Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By daituongquan_8x
#922000

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Công nghệ Song Linh

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương theo số lượng, chất lượng công việc đã hoàn thành, Đây là hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc phân phối lao động, gắn chặt với số lượng và chất lượng lao động, và cũng là hình thức trả lương cơ bản đang được áp dungjtrong cơ sở sản xuất vật chất. Nó có nhiều ưu điểm hơn so với hình thức trả lương theo thời gian

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


số dự toán.
Cách tính khoản tiền luơng nghỉ phép năm ủa người lao động trực tiếp để trích trước vào chi phí sản xuất như sau:
Mức trích tiền lương
Của LĐTL theo kế hoạch
Tiền lương chính phải
trả cho LĐTL trong kỳ
Tỷ lệ
trích trước
=
x
Tỷ lệ trích trước
Tổng tiền chi phí KH năm của LĐTL
Tổng tiền lương chính KH năm của LĐTL
=
2.1 TK334: “ Phải trả công nhân viên”
Nội dung: Phản ánh cá khoản tiền doanh nghiệp phải trả công nhân viên về tiền lương, tiền thưởng, tiền công lao động, tiền chi trả BHXH và các khoản khác thuộc thu nhập của từng người lao động.
Kết cấu:
Nợ TK 334 Có
Các khoản khấu trừ vào tiền công tiền lương của công nhân.
Tiền lương, tiền công đã trả công nhân viên.
Kết chuyển tiền lương của công nhân chưa lĩnh
Tiền lương,tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên
Số dư: Số trả thừa cho công nhân viên chức
Số dư: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên
Tài khoản 334 có thẻ có số dư bên nợ trong trường hợp cá biệt, dùng để phản ánh số tiền đã trả vượt quá số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phụ cấp có tính chất lương, tính vào quỹ của doanh nghiệp.
2.2. TK 338 “Phải trả nộp khác”
Nội dung: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức đoàn thể xã hội, BHXB, các khoản khấu trừ vào lương,theo quyết định của tòa án ( tiền nuôi con ly dị, án phí …) Giá trị tài sản thừa chờ xử lý và các khoản vay mượn tạm thời. Nhận kí quỹ kí cược ngắn hạn các khoản giữ hộ và thu hộ.
Kết cấu:
Nợ
TK 338

Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý.
BHXH phải trả cho công nhân viên Sổ BHXH, BHYT, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý BHXH, BHYT KPCĐ
Các khoản đã trả
Giá trị tài sản thừa chờ xử lý ( chưa xác
định được nguyên nhân ).
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, chi phí sản
xuất kinh doanh
Các khoản thanh toán với công nhân viên
Trích BHXH, BHYT, trừ vào lương công
Nhân viên.
BHXH, KPCĐ vượt chi được cấp bù
Số dư: Phản ánh số đã trả nhiều hơn
Số phải nộp hoặ số BHXH, BHYT
KPCĐ vượt chi chưa được cấp bù
Số dư: Số tiền còn phải nộp phải trả.
BHXH, KPCĐ đã trích chưa nộp đủ cho cơ quan quản lý.
Tk 335 – Chi phí trả trước:
Nội dung: Dùng để phản ánh các khoản được ghi nhận là chi phí hoạt động,sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế phát sinh mà sẽ phát minh trong kỳ này hoạc kỳ sau.
Nợ
TK 335

Các khoản chi phí thực tế phát sinh
Nhận tính vào chi phí phải trả
- Số chênh lệch về chi phí phải trả thực tế lớn hơn số thực tế lớn hơn chi phí thực tế được hạch toán vào thu nhập bất thường.
Chi phí trả dự tính trước và ghi vào chi
phí sản xuất kinh doanh
Số chênh lệch giữa chi phí lớn hơn số trích trước, được tính vào chi phí sản xuất
kinh doanh
SDCK: Chi phí phảI trả đã tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công nghệ Song Linh.
3.1 Tiền lương
* Khái niệm tiền lương:
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động mình bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài tiền lương họ còn được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và các tiền thưởng thi đua, hưởng năng suất lao động…
* Chức năng của tiền lương
- Đối với doanh nghiệp
Trong phạm vi một doanh nghiệp thì công tác tiền lương là một bộ phận rất quan trọng trong công tác quản lý. Nó nhằm khai thác những năng lực tiềm tàng về sức người, về công suất máy móc thiết bị trong doanh nghiệp làm năng suất lao động và giá trị tổng sản lượng, tăng lợi nhuận, từ đó cải thiện mức lương và đời sống của người lao động.
Trên thực tế, doanh nghiệp có thẻ tiết kiệm chi phí tiền lương thông qua việc tăng năng suất lao ddoongjcuar công nhân. Doanh nghiệp có thể cải tiến thiết bị công nghệ nâng cao trình độ lành nghề của công nhân, tăng tiền lương cho công nhân. Như vậy cả tiền lương và năng suất lao động đều tăng nhưng tốc độ tăng của năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng của tiền lương. Đây là giới hạn để cải thiện chính sách tiền lương mà không bị sức ép bởi mục tiêu cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Đối với người lao động
Khi người lao động cung ứng sức lao động của mình cho doanh nghiệp, họ sẽ nhận lại phần bù đắp sức lao động đã hao phí từ doanh nghiệp, đó là tiền lương. Tiền lương là bộ phận thu nhập chính của người lao động nhằm thỏa mãn phần lớn các nhu cầu về vật chất và văn hóa của người lao động. Mức độ thỏa mãn nhu cầu của người lao động tùy thuộc vào độ lớn của mức tiền lương. Tiền lương phải đáp ứng các điều kiện cần thiết để đảm bảo tái sản xuất sức lao động giản đơn và mở rộng cho bản thân người lao động và gia đình họ, nghĩa là tiền lương bị chi phối bởi quy luật tái sản xuất sức lao động. Trong một chừng mực nhất định, có thẻ đảm bảo mức lương tối thiểu cho người lao động mà không phụ thuộc vào hiệu quả lao động của họ. Bên cạnh đó việc tăng các mức tiền lương sẽ có tác động nâng cao khả năng tái sản xuất sức lao động và chất lượng lao động.
Tiền lương phản ánh vai trò, vị trí của người lao động trong doanh nghiệp và trong xã hội, do vậy tiền lương cao vừa là mục tiêu, vừa là sự ghi nhận của xã hội về thành tích phấn đấu của người lao động. Tiền lương có vai trò như đòn bẩy kinh tế, kích thích cả người lao động và chủ doanh nghiệp. Tong quá trình tổ chức quản lý tiền lương, các doanh nghiệp cần phát huy vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương để thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao lợi ích của người lao động.
3..2 Các hình thức trả lương
Tùy từng điều kiện cụ thể và quy mô sản xuất khác nhau mà các chủ doanh nghiệp áp dụng cách trả lương khác nhau. Song hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đều áp dụng hai hình thức trả lương cơ bản: trả lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm hoàn thàn
* Hình thức trả lương theo thời gian:
Hình thức trả lương theo thời gian thực hiện việc tính trả lương cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế của họ. Hình thức trả lương này áp dụng cho công nhân làm việc văn phòng như nhân viên điều hành hành chính, quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ, kế toán.
Trong chế độ tiền lương hiện nay hệ số lương tối thiểu được quy định bằng một ứng với lương cơ bản 540đ/tháng.
Chế độ trả lương này chỉ áp dụng cho những lao động không thể định mức và tính toán chặt chẽ khối lượng. Sản phẩm hay công việc của lao động chỉ đòi hỏi đảm bảo chấtlượng sản phẩm mà không đòi hỏi năng suất lao động.
Có nhiều hình thức trả lương theo thời gian và có thể trả lương theo ngày tháng và giờ hay tuần.
+ Lương tháng
Là tiền lương đã được quy định sẵn đã được quy định từng bậc lương trong các thang lươ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement