Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dalat_trang
#922891

Download miễn phí Chuyên đề Quản trị nhân lực tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự

 Bầu không khí trong lao động ở Công ty cơ khí Ngô Gia Tự ở vào khoảng hai cực “cởi mở” và “khép kín”. Sự quản lý đôi lúc còn cứng nhắc nên chưa phát huy hết khả năng sáng tạo của người lao động. Cán bộ công nhân viên trong Công ty chủ yếu vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình theo khuôn mẫu nhất định, nhận thông tin, chỉ thị của lãnh đạo mà không có sự phán xét, đánh giá của bản thân. Vì vậy cán bộ công nhân viên thiếu năng động, mang nặng tư tưởng chờ chỉ thị, chờ giao việc và chờ các cơ sở khác tìm đến mình. Tuy vậy nhưng cũng có một số sáng kiến được đưa ra về kỹ thuật cũng như quản lý, những sáng kiến này hầu hết là những sáng kiến hay được áp dụng thành công trong việc chế tạo các phụ tùng lắp ráp xe gắn máy dạng IIKD mang lại hiệu quả kinh tế cao, nghiên cứu và sản xuất gas từ khí dầu hoá lỏng và lắp động cơ chạy gas cho ô tô nhằm chống ô nhiễm môi trường, phù hợp với mục tiêu xã hội của nhà nước.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng ty: 58 người.
- Có sức khoẻ, có tay nghề, đang theo học các trường đại học: 6 người.
- Sức khoẻ yếu, ngành nghề được đào tạo công ty không có nhu cầu: 5 người.
Tổng số lao động phân nhóm 2: 89 người.
Nhóm 3: Là lao động có độ tuổi từ 41 đến 55 tuổi (đối với nữ ) đến 60 tuổi ( đối với nam ).
- Lao động có độ tuổi từ 41 đến 50: 50 người.
- Lao động có độ tuổi từ 51 đến 55: 3 người.
- Lao động trên 55 tuổi: 1 người.
Tổng số lao động nhóm này là: 54 người.
Nhóm 4: Lao động ý thức kỷ luật kém, công ty có giấy mời nhiều lần nhưng không đến làm việc, hay đến làm việc 1 đến 5 ngày tự ý nghỉ: 5 người.
Tổng số lao động của công ty đến thời điểm 31/12/2001 là 338 người.
Ngoài cách phân loại này Công ty còn tiến hành phân loại đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật như sau:
Bảng 2: Cơ cấu lao động theo trình độ.
Đơn vị : Người.
Danh mục
Đại học
Trung cấp
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Sản xuất CN
39
17
1
5
Dịch vụ
1
2
3
Nghỉ Ro
5
4
Học tập lao động về
4
Tổng cộng
48
22
3
8
Nguồn: Báo cáo cán bộ khoa học kỹ thuật-Công ty cơ khí Ngô Gia Tự.
Như vậy, cán bộ ở trình độ đại học chiếm đa số điều này phản ánh nhu cầu sử dụng cán bộ có trình độ của Công ty tương đối lớn. Nam giới chiếm đa số phản ánh tính nghề nghiệp phù hợp với một Công ty cơ khí.
Việc phân loại lao động là một công việc thực sự cần thiết đối với Công ty, giúp cho Công ty xác định nhu cầu lao động và giải quyết việc làm cho người lao động, cũng là giảm bớt khó khăn cho Công ty nói chung và người lao động nói riêng.
b.Cơ cấu tổ chức:
Công ty cơ khí N.G.T chính thức được công nhận là doanh nghiệp nhà nước theo quyết định 598/QĐ.TCCB-LĐ ngày 05-04-1993 do bộ trưởng GTVT ký, trước đây có 11 phòng ban và 8 phân xưởng nay do nhu cầu của cơ chế quản lý mới sắp xếp lại nhằm phù hợp và đạt hiệu quả cao, còn lại 7 phòng ban và 7 phân xưởng:
7 phòng ban đó là:
- Phòng kế hoạch đầu tư.
- Phòng khoa học công nghệ.
- Phòng tổ chức cán bộ lao động tiền lương.
- Phòng tài chính kế toán.
- Văn phòng tổng hợp.
- Ban bảo vệ quân sự tự vệ.
- Ban giám đốc.
7 phân xưởng đó là:
- Phân xưởng cơ khí 1.
- Phân xưởng cơ khí 2.
- Phân xưởng cơ khí 3.
- Phân xưởng cơ điện dụng cụ.
- Phân xưởng bảo dưỡng ô tô - xe máy.
- Ban dịch vụ.
- Dây chuyền lắp ráp xe gắn máy.
Trong 7 phân xưởng trên có dây chuyền lắp ráp xe gắn máy được bố trí theo dạng phân xưởng cơ động mềm do phòng kế hoạch. Đầu tư quản lý khi có việc thì được điều về phân xưởng, khi không có việc lại trả lại đơn vị cũ để 1 quản đốc phân xưởng.
Để nắm rõ hơn về cơ cấu bộ máy quản lý tổ chức của công ty ta có sơ đồ như sau:
Tổ chức bộ máy
Giám Đốc
Phó GĐ kế hoạch
Phó GĐ nội chính
Tài chính kế toán
Phòng kế hoạch đầu tư
Phòng khoa học công nghệ
Tổ chức LĐ tiền lương
Văn phòng tổng hợp
Ban bảo vệ QSTV
Phân xưởng cơ khí 1
Phân xưởng cơ khí 2
Phân xưởng cơ khí 3
Phân xưởng cơ điện dụng cụ
Phân xưởng bảo dưỡng ô tô xe máy
Ban dịch vụ
Dây chuyền lắp ráp xe gắn máy
a.Phòng kế hoạch-đầu tư:
Chức năng là tham mưu cho Giám đốc, đây là bộ phận mở rộng sản xuất kinh doanh xây dựng thiết lập một kế hoạch dài hạn tức là từ 1 năm trở lên và kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn ( tháng, quí, 6 tháng). Mua bán cấp phát vật tư cho sản xuất, quản lý và điều hành dây chuyền lắp ráp xe máy dạng IKD và quản lý hàng hoá có hiệu quả.
Trong đó biên chế gồm 8 người:
1 trưởng phòng.
1 phó phòng.
1 kế toán – nghiệp vụ.
1 cán sự nghiệp vụ.
1 thủ kho.
1phụ kho.
2 tiếp liệu.
b.Phòng khoa học công nghệ:
Tham mưu cho giám đốc công tác kỹ thuật ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Đề xuất phương án nghiên cứu sản phẩm cho công ty xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và kỉêm tra chất lượng sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật theo qui định, dự trù và quản lý công cụ đo lường. Bên cạnh đó xây dựng quản lý các loại định mức: vật tư, lao động, sửa chữa thiết bị quản lý sử dụng thiết bị trước và sau khi sửa chữa.
Biên chế gồm 10 người:
01 Trưởng phòng.
01 Phó phòng.
2 kế toán viên công nghệ.
04 kỹ sư kiểm tra chất lượng sản phẩm.
2 công nhân KCS.
c. Phòng tổ chức cán bộ lao động (T.C.CB – LĐ):
Tham mưu cho giám đốc về công tác T.C.CB – LĐ - công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách thanh tra pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an toàn sản xuất, đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.
Biên chế gồm 8 người:
1 trưởng phòng.
1 phó phòng.
1 chuyên viên bảo vệ chính trị nội bộ.
1 chuyên viên thanh tra pháp chế.
1 kỹ sư an toàn đào tạo.
1 cán sự quản lý thống kê lao động.
2 kỹ thuật viên.
d. Phòng tàI chính kế toán:
Tham mưu cho giám đốc về công tác tàI chính và kế toán của công ty bên cạnh đó phân tích hoạt động tàI chính của công ty hàng năm hay trong từng kỳ.
Biên chế của phòng này gồm 5 người:
1 kế toán trưởng phụ trách phòng.
1 phó phòng.
3 kế toán và thủ quỹ.
e. Văn phòng tổng hợp:
Tham mưu cho giám đốc tổng hợp số liệu của các đơn vị của công ty. Quản lý bảo dưỡng sửa chữa vệ sinh nhà xưởng, tham mưu cho giám đốc công tác hành chính, quản trị y tế thi đua, quản lý dấu lưu trữ tái hiện hồ sơ, quản lý văn phòng cho thuê trực tiếp làm và phản ánh công tác đối nội và đối ngoại hợp tác làm việc cùng với thư ký của giám đốc, thúc đẩy và xây dựng để phát triển nhằm đổi mới doanh nghiệp theo một hướng tích cực.
Biên chế phòng gồm 15 người:
1 chánh văn phòng.
1 phó phòng.
1 chuyên viên hàm trưởng phòng thường trực ban đổi mới doanh nghiệp và cổ phần hoá.
2 nhân viên y tế.
1 kỹ sư.
1 cán sự.
1 văn thư.
1 đánh máy.
1 tạp vụ.
1 lái xe.
- 4 vệ sinh công nghiệp.
f. Ban bảo vệ - quân sự tự vệ:
Tham mưu cho giám đốc về công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của công ty và công tác quân sự tự vệ.
Biên chế phòng gồm 7 người:
- 1 trưởng ban.
- 1 phó ban.
- 5 nhân viên.
g. Ban giám đốc:
Gồm 4 người:
- 1 giám đốc.
- 3 phó giám đốc.
h. Đoàn thể:
Biên chế gồm 2 người:
- 1 chủ tịch đoàn.
- 1 thường trực đảng uỷ.
Từ những năm 90 chủ trương xoá bỏ bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường tự hạch toán và đóng thuế nên công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo công ty đã không chùn bước trước những khó khăn do yêu cầu cấp thiết và cũng phù hợp với yếu tố kỹ thuật, sản xuất kinh doanh hòng đáp ứng được một cách tốt nhất, hiệu quả nhất đối với thị trường trong và ngoài nước. Chính vì vậy yếu tố thành lập các phòng ban đặc biệt là các phân xưởng sản xuất là vô cùng quan trọng, dưới đây là chi tiết từng phân xưởng hoạt động có hiệu quả của công ty:
Tổ chức sản xuất gồm:
+ Phân xưởng cơ khí 1:
Nhiệm vụ chính:
Là sản xuất thùng trơn, hộp số, bánh răng và các phụ kiện kết cấu thép cũng như các sản phẩm cơ khí khác.
Phân xưởng cơ khí 1 gồm 3 tổ công tác:
- Tổ văn phòng.
- Tổ cơ khí.
- Tổ nguội hàn.
Và tổng số lao động của phân xưởng 1 là 21 người. Dự kiến sản lượng hàng năm đạt: 2 tỷ VND.
+ Phân xưởn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement