Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Normand
#923423

Download miễn phí Đề tài Định hướng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động triển khai dự án FDI

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước về hoạt động FDI theo hướng thông thoáng, hấp dẫn phù hợp với luật pháp, thông lệ, và tập quán quốc tế.

- Mở rộng hơn nữa các lĩnh vực cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào.

- Khuyến khích và ưu đãi hơn nữa các dự án đầu tư vào các ngành mũi nhọn, ngành có khả năng cạnh tranh, có lợi thế so sánh và một số lĩnh vực kinh tế quan trọng.

- Áp dụng hình thức công ty cổ phần trong các doanh nghiệp có vốn FDI

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Trong những năm qua, thực hiện chủ chương của Đảng về mở rộng quan hệ đối ngoại tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta đã đạt được nhũng thàn tựu quan trọng trọng việc mở rộng kinh tế đối ngoại, trong đó có việc mở rộng mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài.
Việc đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế về đầu tư đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường tính hấp dẫn và cạnh tranh của môi trường đầu tư, tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghệ hiện đại và kỹ năng quản lý, chuyển dịch cơ cấu theo định hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực xuất khẩu, tạo những cơ hội và ưu thế mới để tham gia có hiệu quả vào quá trình tự do hoá thương mại toàn cầu và khu vực.
Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triể, lĩnh vực FDI con khá mới mẻ do vậy công tác thu hút và triển khai thực hiện dự án FDI nói chung và trong công nghiệp nói riêng còn một số những vướng mắc và bất cập như công tác cấp giấy phép đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng…….
Việc nghiên cứu một cách toàn diện về cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn từ đó phân tích đánh giá triển khai thực hiện dự án FDI tại Việt Nam trong thời gian qua và tìm ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI là hết sức cần thiết.
Mục đích của đề tài.
- Khái quát về triển khai thực hiện dự án FDI.
- Phân tích đánh giá thực trạng hoạt ưôjng triển khai dự án FDI trong công nghiệp
- Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp thúc đẩy triển khai dự án FDI trong công nghiệp.
Đối tượng phạm vi nghiên cứu.
- Chuyên đề: nghiên cứu tình hình thu hút và triển khai dự án FDI trong công nghiệp giai đoạn 1988 đến quí I năm 2004. Các dự án trong công nghiệp sau khi được cấp giấy phép đầu tư, Các dự án không còn hiệu lực theohình thức đầu tư, theo địa bàn đầu tư, thực hiện vốn……
Phương pháp nghiên cứu.
Chuyên đề sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đanhs giá các số liệu cần thiết trong quá trình nghiên cứu.
Kết cấu.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chuyên đề có kết cấu theo 3 chương.
Chương I : Cơ sở lý luận về triển khai thực hiện dự án FDI sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án FDI trong công nghiệp Việt Nam.
Chương II : Phân tích thực trạng hoạt động triển khai thực hiện dự án FDI trong công nghiệp Việt Nam.
Chương III : Định hướng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động triển khai dự án FDI
Chương I:
Cơ sở lý luận về triển khai thực hiện dự án FDI và sự cần thiết phải tăng cường triển khai thực hiện các dự án FDI trong công nghiệp Việt Nam.
I. Một số vấn đề chung về dự án FDI.
1. Khái niệm về FDI và dự án FDI.
a. Khái niệm FDI.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc các nhà đầu tư quốc gia này bỏ vốn vào các quốc gia khác theo một chương trình đã hoạch định trong một khoảng thời gian dài nhằm đáp ứng những nhu cầu của thị trường và mang lại lợi ích ớn hơn cho chủ đầu tư và cho xã hội.
b. Khái niệm dự án FDI.
Dự án FDI là những dự án đầu tư do các tổ chức kinh tế hay cá nhân ở nước ngoài tự mình hay cùng với các tổ chức kinh tế hay cá nhân ở nước tiếp nhận (nước sở tại) bỏ vốn đầu tư, trực tiếp quản lý và điều hành.
2. Vai trò của dự án FDI đối với sự phát triển kinh tế các quốc gia.
- Tạo việc làm.
- Chuyển giao công nghệ.
- Tác động tích cực đối với đầu tư trong nước.
- Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
- Nâng cao trình độ lao độngtrong nước
- Đẩy mạnh xuất khẩu.
- Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
3. Các đặc trưng của dự án FDI.
- Quyết định đầu tư thường là quyết định tài chính.
- Đầu tư là hoạt động có tính chiến lược nên cần có thời gian dài
- Đầu tư luôn luôn có chi phí và kết quả.
- Đầu tư là hoạt động cần có sự cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.
- Đầu tư là hoạt động mang nặng tính rủi do.
* Ngoài những đặc trưng nói trên, các dự án FDI còn mang những tính chất đặc thù.
- Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia hay tự mình quản lý, diều hành đối tượng bỏ vốn.
- Các bên tham gia vào dự án FDI có quốc tịch khác nhau, đồng thời thường sử dụng nhiều ngôn nghữ khác nhau.
- Dự án FDI chịu sự chi phối đồng thời nhiều hệ thống pháp luật.
- Có sự gặp gỡ, cọ xát giữa các nền văn hoá khác nhau trong quá trình hoạt động của dự án.
- Các dự án FDI được thực hiện thông qua nhiều hình thức đầu tư có tính đặc thù. Đó là việc hình thành các pháp nhân mới có yếu tố nước ngoài, hay là sự hợp tác đa quốc gia trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh hay BOT.
- Hầu hết các dự án FDI đều gắn liền với quá trình chuyển giao công nghệ với nhiều hình thức và mức độ khác nhau.
- Cùng có lợi được các bên coi là phương trâm chủ đạo, là nguyên tắc cơ ban để giải quyết quan hệ giữa các bên trong mọi giai đoạn của dự án FDI.
4. Phân loại dự án FDI.
- Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh của các dự án FDI.
+ Dự án FDI trong lĩnh vực công gnhiệp.
+ Dự án FDI trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp.
+ Dự án FDI trong lĩnh vực dịch vụ.
- Căn cứ vào hình thức đầu tư của các dự án FDI.
+ Dự án hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng (BCC).
+ Doanh nghiệp liên doanh (JV).
+Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
+ Dự án BOT và các hình thức phát sinh của nó.
- Căn cứ vào qui mô của các dự ánFDI.
+ Dự án qui mô nhỏ.
+ Dự án qui mô vừa.
+ Dự án qui mô lớn.
- Căn cứ vào địa điểm đầu tư của các dự ánFDI.
+ Dự án FDI ở tỉnh A.
+ Dự án FDI ở tỉnh B……..
- Căn cứ vào mức độ tập trung của các dự án FDI.
+ Dự án đầu tư vào các khu đầu tư tập trung như đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
+ Dự án đầu tư độc lập.
- Căn cứ vào tính chất vật chất của các dự án FDI.
+ Dự án FDI có tính chất vật chất.
+ Dự án FDI có tính chất phi vật chất.
5. Các giai đoạn trong chu trình của dự án FDI.
a. Giai đoạn hình thành dự án FDI.
- Xây dựng dự án FDI cơ hội.
- Tìm chọn đối tác nước ngoài và xúc tiến ký kết hợp đồng.
- Lập hồ sơ dự án FDI gửi lên cơ quan cấp giấy phếp có thẩm quyền.
- Thẩm định dự án FDI hay đang ký đầu tư.
* Cấp giấy phép đầu tư hay gửi thông báo bổ dự án cho chủ đầu tư.
Mục đích của giai đoạn này : Từ những đánh giá các dự án tham gia đầu tư chon ra được những dự án khả thi đáp ứng được những điều kiện của cả hai bên chủ đầu tư cũng như nước tiếp nhận đầu tư về khả năng đáp ứng thị trường, địa điểm thực hiện dự án, công nghệ, nguồn vốn….. để cấp giấy phép đầu tư.
b. Giai đoạn triển khai thực hiện dự án FDI.
- Xúc tiến các thủ tục nhận đát hay thê đất.
- Hình thành bộ máy quản trị dự ánvà thực hiện các thủ tục hành chính của pháp nhân mới.
- Chuẩn bị mặt bằng thi công, công trình.
- Tổ chức tuyển chọn tư vấn khảo sát thiết kế, giám định kỹ thuật và chất lượng công trình.
- Lập hồ sơ xin duyệt thiết kế xây dựng và triể...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement