Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minh_handsome
#923419

Download miễn phí Chuyên đề Ứng dụng của internet trong việc tin học hoá ngành ngân hàng

Mục lục

 

Lời mở đầu 1

Chương 1: Một số lý luận chung .3

1. Tổng quan về Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng .3

1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .3

1.2. Sơ đồ cơ cấu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .5

1.2.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .5

1.2.2. Cục Công Nghệ Tin học Ngân hàng .6

1.3. Tổ chức của các phòng chuyên môn 6

1.3.1. Phòng nghiên cứu ứng dụng và phát triển phần mềm .6

1.3.2. Phòng đảm bảo hoạt động của hệ thống 6

1.3.3. Phòng quản lý mạng và vận hành các hệ thống 6

1.3.4. Phòng kiểm tra kỹ thuật công nghệ .7

1.4. Chức năng nhiệm vụ của cục công nghệ tin học ngân hàng 7

1.5. Tổng quan về phòng xử lý thông tin 8

1.6. Định hướng ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2001-2010 10

1.7. Định hướng phát triển chương trình ứng dụng .12

1.7.1. Lựa chọn công nghệ .12

2. Thực trạng về hệ thống tin học Ngân hàng nhà nước 13

2.1. Hệ thống phần cứng, mạng và truyền thông .13

2.1.1 . Mạng diện rộng (WAN) .13

2.1.2 . Mạng cục bộ ( LAN ) .14

2.1.3. Sử dụng Internet .14

2.2. Thực trạng hệ thống phần mềm tin học của Ngân hàng Nhà nước .15

2.2.1. Phần mềm Ngân hàng và đội ngũ cán bộ làm phần mềm .15

2.2.2. Trang bị và sử dụng phần mềm trong hệ thống NHNN .15

2.2.2.1. Hệ điều hành .16

2.2.2.2. Phần mềm Cơ sở dữ liệu (CSDL) 16

2.2.2.3. Ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu .17

2.2.2.4. Phần mềm tiện ích .17

2.2.2.5. Phần mềm ứng dụng 17

2.2.2.6. Các phần mềm chuyên dùng .18

3. Sự cần thiết phải ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc hiện đại hoá ngành Ngân hàng .19

3.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng 19

3.2. Vai trò của Internet trong Hệ thống Tin học Ngân hàng .22

3.3. Nhu cầu phát triển Internet và Itranet với hoạt động Ngân hàng Nhà nước .23

3.4. Sự cần thiết của Intranet& Internet với hoạt động Ngân hàng Việt Nam .26

3.5. Sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin vào trợ giúp tra cứu tài khoản và thanh toán chuyển khoản .27

4. Quy mô bài toán và các vấn đề có thể giải quyết 28

4.1. Quy mô bài toán .28

4.1.1. Trang chủ và các trang phụ trợ .28

4.1.2. Trang tra cứu tài khoản .29

4.1.3. Trang thanh toán chuyển khoản .29

4.1.4. Trang hỏi đáp .29

4.2. Các vấn đề có thể giải quyết .29

Chương 2: Cơ sở lí luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài

 .31

1. Một số vấn đề cơ bản về mạng máy tính .31

1.1. Mạng máy tính và mô hình OSI 31

1.1.1. Mạng máy tính .31

1.1.2. Mô hình OSI .31

1.2. Giao thức .34

1.2.1. Giao thức TCP/IP .34

1.2.2. Giao thức NetBEUI .35

1.2.3. Giao thức X.25 .36

1.2.4. Giao thức XNS 36

1.2.5. Giao thức IPX/SPX và NWLink .36

1.2.6. Giao thức APPC .36

1.2.7. Giao thức AppleTalk .36

1.2.8. Dãy giao thức OSI .36

1.2.9. Giao thức DECnet .36

2. Mạng Internet .37

2.1. Các khái niệm cơ bản về Internet, Intranet 37

2.1.1. Internet .37

2.1.2. Intranet .39

2.2. Lịch sử phát triển Internet .40

2.3. Các dịch vụ thông tin trên Internet .42

2.3.1. Dịch vụ thư điện tử - Electronic Mail (E-mail) .42

2.3.2. Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu WWW (World Wide Web) .43

2.3.4. Dịch vụ Remote Login – Telnet 44

2.3.5. Dịch vụ nhóm thông tin News .44

2.3.6. Dịch vụ Gopher 44

2.3.7. Dịch vụ tìm kiếm thông tin trên diện rộng – WAIS .44

2.3.8. Dịch vụ hội thoại trên Internet – IRC 44

2.3.9. Video Confeerence 45

2.3.10. E-commerce 45

2.3.11. Fax Over IP, VoIP .46

2.3.12. Virtual Office .46

2.3.13. Web Hosting 46

3. Phương pháp luận nghiên cứu .46

3.1. Hypertext (siêu văn bản) và WWW (Web) .46

3.1.1. Hypertext .46

3.1.2. WWW (Web) 48

3.2. Mười ý tưởng khi thiết kế website 48

3.2.1. Tạo cho Website dễ đọc .48

3.2.2. Các khoảng trắng không phải là những khoảng thừa .49

3.2.3. Thiết kế theo hướng người ding .49

3.2.4. Gom lại với nhau 50

3.2.5. Tính nhất quán 50

3.2.6. Tin tức mới nhất .50

3.2.7. Nhanh và nhỏ .51

3.2.8. Dễ truy cập .51

3.2.9. Tuân theo nguyên tắc nhấp ba lần .51

3.2.10. Xây dựng bản đồ site 51

3.3. Ngôn ngữ lập trình Macromedia Dreamweaver MX .52

3.3.1. Vùng làm việc (Workspace) .52

3.3.2. Cửa sổ hồ sơ 53

3.3.3. Các bảng điều khiển .53

3.3.4. Thanh menu 53

3.3.5. Thanh trạng thái .53

3.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 .53

4. Phân tích - Thiết kế trang web .54

4.1. Xác định mục đích của Website 54

4.1.1. Xác định mục tiêu cơ bản của Website .54

4.1.2. Xác định đối tượng độc giả của Website .54

4.2. Thiết kế giao diện .54

4.2.1. Thiết kế hướng tới người sử dụng .54

4.2.2. Có các giúp đỡ định hướng rõ ràng 54

4.2.3. Không có trang cuối cùng (dead-end) 55

4.2.4. Cho phép truy nhập trực tiếp .55

4.2.5. Phản hồi và đối thoại .55

4.3. Thiết kế Website 55

4.3.1. Các bước trong tổ chức thông tin 55

4.3.2. Cắt đoạn thông tin .55

4.3.3. Hệ thống phân cấp .56

4.4. Cấu trúc của site 56

4.5. Các thành phần của site .56

4.5.1. Trang chủ 56

4.5.2. Menu .56

4.5.3. Submenu .57

4.5.4. Bản kê “ các site liên quan khác” .57

4.5.5. Thư viện, phụ lục, chỉ số .57

4.5.6. Các trang FAQ 57

Chương 3 : Phân tích - thiết kế trang web “Tra cứu tài khoản” 58

1. Mô hình dự án Internet-Intranet trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước 58

1.1. Trao đổi thông tin trong hệ thống Ngân hàng .58

1.1.1. Phân hệ cung cấp thông tin mức chiến lược .58

1.1.2. Phân hệ thông tin quản lý .59

1.1.3. Phân hệ tự động hoá văn phòng .59

1.1.4. Phân hệ chuyên gia - Phân hệ thông tin tác nghiệp 59

1.2.Trao đổi thông tin ngoài hệ thống Ngân hàng 60

1.2.1. Với Chính phủ .60

1.2.2. Với Bộ KH-ĐT 60

1.2.3. Với Bộ Tài chính .61

1.2.4. Với Tổng Cục thống kê 62

1.2.5. Với một số ngành khác .62

1.2.6. Với các Tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc 62

2. Phân tích - thiết kế trang web “Tra cứu tài khoản” .64

2.1. Phân tích chung 64

2.1.1. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam .64

2.1.2. Các chức năng chính của website .66

2.2. Phân tích chi tiết .67

2.2.1. Sơ đồ thông tin nghiệp vụ IFD .67

2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD 69

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 73

2.3.1. Ngôn ngữ sử dụng .73

2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu .73

2.3.2. DSKH .74

2.3.2. TAIKHOAN .74

2.3.3. Mô hình quan hệ .75

2.3.4. DSCB .75

2.3.5. FEEDBACK .76

2.4. Một số thuật toán .77

2.4.1. Thuật toán tra cứu tài khoản .76

2.4.2. Thuật toán login trang nội bộ .78

2.4.3. Thuật toán thực hiện việc thanh toán chuyển khoản .78

2.5. Sơ đồ Website 80

2.6. Một số màn hình giao diện .81

2.6.1. Home Page .81

2.6.2. Menu tổng hợp 82

2.6.3.Trang nội bộ .83

2.6.4.Trang truy vấn tài khoản .84

2.6.5.Trang mở tài khoản .85

2.6.6.Trang thanh toán chuyển khoản .86

2.6.7.Trang báo cáo tổng hợp .87

2.6.8.Trang Chat .88

2.6.9. Hoạt động Ngân hàng .89

2.6.10. Tin tức .89

2.6.11. Tạp chí Tin học Ngân hàng .90

2.6.12. Trang giải trí .91

2.6.13. Gửi thư .91

2.6.14. Lượm lặt .92

Kết luận .93

Phụ lục .95

1. Home page 95

2. Tra cứu tài khoản 108

3. Thanh toán chuyển khoản .110

4. Cập nhật danh sách khách hàng .114

5. Chat room .117

5.1. Index.asp .117

5.2. Display.asp .118

5.3. Message.asp .118

5.4. Chat.asp .120

5.5. Logoff.asp 122

6. Trang nội bộ .125

Danh mục tài liệu tham khảo . .140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hần mềm sử dụng để định hướng Web gọi là bộ duyệt (browser). Hiện nay, bộ duyệt thụng dụng nhất là Navigator của Netscape, tiếp đú là Internet Explorer của Microsoft (kốm theo HĐH Windows 95).
Truy xuất dữ liệu
Nhiều mỏy tớnh (server) trờn Internet chứa cỏc tập tin mà bạn cú thể truy xuất tự do. Đõy là những thư viện catalog, sỏch, tạp chớ, hỡnh ảnh số hoỏ và vụ số phần mềm mỏy tớnh, từ trũ chơi đến HĐH. Núi chung, Internet là cả một kho thụng tin lớn mà chỉ cần ngồi một chỗ, bạn cú thể với tới.
2.1.2. Intranet
Internet, sau một thời gian ngự trị ở vị trớ hàng đầu thỡ nay đó lựi về hậu trường, chỉ để lại sự hiện diện, nhường mặt trận cho những cuộc chiến khỏc. Gần đõy xuất hiện khỏi niệm intranet, một từ "tai hại" vẫn gõy nhầm lẫn cho những người chỉ vừa mới làm quen với những thuật ngữ của Internet.
Intranet là gỡ?
Một cỏch nụm na, đú là tập hợp cỏc mỏy tớnh được nối với nhau và cỏi nọ cú thể "núi chuyện" với cỏi kia theo cỏch mà trỡnh duyệt xột Web trao đổi thụng tin với cỏc Web server trờn toàn thế giới. TCP/IP là giao thức chớnh thống trờn Internet và hầu hết cỏc cụng nghệ như trỡnh duyệt xột, FPT (thủ tục truyền file), Gopher và e-mail cũng tương tự như vậy. Chỉ với một mỏy tớnh và một trỡnh duyệt xột Web, ai cũng cú thể dễ dàng thiết lập một địa chỉ Web và qua đú trao đổi thụng tin với mọi người.
Thay vỡ cung cấp thụng tin cho hết thảy mọi người, Intranet chỉ mang thụng tin đến với những người trong phạm vi cụng ty bạn, bất thể nú nằm trong một tũa nhà hay rải rỏc trờn một vài thành phố khỏc nhau.
Intranet hoàn toàn cú thể bị cụ lập khỏi Internet, hay bằng cỏch ngắt ra, hay bị "khúa" bằng một firewall. Firewall chỉ đơn giản là một server đứng chắn giữa intranet và thế giới bờn ngoài, theo dừi những thụng tin vào/ra intranet. Firewall gõy khú khăn cho những kẻ phỏ rối hay tỡm cỏch ăn cắp những thụng tin bớ mật.
2.2. Lịch sử phát triển Internet
Mạng Internet ngày nay là một mạng toàn cầu, bao gồm hàng chục triệu người sử dụng, được hình thành từ cuối thập kỷ 60, từ một thí nghiệm của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tại thời điểm ban đầu đó là mạng ARPAnet của Ban quản lý dự án nghiên cứu quốc phòng. ARPAnet là một mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phòng, một trong những mục đích của nó là xây dựng một mạng máy tính có khả năng chịu đựng các sự cố. Mạng cho phép một máy tính bất kỳ trên mạng liên lạc với mọi máy tính khác.
Khả năng kết nối các hệ thống máy tính khác nhau đã hấp dẫn mọi người, mặt khác đây cũng là phương pháp thực tế duy nhất để kết nối các máy tính của các hãng khác nhau. Kết quả là các nhà phát triển phần mềm ở Mỹ, Anh và châu Âu bắt đầu phát triển các phần mềm trên bộ giao thức TCP/IP cho tất cả các loại máy. Điều này cũng hấp dẫn các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn và cơ quan Chính phủ, những nơi mong muốn mua máy tính từ các nhà sản xuất, không bị phụ thuộc vào một hãng cố định nào.
Bên cạnh đó hệ thống mạng cục bộ LAN bắt đầu phát triển cùng với sự xuất hiện của các máy để bàn (desktop workstations) - 1983. Phần lớn các máy để bàn sử dụng Berkeley UNIX, phần mềm cho kết nối TCP/IP đã dược coi là một phần của hệ điều hành này. Một điều rõ ràng là các mạng này có thể kết nối với nhau dễ dàng.
Từ chỗ đơn thuần là một mạng máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, rồi cảu một số cơ quan khoa học, nghiên cứu, cơ quan chính phủ Mỹ, nội dung thông tin và dịch vụ trên mạng đã không còn đơn thuần là các thông tin của riêng Bộ Quốc phòng, mạng ARPAnet dần dần lan rộng trở thành mạng xuyên quốc gia với nhiều nước truy cập với nội dung và dịch vụ hết sức phong phú và có tên gọi mới là là mạng Internet như hiện nay.
Ngày nay, do sự phát triển quá nhanh và quá rộng ra toàn thế giới, mạng Internet đã không thể có một người quản trị chung, tuy nhiên, một số tài nguyên trên mạng Internet lại chỉ được phép là duy nhất, chẳng hạn như địa chỉ IP, số hiệu mạng, tên miền,… Thành thử, tổ chức mạng Internet vẫn cần được phân cấp quản lý để tránh xung đột cả về kỹ thuật lẫn quyền lợi giữa các thành viên tham gia vào mạng. Một tổ chức cần thiết đã được ra đời để quản lý và phân bổ các tài nguyên chung, đó là InterNIC (Internetional Network Information Commitee), hay Hiệp hội thông tin mạng quốc tế, có trụ sở tại Mỹ. Hiệp hội này có quyền phân chia tài nguyên cho các NIC khu vực. Mỗi quốc gia khi muốn sử dụng Internet, tuỳ theo khu vực đều phải thực hiện việc đăng ký với các tổ chức này. Một siêu mạng chẳng có ai quản lý cụ thể nhưng lại được tổ chức hết sức chặt chẽ, bởi về mạt kỹ thuật, chỉ một số tài nguyên là duy nhất, nếu ai muốn sử dụng thì phảI thực hiện đăng ký thông qua các NIC khu vực, còn lại thông qua một giao thức truyền thông chuẩn TCP/IP, các dịch vụ trên mạng được phát triển một cách tự do. Người ta đã lập ra rất nhiều dịch vụ, và quả thực cuộc sống ở trên mạng đã trở nên hết sức phong phú. Tất cả các công việc của một văn phòng, một công ty sẽ dễ dàng được điều hành, quản lý và thực hiện thông qua một Virtual Office, một E - Super Market … nhờ các dịch vụ của mạng như Web, Mail, FPT, News … Mạng Internet đã thực sự được xã hội hoá sâu sắc, và ngày nay, có thể nói không ngoa rằng, không cần nói đến sự tham gia của mạng Internet vào cuộc sống như thế nào, mà chỉ cần nói tới việc mỗi tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân đã tham gia gì trên mạng Internet.
Vì nhiều lý do về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, độ ngũ, cơ chế,… Việt Nam tham gia hoà mạng Internet khá muộn. Phải thừa nhận rằng, sụ hoà nhập với một siêu mạng quốc tế như Internet đã có ảnh hưởng khá tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam. Ban đầu, thực chất nó chỉ là phương tiện tham khảo cũng như quảng cáo cho chính bản thân giới công nghệ thông tin Việt Nam, nhưng ngày nay, nó thực sự đã là nguồn lợi, là mối quan tâm của toàn xã hội. Tất cả các dịch vụ trên Internet như quảng cáo, fax, siêu thị điện tử,… không những giúp cho chúng ta tận dụng được ích lợi khi sử dụng mà còn giúp cho Việt Nam trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
2.3. Các dịch vụ thông tin trên Internet
2.3.1. Dịch vụ thư điện tử - Electronic Mail (E-mail)
Thư điện tử, hay thường gọi E-mail, là một trong những chức năng quan trọng nhất của Internet. Mặc dù ban đầu được thiết kế như một cách truyền các thông điệp riêng giữa những người dùng Internet, Internet E-mail là một phương pháp truyền văn bản rẻ tiền nhất có ở mọi nơi. Một trong những ưu điểm chính của E-mail là tốc độ lưu chuyển. Tuy không tức thời như fax, thời gian truyền E-mail thường được tính bằng phút, ngay cả khi người gửi và người nhận ở tận hai đầu của trái đất.
Mailing list là một trong các dịch vụ của Internet, liên quan đến các nhóm thảo luận và toàn bộ dữ liệu được chuyển thông qua thư tín điện tử. Với địa chỉ E-mail của mình, bạn có thể đăng ký tham gia miễn phí vào các nhóm về các chủ đề nào đó và trao đổi về những gì mà bạn qu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement