Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By laichinh_gd
#922867

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật

Phòng kế toán của xí nghiệp thực hiện công tác kế toán chung tại các đội sản xuất có các cán bộ kế toán làm nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp phát sinh đơn vị mình và nộp báo cáo lên phòng Tài chính - Kế toán xí nghiệp. Kế toán xí nghiệp tập hợp chi phí, xác định kết quả kinh doanh xác định nghĩa vụ phải nộp với nhà nước và báo cáo lên các cấp có liên quan. Giữa xí nghiệp và các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ hạch toán theo cơ chế khoán gọn, lợi nhuận được phân bổ theo quy định của Bộ Tài chính.

Đứng đầu phòng Kế toán là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng, sau đến phó phòng. Toàn bộ kế toán của xí nghiệp đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mặt nghiệp vụ của kế toán trưởng.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ạo các cột điện, xà, tiếp địa phục vụ xây lắp đường dây và trạm.
- Sửa chữa các công trình điện vừa và nhỏ, san nền và làm đường thi công.
- Các dịch vụ phục vụ công tác khảo sát, thiết kế.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ xã hội, đời sống...
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
Xí nghiệp Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để quan hệ giao dịch và ký kết các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong và ngoài nước.
3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý.
Sơ đồ bộ máy quản lý xí nghiệp
Phòng Thiết kế
Đội xây lắp điện 1
Đội xây lắp điện 2
Đội xây lắp điện 3
Phòng Tổ chức hành chính
Phòng Kế hoạch kỹ thuật
Phòng Kế toán tài chính
Đội xây lắp điện 4
Đội xây lắp điện 5
Đội xây lắp điện 6
Xưởng cơ khí
Phó giám đốc
kỹ thuật
Phó giám đốc
hành chính
Giám đốc xí nghiệp
Ghi chú:
Chỉ đạo trực tiếp
Chỉ đạo gián tiếp
3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.
* Giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước cán bộ công nhân viên xí nghiệp trước công ty về mọi hoạt động của xí nghiệp.
* Phó giám đốc 1.
Giúp giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật, chất lượng sản phẩm. Phụ trách và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các đội xây lắp 1, 2, 3. Thay giám đốc giải quyết công việc mỗi khi giám đốc đi công tác.
* Phó giám đốc 2.
Giúp giám đốc phụ trách việc điều hành công việc kinh doanh tài chính, phụ trách và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các đội xây lắp 4, 5, 6. Thay giám đốc giải quyết công việc mỗi khi giám đốc đi công tác.
* Phòng Tổ chức-Hành chính.
- Chức năng: thực hiện công tác pháp chế hành chính quản trị và đời sống, công tác tổ chức cán bộ đào tạo, lao động tiền lương, công tác bảo vệ thanh kiểm tra và quốc phòng toàn dân, công tác in ấn.
- Nhiệm vụ:
Hành chính: quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và pháp chế hành chính, quản lý con dấu của xí nghiệp, quản lý và thực hiện công tác lễ tân, sắp xếp các cuộc họp, hội nghị của xí nghiệp, lập và điều độ lịch công tác của giám đốc, in ấn công văn giấy tờ, đồ án. Thực hiện quan hệ giao dịch với các địa phương nơi xí nghiệp đặt trụ sở.
Quản trị: quản lý mặt bằng đất đai, nhà xưởng hệ thống điện nước, thông tin liên lạc, trang thiết bị hành chính của xí nghiệp, quản lý đời sống công cộng của xí nghiệp, trật tự an ninh và bố trí điều độ xe phục vụ lãnh đạo và các đơn vị quản lý và thực hiện cải tạo sửa chữa tu bổ, bảo dưỡng, xây dựng mới các công trình hạ tầng của xí nghiệp.
Tổ chức lao động, tiền lương: nghiên cứu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, đề xuất tổ chức sản xuất và quản lý thích hợp. Nghiên cứu cử chủ nhiệm đề án thiết kế và ban chủ nhiệm công trình thi công, soạn thảo bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế về quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh áp dụng trong xí nghiệp. Thực hiện các chế độ đối với người lao động, công tác quản lý cán bộ, quản lý lao động trong xí nghiệp, lưu hồ sơ nhân sự theo phân cấp lập kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý. Tham gia soạn thảo quy chế khoán, chi trả lương và hướng dẫn áp dụng trực tiếp trích lương cho các đơn vị quản lý. Thanh tra kiểm tra giải quyết lương quyết toán sản xuất ở đơn vị sản xuất. Tổ chức tham gia giải quyết các vụ việc vi phạm chế độ chính sách nội quy, quy chế của xí nghiệp (do giám đốc yêu cầu). Tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ cho các cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp. Tổng hợp báo cáo số liệu về lao động tiền lương định kỳ lên công ty.
* Phòng Kế hoạch - kỹ thuật.
- Chức năng: giúp giám đốc quản lý và điều hành công việc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản lý vật tư, thiết bị thi công.
- Nhiệm vụ: theo sự chỉ đạo của giám đốc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài xí nghiệp để đưa công việc về xí nghiệp, giúp giám đốc làm các thủ tục hợp đồng kinh tế ban hành các nhiệm vụ, giao nhiệm vụ kế hoạch, giao khoán cho các đơn vị trong xí nghiệp. Nghiên cứu giúp giám đốc điều hòa công việc cho các đơn vị sản xuất, tổng hợp kế hoạch của các dịch vụ trong xí nghiệp kể cả liên doanh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kế hoạch tài chính, chủ trì việc nghiệm thu thanh toán các hợp đồng kinh tế. Tham gia kiểm tra quyết toán sản xuất ở các đơn vị sản xuất, soạn thảo (kể cả bổ sung hoàn chỉnh) các quy chế tìm việc giao khoán cho đơn vị trực thuộc. Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh chứng từ sổ sách để bảo vệ quyết toán (gia hạn, quyết toán công trình) với các cơ quan cấp trên và các cơ quan chức năng khác.
* Phòng Tài chính - Kế toán.
- Chức năng: giúp giám đốc quản lý và điều hành công việc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán.
- Nhiệm vụ:
+ Phản ánh ghi chép bằng nghiệp vụ kế toán và theo dõi mọi hoạt động sản xuất được tiến hành ở xí nghiệp.
+ Xác định, quản lý cung cấp sử dụng các loại vốn quỹ của xí nghiệp, cân đối kế hoạch thu chi, thường xuyên có biện pháp tăng thu, giảm chi để tiết kiệm, sản xuất kinh doanh có hiệu hơn, bảo toàn vốn và phát triển vốn do công ty giao. Hướng dẫn, giám sát kiểm tra về việc thực hiện chế độ quản lý tài chính kế toán ở các đơn vị sản xuất của xí nghiệp. Tham gia kiểm tra quyết toán sản xuất ở các đơn vị trực thuộc xí nghiệp.
* Phòng Khảo sát thiết kế.
- Chức năng: quản lý kỹ thuật khảo sát, thiết kế thi công xây lắp kỹ thuật an toàn vệ sinh công nghiệp, chất lượng sản phẩm, trực tiếp khảo sát những công trình do giám đốc giao.
- Nhiệm vụ: giúp giám đốc xem xét phê duyệt các đề cương đồ án khảo sát và biện pháp thi công xây lắp. Tham gia công tác tiếp thị tìm việc cho xí nghiệp, tổ chức nghiên cứu điều tra (phối hợp nếu có) để tiến hành lập báo cáo khả thi và đồ án khảo sát thiết kế các công trình xí nghiệp giao, quản lý hồ sơ thiết kế.
* Các đội xây lắp điện.
- Chức năng: các đội xây lắp điện là đơn vị sản xuất trực thuộc xí nghiệp theo chế độ hạch toán nội bộ, thực hiện chế độ khoán của xí nghiệp. Đội thực hiện thi công lắp đặt các công trình lưới điện do giám đốc giao, tiếp thị tìm việc về cho đội và cho xí nghiệp.
- Nhiệm vụ: căn cứ kế hoạch chỉ thị công tác được giao đội tiến hành lập phương án và tiến độ thi công, lập dự án thi công (nội bộ) nêu ra về vấn đề thiết bị lao động, lập dự án và các yêu cầu khác cùng với phòng kế hoạch kỹ thuật và khảo sát thiết kế hay điều chỉnh thiết kế khi giám đốc giao. Tổ chức quản lý lao động chăm lo đời sống, an toàn lao động cho công nhân viên, thực hiện hạch toán sản xuất theo đúng chế độ và điều lệ của công ty, hàng tháng phải báo có quyết toán với xí nghiệp.
* Xưởng cơ khí.
- Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực thuộc xí nghiệp theo chế độ hạch toán phân xưởng trước mắt. Thực hiện gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí và tổ chức xây lắp.
- Nhiệm vụ: Gia công chế tạo các loại c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement