Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bantinhcamaubac_dn
#921614

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh tại công ty thương mại xuất nhập khẩu Viễn Đông

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Phần I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN KẾ HOẠCH TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP 3

1. Khái niệm về kế hoạch trong doanh nghiệp 3

1.1 Khái niệm về kế hoạch trong doanh nghiệp 3

1.2 Vai trò của kế hoạch trong doanh nghiệp 5

1.2.1 Tập trung sự chú ý vào các mục tiêu 5

1.2.2 Ứng phó với những sự bất định và sự thay đổi 5

1.2.3 Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế 7

1.2.4 Làm dễ dàng cho việc kiểm tra 8

1.3 Nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh 8

2. Các loại hình kế hoạch trong doanh nghiệp 10

2.1 Theo mức độ tổng quát 10

2.1.1 Sứ mệnh 11

2.1.2. Chiến lược 11

2.1.3 Các kế hoạch tác nghiệp 12

2.2 Phân loại kế hoạch theo thời gian 14

2.3 Phân loại theo cấp quản lý 14

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 15

1. Phương pháp luận xây dựng kế hoạch kinh doanh 15

1.1 Quan điểm khi xây dựng công tác kế hoạch 15

1.2 Những yêu cầu đổi mới công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 15

1.3 Căn cứ xây dựng kế hoạch 17

1.4 Quy trình xây dựng kế hoạch 19

2. Các chỉ tiêu kế hoạch trong doanh nghiệp 21

2.1 Căn cứ vào tính chất của các chỉ tiêu 21

2.3 Căn cứ vào phân cấp quản lý 22

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp 22

3.1 Tính không chắc chắn của môi trường kinh doanh 23

3.2 Sự hạn chế của các nguồn lực 24

3.3 Hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp 24

3.4 Quá trình tổ chức thông tin, thống kê, kế toán 25

3.5 Cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hoá của Nhà nước 26

4. Phương pháp lập kế hoạch 26

4.1 Phương pháp cân đối 26

4.2 Phương pháp tỷ lệ cố định 27

4.3 Phương pháp phân tích chu kỳ sống của sản phẩm 27

4.4 Phương pháp đường cong kinh nghiệm 28

4.5 Phương pháp mô hình PIMS (chiến lược thị trường ảnh hưởng đến lợi nhuận) 28

Phần II - THỰC TIỄN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TM & XNK VIỄN ĐÔNG 30

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM & XNK VIỄN ĐÔNG 30

1. Quá trình thành lập và phát triển. 30

2.1. Chức năng, nhiêm vụ 31

2.1.1 Chức năng của công ty 31

2.1.2. Nhiệm vụ của công ty 32

2.2. Quyền hạn. 33

3 Các lĩnh vực hoạt động 34

3.1 Kinh doanh xuất nhập khẩu 34

3.2 Công tác bán lẻ 35

3.3 Công tác bán buôn, tìm kiếm hợp đồng 35

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY TNHH TMXNK VIỄN ĐÔNG 38

1.Cơ cấu tổ chức của công ty 38

2.Đặc điểm thiết bị và dây chuyền công nghệ 42

3.Đặc diểm về nhân sự của công ty 43

4.Đặc diểm về tài chính của công ty 44

5.Năng lực sản xuất 46

III. THỰC TIỄN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TM & XNK VIỄN ĐÔNG 46

1.Các loại kế hoạch kinh doanh hiện nay của công ty 46

2.Các căn cứ xây dựng kế hoạch của công ty 47

2.1.Kết quả nghiên cứu thị trường 47

2.2.Năng lực hiện có 49

2.3.Kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước 49

3.Quy trình lập kế hoạch kinh doanh hiện nay của công ty 50

4.Phân tích công tác lập kế hoạch ở công ty 51

4.1.Phân tích công tác lập kế hoạch dựa trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua 51

4.2.Phân tích công tác lập kế hoạch thông qua việc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2010 52

4.2.1 Chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2010 của công ty 52

4.2.2 Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh so với chiến lược đề ra 54

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY VIỄN ĐÔNG 54

1.Những kết quả đạt được 54

2.Những mặt hạn chế 55

Phần III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY TNHH TMXNK VIỄN ĐÔNG 57

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH 58

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY TNHH TM & XNK VIỄN ĐÔNG 60

1. xây dựng thực hiện quy chế làm việc nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận trong công tác lập kế hoạch 61

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo thị trường 62

2.1 Phải nghiên cứu tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường 63

2.2 Phương pháp nghiên cứu 65

3. Nắm vững và khai thác tối đa các nguồn lực để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 70

3.1 Về máy móc thiết bị 70

3.2 Về nguyên vật liệu 70

3.3 Về công tác định mức 71

3.4 Năng lực của bộ phận tổ chức thực hiện 72

4. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch 72

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lập kế hoạch 74

KẾT LUẬN 76

Danh mục tài liệu tham khảo 77

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tán của doanh nghiệp.
- Phân tích sự thay đổi của các yếu tố: Phần thị trường liên kết, giá cả, chất lượng sản phẩm và sự thay đổi sản lượng.
Phương pháp này là phát hiện ra sự trao đổi các kết quả có tính chất chiến lược để từ đó xác định kế hoạch.
Phần II - THỰC TIỄN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TM & XNK VIỄN ĐÔNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM & XNK VIỄN ĐÔNG
1. Quá trình thành lập và phát triển.
Công ty TNHH TM & XNK Viễn Đông được thành lập theo Quyết định số 998/BTM- TCLĐ ngày 20/11/2003 của Bộ trưởng Bộ thương mại. Công ty được xác định là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản Việt Nam và ngoại tệ và có con dấu riêng để giao dịch.
Trực thuộc công ty có 2 văn phòng thay mặt (một tại Thượng Hải-Trung Quốc, một tại Praha- Cộng hoà Séc), 1 xưởng gia công sản xuất và 3 cửa hàng bày bán pha lê, thuỷ tinh cao cấp tại Hà Nội.
Tên giao dịch : Công ty TNHH TM & XNK Viễn Đông
Trụ sở : 934 Đê La Thành- Đống Đa- Hà Nội
Điện thoại : 04. 7710838 - 04.7716948.
Fax : 04.7710838
E - mail : phalequ[email protected]
Website :
Toàn bộ Công ty có khoảng 40 cán bộ công nhân viên trong đó có 10 người có trình độ đại học và trên đại học.
Ngay từ khi mới thành lập số vốn đăng ký kinh doanh của Công ty đã có đến 3.624.000.000 VNĐ.
Ngay từ khi ra đời Công ty hoạt động kinh doanh áp dụng hình thức kinh doanh mới theo cơ chế thị trường, các hoạt động của Công ty đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đã từng bước phát triển, ngành hàng và thị trường ổn định, tạo được lòng tin với khách hàng. Công ty trực tiếp tìm kiếm thị trường, giao dịch đàm phán với bạn hàng để tiến hành xuất nhập các lô hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.
Trong quá trình hoạt động Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Theo đăng ký kinh doanh thì ngoài kinh doanh trong nước Công ty còn kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu và nhận uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hóa.Hiện tại mặt hàng kinh doanh nhập khẩu chủ yếu của công ty là pha lê từ các nước Tiệp Khắc, Trung Quốc, Italia, Nhật Bản...
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty
2.1. Chức năng, nhiêm vụ
2.1.1 Chức năng của công ty
Công ty là một đơn vị kinh tế tư nhân thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập với mục đích là kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa để góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra thu nhập cho bản thân Công ty cũng như làm lợi cho xã hội thông qua các hoạt động của mình. Nói cách khác, chức năng chính của công ty TNHH TM & XNK Viễn Đông là kinh doanh trong nước và tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu các loại hàng hóa phục vụ cho quá trình CNH - HĐH đất nước trên cơ sở kết hợp lợi ích của cả các bên là Công ty - Nhà nước và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty.
2.1.2. Nhiệm vụ của công ty
Tuân thủ các chính sách chế độ quản lý kinh tế, quản lý nhập khẩu và giao dịch đối ngoại, tuân thủ pháp luật Việt Nam .
Tổ chức nghiên cứu tốt thị trường trong và ngoài nước, nắm vững nhu cầu thị hiếu trên thị trờng để từ đó hoạch định các chiến lược Maketing đúng đắn, bảo đảm cho kinh doanh của Công ty được chủ động để tránh được các rủi ro và mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao.
Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã có, tạo thêm nguồn vốn mới cho sản xuất kinh doanh. Tiến hành đầu tư, mở rộng sản xuất đổi mới trang thiết bị, bù đắp chi phí, cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch xuất nhập khẩu ngày càng cao.
Thực hiện tốt các chính sách cán bộ, quản lý tài sản, tài chính, lao động, tiền lương, tiền thưởng... do Công ty quản lý, làm tốt công tác phân phối lao động, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Tuân thủ và thực hiện tốt các cam kết trong hợp đồng mua bán ngoại thương và các hợp đồng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.
Nghiên cứu nắm vững môi trường pháp luật, kinh tế, văn hóa để giúp cho việc kinh doanh tốt hơn. Tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, tham gia đàm phán, ký kết trực tiếp hay thông qua đơn hàng.
Nghiên cứu thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, gia tăng khối lượng, hàng hóa xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường ngoài nước, phát triển xuất nhập khẩu.
Tổ chức gia công, chế tác phục vụ cho nhu cầu kinh doanh.
Tiến hành xuất nhập khẩu uỷ thác hay trực tiếp xuất nhập khẩu.
Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đặc biệt là đóng thuế, bảo toàn và phát triển đồng vốn được giao, quản lý và sử dụng đúng ngoại tệ.
Tiến hành làm tốt công tác bảo hộ lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản XHCN.
2.2. Quyền hạn.
Cũng như các Công ty khác công ty TNHH TM & XNK Viễn Đông có các quyền hạn sau đây:
Được ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Được phép tham gia trực tiếp hay gián tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng ngoại thương.
Được tiến hành liên doanh, liên kết hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên cơ sở bình đẳng tự nguyện, hai bên cùng có lợi.
Được vay vốn tiền Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng Việt Nam và nước ngoài, được huy động vốn nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, được tự trang trải nợ vay và tự thực hiện quy định về quản lý ngoại tệ của Nhà nước .
Được mở rộng cửa hàng, ngành hàng kinh doanh theo quy định của Nhà nước, được dự các hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm của mình trong và ngoài nước, được mời bên nước ngoài hay cử cán bộ ra nước ngoài đàm phán ký kết hợp đồng, tìm hiểu thị trường và trao đổi kinh nghiệm.
Được lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được phép tiến hành thu thập và cung cấp các thông tin về kinh tế và thị trường thế giới.
3 Các lĩnh vực hoạt động
3.1 Kinh doanh xuất nhập khẩu
Hoạt động xuất nhập khẩu là hoạt động chính của Công ty, trong vòng 4 năm từ 2004 - 2007 hoạt động xuất nhập khẩu có được một số kết quả.
Bảng 1. Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty.
Đơn vị: 1000 USD.
Năm
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
2007
Kim ngạch XK
530
1.710
2.410
3.167
Kim ngạch NK
4.883
6.397
6.799
7.089
Tổng kim ngạch
5.413
8.107
9.209
12.256
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty)
Nhìn vào bảng ta thấy trong các năm thì kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty đều tăng. Năm 2003 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty là 5.413 nghìn USD nhưng sang đến năm 2007 con số này đã là 12.256 nghìn USD. Như vậy trong vòng 4 năm thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng lên đến 2,3 lần. Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng mạnh là do Công ty tiến hành nhập khẩu mặt hàng có giá trị lớn, hơn thế Công ty còn nhập một số dây chuyển sản xuất và chế tác Pha lê nhằm phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng đáng kể vì vào thời gian này Công ty đã dầ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement