Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sailor_moon
#922843 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I- NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG. 3
I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ LAO ĐỘNG. 3
1- Khái niệm. 3
2- Phân loại và vai trò của lao động. 4
3- Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê lao động. 6
II- TIỀN LƯƠNG. 7
1- Khái niệm tiền lương. 7
2- Thu nhập của người lao động. 9
3- Phân loại và vai trò của tiền lương. 10
4- Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê tiền lương. 12

CHƯƠNG II- XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG-
TIỀN LƯƠNG 14
I- NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG. 14
1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê: 14
2. Những yêu cầu đối với xây dựng hệ thống chỉ tiêu: 15
II- XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 15
1. Nhóm chỉ tiêu về lao động. 15
2. Nhóm chỉ tiêu về tình hình sử dụng thời gian lao động. 21
3. Nhóm chỉ tiêu về mức năng suất lao động. 23
4- Các chỉ tiêu về tiền lương. 25
CHƯƠNG III- VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 7 CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI. 30
I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI. 30
1- Khái quát chung về Công ty xây dựng Công nghiệp Hà Nội. 30
2- Một số chỉ tiêu tài chính và hoạt động của Công ty. 31
3- Tổ chức sản xuất tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội. 32
4- Cơ cấu và tổ chức bộ máy. 34
II- CÁC HƯỚNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG. 38
1- Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động tại xí nghiệp. 38
2- Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động của cán bộ công nhân viên 39
3- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tổng số giờ người làm việc. 41
4- Phân tích năng suất lao động của xí nghiệp (W): 44
5- Phân tích biến động của kết quả sản xuất kinh doanh theo ảnh hưởng của các nhân tố sử dụng thời gian lao động. 47
6. Phân tích tiền lương bình quân của người lao động. 49
7. Phân tích mối quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động. 56
III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 57
Lời mở đầu
Để tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng đều phải chú trọng vào chất lượng cũng như giá thành sản phẩm do mình sản xuất ra.
Đối với xây dựng, do đặc điểm của sản phẩm xây dựng được sản xuất ra chủ yếu là do lao động của con người. Do đó trong các yếu tố có ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm xây dựng thì yếu tố lao động của con người mang tính chất quyết định. Chất lượng và số lượng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc rất lớn vào trình độ tay nghề của người lao động. Mặt khác tiền lương của người lao động không chỉ là một trong những yếu tố cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh mà nó còn là yếu tố tạo ra đòn bẩy tích cực cho ý thức làm chủ tập thể và thái độ lao động của cán bộ công nhân viên.
Chính vì vậy mà công tác thống kê lao động- tiền lương ở các doanh nghiệp này là rất quan trọng. Thông qua việc thống kê lao động- tiền lương ở doanh nghiệp sẽ giúp cho người quản lý đưa ra được những kế hoạch về việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động hợp lý nhất đồng thời đặt ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tương lai, trong đó có kế hoạch quan trọng là kế hoạch hạ giá thành sản phẩm.
Như vậy có thể thấy rằng công tác quản lý lao động- tiền lương của doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò quan trọng của yếu tố lao động- tiền lương đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với những kiến thức được tích luỹ trong quá trình học tập và quá trình thực tập ở Xí nghiệp Xây dựng số 7, Công ty Xây dựng Công nghiệp Hà Nội em đã chọn đề tài “Phân tích thống kê tình hình lao động- tiền lương ở Xí nghiệp Xây dựng số 7 Công ty Xây dựng Công nghiệp Hà Nội” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Do những hạn chế về trình độ cũng như thời gian, trong bài viết này em chỉ đề cập tới một số vấn đề chủ yếu trong nghiên cứu, phân tích lao động- tiền lương, một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý lao động- tiền lương của Xí nghiệp.
Nội dung của chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Những lý luận chung về lao động- tiền lương.
Chương II: Xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích tình hình lao động- tiền lương.
Chương III: Vận dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích tình hình sử dụng lao động- tiền lương ở Xí nghiệp Xây dựng số 7 Công ty Xây dựng Công nghiệp Hà Nội.
Em kính mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dgah3011
#1013778 bạn ơi cho mình xin link down tài liệu này được không? thanks bạn nhiều lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement