự lao động tiền lương, đào tạo thanh tra pháp chế,khen thưởng kỷ luật, bảo vệ quân sự .
Nhiệm vụ cụ thể của phòng là : tổng hợp điều hoà các hoạt động chung của công ty, tiếp nhận và phân phối công văn giấy tờ, truyền đạt các chỉ thị mệnh lệnh ,phục vụ phương tiện và các điều kiện hoạt động của lãnh đạo và các phòng ban, quan hệ với địa phương sở tại giám sát thi hành khen thưởng ,kỷ luật ,an ninh trong công ty
-Các trung tâm XNK: Được trực tiếp giao dịch ,đàm phán dự thảo hợp đồng đẻ trình giám đốc ký ,có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hợp đồng ,tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả kinh doanh .Các trung tâm được vay vốn của công ty (khoảng 50% giá trị hợp đồng) và phải có 50% vốn đối ứng và được thuê mướn lao động ngắn hạn .
-Hệ thống cửa hàng thuộc công ty :
Các cửa hàng có chức năng và nhiệm vụ phân phối và bán rộng rãi các sản phẩm của công ty , giới thiệu sản phẩm mới.
II. Một số đặc điểm về kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng đén việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu .
1.Đặc điểm về lao động cuả công ty .
Công ty được thành lập trong thời điểm các doanh nghiệp đang phát triển các ngành kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, phải tự hạch toán độc lập và tự mình tìm ra phương hướng kinh doanh để tồn tại và phát triển. Trong thời gian này nhiều doanh nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ.Thời gian đầu khi mới thành lập công ty còn lại một số cán bộ làm việc từ thời bao cấp từ tổng công ty chuyển sang và do ảnh hưởng của lề lối làm việc cũ nên đã gặp một số trở ngại.Tuy nhiên, bù lại họ có được kinh nghiệm cao trong kinh doanh và cũng tạo nên một số mối quan hệ ngoại giao tốt, dần dần họ cũng đã thích ứng được với cơ chế mới tuy lúc đầu có hơi bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, công ty cũng đã có nhiều cán bộ công nhân viên trẻ trung năng động, sáng tạo nhiệt tình say mê trong công việc, có những ý kiến đóng góp đáng kể cho công ty. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty hiện nay đều có trình độ học vấn chuyên môn cao đều đã tốt nghiệp đại học và trung cấp. Đây chính là những lợi thế của công ty. Hiện nay, công ty có khoảng 132 cán bộ công nhân viên đều là cán bộ biên chế của nhà nước ( chưa kể những nhân viên có hợp đồng trong công ty ), trong đó trình độ đại học chiếm tỷ lệ khoảng 90%, trình độ trung cấp chiếm 10%.
Ban đầu công ty chưa mở rộng và tìm hiểu được thị trường do sự ảnh hưởng của lề lối làm việc cũ về cả tư tưởng và tổ chức. Mặc dù vậy, năm 1997 công ty đã tìm mọi biện pháp để giảm chi phí lưu thông, làm tăng lợi nhuận, so với năm 1996 là 47% và đạt hơn 2,3 tỷ đồng. Có được như vậy là do công ty vay vốn của ngân hàng với lãi suất tiền vay ngân hàng giảm xuống, bên cạnh đó là việc mua sắm chi tiêu tiết kiệm hơn trước và đặc biệt là sự quản lý có hiệu quả của bộ máy cán bộ quản lý và sự phối hợp thực hiện của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
Bảng 1: Cơ cấu lao động của công ty qua các năm
Chỉ tiêu Năm
1998
1999
2000
Phân loại lao động
Số người
%
Số người
%
Số người
%
I. Theo nghiệp vụ công tác
1. Cán bộ lãnh đạo
3
2,5
4
3,5
4
3
2. Cán bộ chỉ đạo thực hiện
20
17
24
19
25
19
3. Cán bộ gnhiệp vụ
93
77,5
92
74
98
74
4. Cán bộ nghiên cứu tham mưu
4
3
4
3,5
5
4
II. Theo tính chất lao động
1. Trực tiếp kinh doanh
65
54
72
48
78
60
2. Gián tiếp kinh doanh
55
46
52
52
54
40
III. Theo trình độ đào tạo
1. Đại học
96
80
104
84
118
90
2. Trung cấp
24
20
20
16
14
10
IV. Theo giới tính
1. Nam
74
62
69
56
69
52
2. Nữ
46
38
55
44
63
48
V. Theo độ tuổi
1. > 40
72
60
59
48
60
46
2. < 40
48
40
65
52
72
54
Tổng số cán bộ công nhân viên
120
100
124
100
132
100
Nguồn: Theo Báo cáo tổng kết về lao động của Công ty năm 1998-2000
2.Đặc điểm về các mặt hàng và thị trường chủ yếu của Công ty
2.1.Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty.
Những năm trước đây (thời kỳ bao cầp) hoạt động chủ yếu của công ty là cung ứng vật tư thiết bị giao thông vận tải cho các đơn vị trong ngành theo kế hoạch mà bộ giao xuống. Có thể nói mọi hoạt động của công ty đều thụ động và theo sự chỉ đạo của cấp trên, thói quen chờ chỉ tiêu phân cấp và việc bảo trợ của cấp trên đã gây nhiều khó khăn cho công ty như thiếu vốn, thiếu việc làm, ứ đọng sản phẩm,...
Trong những năm gần đây khi công ty trở thành đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập, nhờ những cố gắng của mình, công ty đã đứng vững trong cạnh tranh và tự khẳng định là một trong những công ty xuất nhập khẩu hàng đầu của ngành Giao thông vận tải, cũng như trong cả nước.
Công ty đã tiến hành nhập khẩu các mặt hàng chuyên dùng và mặt hàng truyền thống như: nhựa đường, săm lốp, phụ tùng ô tô, thép xây dựng, máy thiết bị thi công, máy tàu thuỷ,...
-Sắt thép chuyên dùng (thép làm cầu, thép xây dựng)
Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thì đến năm 92 nhu cầu trên thị trường có sự tăng đột biến. Bởi vì thời gian này chúng ta đã sửa chữa và xây dựng nhiều cầu lứon như cầu Phú Lương, cầu Lai Vu, cầu nối vùng Tây Nguyên với vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều công trình khác để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài ngành.
-Máy thi công: cùgn thời gian mặt hàng này tăng mạnh về số lượng và chủng loại do nhu cầu ngành càng lớn về máy móc công nghệ làm đường. Những năm gần đây có nhiều dự án xây dựng quốc lộ như quốc lộ 1A, đường 5 đi Hải Phòng,... nên công ty có nhiều thuận lợi trong việc tiêu thụ hàng như: máy xúc, máy nghiền sàng đá, máy trộn bê tông, máy ủi, máy lu, máy san,...
-Săm lốp ô tô: đây là một trong những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của công ty nhưng lại không nằm trong danh mục quản lý của Nhà nước. Dựa trên nhu cầu của thị trường công ty tiến hành nhập khẩu để kiếm lời, chịu trách nhiệm, chịu lỗ,...
-Nhựa đường: là một mặt hàng chiếm tỷ trọng nhập khẩu cao trong các mặt hàng chủ lực của công ty. Trong những năm gần đây, nước ta chủ trương xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, do vậy nhu cầu về nhựa đường tăng mạnh để mở rộng tu sửa đường xá. Nhựa đường là mặt hàng chiến lược của công ty. Công ty đã chiếm lĩnh thị trường về mặt hàng này trên thị trường cả nước. Ngoài ra công ty còn nhập một số mặt hàng khác khi thị trường có nhu cầu như: phụ tùng ô tô, máy phát điện, que hàn, máy bơm li tâm, thiết bị thí nghiệm, kính an toàn, mũ bảo hiểm,..
Để thực hiện tốt hoạt động kinh doanh nhập khẩu,nâng cao kim ngạch nhập khẩu, tìm kiếm nguồn ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement