Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lehieu_2111
#922854

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Bảo Long

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN

 Y DƯỢC BẢO LONG . 3

.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 3

.2 Đặc điểm kinh doanh của Công ty .5

.2.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .5

1.2.2 Chính sách chất lượng của Công ty .5

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý và SXKD của Công ty .6

1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 6

1.3.2 Tổ chức sản xuất tại Công ty 9

1.3.3 Một số kết quả SXKD những năm gần đây 11

1.4 Khái quát về công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty

 CP Tập đoàn Y Dược Bảo Long .12

1.4.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty .12

1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán tại Công ty .14

1.4.2.1 Đặc điểm vận dụng chế độ chứng từ .15

1.4.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ tài khoản .16

1.4.2.3 Đặc điểm vận dụng chế độ sổ kế toán .16

1.4.2.4 Đặc điểm vận dụng chế độ báo cáo kế toán 17

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN

Y DƯỢC BẢO LONG 19

2.1 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất .19

2.1.1 Đặc điểm, đối tượng và kỳ kế toán chi phí sản xuất .19

2.1.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất theo khoản mục .21

2.1.2.1 Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21

2.1.2.2 Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp . 31

2.1.2.3 Kế toán Chi phí sản xuất chung .39

2.1.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty 47

2.2 Thực trạng tính giá thành sản phẩm .48

2.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang . .48

2.2.2 Tính giá thành sản phẩm hoàn thành .48

2.2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành .48

2.2.2.2 Quy trình tính giá thành .49

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

 SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG 51

3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất

 và tính giá thành tại Công ty 51

3.1.1 Ưu điểm .51

3.1.2 Một số hạn chế và nguyên nhân chủ yếu 54

3.2 Một số đề xuất hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính

 giá thành sản phẩm tại Công ty CP Tập đoàn Y Dược Bảo Long .55

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất

 và tính giá thành sản phẩm . 55

3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện 57

3.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí

 sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần

 Tập đoàn Y Dược Bảo Long .58

KẾT LUẬN .62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:2.1.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
* Đặc điểm và phương pháp tính Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là giá trị các nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu,… được xuất dùng cho chế tạo sản phẩm. Tùy vào đặc điểm cụ thể về sản xuất mà mỗi doanh nghiệp có cơ cấu, chủng loại cũng như nhu cầu về nguyên vật liệu là khác nhau.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Bảo Long với đặc trưng là sản xuất các loại thuốc Đông - Nam dược nên nguyên vật liệu chủ yếu là các loại dược liệu thiên nhiên có nguồn gốc thảo dược như: Nhân sâm, Tam thất, Hoàng đằng, Hồng hoa, Bạch chỉ, Hoa hòe, Bạch thược, Kim tiền thảo, Thiên ma, Hoàng cầm,…
Nguyên vật liệu phụ chủ yếu là các hóa chất được pha chế theo tỷ lệ quy định có tác dụng cung cấp nhiệt lượng, làm thay đổi mùi vị, màu sắc của sản phẩm. Hoá chất chủ yếu được sử dụng tại Công ty là bột tan.
Với đặc điểm là sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau, nên công tác quản lý nhập xuất kho nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất là rất phức tạp, vì vậy Công ty đã áp dụng nguyên tắc giá thực tế để tính giá nguyên vật liệu. Theo đó, giá nguyên vật liệu nhập kho được tính theo công thức sau:
Giá trị Giá mua Chi phí Thuế
NVL = ghi trên + thu mua, + nhập khẩu (1)
Nhập kho Hóa đơn bảo quản ( nếu có)
Do Công ty áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nên giá mua nguyên vật liệu là giá mua chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng đầu vào.
Để tính giá nguyên vật liệu xuất kho, Công ty áp dụng tính giá xuất theo phương pháp đơn giá bình quân:
Đơn giá Giá trị NVL tồn đầu kỳ + Giá trị NVL nhập trong kỳ
bình quân = (2)
cả kỳ dự trữ Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập trong kỳ
Giá trị Số lượng Đơn giá
NVL = NVL xuất dùng x bình quân (3)
xuất dùng trong kỳ cả kỳ dự trữ
Giá trị NVL xuất dùng trong kỳ phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm chính là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Khoản chi phí này phát sinh đựơc kế toán theo dõi hàng ngày qua phiếu xuất kho NVL và tập hợp cuối tháng phân bổ cho từng sản phẩm hoàn thành. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đựoc tập hợp từ các phân xưởng sản xuất của Công ty.
* Quy trình hạch toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Phòng kế hoạch sản xuất có nhiệm vụ lên kế hoạch sản xuất, quyết định mức sản xuất cho từng phân xưởng, từng sản phẩm. Khi có lệnh sản xuất, kế toán căn cứ lệnh sản xuất để lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu theo nhu cầu của từng phân xưởng sản xuất.
Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập thành 3 liên: Liên 1 do Phòng kế hoạch sản xuất lưu, liên 2 do người xin lĩnh vật tư giữ và liên 3 do thủ kho giữ để cuối tháng tập hợp lại chuyển lên cho kế toán nguyên vật liệu.
Biểu 2.1:
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG
Km 10 - Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Tây
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 02 tháng 01 năm 2008
Người nhận hàng: Nguyễn Thị Liên Số phiếu: 01
Bộ phận: Phân xưởng 1
Nội dung: Xuất NVL cho sản xuất thuốc Mộc Long
STT
Tên vật tư
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
1
Bạch chỉ

Kg
1 200
1 200
18 000
21 600 000
Tổng cộng
1 200
1 200
21 600 000
Ngày tháng năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người nhận hàng Thủ kho
Biểu 2.2:
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG
Km 10 – Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Tây
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 02 tháng 01 năm 2008
Người nhận hàng: Nguyễn Thị Liên Số phiếu: 02
Bộ phận: Phân xưởng 1
Nội dung: Xuất NVL cho sản xuất thuốc Mộc Long
STT
Tên vật tư
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
1
Hoa hòe

Kg
2 600
2 600
18 000
46 800 000
Tổng cộng
2 600
2 600
18 000
46 800 000
Ngày tháng năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người nhận hàng Thủ kho
Các phiếu xuất kho trên là cơ sở để ghi đồng thời vào Sổ chi tiết TK 621 và Chứng từ ghi sổ. Cuối tháng, kế toán tập hợp tất cả các phiếu xuất kho đã được lập trong tháng để lên Bảng kê phiếu xuất kho, liệt kê tất cả các sản phẩm mà Công ty sản xuất trong tháng cùng với chi phí nguyên vật liệu tiêu hao tương ứng. Bảng kê phiếu xuất có tác dụng theo dõi tình hình xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất và đối chiếu Nhập - Xuất - Tồn nguyên vật liệu.
Biểu 2.3:
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG
Km 10 - Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Tây
BẢNG KÊ PHIẾU XUẤT VẬT TƯ
Tháng 01 năm 2008
Chứng từ
Diễn giải
Số lượng (Kg)
Đơn giá (đ)
Thành tiền (đ)
NT
SH
02/01
PX01
Xuất Bạch chỉ cho sx Mộc long
1 200
18000
21 600 000
02/01
PX02
Xuất Hoa hòe cho sx Mộc Long
2 600
18 000
46 800 000

Tổng cộng
xxx
Ngày tháng năm 2008
Kế toán lập biểu Kế toán trưởng
Khi lập phiếu xuất kho, trên phiếu xuất kho chỉ ghi số lượng vật tư xuất dùng, cột Đơn gía và Thành tiền được tính vào cuối kỳ, sau khi đã tính được đơn giá thực tế bình quân của NVL thực tế xuất kho trong tháng theo công thức (2). Đến cuối tháng, sau khi đã tính được giá xuất NVL, căn cứ phiếu xuất kho, kế toán hạch toán vào Sổ chi tiết TK 621 và lên Sổ cái TK 621.
Nợ 621: Giá trị NVL xuất kho cho sản xuất sản phẩm
Có 152: Giá trị NVL xuất kho
Để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp số liệu ngoài các phiếu xuất kho, bảng kê phiếu xuất, Công ty còn sử dụng các loại sổ chi tiết và sổ tổng hợp. Trong đó:
Sổ chi tiết TK 621: phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí nguyên vật liệu xuất kho cho sản xuất căn cứ vào các phiếu xuất kho và và các bút toán kết chuyên cuối kỳ. Số liệu trên sổ chi tiết cung cấp thông tin cho quản lý tình hình xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm.
Mặc dù Sổ chi phí sản xuất đựơc tập hợp cho từng sản phẩm nhưng sổ chi tiết TK 621 lại phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho toàn bộ các phân xưởng, cuối kỳ mới phân bổ cho từng sản phẩm chứ không có sổ chi tiết cho từng sản phẩm hay từng phân xưởng, các chi phí phát sinh của từng sản phẩm cụ thể được theo dõi trên các bảng kê cũng như bảng tính giá thành.
Sổ cái TK 621: phản ánh số liệu tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế dã diễn ra. Thông qua sổ cái ta biết được tổng giá trị nguyện vật liệu, công cụ công cụ đã xuất sử dụng cho sản xuất sản phẩm, đồng thời là cơ sở để lên bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.
Cuối tháng, sau khi đã tính được tổng chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất sản phẩm, căn cứ vào chi phí nguyên vật liệu thực tế phát sinh để phân bổ CP NVLTT cho sản phẩm hoàn thành. Bút toán kết chuyển này được thực hiện theo cơ chế tự kết chuyền trên máy tính.
Biểu 2.4:
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG
Km10 - Cổ Đông – Sơn Tây – Hà Tây
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 01 năm 2008
Số hiệu: 01
NT
Trích yếu
(Trích SP thuốc Mộc Long)
TK đối ứng
Số tiền
Nợ

02/01
Xuất kho NVL cho sx sp
621-ML
621-ML
152-BC
152-HH
21 600 000
46 800 000
Cộng
(Kèm theo chứng từ gốc)
68 400 000
Ngày tháng năm 2008
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.5:
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG
Km10 - Cổ đông – Sơn Tây – Hà Tây
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 01 năm 2008
Số hiệu: 02
NT
Trích yếu
( Trích SP thuốc Mộc Long)
TK...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement