Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hale8085
#922840

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung

MỤC LỤC

 MỤC LỤC

 Lời nói đầu . 3

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

I. Khái quát chung . 4

 1.1.ý nghĩa của tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm . 4

 1.2.Các cách tiêu thụ sản phẩm chủ yếu . 6

II. Các cách tính giá thành phẩm xuất- nhập kho . 7

III. Hạch toán chi tiết thành phẩm . 8

 3.1. Chứng từ sử dụng . 8

 3.2. Sổ kế toán chi tiết thành phẩm . 9

 3.3. Các phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm . 9

IV. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 12

 4.1. Tài khoản sử dụng . 13

 4.2. Phương pháp hạch toán 13

V. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm . 15

 5.1. Kế toán doanh thu bán hàng 15

 5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 18

VI. Kế toán các khoản thanh toán trong tiêu thụ 20

 6.1. Thanh toán với ngân sách 20

 6.2. Kế toán thanh toán với người mua . 24

VII. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 25

 7.1. Hạch toán giá vốn hàng bán 25

 7.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 26

 7.3. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 27

VIII. Kế toán các khoản dự phòng trong tiêu thụ . 27

 8.1. Dự phòng phải thu khó đòi . 28

 8.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 28

 8.3. Hệ thống chứng từ sổ sách . 29

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP BIA- QUANG TRUNG.

I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Bia- Quang Trung . 30

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp . 30

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của xí nghiệp

1.3.Đặc điểm tổ chức kế toán của xí nghiệp 37

II. Thực tế công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung . 39

 2.1. Kế toán thành phẩm . 39

 2.2. Đánh giá thành phẩm . 40

 2.3. Kế toán chi tiết thành phẩm . 45

 2.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm . 47

III. Kế toán doanh thu tiêu thụ . 47

 3.1. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia – Quang Trung. 47

 3.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm . 48

IV. Kế toán các khoản thanh toán trong tiêu thụ 50

 4.1. Thanh toán với ngân sách 50

 4.2. Kế toán thành toán với khách hàng 51

V. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 52

 5.1. Chiết khấu bán hàng . 52

 5.2. Hàng bán bị trả lại 54

VI. Hạch toán lãi ( lỗ ) trong tiêu thụ . 55

 6.1. Hạch toán và kết chuyển giá vốn hàng bán . 55

 6.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 55

 6.3. Xác định kết quả kinh doanh 57

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP BIA- QUANG TRUNG.

I. Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung . 61

II. Phương hướng giải pháp để tăng cường hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 62

III. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh . 66

 3.1. Phân tích tình hình tiêu thụ thành phẩm . 66

 3.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh . 67

 3.3. Phân tích các khoản phải thu . 68

 3.4. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh ở xí nghiệp . 68

Kết luận . 70

Nhận xét của xí nghiệp Bia- Quang Trung . 71

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn 72

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng với 2 triệu lít/ năm. Sản phẩm được kiểm tra chất lượng và vệ sinh theo qui định của Nhà nước, đứng vững trong thị trường và phát triển trong cạnh tranh.
Đến năm 1998 do bên liên doanh rút vốn kinh doanh và trước thực lực của công ty, UBND tỉnh quyết định lập xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực bia- nước giải khát Quang Trung ngày 01 tháng 06 năm 1998 QĐ/UB ngày 15/05/1998 và nay là xí nghiệp Bia Quang Trung.
Trụ sở làm việc tại: Đường Tô Hiệu – Phường Quang Trung- Thị xã Hà Đông –Tỉnh Hà Tây.
Số điện thoại: 03482173 – 034830615 – 034820616 – 034820532.
Hiện nay xí nghiệp có:
Diện tích mặt bằng: 3240 m
Nguồn vốn kinh doanh: 1.847.650.000 đồng
Tài sản cố định: 4.783.868.472.
Tổng lao động: 72 người
Bộ phận quản lý: 14 người.
Bộ phận sản xuất: 58 người.
Xí nghiệp sản xuất theo ca kíp
Tính đến nay nguồn vốn hoạt động kinh doanh của xí nghiệp tăng lên là 4.377.450.000 đồng.
Xí nghiệp Bia Quang Trung là đơn vị sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính là kinh doanh chế biến lương thực bia, nước giải khát đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phù hợp với cơ chế thị trường kinh doanh có hiệu quả.
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp.
Xí nghiệp Bia- Quang Trung là đơn vị trực thuộc Công ty Lương thực Hà Tây, do xí nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý và mọi hoạt động theo điều lệ, qui chế của công ty và mọi qui định của pháp luật, chịu sự quản lý của Nhà nước, của chính quyền địa phương có con dấu để giao dịch, có tài khoản thu và chi tại ngân hàng. Được công ty uỷ quyền quản lý và sử dụng vốn, tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động,... phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh. Được chủ động quản lý và sử dụng vốn, tài sản lưu động đã được công ty uỷ quyền để hoàn thành nhiệm vụ công ty giao.
Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục đích, kết quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, nộp thuế và các khoản khác theo qui định của Nhà nước.
1.1.3. Quá trình phát triển của xí nghiệp.
Nằm trên trục đường Tô Hiệu phường Quang Trung, thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây, xí nghiệp có vị trí thuận lợi trong giao lưu hàng hoá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tái sản xuất mở rộng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm với khối lượng lớn trong hiện tại và tương lai, cũng như nắm bắt nhanh nhạy các chính sách chế độ thông tin kinh tế thị trường. Là một xí nghiệp có nhiệm vụ sản xuất bia nhằm đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách Nhà nước và có được quyền tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó lại gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị sản xuất bia trong và ngoài tỉnh. Do đó ban lãnh đạo xí nghiệp đã có quyết định đúng đắn là phải thực hiện phương án vừa sản xuất vừa đầu tư và đầu tư có trọng điểm. Với những kinh nghiệm sẵn có, cho đến nay xí nghiệp đã đạt được kết quả nhất định, sản lượng bia tăng dần qua các năm, thu nhập của công nhân viên đảm bảo thiết yếu cho gia đình. Xí nghiệp luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên, tìm mọi biện pháp khắc phục tình trạng thiếu vốn, mở rộng địa bàn tiêu thụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước đưa quá trình sản xuất vào thế ổn định và phát triển. Cho đến nay bằng giá cả và chất lượng sản phẩm, bia của xí nghiệp đã đủ khả năng tồn tại trên thị trường trong thế cạnh tranh.
Dưới đây là một số chỉ tiêu tổng hợp tình hình của xí nghiệp.
Năm
Sản lượng sản xuất tiêu thụ (lít)
Doanh thu tiêu thụ
Nộp ngân sách Nhà nước
Năm 1999
Năm 2000
Năm 2001
1.470.386
1.372.371
1.505.742.2
3.852.219.600
3.538.457.543
3.789.782.371
322.956.000
186.483.657
104.917.474
Cùng với sự phát triển và đi lên của nền kinh tế đất nước, kinh tế ở Hà Tây cũng đang trên đà phát triển, đã có nhiều dự án đầu tư ở trong nước và nước ngoài vào tỉnh do đó xí nghiệp nắm bắt kịp thời thị hiếu của người tiêu dùng, luôn quan tâm tới các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tiêu thụ nhiều hơn không phải do giá bán.
1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của xí nghiệp.
1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.
Qui trình công nghệ sản xuất bia là qui trình sản xuất phức tạp, xí nghiệp Bia- Quang Trung đã sử dụng nguyên liệu chính để sản xuất là Malt (mầm đại mạch), hoa viên, cao hoa, gạo tẻ,.... Tuy nhiên nếu chỉ có Malt thì giá thành sản phẩm sẽ cao do nguyên liệu Malt phải nhập ngoại. Để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm có thể dùng gạo để thay thế một phần Malt, chất lượng sản phẩm bia phụ thuộc vào tỷ lệ phối trộn giữa Malt và gạo tẻ.
Hiện nay xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm là bia hơi và bia chai. Dây chuyền để sản xuất bia hơi và bia chai là một, do đó nếu mẻ nấu bia hơi thì chiết vào tẹc, mẻ nấu bia chai thì chiết vào chai. Qui trình công nghệ sản xuất tại xí nghiệp có thể chia thành các giai đoạn.
- Giai đoạn nấu và ủ men:
+ Đưa nguyên liệu Malt, gạo vào xay nghiền: Gạo nghiền thành bột +
nước, hồi hoá (86 độ trong 30 phút), dịch hoá (75 độ trong 30 phút) đun sôi (100 độ trong 45 phút). Malt nghiền bột + nước trộn cháo gạo đun sôi. Thực hiện quá trình thuỷ phân đạm (52 độ trong 30 phút), đường hoá (65 độ trong 45 phút. Sau đó lọc đường để lấy đường nha ban đầu, sản phẩm phụ là bã bia dùng cho chăn nuôi.
+ Chuyển dịch nha sang nồi đun hoa được lượng dịch đường rồi cho cao hoa vào đun sôi đủ thông số kỹ thuật thì chuyển sang nồi lạnh.
+ Mạch nha được đưa vào nồi lạnh nhanh sau đó đẩy vào tẹc lên men. Trong tẹc lên men người ta cho sẵn men theo tỷ lệ qui định (2%), sau đó cho dịch nha vào quá trình vi sinh diễn ra. Quá trình này chia thành hai giai đoạn lên men chính và lên men phụ.
+ Giai đoạn lên men chính với thời gian khoảng 5 đến 7 ngày giữ ở nhiệt độ 140C rồi chuyển sang lên men phụ 5 ngày đối với bia hơi, 7 ngày đối với bia chai.
- Giai đoạn chiết và lọc:
Sau khi quá trình lên men đạt được ở thời gian và tiêu chuẩn qui định cho sản phẩm ở giai đoạn lên men qua bộ phận lọc để lấy sản phẩm trong là bia và loại bỏ bã men.
Ngay từ đầu khi đưa nguyên liệu chính vào sản xuất đã xác định được mẻ bia hơi, mẻ bia chai. Nếu là mẻ bia hơi thì sau khi qua bộ phận lọc đã cho thành phẩm là bia hơi. Nếu là mẻ bia chai thì sau khi qua bộ phận lọc bia được chuyển sang bộ phận chiết và thanh trùng để ra thành phẩm bia chai.
Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất bia trang sau:
Sơ đồ 22: Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất bia
Cháo gạo
Bột+nước
Rửa chai
Bã bia
Dán nhãn
Men
Máy lạnh
Nồi hơi
Malt
Bột+nuớc
Nghiền
Dịch hoá
Hồ hoá
Nghiền
Gạo
Đun sôi
Thuỷ phân đạm
Đường hoá
Lọc
Nồi đun hoa
Lạnh sơ bộ
Lạnh nhanh
Lên men
Lọc bia
Chiết bia hơi
Nạp CO2
Thành phẩm
Chiết bia chai
Thanh trùng
1.2.2. Tình hình kinh doanh của xí nghiệp trong 3 năm 1999, 2000, 2001
Xí nghiệp Bia- Quang Trung có mặt hàng sản xuất kinh doanh chính là bia phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm chủ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement