Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#921695 Tải miễn phí luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty liên doanh bao bì united

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế chuyển
đổi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán ở nước ta đã
hình thành phát triển nhanh chóng. Vai trò của kiểm toán ngày càng thể hiện rõ
nét hơn cùng với sự ra đời và lớn mạnh của thị trường chứng khoán. Hoạt động
của các công ty kiểm toán đã tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh,
giúp các nhà đầu tư hiểu và chấp hành đúng luật lệ kinh tế, tài chính của Việt
Nam, giúp doanh nghiệp kịp thời sửa đổi các sai sót, phòng ngừa rủi ro, giúp các
bên liên quan yên tâm sử dụng các thông tin tài chính của doanh nghiệp.
Hoạt động của các công ty kiểm toán trước hết là việc cung cấp dịch vụ
kiểm toán báo cáo tài chính cho mọi đối tượng theo luật định hay theo yêu cầu
tự nguyện của đơn vị và cá nhân. Mục tiêu chủ yếu của dịch vụ này là đưa ra
nhận xét về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Người sử dụng kết
quả kiểm toán phải được đảm bảo rằng những thông tin họ được cung cấp là trung
thực, hợp lý, khách quan và có độ tin cậy cao để đưa ra các quyết định theo trách
nhiệm của mình, hay quyết định liên quan đến việc mua, bán tài sản, đầu tư vốn,
cho vay… Sự đảm bảo này chỉ có thể thực hiện được khi báo cáo tài chính đã
được kiểm toán trên cơ sở tuân thủ những quy định của hệ thống chuẩn mực nghề
nghiệp - chuẩn mực kiểm toán.
Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán ở nước ta còn khá mới mẻ, khuôn khổ và
môi trường pháp lý đã được tạo dựng, song chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện. Các kỹ
năng và hướng dẫn cần thiết về kỹ thuật kiểm toán chưa được hệ thống hoá và
phổ biến. Điều này đã làm cho không ít đối tượng được kiểm toán, không ít kiểm
toán viên gặp lúng túng khi triển khai công việc.
Chính vì vậy, các công ty kiểm toán Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau
đang cố gắng tìm mọi cách tiếp cận với các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán

tiên tiến trên thế giới. Thủ tục phân tích là một ví dụ điển hình. Kỹ thuật này
giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí nhưng lại cung cấp bằng chứng về sự hợp
lý và đồng bộ của số liệu và tài liệu kế toán, đồng thời giúp cho kiểm toán viên
có được cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về doanh nghiệp. Với ưu điểm vượt
trội, thủ tục phân tích được xem là một kỹ thuật sắc bén và hiệu quả để thu thập
bằng chứng kiểm toán.
Nhận thấy tầm quan trọng của thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán,
chúng tui chọn đề tài “Aùp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài
chính”. Nội dung chủ yếu của luận văn là thực trạng áp dụng các thủ tục phân
tích trong quá trình kiểm toán tại các công ty kiểm toán Việt Nam, qua đó đề xuất
các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm toán cũng như góp phần
hoàn thiện quy trình kiểm toán đang được vận hành tại các công ty kiểm toán
hiện nay.
Mục đích nghiên cứu
Luận văn này được thực hiện với mục đích đánh giá thực trạng áp dụng thủ
tục phân tích trong quá trình kiểm toán đồng thời đề xuất các phương hướng và
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong từng phần hành cụ
thể nói riêng và trong mỗi giai đoạn của quá trình kiểm toán nói chung bằng cách
áp dụng các kỹ năng phân tích trong quá trình tác nghiệp.
Đối tượng nghiên cứu
Trong quá trình tác nghiệp, mỗi chủ thể kiểm toán bị chi phối bởi các
chuẩn mực, quy chế riêng, áp dụng các phương pháp kiểm toán khác nhau. Với
ưu điểm vượt trội về thời gian và chi phí, tục phân tích đã được các chủ thể kiểm
toán áp dụng khá phổ biến trong cả ba giai đoạn của quá trình kiểm toán, đặc biệt
là đối với loại hình kiểm toán báo cáo tài chính. Để đảm bảo tính tập trung luận
văn chỉ giới hạn trong khuôn khổ áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo
cáo tài chính
Mặt khác, do điều kiện tiếp cận với hồ sơ kiểm toán của kiểm toán Nhà
Nước bị hạn chế nên luận văn chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu hồ sơ và quy
trình nghiệp vụ tại các công ty kiểm toán độc lập và tài liệu của kiểm toán nội bộ
tại một số công ty lớn đang hoạt động tại Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu
Chúng tui đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng làm cơ sở nghiên
cứu trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Diễn dịch và quy nạp là hai
phương pháp được sử dụng khá phổ biến nhằm lý giải cơ sở lý luận và sự cần
thiết của thủ tục phân tích trong kiểm toán. Để minh hoạ cho phần thực trạng áp
dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán, luận văn đã sử dụng thêm một
số công cụ phân tích định lượng như thống kê, phân tích tổng hợp, đối chiếu so
sánh. Các phương pháp này cũng một lần nữa được thể hiện khi xây dựng các
kiến nghị cụ thể nhằm làm sáng tỏ mục đích nghiên cứu của luận văn
Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và 3 phụ lục, luận văn dài 98 trang được chia
thành ba chương sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về thủ tục phân tích
Chương 2: Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại
Việt Nam
Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa áp dụng thủ
tục phân tích trong quá trình kiểm toán


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm:
Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement