Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rua1410
#922846 Link tải miễn phí luận văn

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÔ THỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT .BÀI HỌC KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á 4
1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ 4
1.1.1 Khái niệm về đô thị và quản lý môi trường đô thị: 4
1.1.2 Các vấn đề về môi trường đô thị 4
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường đô thị 5
1.1.3.1Ảnh hưởng của nhân tố kinh tế đến môi trường đô thị 5
1.1.3.2 Ảnh hưởng của nhân tố quản lý đến môi trường đô thị. 6
1.1.3.3 Ảnh hưởng của nhân tố xã hội đến môi trường đô thị 7
1.1.4 Mối quan hệ giữa môi trường đô thị và sự phát triển của đô thị: 8
1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT 9
1.2.1 Giới thiệu chung về rác thải sinh hoạt: 9
1.2.1.1Khái niệm về rác thải sinh hoạt 9
1.2.1.2 Đặc điểm của chất thải sinh hoạt: 11
1.2.1.3 Nguồn gốc phát sinh 12
1.2.1.4 Tác động của rác thải sinh hoạt đến môi trường và các mặt của đời sống 13
1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á 16
1.3.1 Nhật bản 16
1.3.2 Singapo. 17
1.3.3 Một số nước trong khu vực Đông Nam Á (Đài Loan, Triều Tiên ) 18
CHƯƠNG 2.HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC THU GOM , XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ MÔ HÌNH XÃ HỘI HOÁ CÔNG TÁC THU GOM XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM. 19
2.1CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ THU GOM RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM. 19
2.1.1 Khái niệm và mục đích của công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên điạ bàn Huyện Từ Liêm. 19
2.1.1.1 Khái niệm chung: 19
2.1.1.2 Mục đích của Xã hội hoá công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. 20
2.1.1.3 Nội dung của công tác xã hội hoá thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. 23
2.1.1.4 Mô hình xã hội hoá công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện Từ Liêm. 25
2.2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘ CỦA HUYỆN TỪ LIÊM 27
2.2.1. Đặc điểm tự nhiên: 27
2.2.1.1 Vị trí địa lý. 27
2.2.1.2. Địa hình địa chất 27
2.2.1.3 Hạ tầng kỹ thuật 27
2.2.1.4 Kinh tế xã hội 28
2.3 HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM 29
2.3.1 Hiện trạng công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. 29
2.3.1.1 Hiện trạng tình hình rác thải trên địa bàn Huyện Từ Liêm 29
2.3.1.2 Việc quản lý rác thải 31
2.3.2 Phương án xã hội hoá công tác thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện Từ Liêm giai đoạn 2006-2008. 33
2.3.2.1 Hình thức tổ chức. 33
2.3.2.2 cách xã hội hoá bằng hình thức giao khoán 34
2.3.3 Thời gian thực hiện và phương án tài chính: 34
2.3.4 Xã hội hoá công tác thu gom xử lý và vận chuyển rác thải sinh hoạt với sự tham gia các xí nghiệp vệ sinh môi trường của doanh nghiệp trong và ngoài Quốc doanh. 39
2.3.4.1 Xí nghiệp môi trường Huyện Từ Liêm 39
2.3.4.2 Công ty CPDV môi trường Thăng Long: 39
2.3.4.3 Hợp tác xã Thành Công: 39
2.3.4.4. Các xã 39
2.3.5 Đánh giá hiệu quả về kinh tế, môi trường, xã hội của công tác xã hội hoá thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn Huyện Từ Liêm: 49
2.3.5.1Hiệu quả về mặt xã hội: 49
2.3.5.2 Hiệu quả môi trường: 49
2.3.5.3 Hiệu quả về kinh tế - tài chính 49
2.4 VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA CÔNG TÁC XÃ HÔI HOÁ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI 50
2.4.1 Lợi ích đối với cộng đồng: 50
2.4.2 Lợi ích đối với quốc gia. 50
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 51
3.1 NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG 51
3.2 NHÓM GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ 51
3.2.1 Công nghệ: 51
3.2.2 Cải tiến phương tiện chứa rác cũ. 53
Nhiều nước 59
3.2.3 Giải pháp về quy hoạch: 62
3.2.4 Giải pháp liên quan tới cơ chế - chính sách. 62
3.2.5 Giải pháp quản lý. 63
3.2.6 Giải pháp giáo dục tuyên truyền. 63
3.2.7 Giải pháp liên quan đến kinh tế chất thải. 64
KẾT LUẬN 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠT 64
MỞ ĐẦU

Môi trường luôn được coi là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, đặc biệt trong những năm gần đây khi tốc độ đô thị hoá diễn ra ngày một nhanh chóng, sự phát triển kinh tế vói tốc độ cao kéo theo những tác động tiêu cực tới môi trường.
Hiện nay mỗi quốc gia đều đặt cho mình mục tiêu phát triển bền vững – đó là quá trình phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo được việc bảo vệ môi trường. Đối với Việt Nam nói riêng, khi nước ta đang trên đà phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quan điểm và chủ trương cơ bản của Đảng và Nhà nước ta là thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hóa, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững.
Môi trường bị đe doạ suy thoái dẫn đến hiện tượng như Trái Đất nóng lên, mưa axít, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng băng tan, lũ lụt và hạn hán... Những hiện tượng này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống con người.Việc bảo vệ môi trường luôn là trách nhiệm của mỗi quốc gia. Có rất nhiều biện pháp để kiểm soát cũng như bảo vệ môi trường trong phạm vi đề tài nghiên cứu tui xin trình bày khía cạnh xã hội hoá trong việc bảo vệ môi trường thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.
Rác thải là một lĩnh vực khá rộng, nó bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, xây dựng, rác thải y tế.Thu gom và xử lý rác thải là một công tác vô cùng quan trọng trong việc góp phần bảo vệ môi trường sống của con người và xã hội.
Hiện nay trên các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, T.phố Hồ Chí Minh… rác thải sinh hoạt đang là một mối lo ngại lớn đối với đời sống người dân.Theo cục thống kê tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong các đô thị cả nước là 6,4 triệu tấn/năm, trong đó chất thải rắn sinh hoạt chiếm khoảng 80%.Các khu đô thị tuy chỉ chiếm 28% về dân số của cả nước nhưng lại phát sinh tới trên 50% tổng lượng chất thải sinh hoạt. Những ảnh hưởng tiêu cực của rác thải đến đời sống con người như ô nhiễm môi trường, bệnh tật, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường xung quanh… Vì thế việc xử lý và thu gom rác thải đang là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia mỗi thành phố.
Trong quá trình học tập và đặc biệt được tham gia thực tập tại UBND Huyện Từ Liêm, tui có cơ hội được tham gia tiếp xúc trực tiếp và được tìm hiểu các vấn đề liên quan tới công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện Từ Liêm, tui nhận thấy vấn đề quản lý và công tác xử lý rác thải sinh hoạt là hết sức cần thiết và quan trọng. Do đó, mục đích của đề tài “GIẢI PHÁP XÃ HỘI HOÁ CÔNG TÁC THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM – HÀ NỘI” góp phần hiếu sâu hơn về tầm quan trọng của công tác thu gom xử lý rác thải với đối với đời sống con người, đồng thời mục tiêu của đề tài nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá Vệ sinh môi trường, đảm bảo thu gom, vận chuyển tối đa lượng rác thải; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự chủ và sự đoàn kết mang tính cộng đồng của các ngành, các cấp, các tổ chức, các đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường và của nhân dân.
Chuyên đề gồm ba chương:
Chương I. Một số lý luận chung về đô thị và tổng quan công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.Bài học kinh nghiệm một số nước.
Chương II. Hiện trạng công tác thu gom xử lý rác thải và mô hình xã hội hoá thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện Từ Liêm.
Chương III. Một số giải pháp kiến nghị

Để hoàn thành chuyên đề này trước hết tui xin gửi lời Thank chân thành đến TS.Nguyễn Hồng Danh đã hướng dẫn và chỉ bảo hướng dẫn tui ngay từ giai đoạn đầu quá trình làm đề tài đến khi hoàn thành.
tui cũng xin chân thành Thank các cán bộ phòng Xây dựng – Đô thị UBND Huyện Từ Liêm đã cung cấp cho tui một số tư liệu quý báu để tui có thể nghiên cứu và tham khảo.
Cuối cùng tui xin bày tỏ lời Thank đến các thầy cô trong khoa Kinh tế - Đô thị đã trực tiếp giảng dạy và giúp tui có thêm những kiến thức về lĩnh vực mà tui đang học hỏi nghiên cứu.
Trong đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp từ thầy cô và các độc giả.
tui xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÔ THỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT .BÀI HỌC KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á

1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ
1.1.1 Khái niệm về đô thị và quản lý môi trường đô thị:
Trước đây có rất nhiều định nghĩa khác nhau về đô thị nhưng hiện nay khái niệm đô thị đã được thống nhất như sau: “ Đô thị là điểm tập trung dân cư với mật độ cao, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, có cơ sở hạ tầng thích hợp, là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên nghành có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, của một miền lãnh thổ, một tỉnh, một huyện hay một vùng trong tỉnh hay trong huyện”.
(Giáo trình kinh tế đô thị -Trường ĐH Kinh tế Quốc dân – Khoa kinh tế - quản lý môi trường và đô thị)
Quản lý môi trường đô thị là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của chủ thể (con người sinh sống và làm việc trong một đô thị) lên đối tượng (môi trường sống ở đô thị) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn môi trường sống của con người trong những khoảng thời gian dự định.
1.1.2 Các vấn đề về môi trường đô thị
Những nội dung chủ yếu của môi trường đô thị nhằm giới hạn nghiên cứu các vấn đề môi trường trong một đô thị và trong hệ thống đô thị, do đó nó bao gồm các vấn đề cơ bản sau:
- Môi trường nước đô thị: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải công nghiệp và sinh hoạt, tiêu chuẩn mức thải, nước ngầm cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất.
- Môi trường không khí: Khí thải, tiêu chuẩn và chất lượng không khí, tiêu chuẩn mức thải.
- Hệ thống cây xanh đô thị: Công ty công viên trồng và khai thác
- Tiếng ồn: Được xem như một loại rác thải làm mất đi sự yên tĩnh của không gian.
- Rác thải rắn đô thị: Rác thải đô thị gồm 3 loại chính: Rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải bệnh viện.
- Môi trường xã hội: Thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp, an ninh và an toàn xã hội, sống có văn hoá là sự cần thiết cho mọi người dân đô thị.
Trong các vấn đề nêu trên thì rác thải sinh hoạt đang là một trong những vấn đề nổi cộm đang được chú ý và quan tâm.Theo báo cáo diễn biến Môi trường Việt Nam 2004, mỗi năm Việt Nam sản sinh trên 15 triệu tấn chất thải rắn. Các khu đô thị tuy chỉ chiếm 28% về dân số của cả nước nhưng lại phát sinh tới trên 50% tổng lượng chất thải sinh hoạt. Dự báo đến năm 2010 Việt Nam sẽ có khoảng 10 triệu dân sinh sống tại các đô thị lớn sẽ làm lượng chất thải sinh hoạt tăng thêm 60%. Vấn đề xử lý và thu gom rác thải đang là một trong những mối quan tâm của mỗi quốc gia.

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường đô thị
1.1.3.1Ảnh hưởng của nhân tố kinh tế đến môi trường đô thị
Qúa trình đô thị hoá là một trong những nhân tố tác động đên sự biến đổi của môi trường ở đô thị.Đô thị hoá và sự phát triển của các nhà máy, các khu công nghiệp có ô nhiễm: Phần lớn các nhà máy có gây ô nhiễm không khí, nước nhưng việc sử dụng các biện pháp nào để chống ô nhiễm thì tuỳ từng trường hợp vào chính sách môi trường của từng thành phố, bởi vì việc áp dụng bất cứ biện pháp nào đều làm tăng chi phí sản xuất của các nhà máy. Việc tăng chi phí sản xuất đều làm giảm tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra môi trưòng còn chịu tác động mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp như các ngành dịch vụ: y tế (các bệnh viện) và các tổ chức dịch vụ khác nhau trong quá trình sản xuất cũng thải ra môi trường một lượng rác thải, nước thải làm ô nhiễm đất và các nguồn nước.
Giao thông: ngày nay khi cuộc sống ngày càng trở nên đầy đủ và hiện đại hơn, việc sắm cho mỗi cá nhân một phương tiện đi lại không còn là điều khó khăn như trước kia.Sự gia tăng với tốc độ chóng mặt các phương tiện cá nhân tham gia giao thông, hậu quả dẫn đển một lượng xăng dâu đi lại hằng ngày thải vào không khí một lượng khí thải đáng kể làm ô nhiễm không khí.Trong khi đó, các giải pháp về giao thông công cộng hiện nay chưa thực sự giải quyết tốt được các vấn đề này.
Một yếu tố tác động nữa tới môi trường là sự hạn chế của cơ sở hạ tầng: Hệ thông thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải xây dựng, nước thải không qua xử lý mà chạy trực tiếp vào các dòng sông, các hồ chứa…Hệ thống thoát nước mưa, nước thải chậm… cũng là một trong các yếu tố dẫn đến tác động tiêu cực tới môi trường.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987849 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement