Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zumilove_faithful
#921996

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Minh

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH XD&TM QUANG MINH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ( FDI) 5

I. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh. 5

1 Quá trình hình thành Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 5

2. Các giai đoạn phát triển của Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Quang Minh . 11

3 Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 12

II. Mô hình tổ chức quản lí của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh hiện nay . 12

III. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của Công ty TNHH XD &TM Quang Minh 25

1 . Về cơ sở vật chất 25

2 . Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 26

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN FDI VÀO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH TRONG THỜI GIAN QUA 28

I. Nhu cầu về vốn FDI của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh. 28

1. Thực trạng và nhu cầu về vốn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Minh. 28

2. Các nguồn cung cấp vốn của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 29

II. Thực trạng & kết quả thu hút FDI vào Công ty TNHH Xây dựng và Thư¬ơng mại Quang Minh trong thời gian qua . 40

1. Thực trạng thu hút vốn FDI vào Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 40

2. Một số kết quả đạt được . 41

3. Một số dự án xây dựng đang chờ vốn để thực thi 43

III . Đánh giá kết quả của quá trình thực hiện thu hút nguồn vốn FDI của Công ty TNHH XD&TM Quang Minh 46

1. Những thành tựu. 46

2 . Những hạn chế 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÔNG TY TNHH XD&TM QUANG MINH 50

I. Tiến hành cổ phần hóa công ty thu hút nguồn vốn FDI 50

II. Tiến hành xúc tiến đầu tư 54

III. Một số giải pháp khác 55

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g bộ máy quản lý của đơn vị có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý điều chỉnh và sử dụng máy móc một cách hiệu quả.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
+ Căn cứ vào kế hoạch tháng, quý, năm trình Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh phê duyệt tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị do Công ty TNHH TM&XD Quang Minh quản lý.
+ Tổ chức việc kiểm kê, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất các loại xe máy, thiết bị do Công ty TNHH TM&XD Quang Minh quản lý.
+ Tổ chức tiếp nhận bàn giao thiết bị đi đến theo quy chế quản lý của Công ty Công ty TNHH TM&XD Quang Minh.
+ Đề nghị Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh điều động xe máy, thiết bị phù hợp với yêu cầu sản xuất khi triển khai hay kết thúc công trình có trách nhiệm tổ chức vận chuyển máy móc thiết bị đảm bảo hiệu quả kinh tế, đúng tiến độ được duyệt.
+ Cùng với các phòng ban chức năng quản lý chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nhân kỹ thuật. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ công nhân kỹ thuật.
+ Phối hợp với các phòng ban xây dựng các loại định mức của xe máy thiết bị thi công. Trực tiếp xây dựng các định mức trong khâu bảo dưỡng, sửa chữa, chế tạo đại tu tại xưởng sửa chữa.
+ Kiểm nghiệm xe máy vào xưởng, xuất xưởng, xác định nội dung công nghệ, biện pháp kỹ thuật sửa chữa phục hồi xe máy thiết bị do Công ty TNHH TM&XD Quang Minh quản lý.
+ Xác định nguyên nhân mức độ hư hỏng lập biện pháp phục hồi hay đề nghị thay thế phụ tùng mới, kiểm tra kiểm nghiệm phụ tùng thay thế. Đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm chế độ quản lý máy và tiêu hao vật tư phụ tùng không đúng định mức đồng thời cũng để Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh xét khen thưởng các trường hợp thực hiện tốt chế độ chăm sóc, bảo quản. bảo dưỡng xe máy, thiết bị tiết kiệm vật tư phụ tùng thay thế trên cơ sở định mức vật tư, phụ tùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đề ra biện pháp và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp về an toàn trong sử dụng, vận hành sửa chữa và vận chuyển máy móc, thiết bị do Công ty TNHH TM&XD Quang Minh quản lý.
+ Trưởng phong kỹ thuật có quyền đình chỉ hoạt động của xe máy thiết bị nếu thấy nguy cơ mất an toàn hay gây hư hỏng cho xe máy thiết bị có thể xảy ra.
+ Tổ chức tốt việc tiếp thị tìm nguồn vật tư mới, khai thác vật tư, phụ tùng thay thế, mua sắm kịp thời theo dự trù và đảm bảo chất lượng vật tư hàng hoá, giá cả hợp lý trình Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh phê duyệt.
+ Tổ chức bến bãi, kho tàng vật tư tại đơn vị đảm bảo khoa học, hợp lý phù hợp với quy định phòng chống cháy nổ an toàn khu vực, vệ sinh môi trường.
+ Có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh trong việc lập sổ sách chứng từ, theo dõi quản lý xuất, nhập vật tư hàng hoá, đảm bảo tính khoa học, các chứng từ phải đầy đủ cơ sơ pháp lý theo pháp luật. Tổ chức cấp phát vật tư tiện lợi trên cơ sở các dự trù vật tư được phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý của đơn vị.
+ Phân tích tiêu hao định mức cho một đơn vị sản phẩm, một loại hình công việc, một công trình qua đó đề xuất biện pháp quản lý mới trình Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh xem xét có biện pháp chỉ đạo.
+ Với tư cách vừa là thành viên trong bộ phận xây dựng định mức tiêu hao, vật tư, vừa là người quản lý định mức vật tư của đơn vị có nhiệm vụ hướng dẫn CBCNV thực hiện các định mức vật tư đã được duyệt.
+ Tổ chức kiểm tra định kì hay kiểm tra đột xuất kho tàng vật tư theo hướng dẫn của Công ty TNHH TM&XD Quang Minh .
+ Đề nghị Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh thay đổi bổ sung cán bộ nghiệp vụ chuyên ngành khi cần thiết theo thẩm quyền của Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh.
+ Trên cơ sở định mức vật tư đã được duyệt làm thủ tục thanh quyết toán vật tư cho các công trình thi công trình Giám đốc phê duyệt.
+ Trong trường hợp cần thiết trưởng phòng kỹ thuật có thể trực tiếp tham gia một số cơ quan tư vấn và các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc hay người được Giám đốc Công ty TNHH TM&XD Quang Minh giao.
+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Xí nghiệp, Tổng Giám đốc công ty cổ phần phát triên đầu tư Hà Nội và pháp luật Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Kinh doanh
- Chức năng:
Tham mưu cho giám đốc về các hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty TNHH TM&XD Quang Minh và tổ chức kinh doanh trên thị trường để thực hiện kế hoạch của công ty. Đảm bảo các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo việc làm chi phí đời sống của CBCNVC khối văn phòng.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
+ Thực hiện các hợp đồng kinh tế.
+ Khi được uỷ quyền được phép kí kết hợp đồng xây dựng mua bán hàng hoá, bao bì để tạo điều kiện chủ động với thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
+ Căn cứ vào các kế hoạch của công ty, triển khai lực lượng đảm bảo bình ổn các hoạt động kinh doanh.
+ Phối hợp với các đơn vị phòng ban mở rộng thị trường, thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng với chất lượng cao.
+ Phối hợp với các phòng ban khai thác triệt để các lợi thế ,nâng cao hiệu quả kinh doanh.
III. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của Công ty TNHH XD &TM Quang Minh
1 . Về cơ sở vật chất : Công ty TNHH XD &TM Quang Minh có 1 xưởng chế tạo và lắp đặt
Một số các trang thiết bị máy móc trong công ty:
TT
Mô tả thiết bị
Nước sản
xuất
Số lượng
Công suất trọng tải
1
Ôtô tải
Nhật
01 chiếc
2,5 tấn
2
Máy khoan bê tông
Đức
04 cái
3
Máy cắt thép
Đức
04 cái
4
Máy mài
Đức
03 cái
5
Máy hàn hơi
Ba Lan
02 bộ
6
Máy hàn điện
Nhật
05 cái
7
Máy phun sơn
Đức
02 bộ
8
Máy phát điện dự phòng
Nhật
01 cái
30 KVA
9
Palăng xích
Đức
03 bộ
2 tấn
10
công cụ cầm tay lắp đặt các loại
Nhật
03 bộ
2 . Đặc điểm kinh tế kỹ thuật :
Với năng lực cán bộ chủ chốt có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp thoát nước, do đó, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty chỉ chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt thiết bị cấp thoát nước, cụ thể là bao gồm các hoạt động sau:
- Xây dựng các công trình xử lý nước thải, cấp nước cho các nhà máy và khu công nghiệp.
- Xây dựng Trạm xử lý nước thải trong các nhà máy, khu công nghiệp.
- Hoạt động xây dựng dưới chức vụ là nhà thầu phụ cho các công trình lớn
- Kinh doanh, lắp đặt thiết bị trong lĩnh vực cấp thoát nước, công nghệ xử lý nước thải trong các công trình thủy lợi
- Bơm, van, thiết bị khử trùng các loại cho các trạm cấp nước sinh hoạt, nước thải các khu công nghiệp, nhà máy, đô thị và nông thôn.
- Là đại lý cấp 1 của một số hãng SX tại Việt Nam như: HOMA - Đức; OBL – ý;FWT - ý DAB – ý; Portacel – Anh; JMI – Hàn Quốc; BOMBAS IDEAL – Tây ban Nha, ...
-Máy thổi khí, máy sục khí, máy khuấy, máy chắn rác, máy ép bùn, ...
- Là đại lý của một số nhà SX: Longtech - Đài Loan, ITO – Nhật, Enfound - Đài Loan.
- Thiết bị biến tần cho các loại động cơ trong ngành nước và công nghiệp.
- Các thiết bị phụ trợ trong các hệ thống cấp nước cũng như các thiết bị chuyên dụng để xử lý nước, nước thải.
- Cung cấp các thiết bị đo lường, phân tí...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement