Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luckystar2979
#922858

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp in I - Thông tấn xã Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHÂN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

1- Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 3

1.1- Khái niệm và phân loại. 3

1.2- Nguồn hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 7

2- Sự cần thiết của việc nâng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 9

2.1- Vấn đề chung về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 9

2.2- Sự cần thiết và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 11

2.3- Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 13

2.4- Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn SXKD của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 19

3- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp. 23

PHẦN II : THỰC TẾ TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC BẢO TOÀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP IN I - TTXVN 26

1- khái quát chung về Xí nghiệp 26

1.1- Quá trình hình thành và phát triển 26

1.2- Cơ cấu tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy của Xí nghiệp. 27

1.3- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy tác kế toán tại Xí nghiệp In I- TTXVN 32

2- thực trạng về sản xuất kinh doanh trong các năm vừa qua. 34

2.1- Tình hình trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật. 34

2.2- Tình hình hoạt động động kinh doanh qua một số năm. 35

3- tình hình quả lý sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp in I - TTXVN 40

3.1- Tình hình huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp in I - TTXVN 40

3.2- Tình hình quản lý sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp in I - TTXVN 43

3.3- Những thành tích đạt được và những tồn tại trong quá trình sử dụng vốn của Xí nghiệp in I - TTXVN 57

3.4- Những biện pháp mà Xí nghiệp đã áp dụng để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong năm 2002. 59

PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN THỰC HIỆN61

CÔNG TÁC BẢO TOÀN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP IN I - TTXVN. 61

1- Chủ động tạo lập vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trên tinh thần kịp thờ, tiết kiệm và có hiệu quả. 62

2- Hoàn thiện công tác đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định của Xí nghiệp. 65

3-Hoàn thiện công tác khấu hao cơ bản và công tác sử dụng quỹ khấu hao. 67

4- Chú trọng công tác quản lý, bảo quản và sử dụng tiết kiệm vốn vật tư hàng hoá. 69

5- Vấn đề quản lý vốn lưu động trong khâu thanh toán của Xí nghiệp. 70

6- Một số giải pháp khác nhằm thực hiện tốt công tác bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Xí nghiệp in I - TTXVN. 72

KẾT LUẬN 75

Tài liệu tham khảo 76

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


m đốc có nhiệm vụ mua vào, tính toán giá trị tiêu hao vật tư các loại để phụ vụ cho sản xuất của Xí nghiệp, đảm bảo đầy đủ chính xác kịp thời các loại vật tư cho công việc in ân.
- Phòng chế bản: Gồm các bộ phận như bộ phận vi tính, bộ phận bóc tách màu ( chế độ ảnh màu)
- Phân xưởng in: Tại đây các hợp đồng in của Xí nghiệp được in theo như kế hoạch của bạn giám đốc
Phòng CKS hay gọi là phòng OTK : phòng này có chức năng, nhiệm vụ là kiểm tra lại các thành phẩm sau khi in xong.
Phân xưởng thành phẩm: Có nhiệm vụ gia công sản phẩm và gửi lại phòng OTK lần nữa tiếp đó sản phẩm được nhập kho
Kho thi Xí nghiệp chia làm hai bộ phận: Kho vật tư và kho thành phẩm. Kho vật tư lưu giữ vật tư để phục vụ cho việc in ân, kho thành phẩm dùng để chứa thành phẩm sau khi in.
Trên đây là vài nét sơ qua về chức năng, nhiệm vụ của một số phòng tại đơn vị em thực tập con dưới đây là tổ chức, công tác tại phòng tài vụ của Xí nghiệp in.
1.3- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy tác kế toán tại Xí nghiệp In I- TTXVN
Tại Xí nghiệp in I - TTXVN, công tác quản lý tài chính được tập trung hầu hết tại phòng tài vụ như : thu thập dữ liệu, kiểm tra chứng từ, các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ trong phòng chủ yếu là tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện toàn bộ công tác thu thập, xử lý thông tin ban đầu. Thực hiện nhiệm vụ chế độ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán và chế độ quản lý tài chính theo quy định chung của bộ tài chính. Từ đó cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin toàn cảnh về tình hình tài chính của Xí nghiệp. Đây là căn cứ để lãnh đạo đề ra biện pháp, đường lối phát triển phù hợp của Xí nghiệp.
Do quy mô hoạt động của Xí nghiệp là không lớn nên hiện nay phòng tài vụ của Xí nghiệp có 4 cán bộ với nhiệm vụ chuyên môn khá thành thạo, một người có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau( kế toán làm công việc gì thì kiêm luôn kế toán tổng hợp công việc đó). Tại phòng tài vụ áp dụng hình thức kế toán NKCT. Phòng tài vụ được tổ chức như sơ đồ số 3:
Kế toán trưởng : Là người quản lý tài sản cố định và các quĩ của Xí nghiệp, xác định kết quả kinh doanh thông qua công cụ kế toán để quản lý. Kế toán trưởng có trách nhiệm phân loại tài sản hiện có, tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng theo cách khấu hao bình quân; là người lập, giữ sổ TSCĐ của toàn Xí nghiệp, theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ. Ngoài ra kế toán trưởng còn
theo dõi tình hình tăng giảm nguồn vốn kinh doanh, các quĩ của Xí nghiệp, cộng thêm số liệu của kế toán vật liệu gửi sang kế toán trưởng lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính theo quý và đưa lên cho giám đốc duyệt.
Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức bộ máy của phòng tài vụ
Xí nghiệp in i - ttxvn
Kế toán trưởng
Kiêm kế toán Kế toán tổng Kết toán thanh
tổng hợp, kế hợp chi phí toán, kiểm toán
toán TSCĐ, tính giá thành, tiền lương, kế Thủ quỹ
nguồn vốn và kế toán vật tư toán doanh thu
xác định kết thành phẩm
quả kinh doanh
Kế toán vật liệu: là người theo dõi các công cụ công cụ kiểm tra, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Khi vật liệu, công cụ công cụ mua về nhập kho, căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ hợp lệ khác nhau đã được giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt, người kế toán vật liệu theo dõi và quản lý bằng hình thức ghi sổ kế toán.
Kế toán tiền lương: hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương và sổ lương toàn Xí nghiệp do bộ phận lao động tiền lương tính toán gửi lên, kế toán tiến hàn lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH, từ đó làm căn cứ để tính chi phi tiền lương của toàn Xí nghiệp.
Kế toán doanh thu: có nhiệm vụ theo dõi các khoản thu trong ngày cuối tháng báo cáo cho kế toán trưởng. Hàng ngày khi nhận được hợp động in do phòng kế hoạch gửi lên để xuất hàng cho khách. Kế toán doanh thu tiến hành lập hoá đơn GTGT từ đó làm căn cứ ghi sổ theo dõi.
Thủ quỹ : Chịu trách nhiệm về quỹ tiền mặt của Xí nghiệp. Hàng ngày, căn cứ vào các phiếu thu, chi hợp lệ thủ quỹ tiến hành nhập hay xuất quỹ tiền mặt, đồng thời ghi chép vào sổ quỹ tiền mặt. Sổ quỹ tiền mặt được lập trung cho cả năm, có cộng và rút số dư hàng ngày và số dư cuối tháng. Thủ quỹ là người giao dịch với ngân hàng cùng với kế toán thanh toán. Hàng tháng thủ quỹ cùng với kế toán tiền mặt đối chiếu số liệu, lập báo cáo tồn quỹ và gửi số liệu cho kế toán trưởng.
2- thực trạng về sản xuất kinh doanh trong các năm vừa qua.
2.1- Tình hình trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật.
Tính đến cuối năm 2002, tổng số vốn của Xí nghiệp in I - TTXVN là 24.999.559.693(đ). Qua thời gian tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại TSCĐ trong Xí nghiệp đã được thay thế đổi mới rất nhiều, nhiều loại máy móc thiết bị mới được lắp đặt. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận máy móc không thể hoạt động hết công suất do đã qua sử dụng nhiều năm ( đây là bộ phận máy móc do Xí nghiệp mua lại hay nhập khẩu đã qua sử dụng nhiều măn) gây khá nhiều khó khăn trong việc vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Xí nghiệp cũng đã áp dụng tiến bộ của khoa học vào sản xuất và quản lý bộ máy làm việc cũng như bộ máy quản lý tài chính của Xí nghiệp.
Các loại máy móc thiết bị Xí nghiệp đang dùng đề là những loại máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với yêu cầu kỹ thuật cua ngành in và đảm bảo được yêu cầu của chất lượng sản phẩm. Như máy tính Đông Nam á , máy ín OFFSET, máy xén 2, máy xén ba mặt của Wohlenberg do Đức sản xuất , máy phơi bản của Đức sản xuất, máy cuốn 4/4 nhãn hiệu Toshiba do nhật sản xuất v.v.
Trong năm 2001 do Nha nước đầu tư đổi mới thiết bị một máy in cuốn và Xí nghiệp tự trang trang bị thêm một số máy móc. Để xây dựng nhà máy in mới ở Khương Đình cho nên đã phải phá bỏ hoàn toàn khu nhà kho cũ ở đó để xây dựng khu nhà in mới.
2.2- Tình hình hoạt động động kinh doanh qua một số năm.
Trong thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp in I - TTXVN đã đạt được những kết quả nhất định, được biểu hiện qua biểu 1:
Biểu 1 : Khái quát tình hình kế quả kinh doanh
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Chỉ tiêu
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
1. Doanh thu thần
10.519.680
10.737.584
11.543.788
2. Giá vốn bán hàng
9.438.391
10.010.841
10.409688
3. Lợi nhuận gộp
1.081.289
726.743
1.134.100
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
203.299
-52.053
165.757
5. Tổng lợi nhuận trước thuế
139.759
-36.711
462.118
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
44.722
0
147.878
7. Lợi nhuận sau thuế
95.036
0
314.240
8. Thu nhập bình quân đầu người
984/1ng/1th
1.066/1ng/1th
1.220/1ng/1th
Qua số liệu thu được ta có thể đánh giá tình hình Xí nghiệp trong những năm qua vẫn chưa có sự ổn định. Tuy nhiên đến năm 2002 Xí nghiệp đã khẳng định được tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp đã có xu hướng đi lên thông qua chỉ tiêu doanh thu thần và lợi nhuận trước thuế. Tổng nguồn vốn tăng lên do Xí nghiệp đầu tư thêm một số lớn máy móc các loại từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, và xây dựng nhà máy in mới ở khương đình...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement