Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By angelhell_188
#922030

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Mặt Trời Mọc

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTY TNHH MẶT TRỜI MỌC 2

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Cty TNHH MẶT TRỜI MỌC 2

1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức kinh doanh của Cty TNHH MẶT TRỜI MỌC 2

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh 5

1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh 5

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005-2007 6

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC 11

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 11

2.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 12

2.2.1.Chính sách kế toán áp dụng chung tại các doanh nghiệp 12

2.2.2.Vận dụng chế độ kế toán chứng từ tại công ty 13

2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty 13

2.2.3.1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng 13

2.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng 14

2.2.3.3 Kế toán chi phí kinh doanh 15

2.2.3.4 Kế toán xác định kết qủa kinh doanh tại Công ty 15

2.2.4 Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 15

2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 17

2.3 Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán tại Công ty . 18

2.3.1. Tổ chức kế toán phần hành tiền mặt. 18

2.3.2. Tổ chức kế toán phần hành hàng hoá 20

2.3.3. Tổ chứcphần hành kế toán tiền lương 22

2.3.4.Tổ chức kế toán phần hành công nợ phải thu 22

CHƯƠNG III:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 24

3.1.Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty 24

3.2.Hạch toán doanh thu bán hàng 27

3.2.1.Kế toán theo cách bán lẻ 27

3.2.1. Kế toán bán hàng theo cách bán buôn 28

3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30

3.4. Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty 31

3.4.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng tại công ty 31

3.4.1.1 Ưu điểm 32

3.4.1.2. Nhược điểm 33

3.4.2.Các nguyên tắc về hoàn thiện bộ máy kế toán nghiệp vụ bán hàng 33

3.4.3.Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty 34

3.4.3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện 34

KẾT LUẬN 40

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chuyển hàng theo hợp đồng.
Khi đó nhân viên bán hàng sẽ tiến hành làm đầy đủ các thủ tục chứng từ bán hàng: Viết đề nghị hàng xuất bán đã được duyệt, hoá đơn GTGT để giao cho thủ kho và thủ kho xuất hàng giao cho khách hàng. Sau đó toàn bộ chứng từ được gửi lên phòng kế toán để hạch toán
# Hạch toán bán hàng theo cách bán lẻ:
Công ty tiến hành bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng cuả công ty.Do vậy,kế toán sẽ tiến hành ghi chép số lượng hàng hoá tiêu thụ được để cập nhật vào hệ thống kế toán,ghi vào sổ,lập các báo cáo.
2.2.3.3 Kế toán chi phí kinh doanh
- Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, giấy báo nợ ngân hàng, bảng thanh toán lương, BHXH….
- Tài khoản sử dụng: TK 641,642,các tài khoản liên quan TK 111,112,331,338,214.
Cuối tháng kế toán tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vào sổ cái TK 641,642
Toàn bộ chi phí sẽ được kế chuyển vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lớn kế toán kết chuyển về TK 142
2.2.3.4 Kế toán xác định kết qủa kinh doanh tại Công ty
-Chứng từ sử dụng: các chứng từ tự lập, quyết định phân bổ chi phí của doanh nghiệp
- Tài khoản sử dụng: TK 911- xác định kết quả kinh doanh
Việc tuân theo một quy trình hạch toán chặt chẽ giúp cho Công ty các định một cách chính xác và đầy đủ các bước cần thực hiện khi xác định kết quả kinh doanh.
Để xác định kết qủa kinh doanh kế toán sử dụng TK 511, TK 631, TK 911 và một số tài khoản liên quan. Sau khi kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu thuần sang TK 911 kế toán tiến hành xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty .
2.2.4 Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.
Công ty áp dụng hình thức nhật ký chung trong quá trình hạch toán
Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chung:
Chứng từ gốc
Nhật ký đặc biệt
Nhật ký chung
Sổ (thẻ) chi tiết
Sổ cái TK 111, 112, 211, ...
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được theo dõi một cách chặt chẽ ngoài sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian Công ty còn mở một số sổ nhật ký chuyên dùng:
Sổ nhật ký thu tiền
Sổ nhật ký chi tiền
Sổ nhật ký mua hàng: chi tiết mua trong nước và mua nhập khẩu
Sổ nhật ký bán hàng
Sổ cái được mở chi tiết cho các TK 111, 112, 131, 133, 138, 142, 156, 331, 338, 333, 511, 632, 641, 642, 711, 811, 911.
Để tiện cho việc theo dõi chi tiết các đối tượng kế toán nhằm phục vụ yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu, Công ty mở một số sổ và thẻ kế toán chi tiết như sau:
Sổ tài sản cố định
Sổ chi tiết hàng hoá
Sổ chi phí kinh doanh
Sổ chi tiết chi phí trả trước
Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh
Để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty là qui mô kinh doanh vừa và nhỏ, nghiệp vụ phát sinh tương đối nhiều nên hình thức sổ kế toán phù hợp với Công ty là hính thức nhật ký chung nhưng có cải tiến và được thực hiện trên hệ thống máy vi tính nối mạng toàn công ty. Công việc hạch toán được tiến hàng tự động qua máy tính,đảm bảo nhanh chóng chính xác. Chương trình kế toán Balance cho phép Công ty thiết kế được một hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết khá đầy đủ. Hàng ngày bộ máy kế toán của Công ty đã giải quyết nhanh chóng chính xác và khoa học công việc kế toán của Công ty.
2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
Hàng năm bộ phận kế toán Công ty lập báo cáo tài chính năm bao gồm Bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được gửi đến Cơ quan thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
Báo cáo tài chính của công ty đã luôn chứng minh rằng công ty đang hoạt động bình thường và cung cấp những thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư hiện tại và tương lai, các chủ nợ,… về tình hình tài chính của công ty.
Định kỳ bộ phận kế toán quản trị lập các báo cáo quản trị bao gồm :
1. Báo cáo về vốn bằng tiền: tiền mặt tại quỹ theo từng loại tiền, tiền gửi theo từng TK ngân hàng theo từng loại tiền (VNĐ, ngoại tệ các loại)
2. Báo cáo về công nợ : Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, phân loại theo kỳ hạn thanh toán (trong hạn thanh toán, quá hạn thanh toán.v.v…)
3. Báo cáo về chi phí : báo cáo chi phí theo từng nội dung kinh tế, báo cáo chi phí theo từng bộ phận.
4. Báo cáo doanh thu, chi phí và kết quả theo từng bộ phận.
Dựa vào báo cáo quản trị do Phòng kế toán lập Ban Giám đốc có thể dựa vào đó để đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn.
Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán tại Công ty .
Tổ chức kế toán phần hành tiền mặt.
Chứng từ :
Giấy đề nghị thanh toán
- Giấy tạm ứng cùng với hóa đơn thu, chi…
TK :
* TK 111 – Tiền mặt tại quỹ: Dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp. Tiền mặt tại quỹ của Công ty chủ yếu là tiền Việt Nam.
* TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng.
Sơ đồ ghi sổ của Kế toán phần hành tiền mặt
Chứng từ gốc
Phiếu thu/phiếu chi
Tổng hợp PS
Nhật kí thu, chi tiền 111,112
sổ cái Tk 111,112
Bảng CĐPS
BCTC
Khi đơn vị cần thanh toán các khoản thu, chi thì chứng từ gốc ở đây là : Giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng kẹp cùng với hoá đơn thu, chi.Căn cứ vào đó kế toán lập phiếu thu, phiếu chi và vào sổ Nhật kí thu,chi tiền mặt đồng thời kế toán sổ Tổng hợp phát sinh. Sau đó đối chiếu từ NK thu, chi tiền với sổ Tổng hợp phát sinh TK 111, 112 khớp số liệu với nhau và tiến hành ghi sổ cái, từ sổ cái kế toán lập bảng cân đối phát sinh và căn cứ vào đó để lập Báo cáo tài chính.
. Tổ chức kế toán phần hành hàng hoá
Chứng từ :
- Giấy đề nghị xuất hàng
- Giấy đề nghị nhâp hàng…
TK :
* TK 156 – Hàng hoá: phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của toàn bộ hàng hoá trong kho của Công ty. Tài khoản TK156 của Công ty được mở chi tiết cho từng loại hàng hoá.
* TK 632 – Giá vốn hàng bán: Đây là tài khoản dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mà Công ty đã bán trong kỳ.
Sơ đồ ghi sổ của kế toán phần hành hàng hoá
Giấy đề nghị xuất hàng
Thẻ kho
Phiếu xuất(nhập) hàng
Sổ chi tiết hàng hóa
Sổ tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn
Sổ cái TK632
Bảng CĐPS
BCTC
Từ chứng từ gốc ban đầu là giấy đề nghị xuất ( nhập) hàng, căn cứ vào đó kế toán lập phiếu xuất ( nhập hàng) , đồng thời ghi vào Thẻ kho.Từ thẻ kho kế toán ghi vào Sổ cái TK 632, 156. Từ Phiếu xuất ( nhập) hàng, kế toán váo sổ chi tiết hàng hóa và căn cứ vào đây kế toán lập Sổ tổng hợp Nhập- Xuất - Tồn.Sau khi đối chiếu Sổ cái TK 632, 156 và Sổ tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn, kế toán lập Bảng CĐPS, lập BCTC.
2.3.3. Tổ chứcphần hành kế toán tiền lương
Chứng từ :
-Hợp đồng
-Theo bảng chấm công lao động
TK:
-TK 334 _Thanh toán tiền lương cho công nhân viên:phản ánh tình hình
Thanh toán tiền lương trong kì với công nhân viên.Kế toán công ty ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement