Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#923376 Tải miễn phí luận văn cho ae ketnooi

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 2
CHƢƠNG I: ................................................................................................. 4
TỔNG QUAN VỀ VÀNG VÀ THỊ TRƢỜNG VÀNG ............................... 4
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VÀNG .......................................................... 4
1.1. Các đặc tính của vàng .................................................................................. 4
1.1.1. Tính chất hoá học ......................................................................... 4
1.1.2. Tính chất vật lý ............................................................................. 4
1.1.3. Tính thẩm mỹ ............................................................................... 5
1.2. Ứng dụng của vàng ...................................................................................... 5
1.2.1. Làm đồ trang sức .......................................................................... 6
1.2.2. Là một loại kim loại thiết yếu ....................................................... 7
1.2.3. Là tiền loại tiền tệ thế giới chung duy nhất ................................... 7
1.3. Đơn vị đo lường và cách quy đổi của Vàng ................................................. 8
2. VAI TRÒ CỦA VÀNG TRONG NỀN KINH TẾ ................................... 8
2.1. Vàng với vai trò là một loại tiền tệ ............................................................... 9
2.2. Vai trò của vàng trong các chế độ tiền tệ ................................................... 10
2.2.1. Chế độ đồng bản vị ..................................................................... 10
2.2.2. Chế độ bản vị vàng ..................................................................... 12
2.2.3. Chế độ lưu thông tiền giấy .......................................................... 15
3. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG VÀNG ............................................ 18
3.1. Khái niệm về thị trường vàng .................................................................... 18
3.2. Các yếu tố tác động đến thị trường vàng ................................................... 19
3.3. Một số thị trường vàng phát triển trên thế giới .......................................... 24
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG VÀNG VIỆT NAM ...... 26
1. BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ THỊ TRƢỜNG VÀNG VIỆT NAM
HIỆN NAY .................................................................................................. 26
1.1. Các bước phát triển của thị trường vàng Việt Nam ................................... 26
1.2. Thực trạng về tình hình hoạt động thị trường vàng giai đoạn 2007-2009 .. 30
1.3. Phân tích những nguyên nhân gây biến động đến thị trường vàng ............ 38
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam ........................... 40
1.4.1. Chính sách nhà nước ................................................................... 40
1.4.2. Biến động thị trường vàng thế giới ............................................. 42
1.3.3. Những yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam .... 49
2. TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƢỜNG VÀNG ĐẾN NỀN KINH TẾ
VIỆT NAM ................................................................................................. 52
2.1. Ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu ................................................ 52
2.2. Ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư............................................................... 53
2.3. Ảnh hướng đến thị trường bất động sản .................................................... 54
2.4. Ảnh hưởng đến hàng hoá khác .................................................................. 55
2.5. Ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của nhân dân .................................... 56
3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG VÀNG VIỆT NAM ............ 58
3.1. Thành công ................................................................................................ 58
3.2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân ................................................. 58
CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG VÀNG VIỆT
NAM ............................................................................................................ 60
1. DỰ BÁO XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG VÀNG THẾ
GIỚI VÀ VIỆT NAM................................................................................. 60
1.1. Thị trường vàng thế giới ............................................................................ 60
1.2. Thị trường vàng Việt Nam......................................................................... 61
1.3. Những chính sách của nhà nước tác động đến thị trường vàng trong thời
gian tới. ...................................................................................................... 62
2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG VÀNG VIỆT NAM TRONG
GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP ........................................................................... 63
2.1. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thị trường vàng ......................... 63
2.2. Đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh .............................................. 67
2.3. Phát huy hiệu quả kho ngoại quan vàng .................................................... 68
2.4. Phát triển kế hoạch xây dựng sàn vàng quốc gia ....................................... 70
2.5. Quản lý việc kinh doanh vàng bất hợp pháp qua mạng ............................. 72
2.6. Xây dựng các dịch vụ tư vấn đầu tư vàng .................................................. 74
2.7. Xây dựng các công cụ phân tích kỹ thuật và thông tin thị trường ............. 75
2.8. Đẩy mạnh nghiên cứu đào tạo đồng thời phổ biến rộng rãi kiến thưc về giá
vàng và thị trường vàng ............................................................................. 76
KẾT LUẬN ................................................................................................. 77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 79


LỜI NÓI ĐẦU


1. Tính thiết yếu của đề tài
Từ xưa đến nay vàng vẫn luôn được coi là biểu tượng của quyền lực và
của cải, luôn được lưu giữ như một khoản tiết kiệm trong mỗi gia đình. Vàng
tượng trưng cho vẻ đẹp, sự giàu có thịnh vượng của mỗi con người, của mỗi
quốc gia. Mọi người luôn quan tâm đến vàng vì nó là công cụ chính để bảo vệ
tài sản, chống rủi ro kinh tế và biến động chính trị. Những năm gần đây, giá
vàng liên tục biến đổi theo chiều hướng gia tăng, làm cho thị trường vàng
Việt Nam nói riêng, thị trường vàng Thế giới nói chung trở nên sôi nổi, và sự
biến động không ngừng của nó kéo theo những ảnh hưởng không nhỏ đến nền
kinh tế Việt Nam. Và Vàng trở thành một kênh đầu tư hẫp dẫn thu hút nhiều
nhà đầu tư với một số vốn khổng lồ. Thị trường vàng với rất nhiều vấn đề từ
vĩ mô đến vi mô của nó đã trở thành một mối quan tâm lớn, thu hút sự chú ý
của rất nhiều người. Xuất phát từ thực tế đó em quyết định chọn đề tài: “Thị
trường vàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển” làm đề tài cho
khoá luận tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của khoá luận là tìm hiểu thực trạng thị trường Việt
Nam những năm vừa qua, những yếu tố tác động đến thị trường vàng cũng
như những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế đất nước. Từ đó khoá luận cũng
đưa ra một số dự báo cũng như giải pháp nhằm phát triển thị trường vàng Việt
Nam trong những năm hội nhập.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là: những vấn đề lý luận chung về thị trường vàng
Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu do trình độ và thời gian có giới hạn nên khóa luận
chỉ nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường vàng trong giai đoạn từ năm
2007 đến nay.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống và
hiện đại như: phương pháp logic, thu thập dữ liệu, so sánh, tổng hợp, thống kê
từ các bảng biểu, báo cáo thường niên của các cơ quan ban ngành và tổ chưc
quốc tế, phân tích kỹ thuật.
5. Nội dung khoá luận
Ngoài lời mở đầu kết luận mục lục và danh mục tham khảo, khoá luận
tốt nghiệp được chia làm ba chương:
Chƣơng I : Tổng quan về vàng và thị trƣờng vàng
Chƣơng II : Thực trạng thị trƣờng vàng Việt Nam
Chƣơng III : Giải pháp phát triển thị trƣờng vàng Việt Nam
Nội dung của khoá luận hướng tới khá rộng và phức tạp. Mặc dù đã có
nhiều cố gắng và nỗ lực song do những hạn chế về tài liệu, thời gian và kinh
nghiệm nên không tránh khỏi các thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự
đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để khoá luận được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em xin được gửi lời Thank tới các thầy cô giáo trường Đại
học Ngoại thương đã trang bị cho em những kiến thức quý báu trong thời gian
học tập tại trường. Đặc biệt em xin chân thành Thank TS. Lê thị Thu Thuỷ,
người đã hết lòng hướng dẫn, tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình làm
khoá luận.

CHƢƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ VÀNG VÀ THỊ TRƢỜNG VÀNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VÀNG
1.1. Các đặc tính của vàng
1.1.1. Tính chất hoá học
Vàng là một nguyên tố hoá học với ký hiệu Au ( L.aurum ) và số nguyên
tử là 79 trong nhóm I hệ thống tuần hoàn Mendeleep, khối lượng nguyên tử từ
197, 967. Hàm lượng trong vỏ trái đất chiếm 4,3 x 10 -7% khối lượng. Vàng
không bị ảnh hưởng về mặt hoá học bởi nhiệt, độ ẩm, ôxy và hầu hết chất ăn
mòn, vì vậy nó thích hợp để đúc tiền kim loại và trang sức.Các halogen có tác
dụng hoá học với vàng, còn nước cường toan thì hoà tan nó. Màu của vàng
rắn cũng như dung dịch keo từ vàng (có màu đậm) được tạo ra bởi tần số
plasmon của nguyên tố này nằm trong khoảng thấy được, tạo ra ánh sáng
vàng và đỏ khi phản xạ và ánh sang xanh khi hấp thụ.[21] Vàng nguyên thuỷ
có chứa khoảng 8 đến 10% bạc, nhưng thường nhiều hơn thế. Hợp kim tự
nhiên với thành phần bạc cao (hơn 20%) được gọi là electrum. Khi lượng bạc
tăng, màu trở nên trắng hơn và trọng lượng riêng giảm. Trạng thái ôxi hoá
thường gặp của vàng gồm +1 (vàng(I) hay hợp chất aurous) và + 3(vàng (III)
hay hợp chất auric), lon vàng trong dung dịch sẵn sàng được khử và kết tủa
thành vàng kim loại nếu thêm hầu như bất cứ kim loại nào khác làm tác nhân
khử. Kim loại thêm vào được ôxi hoá và hoà tan cho phép vàng có thể được
lấy khỏi dung dịch và được khôi phục ở dạng kết tủa rắn. Kim loại này có ở
dạn quặng hay hạt trong đá và trong các mỏ bồi tích.[22]
1.1.2. Tính chất vật lý
Vàng là nguyên tố kim loại có màu vàng khi thành khối, nhưng có thể có
màu đen, hồng ngọc hay tía khi được cắt nhuyễn. Nó là kim loại dễ uốn dát

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thị trường vàng Việt Nam,Thị trường vàng,Giải pháp thị trường vàng Việt Nam,Luận văn kinh tế,Kinh doanh quốc tế,Kinh tế đối ngoại,Khóa luận tốt nghiệp ngoại thương
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement