Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoc_tuyen_8x
#922870

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Lắp máy và Thí nghiệm cơ điện Hà Nội

Dựa trên những đặc điểm cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, ta có nhận xét doanh nghiệp có quy mô vừa, có địa điểm sản xuất kinh doanh chính tại địa bàn Hà Nội nhưng có rất nhiều đội công trình sản xuất ở nhiều nơi, nhiều tỉnh khác nhau, ở mỗi công trình sản xuất lại có đặc điểm quy mô công nghệ cũng khác nhau. Những đặc điểm cụ thể đòi hỏi công ty phải xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý làm sao cho phù hợp, đặc biệt là bộ máy kế toán. Việc tổ chức bộ máy kế toán phải làm sao theo dõi được sát sao quá trình sản xuất của các đội công trình, thu thập được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở từng bộ phận sản xuất để kịp thời tập hợp thông tin về kết quả hoạt động sản xuất của toàn công ty một cách nhanh chóng và chính xác.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


như sau:
Z = C1 + C2 + ... + Cn + DĐK – DCK
Trong đó:
Z: Giá thành thực té toàn bộ công trình
C1, C2,....., Cn: Chi phí xây lắp các giai đoạn
DĐK, DCK: Chi phí thực tế sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ
c. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng:
Phương pháp này áp dụng trong trường hợp Công ty nhận thầu xây lắp theo đơn đặt hàng. Khi đó, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là đối tượng tính giá thành của từng đơn đặt hàng.
Theo phương pháp này, hàng tháng chi phí sản xuất thực tế phát sinh được tập hợp theo từng đơn đặt hàng và khi nào hoàn thành công trình thì chi phí sản xuất tập hợp được cũng chính là giá thành thực tế của đơn đặt hàng đó.
4.Các hình thức sổ kế toán dùng cho hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm
Mỗi doanh nghiệp xây lắp sẽ áp dụng hình thức tổ chức sổ kế toán riêng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo chế độ kế toán hiện nay, có 4 hình thức sổ kế toán mà các doanh nghiệp đang áp dụng.
Hình thức sổ nhật ký chung
Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung là được ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán của các nghiệp vụ đó. Sau đó, lấy số liệu từ nhật ký chung để ghi vào các sổ Cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm thường sử dụng các loại sổ kế toán sau:
Số chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung
Sổ cái các tài khoản chi phí sản xuất
Hình thức Nhật ký Sổ Cái
Theo hình thức Nhật ký Sổ cái, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế trên cơ sở Nhật ký Sổ cái. Căn cứ để ghi vào Nhật ký Sổ cái là các chứng từ gốc hay là các bảng kê, bảng tổng hợp chứng từ gốc. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm lắp máy thường sử dụng các loại sổ kế toán sau:
Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung
Sổ giá thành công trình,hạng mục công trình.
c. Hình thức Chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ là hình thức kế toán tổng hợp giữa ghi sổ theo thời gian trên sổ đăng ký chứng từ và ghi sổ theo nội dung kinh tế trên sổ cái Chứng từ ghi sổ - do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hay bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại có cùng nội dung kinh tế.
Chứng từ gốc được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hay cả năm, có số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và có chứng từ gốc đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm thường sử dụng các loại sổ kế toán sau:
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ cái các tài khoản chi phí
Sổ giá thành công trình, hạng mục công trình
d. Hình thức Nhật ký chứng từ
Nhật ký chứng từ là hình thức tổ chức sổ kế toán dùng để tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản đối ứng. Đồng thời, việc ghi chép kết hợp chặt chẽ giữa ghi theo thời gian với hệ thống, giữa hạch toán tổng hợp với chi tiết trên cơ sở các mẫu sổ in sẵn tạo thuận lợi cho việc báo cáo tài chính và rút ra các chi tiêu quản lý kinh tế.
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm xây lắp thường sử dụng các loại sổ sau:
Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung
Sổ cái các tài khoản chi phí sản xuất
Để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh, kế toán sử dụng bảng kê số 4, số 5, số 6, và nhật ký chứng từ số 7.
sSơ đồ hạch toán chi phí sản xuất trong DN
theo phương pháp kê khai thường xuyên
TK152, 153 TK621 TK154 TK152,111...
Tập hợp NVLTT K/C CPNVLTT Các khoản ghi giảm
CP Sản phẩm
TK 152
TK334 TK622
Tập hợp CPNCTT Nhập kho vật
K/C CP NCTT tư sản phẩm
TK338 TK157
Các khoản BH
Gửi bán
phải trích
TK334, 338, 214 TK623
TK632
Tập hợp CPSXC K/C CP MTC
Tiêu thụ thẳng
TK334, 338, 111 TK 627
Tập hợp CPSXC KC chi phí
SXC
Phần II:
Thực trạng công tác tập hợp
chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp tại công ty lắp máy và thí nghiệm cơ điện Hà Nội.
Việc tổ chức công tác kế toán nói chung và công tác tính giá thành nói riêng phải căn cứ vào đặc điểm công tác tổ chức quản lí sản xuất. Do đó, trước khi đi sâu vào nghiên cứu thực tế công tác hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Lắp máy và thí nghiệm Cơ điện Hà Nội, em đã tìm hiểu về quá trình phát triển của Công ty gắn với đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý và quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm của công ty.
I. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Lắp máy và thí nghiệm điện
Công ty Lắp máy và thí nghiệm Cơ điện là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, ngành chủ quản là Bộ Xây dựng. Tiền thân của công ty là Trung tâm nghiên cứu kinh tế kĩ thuật lắp máy, được thành lập theo quyết định số 133-BXD/TCLĐ của Bộ Xây dựng ngày 19/1/1980. Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty ban đầu mới thành lập:
Là đơn vị có tư cách pháp nhân hoạt động theo nguyên tắc kinh
tế độc lập.
Có nhiệm vụ lập và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu kĩ thuật, nghiên cứu xây dựng, bổ xung hệ thống các tiêu chuẩn định mức quy trình, quy phạm kĩ thuật về công tác lắp máy.
Tổ chức chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ về nghiên cứu kinh tế với kĩ thuật, tổ chức quản lí, giữa thực tế sản xuất với kĩ thuật, nhằm đảm bảo tính thực hiện và hiệu quả.
Được kí kết các hợp đồng kinh tế nghiên cứu kĩ thuật thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị lắp đặt trong các công trình công nghiệp, dân dụng với các công trình sản xuất kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác.
Thời kì đầu của công ty, lực lượng lao động chỉ có hơn 40 người, với cơ sở vật chất kĩ thuật còn cùng kiệt nàn, máy móc thiết bị còn thiếu, vốn được giao nhỏ nên giá trị sản lượng hàng năm còn rất thấp. Cho đến năm 1992, theo xu hướng đổi mới phát triển nền kinh tế đất nước, trung tâm nghiên cứu kĩ thuật lắp máy được đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy và Thí nghiệm Cơ điện theo quyết định số 189 ngày 30/4/1992.
Chức năng, nhiệm vụ thời kì này của công ty được bổ sung, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động nhận thầu thi công, lắp đặt các công trình công nghiệp và dân dụng. Xí nghiệp được hành nghề lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống điện, nước, hệ thống trạm và đường dây cao thế, lắp đặt và sửa chữa hệ thống cơ điện lạnh, hệ thống thông gió điều hoà...
Đầu năm 1993, theo Nghị định số 388/HĐBT - nay là Chính phủ - về việc tổ chức và sắp xếp lại các doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu quản lí, đơn vị được chính thức đổi tên thành Công ty Lắp máy và thí nghiệm Cơ điện theo quyết định số 0144 BXD/TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng ngày 27/3/1993.
Quy mô lao động của Công ty hiện nay khá lớn, với tổng số cán bộ công nhân viên là 150, trong đó lực lượng lao động dài hạn là 100, lực lượng lao động thuê ngo

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement