Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhukong
#922833

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔ CHỨC HACH TOÁN TIÊU THU THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM:

I. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM:

1. Một số khái niệm và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm

2. Đối với các doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ

II. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ:

1. Hạch toán chi phí bán hàng:

2. Hạch toán chi phí quản lý:

3. Hạch toán kết quả tiêu thụ:

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG:

PHẦN 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

2.1. Hạch toán doanh thu nhận trước:

2.2. Hạch toán doanh thu được trợ cấp, trợ giá:

2.3. Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm ở các đơn vị sản xuất vốn:

2.4. Hạch toán hàng bán bị trả lại:

2.5. Hạch toán hàng bán cho khách hàng mua trả góp:

KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Để thực hiện giá trị sản phẩm, hàng hoá lao vụ, dịch vụ, doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hoá sản phẩm, hay cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, được khách hàng trả tiền hay chấp nhận thanh toán, quá trình này được gọi là quá trình tiêu thụ. Xét trên góc độ kinh tế, tiêu thụ thành phẩm là việc chuyển quyền sở hữu để nhận về một lượng giá trị tương đương.Do đó có thể chia quá trình tiêu thụ thành phẩm ra làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: doanh nghiệp bán sản phẩm của mình cho khách hàng thông qua các hợp đồng kinh tế
Giai đoạn 2: khách hàng trả tièn hay xác nhận sẽ trả tiền.
Nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ thành phẩm:
_ Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xuất bán thành phẩm ; tính chính xác các khoản bị giảm trừ và thanh toán với ngân sách các khoản thuế phải nộp
_ Tính toán chính xác các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm
_ Xác định kết quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm
Nội dung hạch toán tiêu thụ thành phẩm:
Công việc tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp có thể tiến hành theo nhiều cách như bán hành trả góp, đại lý, tiêu thụ trực tiếp , mặc dù vậy việc tiêu thụ thành phẩm nhất thiết phải gắn với người mua. Việc tiêu thụ thành phẩm cũng phải được ghi chép trên sổ sách kế toán. Có thể thanh toán với người mua bằng những hình thức sau dây:
+ Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: trong trường hợp này, việc giao hàng và thanh toán tiền hàng được thực hiện tại cùng1 thời đIểm
Do vậy việc tiêu thụ thành phẩm đã dược hoàn tất ngay khi giao hàng
+ Chuyển khoản qua ngân hàng: việc tiêu thụ coi như thực hiện, chỉ cần theo dõi việc thanh toán với người mua
+ Trả góp: thành phẩm đã được chuyển đến cho người mua nhưng chưa coi là dã dược tiêu thụ
Khi xuất kho thành phẩm dể tiêu thụ với bất cứ hình thức nào dều phải lập phiếu xuất kho. với mỗi hình thức tiêu thụ khác nhau thì sẽ hạch toán khác nhau.
A/ Đối với các oanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ
* cách tiêu thụ trực tiếp:
Tiêu thụ trực tiếp là cách giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho tại các phân xưởng sản xuất của doanh nghiệp. Sản phẩm khi đã được bán cho khách hàng thì coi như đã được tiêu thụ và đơn vị bán mất quyền sở hữu. Việc hạch toán dược tiến hành như sau:
+ Khi xuất kho, kế toán ghi:
Nợ TK632_ Giá vốn hàng bán
Có TK 155,156 –Xuất kho thành phẩm hàng hoá
Có TK154 -Xuất trực tiếp không qua kho
Phản ánh đoanh thu bán hàng
Nợ TK 111, 112 – Doanh thu bằng tiền đã thu
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng
* cách chuyển hàng theo hợp đồng:
Doanh nghiệp giao hàng cho bên mua theo địa đIểm thoả thuận ghi trong hợp đồng. Số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi được ngườimua thanh toán hay chấp nhận thanh toán thì số hàng hoá đó mới thuộc quyền sở hữu của người mua.
+ Khi xuất hàng chuyển đến cho người mua, kế toán ghi theo trị giá vốn thựctế của hàng xuất kho
Nợ TK 157- Hàng gửi bán
Có TK 154 – Xuất trực tiếp không qua kho
Có TK 155 – Xuất kho thành phẩm
+ Giá trị lao vụ, dịch vụ hoàn thành bàn giao cho khách hàng
Nợ TK 157
Có TK 154
+ Khi được khách hàng chấp nhận
. phản ánh trị giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 154
. phán ánh doanh thu bán hàng
Nợ TK 131
Có TK 511
. khi khách hàng thanh toán tiền hàng
Nợ TK 111, 112
Có TK 131
* Đối với các trường hợp doanh nghiệp phải nhận lại hàng bị trả lại do kém phẩm chất hay vì những lý do khac hay cho khách hàng được hưởng chiết khấu, thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế kế toán tiến hành ghi chép như sau:
@ Kế toán chiết khấu hàng bán:
Chiết khấu là số tiền giảm trừ cho người mua do việc người mua dã thanh toán số tiền mua hàng trước thời hạn thanh toán đã thoả thuận hay vì một lý do nào khác. Chiết khấu bán hàng được theo dõi chi tiết cho từng khách hàng và từng loại hàng.
+ Phản ánh số chiết khấu thực tế phát sinh trong kỳ
Nợ TK 521 – Chiết khấu hàng bán
Có TK 111- Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
Có TK 131 – Phải thu của người bán
+ Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu bán hàng sang tài khoản doanh thu bán
hàng
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng
Có TK 521 – Chiết khấu hàng bán
@ Kế toán hàng bán bị trả lại:
Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hoá đã tiêu thụ bị khách hàngtrả lạIdo các nguyên nhân như vi phạm hợp đồng, hàng bị mất kém phẩm chất không đúng chủng loại. Trị giá của số hàng bị trả lại theo giá ghi trên hoá đơn
Trị giá số = Số lượng hàng * đơn giá bán
hàng bị trả lại bị trả lại
Các chi phí khác phát sinh liên quan dến việc hàng bán bị trả lại được phản ánh trên tài khoản 641 – chi phí bán hàng. Trong kỳ, trị giá của hàng bán bi trả lạiđược phản ánh vào tài khoản 531 – hàng bán bị trả lại.Cuối kỳ tổng giá trị hàngbị trả lại được kết chuyển sang tài khoản 511 doanh thu bán hàng để tính doanh thu thuần.
Kế toán ghi sổ như sau:
+ Trường hợp hàng gửi bán bị trả lại:
_ Khi doanh nghiệp nhận lại số hàng gửi bán bị trả lại, đã nhập kho:
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Có TK 157 – Giá trị vốn hàng bán
_ Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có)
Nợ TK 641 _ Chi phí bán hàng
Có TK 111, 112, 141, 334...
+ Trường hợp hàng đã bán bị trả lại:
-Sản phẩm hàng hoá đã bán bị trả lại đem nhập kho:
Nợ TK 155, 156 : ghi theo
Có TK 632 giá vốn
_Thanh toán với người mua về số hàng hoá bị trả lại:
Nợ TK 531
Có TK 111, 112, 131
_Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng bị trả lại:
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng
Có TK – 531- Hàng bán bị trả lại
@ Kế toán giảm giá hàng bán:
Giảm giá hàng bán là khoản tiền được người bán chấp nhận một cách đặc biệt trên giá đã thoả thuận vì lý do hàng bán kém phẩm chất không đúng quy cách theo qui định trong hợp đồng kinh tế.
Các khoản giảm giá được phản ánh trên tài khoản 532 và chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ ngoài hoá đơn. Không phản ánh vào tài khoản này số giảm giá đã được ghi vaò hoá đơn.
Trong kỳ hạch toán, các khoản giảm giá thực tế phát sinh được ghi vào bên nợ của tài khoản 532 – giảm giá hàng bán. Cuối kỳ kết chuyển tổng số tiền giảm giả hàng bán vào tài khoản doanh thu bán hàng để xác định doanh thu thuần.trình tự hạch toán như sau
Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho người mua về số lượng hàng hoá đã bán
. nếu khách hang đã thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:
Nợ TK 532- Giảm giá hàng bán
Có TK 111- Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
. nếu khách hàng chưa thanh toàn tiền hàng, kế toán ghi
Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng
Cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản doanh thu bán hàng toàn bộ số giảm giá
Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng
Có TK532- Giảm giá hàng bán
@ Kế toán các khoản thuế:
Theo luật thuế hiện hành, các doanh nghiệp có sản phẩm tiêu thụ phải nộp thuế, tính theo mức doanh thu. Khoản tiền thuế nộp vào ngân sách được khấu trừ vào doanh nghiệp bán sản phẩm và do vậy khoản thuế là 1 bộ p...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement