Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0o_gjrl_sh0k_b0y_o0o
#922874

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng công thương Hà Tây

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

I. KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 2

 1. Khái niệm ngân hàng thương mại: 2

2. Chức năng của ngân hàng thương mại: 2

2.1. Chức năng trung gian tín dụng: 2

2.2 Chức năng trung gian thanh toán: 3

2.3 Chức năng tạo tiền 3

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4

1.Hoạt động tạo lập vốn. 4

1.1 Vốn tự có: 4

1.2 Vốn huy động: 5

1.2.1 Huy động tiền gửi không kỳ hạn: . 5

1.2.2 Huy động tiền gửi có kỳ hạn: . 5

1.2.3 Huy động vốn thông phát hành các chứng chỉ có gi¸: 5

1.3 Vốn vay của các ngân hàng. 6

1.3.1 Vay vốn của các NHTM và các TCTD: . 6

1.3.2 Vay vốn của NHTW: : 6

1.4 Huy động vốn trong thanh toán và vốn khác. 6

 1.4.1 Nguồn vốn trong thanh toán:i. 6

1.4.2 Vốn tài trợ ủy thác: 7

2. Hoạt động sử dụng vốn. 7

2.1 Ngân hàng cho vay vốn đối với khách hàng. 7

2.1.1 Cho vay ngắn hạn: . 7

2.1.2 Cho vay trung hạn và dài hạn: . 7

2.2 Hoạt động đầu tư: 8

2.2.1 Đầu tư chứng khoán: . 8

2.2.2 Đầu tư liên doanh liên kết: . 8

3. Mối quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn 8

III. VAI TRÒ CỦA NHTM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ. 9

1. Góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 9

2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. 9

3. Tạo môi trường thực thi chính sách tiền tệ của Trung ương. 10

4. Là cầu nối kinh tế giữa kinh tế quốc gia và kinh tế quốc tế. 10

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 11

I. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY. 11

1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng công thương Hà Tây. 11

2.Chức năng và nhiệm vụ: 11

2.1 Chức năng huy động vốn : 11

2.2 Chức năng cho vay, đầu tư : 12

2.3 Cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác: . 12

3. Cơ cấu Ngân hàng Công thương Hà Tây: 12

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY. 14

1. Công tác quản lý điều hành. 14

1.1 Tình hình huy động vốn tại ngân hàng công thương Hà Tây. 14

1.1.1 Phân theo kỳ hạn: 15

1.1.2 Phân theo loại tiền: 15

1.2.3 Phân theo thành phần kinh tế: 16

1.2 Hoạt động sử dụng vốn: 19

2. Cân đối giữa hoạt động huy động vốn và hoạt động sử dụng vốn tại ngân hàng công thương Hà Tây 20

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 21

1. Kết quả đạt được của công tác huy động vốn trong năm qua tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Tây: 21

2. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác huy động vốn tại NHCT Hà Tây: 22

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 24

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG HÀ TÂY TRONG THỜI GIAN TỚI 24

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY. 24

1 Mở rộng các hình thức huy động vốn:

2 Đa dạng và mở rộng các dịch vụ ngân hàng: 25

3 Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, hợp lý: 25

4 Tăng cường công tác marketing: 26

5 Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ: 26

6.Xây dựng văn hoá doanh nghiệp. 27

7. Hoàn thiện cơ chế khoán tài chính 27

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 28

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 28

2. Đối với Chính phủ 28

KẾT LUẬN 31

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nhtm đối với nền kinh tế.
1. Góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Đặc trưng cơ bản của Ngân hàng là cho vay có hoàn trả với một mức lãi suất nhất định và với một thời hạn nhất định, chính điều này đã bắt buộc mọi cá nhân và doanh nghiệp khi vay vốn của Ngân hàng phải cân nhắc và phải sử dụng vốn đó một cách có hiệu quả nhất, để có thể bảo toàn vào sinh lợi được vốn đó, sau đó phải trả vốn vay và lãi đúng thời hạn. Đây chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường công tác hạch toán, giảm chi phí sản xuất nhưng phải tăng chất lượng sản phẩm và tăng vòng quay của vốn. Qua đó, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác, trước khi quyết định một món vay Ngân hàng thường tiến hành thẩm định tín dụng, chỉ thực hiện cho vay đối với những cá nhân, doanh nghiệp phải có sự sắp xếp, bố trí tổ chức sản xuất phù hợp, để có cơ hội vay vốn của Ngân hàng, đây chính là động lực, là cơ sở giúp cho việc tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, qua đó tăng hiệu quả nền kinh tế.
2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Ngân hàng thương mại bằng hoạt động của mình đã thức hiện việc phân bổ vốn giữa các vùng qua đó tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng khác nhau trong một quốc gia.Từ đó tạo điều kiện cho những vùng kinh tế chưa phát triển có điều kiện tiếp cận và sử dụng vốn một cách hiệu quả để phát triển kinh tế của vùng. Tạo điều kiện cho các vùng trong nước phát triển kinh tế đồng đều từng bước chuyển dịch cơ cấu hợp lý theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá.
3. Tạo môi trường thực thi chính sách tiền tệ của Trung ương.
Để thực thi chính sách tiền tệ, Ngân hàng trung ương phải sử dụng các công cụ như lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ...Chính các NHTM là “môi trường” để NHTW sử dụng các công cụ này. Mặt khác NHTM còn là tổ chức phải chấp hành những quy định trong nội dung của các công cụ chính sách tiền tệ và đóng vai trò cầu nối trong việc chuyển tiếp các tác động của các chính sách tiền tệ đến nền kinh tế. Thông qua các NHTM, NHTW phát hành thêm hay thu hồi bớt tiền từ lưu thông về.Cũng thông qua NHTM sự biến động lãi suất, tỷ giá hối đoái ... của nền kinh tế được phả hồi về NHTW để NHTW có các giải pháp điều tiết phù hợp theo yêu cầu của chính sách tiền tệ.
4. Là cầu nối kinh tế giữa kinh tế quốc gia và kinh tế quốc tế.
Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước và thế giới, tạo điều kiện cho việc hoà nhập của nền kinh tế trong nước với nền kinh tế trong khu vực và nền kinh tế thế giới. Với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế trong khu vực và nền kinh tế thế giới cùng với chính sách mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới thì hoạt động của các Ngân hàng thương mại được mở rộng và thúc đẩy cho việc mở rộng hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp trong nước. Với hoạt động rộng khắp của mình, các ngân hàng có khả năng được nguồn vốn từ các cá nhân và các tổ chức nước ngoài góp phần bảo đảm được nguồn vốn cho nền kinh tế trong nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể mở rộng hoạt động của họ ra nước ngoài một cách rễ dàng hơn, hiệu quả hơn nhờ hoạt động thanh toán quốc tế, bảo lãnh. Chính từ sự mở rộng các quan hệ quốc tế mà nền kinh tế trong nước có sự thâm nhập vào thị trường quốc tế và tăng cường khả năng cạnh tranh với các nước khác trên thế giới.
Chương II
thực trạng hoạt động huy động vốn ở ngân hàng công thương hà tây
I. khái quát về ngân hàng công thương Hà Tây.
1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng công thương Hà Tây.
Ngân hàng Công thương Hà Tây là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 53 NĐ-HĐBT (nay là Chính phủ). Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 1988 gọi là Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Sơn Bình, có trụ sở tại Thị xã Hà Đông và có một chi nhánh Ngân hàng Công thương trực thuộc tại Thị xã Hoà Bình.
Ngày 9 tháng 10 năm 1991, Tỉnh Hà Sơn Bình được Quốc hội quyết định tách ra thành hai tỉnh Hà Tây và Hoà Bình. Vì vậy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 127QĐ-NHNNVN về việc giải thể Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Sơn Bình và thành lập chi nhánh Ngân hàng Công thương Hà Tây ngày 30 tháng 8 năm 1991 và chi nhánh Ngân hàng Công thương tại Thị xã Hoà Bình chuyển sang thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định chuyển giao có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 1991.
2. Chức năng và nhiệm vụ:
Ngân hàng công thương Hà Tây có chức năng nhiệm vụ sau:
2.1 Chức năng huy động vốn :
- Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư
- Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn. Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng và tiết kiệm tích luỹ…
- Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu…
2.2 Chức năng cho vay, đầu tư :
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế và dân cư.
- Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
- Tài trợ và cho vay hợp vốn với những dự án lớn, tham gia hoàn vốn dài.
- Cho vay tài trợ, uỷ thác của các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và các Hiệp định tín dụng khung.
- Thầu chi và cho vay tiêu dùng.
- Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính trong nước và Quốc tế.
- Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường trong nước và Quốc tế…
2.3 Cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác: Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ phần lớn cho doanh nghiệp và các nhà xuất khẩu. THực hiện nhiệm vụ thanh toán quốc tế mở thư tín dụng (L/C) cho khách hàng, bảo lãnh hay tái bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp, tổ chứ tín dụng trong và ngoài nước, tư vấn đầu tư mua trả góp, các dịch vụ lữ hành...Kinh doanh ngoại hối mua bán ngoại tệ, kinh doanh vàng bạc đá quý, chiết khấu các loại giấy tờ có giá.
3. Cơ cấu Ngân hàng Công thương Hà Tây:
Cơ cấu Ngân hàng Công thương Hà Tây gồm: 1 giám đốc, 3 phó giám đốc, 8 phòng với 8 trưởng phòng, Điểm giao dịch Số 1 và Điểm giao dịch Số 2, tổng số cán bộ là 80 người. Trình độ học vấn : 1 tiến sĩ kinh tế, 3 thạc sĩ kinh tế, 66 người
trình độ Đại học, còn lại có trình độ Cao đẳng và Trung cấp.
Bảng 2.1 : sơ đồ cơ cấu tổ chức NHCT Hà Tây
P. Tiếp thị tổng hợp
P.Tiền tệ kho quĩ
P.thông tin điện toán
P.khách cá nhân
P.khách hàng DN
Phòng Tài trợ thương mại
Phòng Kế toán giao dịch
Điểm giao dịch số 1
P.Giao dịch số 12
Ban giám đốc
P.Tổ chức hành chính
Điểm gi
Quỹ tiế kiệm số 18
3.1 Ban giám đốc Ban giám đốc trực tiếp ra các quyết định, hướng dẫn thi hành và quản lý hoạt động của tất cả các phòng ban tại Hội sở và phòng giao dịch. Trong hoạt động kinh doanh hàng...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online