Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quynhtramqx
#922005

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại Bưu điện thành phố Hà đông

Giám đốc Bưu điện TP Hà Đông là thay mặt pháp nhân của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bưu điện tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao.

Giám đốc Bưu điện TP Hà Đông có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, quản lý sử dụng hiệu quả tiền vẫn, tài sản, vật tư, thiết bị, nguồn nhân lực do Bưu điện tỉnh giao để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện thành phố, chịu trách nhiệm về cung cấp sản phẩm , dịch vụ cho khách hàng .

- Xây dựng trình Giám đốc Bưu điện tỉnh phê duyệt về tổ chức hoạt động sau khi được phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CB-CNV đơn vị.

- Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động, biện pháp thực hiện kế hoạch, hợp đồng kinh tế, phương án phối hợp kinh doanh với các đơn vị cơ sở khác thuộc Bưu điện tỉnh. Đề xuất với Giám đốc Bưu điện tỉnh áp dụng các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi trên thị trường.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


§-VH
B­u côc 3
NguyÔn Ch¸nh
B­u côc 3
Phóc La
B­u côc 3
NguyÔn
Tr·i
B­u côc 3
V¨n Mç
B­u côc 3
V¨n Yªn

Giao
dÞch 2
56 §¹i lý
BC 3
D­¬ng Néi
BC 3
Phó
L·m
BC 3
Ba La
BC 3
V¨n Phó
BC 3
Lª Lîi

Giao
dÞch 3
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT TẠI BƯU ĐIỆN TP HÀ ĐÔNG
1. Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Đông:
Giám đốc Bưu điện TP Hà Đông là thay mặt pháp nhân của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bưu điện tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao.
Giám đốc Bưu điện TP Hà Đông có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, quản lý sử dụng hiệu quả tiền vẫn, tài sản, vật tư, thiết bị, nguồn nhân lực do Bưu điện tỉnh giao để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện thành phố, chịu trách nhiệm về cung cấp sản phẩm , dịch vụ cho khách hàng .
- Xây dựng trình Giám đốc Bưu điện tỉnh phê duyệt về tổ chức hoạt động sau khi được phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CB-CNV đơn vị.
- Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động, biện pháp thực hiện kế hoạch, hợp đồng kinh tế, phương án phối hợp kinh doanh với các đơn vị cơ sở khác thuộc Bưu điện tỉnh. Đề xuất với Giám đốc Bưu điện tỉnh áp dụng các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi trên thị trường.
Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, chi phí theo kế hoạch Bưu điện tỉnh giao. Thu đúng, thu đủ các khoản cước phí dịch vụ do đơn vị cung cấp, quyết định các khoản chi theo phân cấp của Bưu điện tỉnh, đúng quy chế tài chính của Tập đoàn.
Ký kết hợp đồng kinh tế với các đối tác, khách hàng theo khả năng, nhiệm vụ trong phạm vi phân cấp hay được sự uỷ quyền của Giám đốc Bưu điện tỉnh, ký hợp đồng thuê mướn lao động thời vụ và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hợp đồng đã ký.
- Căn cứ vào mô hình mẫu do Giám đốc Bưu điện tỉnh ban hành, quyết định thành lập, giải thể tổ chức lại các bộ phận trong bộ máy quản lý và sản xuất của đơn vị.
- Đề nghị Giám đốc Bưu điện tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Giám đốc Bưu điện TP, kế toán trưởng, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật đối với CB-CNV của đơn vị cao hơn mức phân cấp khen thưởng, kỷ luật tại đơn vị; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ trưởng quản lý, sản xuất và đối với người lao động theo qui định phân cấp của Bưu điện tỉnh.
- Được quyền giải quyết cho CB-CNV trong đơn vị nghỉ phép, nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật lao động, thoả ước lao động của Bưu điện tỉnh. Giám đốc khi nghỉ phép phải được sự đồng ý của Giám đốc Bưu điện tỉnh.
- Phối hợp với BCH Công đoàn đơn vị hàng năm tổ chức Đại hội CNVC để lấy ý kiến, ban hành các qui định từ đó thực hiện các quy chế, nội quy nội bộ phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị trên cơ sở không trái với pháp luật của nhà nước, những quy định của Tập đoàn và Bưu điện tỉnh.
- Có trách nhiệm hàng năm tổ chức tập huấn kỹ thuật và an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ cho CB-CNV trong đơn vị, trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ: thiết bị cá nhân, thiết bị công cụ phòng cháy chữa cháy trong phòng máy và nơi làm việc.
Xây dựng phương án bảo vệ an toàn và phòng chống cháy nổ cho tất cả các cơ sở thiết bị do đơn vị quản lý. Định kỳ tổ chức đo thử, kiểm tra các thông số kỹ thuật hệ thống chống sét của các thiết bị bưu chính.
- Được Giám đốc Bưu điện tỉnh uỷ quyền để quan hệ với chính quyền địa phương về các mặt:
+ Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.
+ Bảo vệ an toàn cho các thiết bị Bưu chính, Viễn thông.
+ Thực hiện các quy định hành chính và nghĩa vụ đối với địa phương theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Bưu điện tỉnh về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của đơn vị.
- Tổ chức tự kiểm tra, kiểm soát trong đơn vị; Chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Bưu điện tỉnh và các sơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Được quyết định vượt thẩm quyền của mình trong các trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạn, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng) đồng thời báo cáo Giám đốc Bưu điện tỉnh và chịu trách nhiệm trước những quyết định đó.
2. Phó Giám đốc:
Phó giám đốc là người giúp Giám đốc Bưu điện thành phố lãnh đạo quản lý, điều hành một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo phân công của Giám đốc Bưu điện TP, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bưu điện TP và cơ quan pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
3. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ quản lý và sản xuất:
* Tổ Kế toán:
-Có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác kế hoạch, kế toán thống kê tài chính và thu cước bưu điện phí.
* Tổ quản lý nghiệp vụ - CSKH: Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc về công tác quản trị văn phòng phục vụ sản xuất, quản lý nghiệp vụ các dịch vụ BC – PHBC, tiếp thị bán hàng, quản lý mạng tin học.
* Tổ giao dịch trung tâm, tổ giao dịch 2 và giao dịch 3: Chấp nhận, phát các dịch vụ BC-PHBC và dịch vụ Viễn thông công cộng, kinh doanh các loại hàng hoá như văn phòng phẩm, thiết bị đầu cuối viễn thông, dịch vụ quà tặng…
* Tổ khai thác bưu chính: Đóng, mở, khai thác túi gói BPBK và Báo chí với đường thư liên tỉnh, nội tỉnh và nội thành;
* Tổ đầu mối chuyển tiền: là đầu mối chuyền nhận chuyển tiền toàn tỉnh và đối soát khai thác dịch vụ chuyển tiền, truyền số liệu về Trung tâm chuyển tiền;
* Tổ chuyển phát bưu chính: Vận chuyển túi gói BPBK, báo chí với các bưu điện huyện – thành phố trong tỉnh và chuyển phát bưu gửi báo chí tới địa chỉ người nhận trong nội thành phố Hà Đông
* Tổ bảo vệ: Thường trực cơ quan 24/24 để bảo vệ an toàn tài sản cơ sở vật chất của cơ qaun cũng như tiền hàng của nhân dân gửi qua bưu điện;
* Tổ khai thác phi thoại: Là đầu mối trung tâm khai thác chuyển nhận các loại điện báo, điện hoa liên tỉnh, nội tỉnh.
4. Cơ cấu lao động:
Bảng 2.1 - Tình hình lao động của Bưu điện Tp Hà Đông
Diễn giải
Tổng số
ĐH và trên ĐH
Cao đẳng
Trung cấp
Công nhân
Chưa qua ĐT
Tổng cộng
96
10
29
11
42
4
Trong đó
Hợp đồng từ một năm trở lên
94
10
29
40
41
4
Hợp đồng thử việc
2
1
1
HĐ mùa vụ, ngắn hạn
Phân loại LĐ
LĐ quản lý
23
7
10
3
LĐ công nghệ
68
28
19
11
8
2
LĐ phục vụ
5
3
2
(Theo sô' liệu của phòng Tổ chức CBLĐ Bưu điện tỉnh Hà Tây năm 2007)
Bưu điện TP Hà Đông có 96 lao động, trong đó trình độ đại học chỉ chiếm 6,6%, trình độ cao đẳng chiếm khoảng 32,1%, Trung cấp, Công nhân chiếm 55,66%; Chưa qua đào tạo chiếm 5,66%. Bưu điện TP Hà Đông trực tiếp sản xuất, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ BCVT nên số lao động trực tiếp có trình độ trung cấp, công nhân được đào tạo tại các trường chuyên n...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online