Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By motozola_83_91
#923424 Download miễn phí Chuyên đề Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh thương mại Thành PhongMỤC LỤC
Lời mở đầu. 1
Chương I - Cơ sở lí luận về công tác hạch toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp sản xuất 3
I/ Những vấn đề chung về NVL, CCDC. 3
1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL, CCDC trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 3
2. Yêu cầu quản lý NVL, CCDC. 4
3. Nhiệm vụ kế toán NVL, CCDC. 5
4. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL, CCDC 6
II. Phân loại và tính giá NVL, CCDC 6
1. Các cách phân loại. 6
2.Tính giá NVL, CCDC 8
III/ Tổ chức hạch toán NVL, CCDC 13
1. Tổ chức hạch toán chi tiết. 13
1.1 Phương pháp thẻ song song. 13
1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 14
1.3. Phương pháp sổ số dư. 15
IV/ Tổ chức hạch toán tổng hợp NVL, CCDC 17

1. Phương pháp kê khai thường xuyên. 17
2. Phương pháp kiểm kê định kỳ. 20
Error! Bookmark not defined.
V. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán trong công tác quản lý và hạch toán NVL, CCDC 22
1/ Các chứng từ kế toán. 22
1.1 Mục đích và nguyên tắc lập chứng từ. 22
1.2 Các loại chứng từ. 23
2. Tổ chức hạch toán chi tiết NVL, CCDC 24
3. Tổ chức sổ tổng hợp. 25
Error! Bookmark not defined.

Chương II: 28
Thực trạng công tác hạch toán NVL, CCDC tại Doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh thương mại Thành Phong Error! Bookmark not defined.
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp SX & KDTM Thành Phong 29
2. Đặc điểm quy mô và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp SX & KDTM Thành Phong 29
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 31
II/ Thực tế công tác hạch toán NVL, CCDC tại doanh nghiệp SX- KD TM Thành Phong Error! Bookmark not defined.
1. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán tại doanh nghiệp SX - KD TM Thành Phong Error! Bookmark not defined.
2. Đặc điểm, phân loại, đánh giá NVL, CCDC tại doanh nghiệp SX - KD TM Thành Phong Error! Bookmark not defined.
2.1 Đặc điểm vật liệu, CCDC và tình hình bảo quản, thực hiện kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu, CCDC. 38
Phân loại, đánh giá vật liệu, CCDC 38
3.1. Thủ tục nhập và xuất kho 40
3.3/ Hạch toán chi tiết NVL,CCDC 52
4.1 Tài khoản và sổ sách sử dụng 68
4.3 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu, CCDC: 69
Chương III Error! Bookmark not defined.
Hoàn thiện công tác hạch toán Nguyên Vật Liệu, CCDC tại doanh nghiệp SX- KD TM Thành Phong 75
I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL, CCDC 76
II. Đánh giá công tác quản lý vật liệu, CCDC Error! Bookmark not defined.
1. Ưu điểm 76
2. Nhược điểm: 77
1. Hoàn thiện việc tổ chức bảo quản, thu mua lưu trữ vật tư: 78
2. Hoàn thiện hạch toán chi tiết vật liệu, CCDC 79
Sổ danh điểm vật tư 79
3. Hoàn thiện việc hạch toán tổng hợp 79

4. Áp dụng tin học trong công tác kế toán 80

Kết luận : 82

Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế của nước ta đang dần được đổi mới, nền kinh tế thị trường đang dần đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phải tự hạch toán kinh doanh để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Trước sự cạnh tranh khốc liệt, gay gắt chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh mà cụ thể hơn là phải cạnh tranh bằng chất lượng của sản phẩm, mẫu mã làm sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và phải đặc biệt chú ý tới mức giá thành của sản phẩm để có thể phù hợp với điều kiện kinh tế của người tiêu dùng. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp phải tiến hành các biện pháp quản lý liên quan đến quá trình sản xuất của sản phẩm, để làm sao đưa sản phẩm của mình ra thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận. Do đó hạch toán kế toán là công việc không thể thiếu được trong việc quản lý về cung cấp nguyên vật liệu, công cụ công cụ cho sản xuất. Bởi vì thông tin của hạch toán có nhiệm vụ phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời và có hệ thống.
Mặt khác, muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành được đều đặn không gián đoạn thì một trong những vấn đề cần được quan tâm trước nhất là vật liệu cho sản xuất phải được đáp ứng kịp thời, đầy đủ cả về số lượng và chất lượng, chủng loại so với nhu cầu sản xuất.
Trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta hiện nay, kinh tế hàng hoá với cơ chế thị trường biến động về giá cả của các loại vật tư diễn ra thường xuyên. Sự biến động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nguyên vật liệu, công cụ công cụ trong giá thành sản phẩm. Đồng thời có tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ phải trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý.
Nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh phải được phản ánh chính xác, đầy đủ và kịp thời. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm - kết quả của quá trình sản xuất. Dưới bất kỳ một xã hội nào thì tiêu dùng càng cao, không chỉ đòi hỏi về mặt số lượng mà còn đòi hỏi cả về mặt chất lượng. Để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động và sáng tạo trong kinh doanh, phải quan tâm đến tất cả các khâu của quá trình sản xuất.
Đặc biệt phải sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, công cụ công cụ nhằm mang lại lợi ích cho nhà sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hơn, hạ giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường và giúp cho doanh nghiệp thu được lợi nhuậm cao nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của hạch toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập và nghiên cứu kế toán với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Hải Hà và các nhân viên trong phòng kế toán của Doanh nghiệp Thành Phong , em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu đề tài '' Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong ''.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm ba phần :
- Phần thứ nhất : Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ trong DNSX.
- Phần thứ hai : Hình thức tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong .
- Phần thứ ba : Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Phong.
PHẦN I - LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ .
1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu, công cụ công cụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều không thể tiến hành sản xuất kinh doanh nếu không đủ 3 yếu tố: lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Trong đó, con người với tư cách là chủ thể lao động sử dụng tư liệu lao động tác động vào đối tượng lao động tạo ra sản phẩm, hàng hoá.
Trong các doanh nghiệp sản xuất, NVL, CCDC là những đối tượng lao động được biểu diễn dưới dạng lao động hoá như: đường trong doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, vải trong doanh nghiệp may mặc, bông trong doanh nghiệp dệt...
Khác với tài sản cố định, NVL, CCDC chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh nhất định, giá trị của nó kết chuyển một lần vào giá thành sản phẩm và chúng bị tiêu hao toàn bộ hay bị biến đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo thành hình thái vật chất của sản phẩm, hàng hoá.
Trong các doanh nghiệp sản xuất, NVL, CCDC là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm, là yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy, việc cung cấp NVL, CCDC có kịp thời hay không ảnh hưởng rất lớn tới quy trình sản xuất, chất lượng NVL, CCDC quyết định đến chất lượng của sản phẩm, hàng hoá.
Xét cả về mặt hiện vật và giá trị, NVL, CCDC đều là những yếu tố không thể thiếu của bất kỳ quá trình tái sản xuất nào. Dưới hình thái hiện vật, nó được biểu hiện là một bộ phận quan trọng của tài sản lưu động. Dưới hình thái giá trị, nó được biểu hiện là vốn lưu động đặc biệt là vốn dự trữ.
Từ vai trò to lớn của NVL, CCDC như vậy, việc quản lý chúng chính là quản lý vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tăng tốc độ chu chuyển của vốn lưu động cần thiết phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm NVL, CCDC trong một chừng mực nào đó giảm mức tiêu hao NVL, CCDC là cơ sở
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987523 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement