Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuc_cd
#922024 Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

MỞ ĐẦU - 1 -
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP - 4 -
1.1. Khái quát về quản trị chuỗi cung ứng - 4 -
1.1.1. Khái niệm - 4 -
1.1.2. Phân biệt quản trị chuỗi cung ứng và logistics - 5 -
1.1.3. Quá trình phát triển - 7 -
1.1.4. Tầm quan trọng - 8 -
1.2. Cấu trúc và các quá trình - 10 -
1.3. Nội dung quản trị chuỗi cung ứng - 12 -
1.3.1. Dịch vụ khách hàng - 12 -
1.3.2. Hệ thống thông tin - 20 -
1.3.3. Quản trị dự trữ - 25 -
1.3.4. Hoạt động vận tải - 30 -
1.3.5. Kho bãi - 31 -
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX - 33 -
2.1. Vài nét cơ bản về Công ty Cổ phần Gas Petrolimex - 33 -
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển - 33 -
2.1.2. Cơ cấu tổ chức - 36 -
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban - 36 -
2.1.4. Tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian vừa qua - 40 -
2.1.5. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng - 42 -
2.1.5.1. Đặc điểm máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất - 42 -
2.1.5.2. Đặc điểm lao động - 45 -
2.1.5.3. Đặc điểm nguyên vật liệu - 48 -
2.1.5.4. Đặc điểm nguồn vốn - 50 -
2.1.5.5. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ - 50 -
2.2. Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty CP Gas Petrolimex - 54 -
2.2.1. Cấu trúc chuỗi cung ứng - 54 -
Cấu trúc chuỗi cung ứng của Công ty được mô hình hóa theo sơ đồ sau: - 54 -
2.2.2. Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng - 55 -
2.2.2.1. Dịch vụ khách hàng - 55 -
2.2.2.2. Hệ thống thông tin - 57 -
2.2.2.3. Hệ thống kho bãi, dự trữ - 59 -
2.2.2.4. Hoạt động vận tải - 63 -
2.3. Đánh giá quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty CP Gas Petrolimex - 68 -
2.3.1. Ưu điểm - 68 -
2.3.2. Nhược điểm - 69 -
2.3.3. Nguyên nhân - 69 -
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX - 70 -
3.1. Định hướng phát triển của Công ty - 70 -
3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex - 73 -
3.2.1. Xây dựng chương trình quản lý khách hàng hợp lý, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng - 73 -
3.2.2. Tổ chức lại công tác vận tải hàng hoá - 75 -
3.2.3. Bố trí ca làm việc hợp lý, nhằm khai thác tối đa năng lực của kho tồn trữ đầu mối, cũng như năng lực vận tải của Công ty. - 80 -
3.2.4. Phối hợp tốt giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận xuất nhập khẩu để giảm thiểu chí phí vay, gửi hàng. - 82 -
Bên cạnh nguyên nhân bố trí ca làm việc chưa hợp lý đã dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực, tăng chi phí vay gửi hàng hóa thì việc phối hợp không chặt chẽ giữa bộ phận bán hàng và bộ phận nhập hàng cũng đã trực tiếp làm tăng chi phí vay gửi hàng. - 82 -
Hiện tại, quy trình mua bán hàng (liên quan đến số lượng mua) của Công ty đang được thực hiện như sau: - 82 -
3.2.5. Hoàn thiện các kênh thông tin giữa các bộ phận, phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp - 87 -
3.3. Kiến nghị với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam - 88 -
3.4. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước - 89 -
KẾT LUẬN - 91 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO - 93 -
Luận văn tập trung nghiên cứu và hệ thống cơ sở lý luận có liên quan đến các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng trong một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Phân tích thực trạng các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex.
Đề xuất một số giải pháp nhằm ứng dụng cơ sở lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng vào hoạt động của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nhằm hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng của Công ty trong điều kiện mức độ cạnh tranh của ngành ngày càng cao.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp để ứng dụng cơ sở quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp; như quản trị dự trữ, vận tải, kho bãi, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin trong quản trị, …
Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng, và các giải pháp nhằm ứng dụng cơ sở lý luận quản trị chuỗi cung ứng; (hay các vấn đề quản trị dự trữ, vận tải, kho bãi, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin trong quản trị, …được nêu ở trên) tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex.
4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, …
5. Những đóng góp của luận văn:
Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực khí đốt hoá lỏng.
Phân tích thực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex qua đó làm rõ những việc đã làm được, những vấn đề còn hạn chế, cũng như những nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại đó.
Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng hàng hoá tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex.
6. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được trình bày qua 3 chương:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về quản trị chuỗi cung ứng
1.1.1. Khái niệm
Chuỗi cung ứng là một mạng lưới gồm các tổ chức có liên quan, thông qua các mối liên kết phía trên và phía dưới, trong các quá trình và hoạt dộng khác nhau, sản sinh ra giá trị dưới hình thức sản phẩm dịch vụ trong tay người tiêu dùng cuối cùng.
Về cơ bản, chuỗi cung ứng là một tổng thể giữa hàng loạt các nhà cung ứng và khách hàng được kết nối với nhau, trong đó, mỗi khách hàng, đến lượt mình lại là nhà cung ứng cho tổ chức tiếp theo cho đến khi thành phẩm đến tay người tiêu dùng. Chuỗi này được bắt đầu từ việc khai thác các nguyên liệu nguyên thủy và người tiêu dùng là mắt xích cuối cùng của chuỗi. Nó là một mạng lưới bao gồm những đơn vị, công đoạn có liên quan đến nhau trong việc khai thác tài nguyên nhằm sản xuất ra sảm phẩm phục vụ cho người tiêu dùng, kể các công đoạn trung gian như vận tải, kho bãi, bán buôn, bán lẻ và bản thân khách hàng. Trong nội bộ của một doanh nghiệp cũng có chuỗi cung ứng nội bộ, bao gồm các bộ phận sản xuất, các bộ phận phục vụ và các bộ phận chức năng có liên quan đến thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như phát triển sản phẩm mới, tiếp thị, vận hành, phân phối, tài chính và dịch vụ khách hàng.
Thuật ngữ Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) vẫn còn khá mới mẻ với phần lớn các công ty ở Việt Nam mặc dù đã được nghiên cứu và mang lại nhiều tác dụng thực tiễn to lớn trên thế giới. Quản trị chuỗi cung ứng có thể hiểu đơn giản là sự phối kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật và khoa học nhằm cải thiện cách thức các công ty tìm kiếm nguồn nguyên liệu cấu thành sản phẩm/dịch vụ, sau đó sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ đó và phân phối tới các khách hàng. Điều quan trọng đối với Quản trị chuỗi cung ứng là việc làm thế nào để hiểu được sức mạnh của các nguồn tài nguyên và mối tương quan giữa chúng trong toàn bộ dây chuyền cung ứng sản xuất.
Theo Ủy ban kinh tế và xã hội châu Á Thái Bình Dương (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) thì SCM là khái niệm mang tính chiến lược về quản trị chuỗi quan hệ từ nhà cung cấp nguyên liệu – đơn vị sản xuất - đến người tiêu dùng. Khái niệm SCM chú trọng việc phát triển các mối quan hệ với đối tác, kết hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất với nhà cung cấp, người tiêu dùng và các bên liên quan như các công ty vận tải, kho bãi, giao nhận và các công ty công nghệ thông tin.
Tóm lại, quản trị chuỗi cung ứng là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát có hiệu lực, hiệu quả việc chu chuyển và dự trữ hàng hoá, dịch vụ … và những thông tin có liên quan, từ điểm đầu đến điểm cuối cùng với mục tiên thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
1.1.2. Phân biệt quản trị chuỗi cung ứng và logistics
Thuật ngữ “chuỗi cung ứng” được đưa ra lần đầu bởi các nhà tư vấn vào đầu những năm 80 và từ đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn của giới nghiên cứu, các học giả và các doanh nhân. Trong nhiều trường hợp, thuật ngữ “logistics” và “chuỗi cung ứng” được dùng để thay thế cho nhau mặc dù về bản chất, đây là hai khái niệm riêng biệt.
Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) trên nhiều khía cạnh xuất phát từ logistics. Chính vì vậy, quan điểm “truyền thống” xem SCM như là một phần của logistics, hỗ trợ cho logistics. Quan điểm “tái định vị” lại cho rằng logistics nên được đặt tên lại bởi một thuật ngữ chính xác hơn là quản trị chuỗi cung ứng. Thực ra, cũng cần nói đôi khi vận chuyển cũng được gán cho cái tên là logistics, ví dụ: những xe vận chuyển hạng nặng thường được viết ở thân xe với dòng chữ “logistics” thay cho “vận chuyển”. Tuy nhiên, để trở thành một công ty chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, cần nhiều hơn việc chỉ thay đổi mỗi một cái tên. Quan điểm “hợp nhất” xem logistics là một phần của một thực thể rộng lớn hơn, SCM. Cuối cùng, quan điểm “kết hợp” đề xuất việc có một phần giao nhau giữa logistics và SCM, nhưng mỗi khái niệm lại có một phần khác tách rời và phân biệt.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By CELEPEN
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement