Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieuthu_lovely_96
#923429

Download miễn phí Chuyên đề Quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC





MỤC LỤC

lLỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN VỀ KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 3

1. những vấn đề cơ bản về nguồn vốn chủ sở hữu 3

1.1 khái niệm, nội dung, đặc điểm và ý nghĩa của nguồn vốn chủ sở hữu 3

1.2 Tổ chức hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu. 8

1.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nguồn vốn chủ sở hữu. 12

2. Những đặc điểm cơ bản của nguồn vốn chủ sở hữu ảnh hưởng đến công tác kiểm toán. 14

3. Quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính 17

3.1 Lập kế hoạch kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu. 17

3.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. 18

3.1.2. Thu thập thông tin cơ sở . 21

3.1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. 23

3.1.4 Đánh giá trọng yếu và rủi ro 24

3.1.5 Nghiên cứu hệ thống KSNB của khách hàng và đánh giá tủi ro kiểm soát. 26

3.1.6 Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán. 27

3.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán. 29

3.2.1 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. 29

3.2.2 Thực hiện thử nghiệm cơ bản. 32

3.3 Kết thúc kiểm toán 42

PHẦN II : THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI AASC. 42

2.1 Đặc điểm công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC . 42

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của AASC. 42

2.1.2 Các Dịch Vụ Cung Cấp Và Định Hướng Phát Triển Của Công Ty AASC. 42

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động của AASC. 42

 2.2. Quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện. 42

2.2.1. Tiếp cận với khách hàng. 42

2.2.2. Lập kết hoach kiểm toán. 42

2.2.3. Thực hiện kế hoạch kiểm toán. 42

2.2.4. Kết thục kiểm toán 42

2.3. Áp dụng quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu tại các Công ty X, Công ty Y. 42

PHẦN III : NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI AASC 42

3.1 Những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong kiểm toán chủ sở hữu tại Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chinh Kế Toán và Kiểm Toán (AASC). 42

3.3. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC. 42

3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu tại AASC. 42

3.2.2. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính thực hiện tại AASC. 42

KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

 





Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tin học, phục vụ cho công tác quản lý và kế toán trong các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Cung cấp văn bản pháp quy, các thông tin kinh tế, tài chính, sổ sách, biểu mẫu, chứng từ.
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên.
Trong số các lĩnh vực hoạt động trên, công ty đắc biệt có thế mạnh trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tư vấn đào tạo, dịch vụ kế toán, dịch vụ tin học. Hiện nay hoạt động của AASC đã mở rộng và thâm nhập vào các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt AASC luôn nhân được sự ủng hộ, lựa chọn từ phía khách hàng bởi AASC có một số điểm nổi bật: Dịch vụ có chất lượng cao: Như rà soát tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp trên quy mô lớn. Kiến thức sâu sắc về doanh nghiệp nhà nước và công cuộc đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, đội ngủ cán bộ có trình độ và năng lực...
*Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Đây là lĩnh vực hoạt động chính của công ty. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, trong lĩnh vực này, AASC có hơn 100 cán bộ, chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính kế toán và kiểm toán, tín dụng, thuế …thực hiện trong đó có hơn 70 kiểm toán viên cấp nhà nước. Hàng năm, đội ngũ này đã đã thực hiện kiểm toán trên 400 cuộc kiểm toán BCTC cho các doanh nghiệp, các dự án tài ttrợ vay vốn của các tổ chức quấc tế. Trong đó có hơn 150 doanh nghiệp nhà nước, trên 15 ngân hàng thương mại, trên 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thông qua hoạt động kiểm toán và hoạt động tư vấn, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.
*Hoạt động dịch vụ kế toán.
Đây là một trong các lĩnh vực mà AASC có đầy đủ khả năng và nguồn lực để thực hiện tốt. AASC đã cung cấp cho các khách hàng những dịch vụ kế toán bao gồm:
-Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp.
-Rà soát, phân tích, hợp lý hoá bộ máy kế toán, tài chính đã có sẵn.
-Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, báo cáo quyết toán vốn đầu tư … theo quy định.
Đặc biệt AASC đã cùng các cơ quan, tổng cục thuế giúp đỡ hướng dẫn hàng vạn doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân mở và ghi chép sổ kế toán theo quy định củ nhà nước. Bằng các hoạt động này AASC đã giúp chop các cơ quan thuế, cơ quan tài chính nắm bắt được tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh từ đó có cơ sở điều chỉnh mức thu nhập của các hộ và có căn cứ nghiên cứu chính sách thuế đối với khu vực kinh tế này.
*Hoạt động dịch vụ tư vấn.
Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, AASC đã thực hiện đa dạng các loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập báo cáo tài chính doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo dự án, tư vấn lập báo cáo quyết toán, tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thủ tục đăng ký kế toán, đăng ký quy chế tài chính thuế, lựa chọn phương án đầu tư …
AASC đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hay trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp về mặt xắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các quy định về giá trị, kinh doanh, về phân cấp quản lý, phân cấp tài chính về xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về giá trị, các chỉ tiêu hạch toán kế toán nội bộ, về thực hiện quy chế kế toán phù hợp với từng loại hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
*Hoạt động bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ về quản lý kinh tế tài chính, kế toán và kiểm toán và phát triển phần mềm tin học.
AASC đã trực tiếp tổ chức hợp tác với các trường đại học, các địa phương ở trong nước và các tổ chức quấc tế, mở các khoá bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh và tài chính kế toán kiểm toán, phân tích đầu tư, chứng khoán thuế và bảo hiểm…cho hàng ngàn kế toán viên, kế toán trưởng, và kiểm toán viên nội bộ, qua đó góp phần nâng cao kiến thức về kinh doanh.
Công ty đã nghiên cứu, xây dựng, thành công và cung cấp cho hơn 70 doanh nghiệp, cơ quan nhà nước …các phần mền kế toán thương mại, phần mền kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, phần mền cho các dự án sử dụng vốn đầu tư, vốn vay của các tổ chức tài chính Quấc tế.
*Hoạt động thẩm định giá trị tài sản.
Bên cạnh các lĩnh vực thế mạnh, AASC luân có sự quan tâm thích đáng đến các dịch vụ mới, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày một đa dạng. Từ khía cạnh khách hàng AASC đã phối hợp các công ty nước ngoài, với uỷ ban vật giá chính phủ và độc lập tiến hành một số hợp đồng thẩm định giá trị gia trị tài sản đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
*Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Trong hoạt động này trước hết AASC cung cấp một cái nhìn tổng quát về tình hình các loại chứng khoán để cho khách hàng lựa chọn, tự nên mua hay bán đi một loại chứng khoán nào đó. Nếu khách hàng có yêu cầu cao hơn, AASC sẽ giới thiệu cho khách hàng những danh mục chứng khoán theo những chuẩn mực, mục tiêu của khách hàng đã đề ra.
*Dịch vụ thực hiện mô giới đầu tư tài trợ thương mại, cung cấp, giới thiệu nhân viên kế toán và kiểm toán.
AASC đã thực hiện các dịch vụ mô giới như: Tìm kiếm cơ hội đầu tư, tìm kiếm các đối tác liên doanh, vân động các nguồn tài trợ, giới thiệu cung cấp các nhân viên kế toán, kiểm toán cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ngoài.
Ngày nay, AASC đã có quan hệ với nhiều công ty kế toán và kiểm toán. Đặc biệt AASC có quan hệ hợp tác lâu dài với các công ty Enrst &Young, Price WaterHouse Cooper, KPMG… Những công ty có nhiều kinh ngiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.Vì vậy các dịch vụ của AASC luân cung cấp đầy đủ thông tin với độ tin cậy cao nhất, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Cung cấp các dịch vụ ngày càng đa dạng và tốt hơn giúp cho doanh thu của công ty không ngừng tăng lên trong đó dịch vụ kiểm toán chiếm tỷ trọng chủ đạo. Cơ cấu doanh thu theo loại hình dịch vụ của AASC được biểu hiện qua biểu đồ dưới đây.
Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu theo loại hình dịch vụ.
(Theo số liệu của công ty năm 2002.)
Từ khi thành lập đến nay doanh thu của công ty không ngừng tăng lên đặc biệt trong vài năm gần đây khi môi trường cạnh tranh ngày càng mạnh hơn.
Bảng số 6: Một số chỉ tiêu doanh thu, nộp thuế, thu nhập bình quân của người lao động tại AASC.
Đơn vị: tỷ đồng.
STT
Chỉ tiêu
2001
2002
Tỷ lệ so với năm 2001.
1
Nguồn vốn
18.2
21
115.6%
2
Lợi nhuận
2.8...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement