Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0o_gjrl_sh0k_b0y_o0o
#922874 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
I. KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 2
1. Khái niệm ngân hàng thương mại: 2
2. Chức năng của ngân hàng thương mại: 2
2.1. Chức năng trung gian tín dụng: 2
2.2 Chức năng trung gian thanh toán: 3
2.3 Chức năng tạo tiền 3
II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4
1.Hoạt động tạo lập vốn. 4
1.1 Vốn tự có: 4
1.2 Vốn huy động: 5
1.2.1 Huy động tiền gửi không kỳ hạn: . 5
1.2.2 Huy động tiền gửi có kỳ hạn: . 5
1.2.3 Huy động vốn thông phát hành các chứng chỉ có gi¸: 5
1.3 Vốn vay của các ngân hàng. 6
1.3.1 Vay vốn của các NHTM và các TCTD: . 6
1.3.2 Vay vốn của NHTW: : 6
1.4 Huy động vốn trong thanh toán và vốn khác. 6
1.4.1 Nguồn vốn trong thanh toán:i. 6
1.4.2 Vốn tài trợ ủy thác: 7
2. Hoạt động sử dụng vốn. 7
2.1 Ngân hàng cho vay vốn đối với khách hàng. 7
2.1.1 Cho vay ngắn hạn: . 7
2.1.2 Cho vay trung hạn và dài hạn: . 7
2.2 Hoạt động đầu tư: 8
2.2.1 Đầu tư chứng khoán: . 8
2.2.2 Đầu tư liên doanh liên kết: . 8
3. Mối quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn 8
III. VAI TRÒ CỦA NHTM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ. 9
1. Góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 9
2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. 9
3. Tạo môi trường thực thi chính sách tiền tệ của Trung ương. 10
4. Là cầu nối kinh tế giữa kinh tế quốc gia và kinh tế quốc tế. 10
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 11
I. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY. 11
1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng công thương Hà Tây. 11
2.Chức năng và nhiệm vụ: 11
2.1 Chức năng huy động vốn : 11
2.2 Chức năng cho vay, đầu tư : 12
2.3 Cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác: . 12
3. Cơ cấu Ngân hàng Công thương Hà Tây: 12
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY. 14
1. Công tác quản lý điều hành. 14
1.1 Tình hình huy động vốn tại ngân hàng công thương Hà Tây. 14
1.1.1 Phân theo kỳ hạn: 15
1.1.2 Phân theo loại tiền: 15
1.2.3 Phân theo thành phần kinh tế: 16
1.2 Hoạt động sử dụng vốn: 19
2. Cân đối giữa hoạt động huy động vốn và hoạt động sử dụng vốn tại ngân hàng công thương Hà Tây 20
III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 21
1. Kết quả đạt được của công tác huy động vốn trong năm qua tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Tây: 21
2. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác huy động vốn tại NHCT Hà Tây: 22
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY 24
I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG HÀ TÂY TRONG THỜI GIAN TỚI 24
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY. 24
1 Mở rộng các hình thức huy động vốn:
2 Đa dạng và mở rộng các dịch vụ ngân hàng: 25
3 Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, hợp lý: 25
4 Tăng cường công tác marketing: 26
5 Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ: 26
6.Xây dựng văn hoá doanh nghiệp. 27
7. Hoàn thiện cơ chế khoán tài chính 27
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 28
1. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 28
2. Đối với Chính phủ 28
KẾT LUẬN 31

Lời mở Đầu


Trong những năm vừa qua Việt Nam đã và đang tiến hành đổi mới nền kinh tế theo xu hướng mở cửa và hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Cùng vận hành chung theo quỹ đạo phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng góp phần tạo nên nhưng chuyển biến tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên những năm gần đây công tác huy động vốn của các NHTM đang gặp rất nhiều khó khăn do: Sự biến động của giá cả, giá vàng tăng vọt, USD giảm mạnh, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, sự cạnh tranh quyết liệt về lãi suất của các NHTM, TCTD...cùng với những nguyên nhân xuất phát từ chính ngân hàng. Để duy trì được tốc độ tăng trưởng, chủ động nguồn vốn kinh doanh và cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của các TCKT, cá nhân... thì chất lượng huy động vốn đang là vấn đề đựơc các NHTM nói chung và ngân hàng công thương Hà Tây nói riêng hết sức quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian thực tập tại ngân hàng công thương Hà Tây em đã đi sâu và tìm hiểu về hoạt động huy động vốn. Vì vậy em xin chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại NHCT Hà Tây” để làm luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.
Chương II: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng công thương Hà Tây.
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng công thương Hà Tây.


Chương I
những vấn đề cơ bản về hoạt động của ngân hàng thương mại
I. khái niệm về Ngân hàng thương mại.
1 Khái niệm ngân hàng thương mại:
Khi nghiên cứu về NHTM, các nhà kinh tế học đều thống nhất với nhau về vị trí, chức năng của NHTM trong nền kinh tế. Nhưng khi định nghĩa thế nào là NHTM thì họ lại không thống nhất. Sở dĩ có tình trạng này là do hoạt động của NHTM rất đa dạng, các thao tác trong từng nghiệp vụ của NHTM lại rất phức tạp và luôn biến động theo sự biến động chung của nền kinh tế. Mặt khác, do phong tục tập quán và luật pháp của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền là khác nhau nên dẫn đến quan niệm không đồng nhất về NHTM.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ltsixs
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014143 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement