Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ninhadidas
#923417 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương I: Ngân hàng và hoạt động tín dụng 2
của ngân hàng. 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. 2
2. Các chức năng chủ yếu của ngân hàng. 3
3. Hiện trạng về tổ chức. 3
a. Lĩnh vực kinh doanh 4
b. Các loại hình dịch vụ ngân hàng cung cấp 4
c. Sơ đồ tổ chức. 6
. Ban giám đốc: 6
.Phòng kế hoạch kinh doanh. 6
.Phòng kế toán ngân quỹ 6
.Phòng hành chính. 7
.Phòng tổ chức cán bộ. 7
.Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ 7
.Quỹ tiết kiệm trung tâm. 7
Chương II: Phân tích hệ thống Quản lý tiền gửi 10
Sơ đồ ngữ cảnh(DFD mức 0). 10
DFD mức 1: 11
Hệ Thống DFD mức 2. 12
Hệ thống gửi tiết kiệm: 12
Sơ đồ sử lý rút tiền: 14
Sơ đồ sử lý chuyển kỳ hạn: 15
Hệ thống tra cứu: 16
Danh sách các bảng dữ liệu. 17
LOAITIEN (Chi tiết loại tiền) 17
CHINHANH (Chi tiết chi nhánh) 17
TAIKHOAN (Chi tiết tài khoản) 18
KYHAN (Chi tiết kỳ hạn) 18
QUAY(Chi tiết quầy) 18
KHACHHANG ( Chi tiết khách hàng) 19
NHANVIEN (Chi tiết nhân viên) 19
SOTIETKIEM ( Chi tiết sổ tiết kiệm) 20
GIAODICHQUY(Chi tiết giao dịch quỹ) 20
GIAODICH (Chi tiết giao dịch) 20
CHITIETGIAODICH ( Bảng chi tiết giao dịch) 21
CHITIETGIAODICHQUY (Bảng chi tiết giao dịch quỹ) 21
Kết luận 22
Mục lục 23
Dịch vụ kinh doanh đối ngoại:
Thanh toán xuất nhập khẩu theo các cách.
- Tín dụng thư(L/C).
- Nhờ thu(D/A,D/P,CAD).
- Chuyển tiền.
Mua bán ngoại tệ thanh toán phi thương mại.
- Chi trả kiều hối.
- Chi trả cho người lao động xuất khẩu.
- Chuyển tiền đi, đến phục vụ các mục đích khác.
Bảo lãnh.
- Bảo lãnh vay vốn nước ngoài.
- Các hình thức bảo lãnh khác(L/C,SLCO).
- Thu đổi ngoại tệ(USD,EURO).
Sản phẩm tín dụng:
Cho vay vốn ngắn, trung, dài hạn tất cả các thành phần kinh tế.
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đối với CB,CNVC vsf các đối tượng khác.
Cho vay theo dự án.
Tài trợ xuất nhập khẩu
Đại lý cho thuê tài chính.
Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, thương phiếu, các giấy tờ có giá.
Tài trợ uỷ thác.
Các dịch vụ có thể được mở trong tương lai:
Rút tiền tự động bằng máy ATM.
Dịch vụ PHONE-BANKINH, ngân hàng tại nhà HOME-BANKINH.
Dịch vụ cho thuê két sắt.
Dịch vụ tư vấn: tư vấn lựa chọn chứng khoán.
Dịch vụ lập dự án đầu tư, phân tích kinh tế dự án đầu tư.
Dịch vụ thông tin INTERNET.
Đại lý chứng khoán.
Đại lý bán vé máy bay.
- Bán vé qua đường điện thoại các đường bay nội địa, quốc tế.
- Đưa vé miễn phí đến địa điểm yêu cầu.
- Đưa khách đi sân bay miễn phí (nếu khách mua 5 vé trở nên).
- Chọn đường bay rẻ nhất.
- Thanh toán thuận tiện với mọi hình thức.
c. Sơ đồ tổ chức.
NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh Thanh Trì được làm đầu mối về thanh toán, điều chuyển vốn trong hệ thống quyết toán kế hoạch tín dụng và tài chính với các Chi nhánh NHNo&PTNT trong khu vực theo cơ chế kế hoạch của quyết định 495 và cơ chế khoán tài chính theo quyết định 946A của tổng giám đốc NHNo&PTNT. vừa trực tiếp kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, vừa làm nhiệm vụ quản lý, kiểm soát các ngân hàng cấp bốn trong khu vực huyện Thanh Trì.
. Ban giám đốc:
Ban giám đốc bao gồm: bốn phòng, một phòng giám đốc và ba phó giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của chi nhánh.
.Phòng kế hoạch kinh doanh.
- Xây dựng chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn.
- Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán theo kế hoạch.
- Tổng hợp phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm và báo cáo chuyên đề theo quy định.
- Phân tích kinh tế theo ngành, nghề, kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn, biện pháp cho vay an toàn và hiệu quả cao.
-Thẩm định dự án, hoàn thiện hồ sơ trình NHNo cấp trên theo phân cấp uỷ quyền.
.Phòng kế toán ngân quỹ
-Trực tiếp hoạch toán kế toán thống kê và thanh toán trong và ngoài nước theo quy định của NHNN & PTNTVN, NHNN.
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, quỹ tiền lương.
- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hoạch toán và quyết toán và các báo cáo theo quy định.
- Thực hiện các khoản nộp ngân sách theo quy định và chấp hành chế độ báo cáo, thống kê, kiểm tra chuyên đề.
.Phòng hành chính.
- Xây dựng chương trình công tác hàng quý, tháng của chi nhánh và có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc NHNo Việt Nam phê duyệt.
- Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của NHNN & PTNTVN .
- Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh thực hiện công tác hành chính văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ y tế của NHNN & PTNTVN.
- Lưu trữ các văn bản pháp luật có liên quan đến ngân hàng và văn bản định chế cả NHNN.
.Phòng tổ chức cán bộ.
- Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ trực thuộc Chi nhánh Thanh Trì quản lý và hoàn tất thủ tục, hồ sơ chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước, của ngành ngân hàng.
- Xây dựng quy định, lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn, thuộc địa bàn.
- Đề xuất định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương.
- Đề xuất, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của nhà nước, Đảng, ngành ngân hàng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật cán bộ nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng Giám đốc NHNN & PTNTVN.
.Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ
- Kiểm tra công tác điều hành của Chi nhánh Thanh Trì - NHNN & PTNTVN và các đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc NHNN & PTNTVN
- Giải quyết đơn thư, khiếu tố liên quan đến hoạt động của Chi nhánh Thanh Trì - NHNN & PTNTVN trên địa bàn trong phạm vi phân quyền của Tổng Giám đốc NHNN & PTNTVN
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh của pháp luật, NHNo, các quy định của NHNN về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng.
- Kiểm tra độ chính xác của báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kế toán việc tuân thủ các chế độ quy tắc kế toán theo quy định của nhà nước
.Quỹ tiết kiệm trung tâm.
Quỹ có nhiệm vụ nhận tiền gửi và hạch toán cho khách hàng. Đây là nơi giao dich chủ yếu với khách hàng để huy động vốn.
Chi nhánh Thanh Trì đã triển khai thành lập thêm 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong môi trường cạnh
tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng. Đó là những ngân hàng cấp bốn sau đây:
- Ngân hàng Cầu Bươu.
- Ngân hàng Ngũ Hiệp.
- Ngân hàng Lĩnh Nam.
- Ngân hàng Linh Đàm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1031663 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement