Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#922524 Tải miễn phí luận văn

3
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới như một tất yếu khách quan. Điều đó mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, có điều kiện mở rộng thị trường ra bên ngoài. Bên cạnh đó, cũng dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt hơn, môi trường kinh doanh nhiều rủi ro biến động hơn, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Một doanh nghiệp kinh doanh luôn thua lỗ thì tất yếu dẫn đến phá sản. Nhưng một doanh nghiệp hoạt động có lãi trong nhiều năm vẫn đối mặt với nguy cơ phá sản nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh khoản. Kinh doanh có lợi nhuận nhưng không có tiền đế thanh toán cho những khoản nợ đến hạn và tái sản xuất thì doanh nghiệp vẫn có thể bị phá sản. Vì vậy bên cạnh việc kinh doanh luôn hướng đến lợi nhuận thì việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn lưu động đóng vai trò quyết định cho sự tồn vong của doanh nghiệp.

Trong tình hình nền kinh tế thế giới và Việt Nam những năm gần đây đang trong giai đoạn suy thoái và khó khăn, đặc biệt về vốn. Công ty cổ phần lương thực Đà Nằng hoạt động kinh doanh thương mại trong ngành lương thực, chủ yếu là gạo, một mặt hàng có những đặc thù riêng, đòi hỏi nhiều về vốn lưu động thì việc quản lý sử dụng hiệu quả vốn lưu động là việc làm rất cần thiết.

Trên thực tế, công tác quản lý vốn lưu động đã được thực hiện tại công ty cổ phần lương thực Đà Nằng nhưng vẫn chưa thật sự đáp ứng nhu cầu quản lý do nhiều yếu tố tạo thành, việc phân tích thường được tiến hành một cách không khoa học theo hướng “cần gì phân tích đó”, không theo quy trình nhất định... Điều này dẫn đến sự bị động nhất định cho Lãnh đạo công ty, làm hạn chế hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng.

4
Xuất phát từ nhận thức trên, tui quyết định thực hiện đề tài “Quản lý vốn lưu động tại công ty cố phần lương thực Đà Nang”

nhằm đưa ra cái nhìn toàn diện hơn qua một giai đoạn nghiên cứu cụ thể.

2. Mục đích nghiên cứu

- Khái quát những vấn đề cơ bản về vốn lưu động và quản lý vốn lưu động.

- Phân tích thực trạng tình hình quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần lương thực Đà Nằng trong giai đoạn từ năm 2008 - 2010.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần lương thực Đà Nằng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng tình hình quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần lương thực Đà Nằng trong giai đoạn từ năm 2008 - 2010.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn đã được sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp phân tích : Phương pháp so sánh, phương pháp chi tiết theo thời gian và phương pháp liên hệ cân đối.

- Phương pháp thống kê, tổng hợp.

5. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn kết cấu thành 3 chương:

- Chương 1: Những vấn đề cơ bản về vốn lưu động và quản lý vốn lưu động

- Chương 2: Thực trạng quản lý vốn lưu động tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nằng.

- Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nằng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement