Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Satordi
#922880

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 5

PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 7

I. Khái niệm và phân loại 8

 1. Khái niệm 8

 2.Phân loại hiệu quả 8

 3.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh 9

 4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 9

II. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 10

1. Các chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh hiệu quả SXKD 10

1.1 Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu ( ROE) 10

1.2. Chỉ tiêu sinh lợi tài sản (ROA) 11

1.3.Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận và chi phí 11

2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng lao động 11

3. Phân tích tình hình sử dụng các nguồn lực 12

III.Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD 122

1. Các nhân tố thuộc vê doanh nghiệp 12

1.1.Lực lượng lao động 132

1.2. Trình độ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 14

1.3. Nhân tố quản trị doanh nghiệp 14

2.Các nhân tố từ bên ngoài 15

IV. Phương pháp phân tích hiệu quả SXKD 155

 1. Phương pháp so sánh 16

 2. Phương pháp thay thế liên hoàn 166

 3. Phương pháp lien hệ cân đối 166

 4. Nguyên tăc xác định hiệu quả SXKD 167

 5. Tư liệu phân tích 177

V. Phân tích kết quả kinh doanh 178

 1.Phân tích lợi nhuận trong Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh 178

1.1 Các chỉ tiêu 188

1.2.Lợi nhuận trong mối quan hệ với Doanh thu và chi phí 199

 2. Phân tích tình hình chi phí trong Doanh nghiệp 20

VI . Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD 20

 1. Phương hướng 20

 2. Biện pháp 21

2.1.Các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD cho nhóm sử dụng lao động 21

2.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 21

2.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả snả xuất trên cơ sở tăng kết quả đầu ra 21

2.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD trên cơ sở giảm chi phí 212

PHẦN HAI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SXKD CỦA DOANH NGHIỆP 223

I. Giới thiệu chung về Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh 223

 1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh 223

 2. Chức năng và nhiệm vụ 234

 3. Các mặt hàng kinh doanh 234

 4.Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Chi nhánh 245

4.1. Chức năng, nhiệm vụ của giám đốc Chi nhánh 256

4.2. Chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc Chi nhánh 256

4.3. Chức năng, nhiệm vụ của phong tổ chức- hành chính 267

4.4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch- Tài chính 267

4.5. Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý- kỹ thuật 267

 5. Kết quả hoạt động SXKD 278

II. Phân tích thực trạng hiệu quả SXKD 289

 1. Các chỉ tiêu tổng hợp 289

1.1. Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu 289

1.2. Chỉ tiêu sinh lợi tài sản 30

1.3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận và tổng chi phí 30

 2. Phân tích tình hình sử dụng các nguồn lực 322

 3.Phân tích tình hình sử dụng các nguồn lực 377

3.1 Phân tích tình hình sử dụng TCSĐ 377

3.2.Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động 39

III. Phân tích kết quả kinh doanh 40

 1. Phân tích lợi nhuận trong Chi nhánh 41

1.1. Khái niệm 41

1.2. Chỉ tiêu lơị nhuận so với doanh thu 42

 2. Phân tích chi phí trong DN 424

2.1. Chi phí- giá vốn hàng bán 435

2.2. Chi phí quản lý DN và bán hàng 446

 3. Phân tích doanh thu trong DN 456

 4. Nhận xét tình hình thực trạng sử dụng các nguồn lực 49

PHẦN III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÀ TĨNH 50

A. Ưu, nhược điểm trong quá trình hoạt động kinh doanh hay tính hiệu quả của từng nguồn lực 51

 1. Những ưu điểm chủ yếu 51

 2. Những hạn chế 51

B. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 52

 1. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nói chung tại công ty 52

 2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài sản cố định 52

 3.Một số biện pháp để giảm thiểu chi phí quản lý 53

a.Biện pháp chung để giảm chi phí quản lý 53

b.Biện pháp cụ thể làm giảm chi phí quản lý 54

 2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 545

KẾT LUẬN 566

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ữa LN và Doanh thu.
2. Phân tích tình hình chi phí trong Doanh nghiệp
Chi phí là sự kết tinh của việc sử dụng các yếu tố thuộc quá trình sản xuất vào sản xuất sản phẩm trong kỳ. Biến động tăng hay giảm cho phí sản xuất sản phẩm phản ánh trình độ điều hành, khai thác, sử dụng tổng hợp các yếu tố SXKD.
Giá thành và giá bán sản phẩm là những chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến lãi KD của DN. Việc phân tích và đánh giá, tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động giá thành và giá bán sản phẩm, cung cấp thông tin để nhà quản trị DN ra các quyết định quản lý chi phí giá thành và định giá thành sản phẩm sao cho kết quả đạt được có tổng mức LN là cao nhất trong kinh doanh của DN
Tuy nhiên chi phí mà trong đó các yếu tố chi phí khả biến thay đổi cùng với sự thay đổi của khối lượng hoạt động thì cũng chưa nói được bản chất của sự tăng giảm chi phí. Muốn phân tích chi phí ta phải đặt chúng trong mối quan hệ với doanh thu hoạt động thực tế
Tổng chi phí
Tỷ suất chi phí= * 100%
Doanh thu
Tỷ suất chi phí cho biết cần bao nhiêu đồng chi phí để tạo ra một đồng doanh thu.
VI . Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD
Việc nâng cao hiệu quả SXKD là mục tiêu cơ bản của mọi DN vì nó là điều kiện tồn tại và phát triển của DN.
1. Phương hướng
Hiệu quả SXKD phản ánh kết quả của nhiều công đoạn trong quá trình SXKD nên nó chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nhiều khâu trong quá trình sản xuất. Muốn nâng cao hiệu quả SXKD đòi hỏi phải phân tích ở nhiều khâu, giải quyết tổng hợp nhiều vấn đề, dung nhiều biện pháp, phương hướng chung nâng cao hiệu quả SXKD người ta nghĩ đến.
Tăng kết quả đầu ra nhưng tốc độ tăng kết quả đầu ra phải lớn hơn tốc độ tăng chi phí
Tăng kết quả đầu vào tiết kiệm chi phí đầu vào.
Rút ngắn tối đa chu trình SXKD.
2. Biện pháp
2.1.Các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD cho nhóm sử dụng lao động
Bố trí lao động hợp lý, nâng cao chất lượng lao động.
Thực hiện chính sách đòn bẩy kinh tế ( thưởng, phạt, kịp thời)
Các biện pháp trên nhằm tiết kiệm lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.
2.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Lập và thực hiện kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, khi tiến hành đầu vào phải xác định được cơ cấu vốn hợp lý giữa vốn cố định và vốn lưu động. Tập trung vốn cho máy móc thiết bị, hiện đại hoá công nghệ.
- Với vốn cố định: sử dụng tối đa công suất của thiết bị, TSCD nhằm tiết kiệm chi phí cố định có kế hoạch sử dụng TSCD hợp lý trên cơ sở giá thành.
- Với vốn lưu động : Xử lý đồng vốn hợp lý ở tất cả các khâu như mua hàng, dự trữ hàng hoá, lưu thông hàng hoá, tăng số vòng quay vốn lưu động.
2.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trên cơ sở tăng kết quả đầu ra
- Mở rộng quy mô sản xuất.
- Phấn đấu nâng cao sản lượng tiêu thụ, nâng cao giá bán trên cở sở sản phẩm đạt chất lượng cao, người mua có thể chấp nhận được.
- Mở rộng thị trường.
- Luôn tăng khả năng mua: Khả năng mua cùa khách hang có giới hạn do tài chính, tăng khả năng mua bằng cách đổi mới cơ chế: mua trả góp, bảo hành.
- Làm tăng ý muốn mua sắm: thông qua việc đầu tư quảng cáo, thiết kế bảo trì sản phẩm,…
2.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD trên cơ sở giảm chi phí
- Tăng chi phí SXKD bao gồm: giá vốn hàng hoá, chi phí quản lý, chi phí bán hàng. Muốn nâng cao hiệu quả trước hết cần tìm mọi biện pháp giảm giá vốn hàng hoá.
- Các biện pháp làm giảm: sử dụng hợp lý, tiết kiệm các yếu tố đầu vào
PHẦN HAI
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SXKD CỦA
DOANH NGHIỆP
I. Giới thiệu chung về Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh
1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh
Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh là doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn Hà Tĩnh, trực thuộc công ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh- thành lập vào ngày 31 tháng 03 năm 1993 theo quyết định số 358 /TM-TCCB của Bộ trưởng Bộ Thương Mại.
Tên: Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh
Trụ sở chính : số 29- Đường Trần Phú- Thành phố Hà Tĩnh- Tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 039. 855 183
Fax: 039. 858 968
Là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh. Với chức năng nhiệm vụ là nắm vững nhu cầu xăng dầu, tổ chức hoạt động kinh doanh, phục vụ cung ứng bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh khác. Xây dựng và phát triển mạng lưới bán hàng, phát triển khách hàng thực hiện nghĩa vụ và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.
Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh gắn liền với bề dày kinh nghiệm và truyền thống hoạt động của Công ty Xăng Dầu Nghệ Tĩnh nói riêng và tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam - PETROLIMEX nói chung. Ngày nay, Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh đã có 22 cửa hàng bán Xăng Dầu, Gas và tàu bán dầu trên biển phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số nguồn vốn KD lên tới 20 tỷ đồng, doanh thu bán hàng đạt trên 330 tỷ đồng.
2. Chức năng và nhiệm vụ
Mua bán các loại Xăng Dầu, khí đốt ( bao gồm: nhiên liệu các loại, dầu nhờn, mỡ nhờn, phụ gia và dung môi các loại…) các vật tư, thiết bị ngành Xăng Dầu, bếp Gas, phụ kiện, thiết bị dùng gas và nhựa đường, vật liệu xây dựng.
Kinh doanh vận tải Xăng Dầu, dịch vụ cảng Dầu, chiết nạp gas hóa lỏng.
Dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành Dầu khí ( gia công, sửa chữa, bảo dưỡng, thay dầu,..)
Sản xuất, mua bán nước tinh khiết đóng chai.
Mua, bán, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông, tin học, thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm.
Dịch vụ cho thuê Kiôt, kho, bến bãi, địa điểm quảng cáo.
3. Các mặt hàng kinh doanh
Những năm quá Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh đã mở rộng việc sản xuất KD với quy mô lớn hàng trăm chủng loại mặt hàng. Có thể sơ lược một vài nhóm hàng chính sau:
Về ngành hàng xăng dầu, mỡ nhờn gồm có:
Xăng dầu nhờn động cơ dùng cho ô tô, xe máy.
Dâu nhờn dùng cho công nghiệp ( Dầu hộp số công nghiệp, dầu thủy lực)
Dầu nhờn hàng hải dùng cho tàu thuyền
Về ngành hàng dung môi hóa chất gồm có:
Dung môi cao su, toluen, dung môi pha sơn LAWS, PPF, IPA, MEK.
Các loại dung môi hóa chất khác.
Về ngành hàng nhựa đường gốm có:
Nhựa đường đặc 60-70, 85-100 dạng phuy, dạng xá. Đặc biệt là nhựa đường xá được vận chuyển bằng xe bồn vơi nhiệt độ 120◦ C
Nhựa đường lỏng MC-30, MC-70
Về ngành hàng Gas
Khí đốt Gas
Bếp Gas và phụ kiện
4.Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Chi nhánh
Bộ máy quản lý của Chi nhánh Xăng Dầu Hà Tĩnh được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng
Giám đốc Chi nhánh
Phó Giám đốc Chi nhánh
P. Tổ chức hành chính
Phòng Kinh doanh
P. Kế toán- Tài chính
P. Quản lý
- kỹ thuật
Các cửa hàng Xăng Dầu, Tàu bán dầu trực thuộc
Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh qu¶n lý Chi nh¸nh x¨ng dÇu Hµ tÜnh ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty x¨ng dÇu NghÖ tÜnh vµ ph¸p luËt Nhµ n­íc , mét ph
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement