Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By audiokien
#923415

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ công cụ tại công ty nhựa cao cấp hàng không

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3

1.1. Khái quát chung về hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: 4

1.1.1, KháI niệm, đặc đIểm nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 4

1.1.2, Phân loại NVL, CCDC: 5

1.1.3, Tính giá NVL, CCDC: 7

1.1.4, Phương pháp phân bổ giá trị NVL, CCDC xuất dùng vào chi phí: 12

1.1.5, Vai trò của NVL, CCDC - ý nghĩa, nhiệm vụ và sự cần thiết phải hạch toán NVL, CCDC. 13

1.2. Hạch toán NVL, CCDC 14

1.2.1, Hạch toán ban đầu: 14

1.2.2, Hạch toán chi tiết NVL, CCDC: 15

1.2.3, Hạch toán tổng hợp NVL, CCDC: 21

1.2.4, Hệ thống sổ sách kế toán: 26

Phần2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG 30

2.1. Khái quát chung về công ty nhựa cao cấp Hàng không 31

2.1.1, Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 31

2.1.2, Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và Quy trình công nghệ sản xuất của công ty. 32

2.1.3, Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 34

2.1.4, Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 37

2.2. Thực tế hạch toán NVL, CCDC tại Công ty nhựa cao cấp Hàng không. 42

2.2.1, Đặc điểm của NVL, CCDC của Công ty. 42

2.2.2, Phân loại NVL, CCDC: 43

2.2.3, Hạch toán ban đầu NVL, CCDC: 44

2.2.4, Tính giá NVL, CCDC tại Công ty 50

2.2.5, Phương pháp phân bổ giá trị CCDC xuất dùng vào chi phí. 51

 

2.3. Hạch toán NVL, CCDC tại Công ty nhựa cao cấp Hàng không. 52

2.3.1, Các tài khoản và hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán NVL, CCDC tại Công ty. 52

2.3.2, Hạch toán chi tiết NVL, CCDC tại Công ty. 53

2.3.3, Hạch toán tổng hợp NVL, CCDC tại Công ty nhựa cao cấp Hàng không. 62

Phần 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG. 71

3.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhựa cao cấp Hàng không và tình hình hạch toán kế toán tại Công ty 72

3.2. Phương hướng hoàn thiện hạch toán NVL, CCDC tại Công ty nhựa cao cấp Hàng không. 74

3.3. Một số kiến nghị và các giải pháp khắc phục hạn chế nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL, CCDC tại Công ty nhựa cao cấp Hàng không. 75

3.3.1, Giải pháp về lập danh điểm NVL, CCDC thống nhất trong toàn Công ty. 75

3.3.2, Công tác phân loại NVL, CCDC. 77

3.3.3, Mở và theo dõi tài khoản 159 “dự phòng giảm giá hàng tồn kho”. 77

3.3.4, Phương pháp phân bổ giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh mỗi quý. 78

3.3.5, Về định kỳ lập chứng từ ghi sổ: 79

3.3.6, Công tác tính giá vật liệu xuất kho: 80

3.3.7, Công tác theo dõi chi tiết CCDC: 80

3.3.8, Một số kiến nghị khác: 81

LỜI KẾT 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 83

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ất sản phẩm của phân xưởng này đơn giản nhanh chóng. Đầu vào của sản xuất là các tấm màng, qua máy hút chân không, sản phẩm được cắt loại bỏ phế liệu và kiểm tra đóng gói tại phòng kiểm tra chất lượng rồi nhập kho phân xưởng.
Qua sơ đồ trên ta thấy quy trình sản xuất sản phẩm của mỗi phân xưởng đều dơn giản và khép kín. Mỗi loại sản phẩm sản xuất không luân chuyển từ phân xưởng này sang phân xưởng khác nên công táckt ở công ty được tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản đi rất nhiều. Hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được tiếnhành tổng hợp tại phòng kế toán theo cách tính giá thành sản phẩm trực tiếp, kông phân bước, không tính giá thành bán thành phẩm. Toàn bộ chi phí sản xuất được tập hợp vê phòng kế toán riêng cho các phân xưởng khác nhau. Và cuối kỳ, kế toán căn cứ vào số thành phẩm sẽ tính giá thành riêng cho từng loại sản phẩm.
2.1.3, Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty.
Từ năm 1996 đến nay, sau khi được trở thành một đơn vị hạch toans độc lập của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Quyết định số 04/CP ngày 27/01/1996) thì quy mô, cơ cấu tổ chức của công ty tương đối ổn định.
Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; căn cứ vào đặc điểm công nghệ và tổ chức sản xuất của đơn vị, công ty nhựa cao cấp Hàng không tổ chức quản lý theo một cấp.
Sơ đồ số 13s:
sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Giám đốc
Phó giám đốc
trợ lí giám đốc
Phòng tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương.
Phòng kỹ thuật
Phòng chất lượng
Phòng kế toán tài chính
Phòng kế hoạch
Phòng hành chính
Phân xưởng Màng
Phân xưởng Bao bì
Phân xưởng nhựa
Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty:
* Giám đốc:
Giám đốc là người thực hiện lãnh đạo và điều hành trực tiếp các phòng ban và các phân xưởng. Hệ thống các phòng ban chức năng được tổ chức theo yêu cầucủa việc quản lý sản xuất-kinh doanh tại công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và giúp việc cho giám đốc. Tại các phân xưởng cũng có các quản đốc điều hành sản xuất chịu trách nhiệm trước giám đốc về sản phẩm làm ra.
Đồng thời giám đốc cũng chính là người chịu trách nhiệm ký xác nhận vào các loại Phiếu thu, Phiếu chi, các bản hợp đồng,… và các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán,Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).
* Phó giám đốc:
Phó giám đốc là người dưới quyền giám đốc, sau giám đốc chỉ đạo toàn Công ty thực hiện các chỉ tiêu và mệnh lệnh của cấp trên. Đồng thời Phó giám đốc là người thay mặt giám đốc ký vào các hợp đồng, các giấy tờ lưu thông và một số giấy tờ khác.
* Trợ lý giám đốc:
Trợ lý giám đốc là người tham mưu về mọi mặt hoạt động của công ty cho giám đốc. Đồng thời, trợ lý giám đốc cũng chính là người thay mặt giám đốc đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện các mệnh lênh của giám đốc, tổng hợp tình hình công ty báo cáo giám đốc.
* Phòng tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương.
Phòng TC- CBLĐTL gồm có 6 nhân viên có nhiệm vụ là quản lý chung công tác về nhân lực. Đó là việc sắp xếp, điều động nhân lực hợp lý theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh. Đó cũng là việc tuyển dụng, sa thải cán bộ công nhân vien. Bên cạnh đó Phòng cũng có một người chuyên ký xác nhận vào bảng thanh toán lương và tính các định mức lương cho từng kỳ.
* Phòng kế hoạch:
Phòng kế hoạch bao gồm 6 nhân viên có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong công tác diều hành sản xuất kinh doanh, xây dựng công tác chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho công ty. Đồng thơi đây cũng chính là phòng cung tiêu, chịu trách nhiệm lo đầu vào và đầu ra của nguyên vật liệu, sản phẩm, lập các định mức hao hụt vật tư và định mức tiêu hao vật tư, ký xác nhận vào các chứng từ như: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, Hợp đồng mua bán vật tư, hàng hoá,…
* Phòng kỹ thuật:
Phòng kỹ thuật có 4 nhân viên. Phòng này chịu trách nhiệm về sự hoạt động của hệ thống máy móc công nghệ trong công ty, tham mưu cho công ty rong việc đầu tư, mua sắm, đổi mới trang thiết bị công nghệ, thiết kế mẫu mã sản phẩm, tổ chức triển khai thực hiện về kỹ thuật mẫu mã sản phẩm mới, cùng với phòng kế hoạch lập các định mức hao hụt vật tư và định mức tiêu hao vật tư, ký xác nhận vò phiếu xin lĩnh vật tư,…
* Phòng chất lượng.
Phòng chất lượng mới được tổ chức từ năm 2000. Phòng bao gồm 2 nhân viên có nhiệm vụ kiểm định và theo dõi chất lượng sản phẩm, đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật sản xuất.
* Phòng Marketing:
Phòng Marketing bao gồm 6 người được tách ra từ phòng kế hoạch do yêu cầu về chuyên trách trong công việc. Nhiệm vụ của phòng Marketing là giới thiệu sản phẩm, triển khai tiêu thụ hàng hoá vào thị trương tự do, nghiên cứu nhu cầu thị trường, tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước,…
* Phòng hành chính:
Phòng hành chính bao gồm 5 nhân viên đảm bảo về các điều kiện làm việc cho công ty như: hệ thống kho tàng, nhà xưởng, phương tiện đi lại,…; quản lý điều hành công tác văn thư,bảo vệ, công tác nhà kho,… Đây cũng là phòng hình thành và chịu trách nhiệm về các chứng từ chi mua, chi phục vụ các hoạt động tiếp khách, hội họp,….
* Phòng kế toán tài chính:
Phòng kế toán tài chính bao gồm 6 người. Đây lầ cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính cho giám đốc, kiểm soát và chịu trách nhiệm về toàn bộ những hoạt động của công ty có liên quan đến lĩnh vực tài chính, chịu trách nhiệm trong việc tạo nguồn và sử dụng có hiệu quả phục vụ cho nhu cầu về vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Phòng chịu trách nhiệm về phân tích tài chính cho giám đốc để nắm tình hình của toàn công ty.
Cùng với các bộ phận chức năng và phân xưởng, phòng kế toán tài chính lập ra các định mức vật tư kỹ thuật, xây dựng đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm,…Ngoài ra phòng còn phải căn cứ vào các số liệu báo lên từ phân xưởng và phòng kế hoạch để tính ra giá thành công xưởng và giá thành đầy đủ làm căn cứ cho phòng kế hoạch và Marketing định mức giá bán cho phù hợp và có lợi nhất cho công ty.
* Các phân xưởng:
Các phân xưởng là bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất sản phẩm cho công ty, là nơi trực tiếp thực hiện các mệnh lệnh của giám đốc và của các phòng ban chức năng. Tổng số công nhân sản xuất cả trực tiếp và gián tiếp của các phân xưởng chính và phụ hiện nay là 138 người.
* Chi nhánh thay mặt phía Nam:
Ngoài các phòng ban chức năng và các phân xưởng chính trên đây, công ty nhựa cao cấp hàng không còn có một chi nhánh thay mặt ở phía nam, một phân xưởng phụ (phân xưởng mộc) sản xuất các khuôn mẫu phục vụ sản xuất chính và một cửa hàng giới thiệu sản phẩm với chức năng giới thiệu, trưng bày , bán buôn và bán lẻ cho các khách hàng của thị trường tự do.
Trên đây là toàn bộ các đặc điểm chung nhất của toàn công ty có các phòng ban với đầy đủ số liệu, chức năng và nhiệm vụ, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển tro...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement