Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lewis
#922834

Download miễn phí Chuyên đề Công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp

MỤC LỤC

 Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 2

I. Sự ra đời và phát triển của Công ty 2

II. Nhiệm vụ của Công ty 3

1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 4

.2. Đặc điểm của hệ thống tổ chức bộ máy quản lý 4

3.Cơ cấu tổ chức của Công ty được thể hiện qua sơ đồ 7

4. Đặc điểm về máy móc thiết bị 8

 

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

9

I. Nguồn vốn 10

1. Cơ cấu vốn 10

2. Khả năng sinh lời của vốn 13

3. Mối liên hệ giữa nguồn hình thành vốn và các chỉ tiêu thanh toán nợ vay 13

II. Tình hình công tác sử dụng vốn cố định tại Công ty 16

III. Vốn lưu động 16

III. Tình hình công tác sử dụng vốn lưu động 16

1. Cơ sở lý luận 16

1.1. Phân tích chung 16

1.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 17

2. Tình hình thực tế công tác sử dụng vốn lưu động tại Công ty 19

2.1. Phân tích chung 19

2.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 19

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 22

I. Đánh giá công tác quản lý vốn tại Công ty 22

1. Thành tích 22

2. Hạn chế 23

II. Phương pháp hoàn thiện quản lý vốn tại Công ty 23

KẾT LUẬN 25

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hòng ban có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc theo chức năng của mình.
- Phòng tổ chức bảo vệ: Thực hiện chức năng tham mưu giúp việc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc về công tác lao động. Tổ chức và an ninh quốc phòng. Phòng có nhiệm vụ giúp việc giám đốc lập phương án về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ lao động tiền lương quản lý về bảo hiểm lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đào tạo công nhân kỹ thuật giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhà máy, phòng cháy chữa cháy an ninh chính trị, kinh tế, trật tự trong nhà máy, thực hiện nhiệm vụ về công tác quân sự địa phương.
- Phòng tài vụ: Tổ chức quản lý mọi hoạt động liên quan đến công tác tài chính kế toán của nhà máy như tổng thu chi, công nợ, giá thành, hạch toán, dự toán sử dụng nguồn vốn quản lý tiền mặt ngân phiếu, thanh toán tin học, quản lý nghiệp vụ thống kê ở các đơn vị.
- Phòng kế hoạch vật tư: thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc giám đốc về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy.
Phòng có nhiệm vụ về lập kế hoạch sản xuất dài hạn năm, quý, tháng. Điều hành sản xuất theo kế hoạch của thị trường, tham ra xây dựng kế hoạch, định mức kinh doanh kỹ thuật giá thành, thống kê hoạch định mức kinh tế kỹ thuật giá thành, thông kê và theo dõi công tác tiết kiệm. Lập kế hoạch về nhu cầu vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo năm, quý, tháng ký kết hợp đồng tìm nguồn mua sắm vật tư, bảo quản, cấp phát phục vụ kịp thời cho sản xuất. Tổng hợp báo cáo lên cấp trên theo định kỳ tình hình sản xuất tháng, tuần.
- Phòng nguyên liệu.
Thực hiện chức năng giúp việc Giám đốc về công tác nguyên liệu thuốc lá theo yêu cầu sản xuất kinh doanh.
Nhiệm vụ về nông nghiệp - nghiên cứu thổ nhưỡng giống thuốc lá. Thực hiện tổ chức hợp đồng chỉ đạo kế hoạch về gieo trồng chăm sóc hái sấy. Lập kế hoạch ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu theo vùng cấp chủng loại theo chỉ thị của giám đốc, tổ chức bảo quan nhập xuất theo quy định, quản lý cung ứng vật tư nông nghiệp (nếu có), quản lý kho phế liệu phẩm.
- Phòng kỹ thuật cơ điện: Thực hiện chức năng quản lý máy móc thiết bị, điện, hơi, nước lạnh của nhà máy.
Phòng có nhiệm vụ: theo dõi quản lý toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật cơ khí thiết bị chuyên dùng chuyên ngành: điện, hơi, nước... cả về số lượng và chất lượng. Trong quá trình sản xuất lập kế hoạch về phương án đầu tư chiều sâu phụ tùng thay thế.
Tham gia công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động và đào tạo thợ cơ khí kỹ thuật.
- Phòng kỹ thuật công nghệ: thực hiện chức năng về công tác kỹ thuật của nhà máy.
- Phòng có nhiệm vụ: Nhận chỉ thị trực tiếp của Giám đốc và thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên liệu vật tư, hương liệu trong quá trình sản xuất. Nghiên cứu phối chế sản phẩm mới cả về nội dung và hình thức bao bì phù hợp với thị hiếu thị trường từng vùng. Quản lý quy trình công nghệ, quản lý chỉ tiêu lý hoá về nguyên liệu sản phẩm, nước tham gia công tác môi trường và đào tạo thợ kỹ thuật.
- Phòng KCS: Thực hiện chức năng về việc quản lý chất lượng sản phẩm.
Phòng có nhiệm vụ kiểm tra giám sát chất lượng nguyên liệu vật tư, vật liệu khi khách hàng đưa về nhà máy. kiểm tra giám sát về chất lượng trên từng công đoạn, trên dây truyền sản xuất, phát hiện sai sót để báo cáo giám đốc có chỉ thị khắc phục.
- Phòng tiêu thụ: Thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm Nhà máy.
Phòng có nhiệm vụ: Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tháng, quý, năm cho từng vùng mòn dân cư kết hợp với phòng thị trường để mở rộng diện tiêu thụ, thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ bán hàng. Tổng hợp báo cáo kết quả tiêu thụ về số lượng chủng loại để giám đốc đánh giá và có quyết định về phương hướng sản xuất.
- Phòng thị trường: Thực hiện chức năng tham mưu giúp việc lãnh đạo nhà máy về công tác thị trường và chịu sự lãnh đạo của Nhà máy về công tác thị trường.
Phòng có nhiệm vụ: theo dõi phân tích diễn biến thị trường qua bộ phận nghiên cứu thị trường, tiếp thị đại lý soạn thảo đề ra các chương trình kế hoạch chiến lược tham gia công tác điều hành hoạt động Marketing. Tìm các hình thức quảng cáo các sản phẩm tham gia công tác thiết kế quảng cáo, thiết kế sản phẩm, tham gia triển lãm hội chợ.
III.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty được thể hiện qua sơ đồ.
Giám đốc
Phó giám đốc
kỹ thuật
Phó giám đốc
kinh doanh
Tổ Hương Hồ
Kho NVL
Phòng KCS
Phòng NVL
Phòng KTCĐ
Phòng KTCN
Phòng tiêu thụ
Phòng tài vụ
Phòng thị trường
Phòng tổ chức LĐTL
Phòng hành chính
Phòng kỹ thuật vật tư
Kho thành phẩm
Kho vật liệu
Kho cơ khí
Xây dựng cơ bản
Nhà nghỉ
Nhà trẻ
Nhà ăn
Đội bốc xếp
Đội bảo vệ
Phân xưởng Dunhill
Phân xưởng cơ điện
Đội xe
Phân xưởng bao cứng
Phân xưởng chuẩn bị
Phân xưởng bao mềm
Phân xưởng sợi
III.4. Đặc điểm về máy móc thiết bị
Với năng lực thiết bị hiện có và đầy đủ ở nhà máy được sử dụng một cách có hiệu quả và thiết thực. Trong thời kỳ bao cấp máy móc thiết bị còn cùng kiệt nàn lạc hậu nhưng nay trong cơ chế thị trường đầy biến động máy móc đã được đổi mới và có nhiều thuận lợi để sản xuất kinh doanh.
Thống kê máy móc thiết bị
STT
Tên thiết bị
Nhãn hiệu
Số lượng
Năm sử dụng
Nguyên giá (ĐV: 1.000đ)
Giá trị còn lại (%)
1
Máy hấp chân không
Bỉ - TQ
1
1993
46.957.844
80
2
Máy cắt ngọn
VN - TQ
1
1998
174.912
76
3
Máy dánh lá
TQ
1
1999
1.745.706
75
4
Máy dịu lá ngọn
Pháp
4
1990
4.450.449
85
5
Máy gia liệu
Hà Lan
2
1993
2.923.128
75
6
Máy dịu cuộng
Pháp
3
1997
823.215
80
7
Máy hấp cuộng
Bỉ - TQ
3
19973
276.197
8
Máy thái cuộng
Anh
4
1985
1.321.320
9
Máy nạp liệu
Đức
3
1975
965.188
10
Máy trương nổ cuộng
Nhật
3
1990
1.035.083
11
Máy sấy sợi cuộng
Anh
2
1974
414.742
12
Máy thái sợi lá
Anh
4
1994
523.106
13
Máy sấy sợi lá
Anh
2
1991
707.163
14
Máy phun hương
Anh
2
1993
232.135
15
Máy nén khí
Bỉ - Liên Xô
2
1972
573.200
16
Máy cuốn C7
Anh
4
1985
174.912
17
Máy cuốn AC11
Tiệp
4
1985
124.326
18
Máy cuốn M8
TQ
3
1985
230.760
19
Máy cuốn IJ
Hà Lan
1
1995
563.231
20
Máy đóng bao Đông Đức
Đông Đức
5
1992
431.263
21
Máy đóng bao Tây Đức
Tây Đức
3
1973
134.201
22
Máy xé điếu phế phẩm
Hà Lan
1
1985
197.232
23
Máy phân ly sợi cuộng
Việt Nam
2
1996
429.000
Phần II
Tình hình thực tế công tác quản lý vốn tại nhà máy thuốc lá thăng long
Như ta đã biết, để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần có tài sản, việc đảm bảo đầy đủ nhu cầu về tài sản là một vấn đề cốt yếu để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục và có hiệu quả.
Để đảm bảo có đủ tài sản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần tập trung các biện pháp tài chính cần thiết cho việc huy động, hình thành nguồn vốn mà đây là một doanh nghiệp Nhà nước nên nguồn vốn ban đầu phải là của Nhà nước sau đó nguồn vốn được bổ sung bằng vốn vay và nợ hợp pháp (vay quá hạn, nợ quá hạn, chiếm dụng người mua...) c...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online