Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Barra
#922845

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

MỤC LỤC

 Trang

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I - NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 3

I. ĐẦU TƯ VÀ VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3

1. Đầu tư 3

2. Dự án đầu tư và phân loại dự án đầu tư 3

2.1. Khái niệm dự án đầu tư 3

2.2. Nội dung và phân loại dự án đầu tư 4

2.3. Chu trình của dự án đầu tư 5

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NGÂN HÀNG 7

1. Khái niệm và sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư 7

2. Ý nghĩa của công tác thẩm định 7

3. Mục tiêu của công tác thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư 8

4. Sự cần thiết phải thẩm định tài chính dự án đầu tư 8

5. Nội dung và phương pháp thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư trong ngân hàng 10

5.1. Cơ sở của công tác thẩm định dự án đầu tư 10

5.2. Nội dung của công tác thẩm định hiệu quả tài chính đầu tư tại ngân hàng. 12

5.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thẩm định 23

5.4. Yêu cầu đối với công tác thẩm định 24

PHẦN II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 26

I. VÀI NÉT VỀ SGD I - BIDV 26

1. Quá trình hình thành và phát triển 26

1.1. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 26

1.2. Sở giao dịch 27

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SGD I 31

1. Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay SGD 31

1.1. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư 31

1.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư tại SGD I - NHĐT & PTVN 33

III. MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SGD I 38

A. Thẩm định tài chính dự án đầu tư thiết bị, công nghệ và đảo chuyển địa điểm sản xuất của Công ty dệt kim đông xuân 38

1. Khái quát về dự án 38

2. Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại SGD I 39

B. Thẩm định tài chính dự án đầu tư nhà máy kính công suất nổi 300 tấn/ngày 45

1. Khái quát về dự án 45

2. Khái quát thẩm định tài chính dự án 47

3. Kết luận dự án 52

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SGD I - NHĐT & PTVN 52

1. Những thành tựu đạt được 52

2. Những hạn chế còn tồn đọng 54

PHẦN III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SGD I - NHĐT & PTVN 58

I. Một số nguyên nhân chủ yếu 58

1. Nguyên nhân chủ quan 58

2. Nguyên nhân khách quan 58

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓP KIẾN NGHỊ 59

1. Về phía Sở giao dịch 59

2. Về phía Nhà nước 65

I. Kết luận 68

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trên thi trường.
+Dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng.
Nói chung, SGD I là một pháp nhân và có tính độc lập cao trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.
Cơ cấu tổ chức của SGD I :
Giám đôc sở giao dịch
Phó giám đốc SGD
Phó giám đốc SGD
Phó giám đốc SGD
Phòng kế toán
Phòng nguồn vốn kinh doanh
Phòng tín dụng
Phòng quản lý khách hàng
Phòng kiểm soát
Phòng thanh toán quốc tế
Phòng giao dịch 1
Phòng tổ chức hành chính
Phòng điện toán
1.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hoà vào sự phát triển mạnh của BIDV, trong những năm qua SGD I đã có những bước tiến đáng kể đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành. Với tư cách là chi nhánh có ưu thế được hoạt động giao dịch với các khách hàng lớn, tổng công ty nên SGD I đã phát triển với mức tăng trưởng phù hợp với chi nhánh là đầu tàu cả về tài sản và thị phần trên điạ bàn Hà nội.
Tình hình hoạt động kinh doanh của SGD trong những năm qua phát triển rất tốt. Các chỉ tiêu tăng trưởng đều ở mức ổn định.
Bảng kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính.
đơn vị : tỷ VNĐ
Chỉ tiêu
1999
2000
% 2000/1999
2001
% 2001/2000
Tổng TS
3.405,14
4.273,45
25,5
5.568,31
30,3
Huy động vốn
1.581,59
2.372,39
51,2
3.724,65
57
Tín dụng
3.527,07
4.041,25
16,3
4.735,92
17,1
Lợi nhuận
31,96
36,43
14
42,62
16
Các chỉ tiêu năm 2000, 2001 tăng so với năm 1999, 2000 lần lượt là : về tổng tài sản:25% và 30,3%; huy động vốn tăng 51,2 % và 57%; tín dụng tăng 16,% và 17,1%. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước như bây giờ. Lợi nhuận của SGD I vẫn không ngừng tăng trưởng, đạt mức tăng ổn định: 14% và 16% năm 2000 và 2001. Cơ cấu hoạt động thay đổi theo hướng tích cực,chủ yếu do nguổn trái phiếu tăng nhanh, đã cải thiệ đáng kể chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản nguồn vốn, qua đó góp phần giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, giảm khả năng rủi ro kỳ hạn của Ngân hàng.
Bảng tình hình dư nợ tại SGDI
đơn vị : triệu VND
Chỉ tiêu
1999
2000
%2000/’99
2001
%2001/00
1. TD NH
- VND
140.381
190.216
35,5
266.302
40
- USD
36.381
52.308
142
393.292
752
2.TD HTM
- VND
18.629
20.865
112
79.549
381
- USD
551.798
579.388
5
623.580
7,6
3. KHNN
- VND
2.081.590
2.171.099
4,3
2.322.132
7
- USD
472.887
508.354
7,5
559.189
10
Cơ cấu tín dụng được điều chỉnh theo hướng tích cực, phù hợp với sự đổi mới cơ chế tín dụng, tỷ trọng tín dụng ngắn hạn và tín dụng thương mại trên tổng dư nợ tăng từ 6% và 19,6% năm 2000 lên 14% và 29,8% năm 2001.
Dịch vụ Ngân hàng hàng năm đã có những bươc tăng trưởng đáng kể, với mức tăng trưởng 2,3 lần năm 2000 ( so với 1999) và 2,7 năm 2001 (so với 1999), đưa tỷ trọng đóng góp vào tổng thu của Ngân hàng tăng lên từ 6% đến 10 % thể hiện đa dạng hoá dịch vụ Ngân hàng theo hướng khép kín phục vụ khách hàng.
Các hoạt động bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ đều tăng trưởng gấp 2-3 lần. Riêng hoạt động thanh toán Quốc tế năm 2001, đã đạt được kết quả nhanh chóng vào ổn định đóng góp gần 2,3 tỷ VND vào tổng thu, chiếm 21,1 % thu nhập của dịch vụ tại SGD I trong đó mở được 85 L/C tổng giá trị là 85 triệu USD.
Bên cạnh các hoạt động của ngành SGD I còn được giao một số nhiệm vụ của Nhà nước và SGD I đã thực hiện một cách suất sắc: đợt chi trả đền bù của IRAQ là một ví dụ điển hình, đã thực hiện chi trả trên 333 tỷ đồng mang lại chi Ngân hàng khoản thu dịch vụ không nhỏ, giúp SGD I tăng khả năng huy động vốn, góp phần nâng cao uy tín đối với các Bộ ngành và dân chúng.
Sở dĩ SGD I đã đạt được mức tăng trưởng như vậy là do một số thuận lợi cơ bản sau:
Có môi trường hoạt động kinh doanh ổn định rộng lớn có đủ điều kiện và tiềm năng khai thác nguồn vốn nhàn rỗi mở rộng khách hành và hoạt động kinh doanh.
Là bộ phận kinh doanh trực tiếp tại BIDV nên phương hướng hoạt động, mục tiêu của SGD I được ban lãnh đạo chỉ huy sát sao kịp thời, luôn được quan tâm về mọi mặt của ban lãnh đạo và sự hỗ trợ trực tiếp của các phòng chức năng trong BIDV trong mọi hoạt động.
SGD I có trụ sở đạt tại Hà Nội – trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, nơi tập trung nhiều khách hàng lớn, hoạt động nhiều nên luôn là nơi thử nghiệm mọi nghiệp vụ mới của toàn ngành, được BIDV cho áp dụng các kinh nghiệm thành công. Vì thế SGD I luôn có đầy đủ các nghiệp vụ hơn các chi nhánh khác.
Bên cạnh những thuận lợi đó SGD I cũng có không ít những khó khăn gây cản trở hoạt động kinh doanh.
* Khách hàng chủ yếu là khách lớn có quan hệ rộng rãi với các đối tác đặc biệt là các đối tác nưóc ngoài nên nhu cầu thông tin liên lạc của họ là rất lớn. Đòi hỏi trình độ công nghệ thông tin cao, hiện đại trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của nhân viên luôn phải được trau dồi. Các nghiệp vụ luôn phát triển bắt kịp nhịp độ phát triển của Quốc tế đặc biệt là dịch vụ thanh toán.
II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại SGD I
1.Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại SGD
1.1 Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu :
Thẩm định tài chính dụ án là cônh tác nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng, thông qua công tác thẩm định Ngân hàng lựa chọn được những dự án, hoản tín dụng có hiệu quả, có khả năng thu hồi nợ để quyết định cho vay, bảo lãnh hay đồng tài trợ.
Đảm bảo việc giải ngân đúng tiến độ về quản lý xây dựng cơ bản của Nhà nước, tiết kiệm vốn đầu tư nâng cao hiệu quả tín dụng.
Quá trình thẩm định dự án đầu tư tại SGD I được tiến hành thông qua hai phòng chức năng Tín dụng và Nguồn vốn.
Sơ đồ quy trình thẩm định tại SGD I – NHĐT & PT
Dự án không thuộc quyền quyết định
Phòng tín dụng
Giám đốc SGD
Hồ sơ dự án đầu tư
Dự án thuộc quyền quyết định của SGD
Phòng nguồn vốn
Hội đồng tín dụng
Tiếp nhận, trình
Tham mưu
Hớp tác thẩm định
Chi chú:
Sơ đồ quy trình thẩm định chó thấy việc ra quyết định trong quá trình thẩm định đều dựa trên nguyên tắc thống nhất ý kiến trung, cụ thể.
Song song với công tác thẩm định tại phòng tín dụng, phòng nguồn vốn trự tiếp tiến hàng thẩm định một cách độc lập tính hợp lệ, nội dung quy trình theo quy định của SGDI. Phòng nguồn vốn có trách nhiệm phản ánh kết quả thẩm định của mình cho phòng tín dụng. Phòng nguồn vốn chủ yếu thẩm định tài chính dự án. Giữa hai phong luôn có mối quan hệ trao đổi với nhau trong quá trình thẩm định. Sau đó cán bộ tín dụng sẽ thẩm định lại các chi tiết đã thẩm định về doanh nghiệp và dự án dựa trên báo cáo thẩm định của mình và phòng nguồn vốn để báo cáo với ban giám đốc SGDI. Kết quả thẩm định do cán bộ tín dụng lập sẽ được trưởng phòng tín dụng thông qua nhằm rà soát lại nội dung và kết quả thẩm định, sau khi hoàn thiện sẽ gửi lên Ban giám đốc.
Sau khi xem xét báo cáo của phòng tín dụng về dự án, Giám đốc SGDI tham khảo ý kiến của phòng nguồn vốn và của Hội đồng tín dụng. Căn cứ vào hạn mức tổng vốn tín dụng đầu tư có thể chấp nhận được với từng loại doanh nghiệp và từng dự án. Giám đốc SGDI tiền hành quyết định cho vay, không cho vay...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement