Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ha_anh_p3o
#922025

Download miễn phí Chuyên đề Phát triển cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 1

 * Chương I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3

 1.1: Khái niệm, đối tượng, đặc điểm và chức năng của CVTD. 3

 1.1.1: Khái niệm CVTD 3

 1.1.2: Đối tượng CVTD 4

 1.1.3: Đặc điểm của CVTD 5

 1.1.4: Vai trò của CVTD 7

 1.2: Phân loại CVTD 9

 1.2.1: Căn cứ vào mục đích vay vốn. 9

 1.2.2: Căn cứ theo cách hoàn trả 10

 1.2.3: Căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay 13

 1.2.4: Căn cứ vào cách cho vay giữa Ngân hàng &Khách hàng

 Vay vốn. 14

 1.3: Các nhân tố tác động đến CVTD. 19

 1.3.1: nhóm các nhân tố khách quan 19

 1.3.2: Nhóm các nhân tố chủ quan 21

 

* Chương II: THỰC TRẠNG CVTD TẠI SGD1-NHCT VIỆT NAM. 23

 2.1: Khái quát về SGD1-NHCT Việt Nam. 23

 2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển 23

 2.1.2: Nghĩa vụ và quyền hạn 24

 2.1.3: Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 25

 2.1.4: Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 29

 2.2: Thực trạng CVTD tại SGD1-NHCT Việt Nam. 34

 2.2.1: các văn bản luật điều chỉnh hoạt động Cho vay tiêu dùng tương

 đối đầy đủ. 34

 2.2.2: Đối tượng CVTD 35

 2.2.3: Quy trình CVTD 36

 2.2.4: Các sản phẩm CVTD được áp dụng tại SGD1-NHCTVN. 36

 2.2.5: Cơ cấu Cho vay tiêu dùng tại SGD1- NHCTVN 38

 2.2.6: Quy mô hoạt động CVTD ngày càng mở rộng 43

 2.2.7: Chất lượng các khoản CVTD ngày càng cao 46

 2.2.8.Lợi nhuận từ hoạt động CVTD cao 48

 2.2.9. Hoạt động CVTD còn nhiều hạn chế 49

 

 * Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CVTD TẠI SGD1-NHCT VIỆT NAM. 54

 3.1: Xu hướng phát triển hoạt động CVTD trong thời gian tới 54

 3.2: Định hướng phát triển CVTD trong thời gian tới 56

 3.2.1: Định hướng phát triển chung của SGD1-NHCTVN. 56

 3.2.2: Định hướng phát triển CVTD của SGD1-NHCTVN 58

 3.3: Các giải pháp : 60

 3.3.1: Cần có chính sách cụ thể về CVTD 60

 3.3.2: Hoàn thiện qui trình CVTD 61

 3.3.3:Đa dạng hoá các cách CVTD 63

 3.3.4: Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 64

 3.3.5: Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 65

 3.3.6: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 66

 3.3.7: Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, hiện đại hoá công nghệ

 Ngân hàng. 68

 3.4: Các kiến nghị: 70

 3.4.1: Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, các bộ ngành 70

 3.4.2: kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 72

 3.4.3: Kiến nghị với các cấp có liên quan 73

 3.4.4: Kiến nghị với NHCTVN 73

 KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


a tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội và triền vọng phát triển nhưng bên cạnh đó là những thách thức khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt. Trước tình hình ấy, Ngành Ngân hàng đang tích cực đẩy mạnh tiến trình cải cách, đổi mới chuẩn bị những điều kiện cần thiết để cổ phần hoá và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Nhiều chỉ tiêu như tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ tồn đọng đang được cải thiện đáng kể, hàng loạt sản phẩm dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại đã được triển khai, mở rộng. Với sự cải cách, đổi mới của Ngành ngân hàng nói chung và của Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng, trong những năm gần đây Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương việt Nam đã đạt những kết quả khả quan trên tất cả các mặt hoạt động.
Hoạt động huy động vốn
Nhìn chung tác huy động vốn trong năm gần đây của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng, các ngân hàng khác liên tục gia tăng lãi suất huy động trong khi lãi suất của NHCT luôn thấp hơn, hơn nữa các ngân hàng khác còn đẩy mạnh công tác huy động vốn bằng việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, thực hiện các thức khuyến mãi hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, SGD I - NHCT Việt Nam cũng đã có sự chủ động trong việc triển khai các biện pháp nhằm thu hút vốn như: Áp dụng đa dạng các hình thức tiền gửi kỳ hạn với lãi suất bậc thang linh hoạt theo số tiền và kỳ hạn gửi tiền; triển khai đầy đủ các sản phẩm huy động vốn VND và ngoại tệ để khách hàng lựa chọn; Mở rộng đối tượng huy động vốn là các TCTD phi ngân hàng; Các TCKT khác; các Quỹ công đoàn … Triển khai kịp thời các đợt phát hành kỳ phiếu, tiết kiệm dự thưởng kèm quà khuyến mãi, chủ động quảng cáo và đẩy mạnh công tác tiếp thị ngân hàng …Nhờ đó, Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam đã duy trì được nguồn vốn ổn định, tiếp tục giữ vững là đơn vị có nguồn vốn huy động lớn nhất trong hệ thống NHCT việt Nam, đáp ứng đủ vốn cho thanh toán và đầu tư phát triển của mọi đối tượng khách hàng.
Kết quả hoạt động huy động vốn của SGDI trong giai đoạn 2005-2007 được thể hiện qua Bảng số liệu 2.1.
Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn tại Sở giao dịch 1 NHCT VN giai đoạn 2005 - 2007
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Thực hiện 31/12/2005
Thực hiện 31/12/2006
Kế hoạch năm 2007
Thực hiện 31/12/2007
So 31/12/2006
So kế hoạch năm 2007
Số tiền
Tỷ trọng
I. Tỏng nguồn vốn huy động
16.071
17.448
17.600
16.718
100%
-730(96%)
đạt 95%
Theo loại tiền
VND
13.709
14.953
14.800
14.270
85,4%
-683(95%)
đạt 96,4%
Ngoại tệ quy đổi VND
2.362
2.495
2.800
2.448
14,6%
-47(98%)
đạt 87,4%
Theo đói tượng
Tiền gửi DN
10390
9.859
12.735
76,2%
+2876(129%)
TG dân cư
(TK+Kỳ phiếu+Trái phiếu)
3.908
3.990
3.412
20,4%
-578(85,5%)
TG TCTD
930
1.635
400
2,4%
-1235(24%)
TGTC khác
721
1.964
171
1%
-1793(8,7%)
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Sở giao dịch 1 NHCTVN giai đoạn 2005 - 2007)
Hoạt động cho vay, đầu tư
Nhìn chung trong những năm qua công tác cho vay được mở rộng tới mọi đối tượng khách hàng là các Tổng công ty, Công ty Liên doanh, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Khu vực kinh tế tư nhân, Cho vay tiêu dùng …Nhờ đó hoạt động cho vay tăng cao hơn so với năm 2006 và 2005. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt thẩm định cho vay, kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay nên chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể,nợ quá hạn đến 31/12/2007 bằng 0 – đó là chỉ số đáng mơ ước của tất cả các ngân hàng; Hoạt động Thu hồi nợ đọng cũng được Sở giao dịch I đẩy mạnh, trong năm 2006 đã thu được 1,2 tỷ đồng và trong năm 2007 cũng đã thu được 1,5 tỷ đồng từ các năm trước.
Kết quả hoạt động cho vay và đầu tư của SGD1 trong giai đoạn 2005-2007 được thể hiện qua Bảng số liệu 2.2.
Bảng 2.2: Hoạt động cho vay và đầu tư của Sở giao dịch I - NHCTVN giai đoạn 2005 -2007
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Thực hiện 31/12/2005
Thực hiện 31/12/2006
Kế hoạch năm 2007
Thực hiện 31/12/2007
So 31/12/2006
So kế hoạch năm 2007
Số tiền
Tỷ trọng
Tổng dư nợ cho vay đầu tư
3.940
4.499
4.980
4.359
-140(97%)
đạt 87,5%
1. Dư nợ cho vay
2.788
2.777
3.200
3.101
100%
+324(111,7%)
đạt 97%
- Dư nợ ngắn hạn
987
896
1.008
32,5%
+112(112,5%)
- Dư nợ trung và dài hạn
1.801
1.881
2.093
67,5%
+212(111,2%)
- Dư nợ VND
1.889
1.906
2.100
1.958
63%
+52(127%)
đạt 93,2%
- Dư nợ ngoại tệ quy VND
899
871
1.100
1.143
37%
+272(131,2%)
vượt 3,9%
- Dư nợ doanh nghiệp NN
2.066
2.081
Tối đa 75%
2.341
75,5%
+260(112,5%)
- Dư nợ ngoài quốc doanh
722
695
760
24,5%
+65(109,3%)
- Dư nợ không có tài sản đảm bảo
1.722
Tối đa 60%
1.890
+61%
+168(109,8%)
- Dư nợ có tài sản đảm bảo
1.055
1.211
+39%
+156(114,8%)
2. Nợ quá hạn
7.2
1,5
6,0
0
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Sở giao dịch 1 NHCTVN giai đoạn 2005 - 2007)
2.2. Thực trạng Cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch I - Ngân hàng
Công thương Việt Nam
2.2.1. Các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động Cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch I - NHCT Việt Nam tương đối đầy đủ
* Bộ luật dân sự số 33/2005/QH ngày 14/06/2005, Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật đầu tư nước ngoài.
* Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.
* Công văn số 34/CV-NHNN 1 và 49/CV-NHNN 1 ngày 07/01/2000 và 13/01/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với cán bộ công nhân viên và thu nợ từ tiền lương, trợ cấp và các khoản thu nhập khác và văn bản đính chính.
* Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo.Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
* Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN ngày 01/07/2002 của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc thực hiện chuyển nợ quá hạn các khoản nợ vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng.
* Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN ban hành ngày 22/04/2004 về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.
* Căn cứ vào Luật đất đai ,Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai và các văn bản sửa đổi bổ sung.
* Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
* Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005.
* Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định số 1325/2005/QĐ-NHNN ngày 28/12/2002.
* Công văn số 1192/CV-NHCT 5 ngày 26/04/2001 của Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với cán bộ công nhân viên và thu nợ từ lương, trợ cấp và các khoản thu nhập khác.
* Quy định về cho vay tiêu dùng ban hành theo quyết định số 066/QĐ-HĐQT-NHCT 19 ngày 03/04/2006 của Hội đồng Quản trị NHCTVN.
* Căn cứ vào các văn bản và các tài...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online