Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tamnhintrithuc
#922008

Download miễn phí Báo cáo Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Xăng dầu Quân đội

Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển công ty Xăng dầu Quân đội đang ngày càng trưởng thành và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong suốt 10 năm liên tục gần đây năm nào công ty cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo đảm đầy đủ và kịp thời cho các nhiệm vụ quân sự mà Bộ Quốc Phòng và Tổng Cục Hậu Cần giao. Đồng thời không những mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, nộp NSNN, nâng cao thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước, bước đầu khẳng định được vị thế là một doanh nghiệp Quốc Phòng làm tốt cả hai nhiệm vụ Quốc Phòng và kinh tế.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g dụng tin học vào kế toán tại công ty.
Hiện nay công ty đang sử dụng phần mềm kế toán ASIA Accounting của công ty phần mềm kế toán ASIA- Là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực phần mềm kế toán. Đây là phần mềm do công ty đặt hàng và mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004 nên thừa hưởng đầy đủ những gì mà môi trường Windows hỗ trợ. Được thiết kế cho hệ thống đa người dùng và có tính bảo mật cao, cho phép phân quyền sử dụng chi tiết đến các khối chức năng công việc của từng nhân viên. ASIA SOFT được thiết kế theo hệ thống mở cho phép người sử dụng lựa chọn, khai báo tham số phù hợp điều kiện đặc thù của từng doanh nghiệp, hệ thống sổ sách báo cáo kế toán phong phú, đa dạng.
2.2. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty Xăng dầu Quân đội:
2.2.1. Hệ thống chứng từ kế toán
Hệ thống chứng từ kế toán mà công ty đang áp dụng là hệ thống chứng từ ban hành theo quyết định 15 của Bộ Tài chính ngày 20-3-2006, gồm 5 chỉ tiêu:
+ Chỉ tiêu lao động tiền lương;
+ Chỉ tiêu hàng tồn kho;
+ Chỉ tiêu bán hàng;
+ Chỉ tiêu tiền tệ;
+ Chỉ tiêu TSCĐ.
Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán
Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hay từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:
- Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán
- Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hay trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt
- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán
Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.
- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán
- Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.
Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (Không xuất quỹ, thanh toán, xuất kho,…) đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành.
Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hay ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ.
2.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
Các chứng từ kế toán trong phần hành Tiền lương và các khoản trích theo lương bao gồm:
Bảng chấm công
Bảng chấm công làm thêm giờ
Bảng thanh toán tiền lương
Bảng thanh toán tiền thưởng
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
Bảng kê trích nộp các khoản lương
Bảng kê phân bổ tiền lương và BHXH
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau thai sản.
Tài khoản sử dụng
Công ty sử dụng các tài khoản chủ yếu như sau: TK334- Phải trả người lao động, TK3382- Kinh phí công đoàn, TK3383-BHXH, TK3384- BHYT.
Tổ chức ghi sổ tiền lương và các khoản trích theo lương:
Căn cứ vào các chứng từ có liên quan như bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng kê trích nộp các khoản theo lương,... kế toán tiến hành lập Chứng từ ghi sổ sau đó được dùng làm căn cứ để ghi các Sổ Cái TK 334. Định kì phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ phát sinh trên sổ Đăng kí Chứng từ ghi sổ, tính ra tổng phát sinh Nợ, Có và số dư của từng TK trên Sổ Cái. Căn cứ vào sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên từng sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Ta có sơ đồ sau:
Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng kê trích nộp các khoản theo lương,...
Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại
Sổ thẻ kế toán chi tiết
Sổ quỹ
Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái 334
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2.2.3. Kế toán hàng tồn kho:
Các chứng từ sử dụng
Phiếu xuất kho
Phiếu nhập kho
Biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá
Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
Biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá
Bảng kê mua hàng
Bảng bổ vật liệu công cụ dụng cụ
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Tài khoản sử dụng:
Công ty sử dụng các TK chủ yếu sau đây: TK155- thành phẩm, TK156- Hàng hóa, TK157- Hàng gửi bán
Tổ chức ghi sổ Hàng tồn kho: Căn cứ vào các chứng từ có liên quan như bảng kê mua hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho,... kế toán tiến hành lập Chứng từ ghi sổ sau đó làm căn cứ ghi các Sổ Cái các TK như TK155, TK156, TK157. Ta có sơ đồ như sau:
Bảng kê mua hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,...
Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại
Thẻ kho, sổ chi tiết VL,DC, SP, HH
Sổ quỹ
Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái 155, 156, 157
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2.2.4. Kế toán bán hàng :
Các chứng từ sử dụng
Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi
Thẻ quầy hàng
Hoá đơn GTGT
Hoá đơn bán hàng thông thường.
Tài khoản sử dụng: TK632- Giá vốn hàng bán, TK156- Hàng hóa, TK511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK512- Doanh thu nội bộ, TK131- Phải thu khách hàng,...
Tổ chức ghi sổ bán hàng: Căn cứ vào các chứng từ có liên quan như: bảng thanh toán hàng đại lí kí gửi, thẻ quầy hàng,... kế toán tiến hành lập Chứng từ ghi sổ sau đó được dùng làm căn cứ để ghi sổ Cái các TK511, TK512, TK131,... Định kì phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ phát sinh trên sổ Đăng kí Chứng từ ghi sổ, tính ra tổng phát sinh Nợ, Có và số dư của từng TK trên Sổ Cái. Căn cứ vào sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên từng sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Ta có sơ đồ sau:
Thẻ quầy hàng, bảng thanh toán hàng đại lí kí gửi,...
Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại
Sổ chi tiết thanh toán với người mua, sổ chi tiết bán hàng,..
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ quỹ
Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái 511, 512,...
Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2.2.5. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền tạm ứng:
Các chứng từ sử dụng
Phiếu thu
Phiếu chi
Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy thanh toán tiền tạm ứng
Giấy đề nghị thanh toán
Biên lai thu tiền
Bảng kê vàng bạc kim loại đá quý
Bảng kê chi tiền, bảng kiểm kê quỹ
Tài khoản sử dụng:
Công ty sử dụng các TK111- Tiền mặt,TK112- Tiền gửi ngâ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement