Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jayhong89
#921612

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện quy trình tổ chức đấu thầu tại công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 3

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp: 4

2.1. Nhận xét về mô hình 6

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 7

2.2.1. Ban giám đốc 7

2.2.2. Phòng tổ chức lao động, tiền lương 7

2.2.3. Phòng tài chính kế toán 7

2.2.4. Phòng kế hoạch tổng hợp 8

2.2.5 Phòng Marketing 8

2.2.6. Phòng quản trị hành chính 8

2.2.7. Phòng kĩ thuật chất lượng an toàn 8

2.2.8. Ban quản lý dự án. 9

2.2.9. Phòng tư vấn giám sát 9

2.2.10. Phòng thí nghiệm vật liệu 9

2.2.11. Các đội sản xuất 9

3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ 9

4. Tình hình vốn của doanh nghiệp 10

5. Đánh giá hoạt động quản trị trong doanh nghiệp 11

5.1. Hoạt động kế hoạch chiến lược: 11

5.2. Quản trị nhân sự 12

5.3. Quản trị Marketing 12

6. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐẤU THẦU TẠI BAN QUAN LÝ DỰ ÁN 15

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình đấu thầu tại công ty 15

1.1. Luật đấu thầu 15

1.2. Quá trình cổ phần hóa 16

1.3. Giá cả nguyên vật liệu 17

1.4. Chi phí nhân công 19

1.5. Những yếu tố thuộc về khảo sát thiết kế tại địa điểm thi công công trình 19

1.6. Đặc điểm về lao động 20

1.7. Trang thiết bị, cơ sở vật chất trong doanh nghiệp 21

2. Thực trạng quy trình đấu thầu tại ban quản lý dự án 22

2.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu và cách đấu thầu 22

2.2. Quy mô, số lượng và đặc điểm các gói thầu 23

2.2.1. Quy mô, số lượng 23

2.2.2. Đặc điểm của các gói thầu 24

2.3. Thực trạng những gói thầu theo hình thức tự thực hiện 24

2.4. Quy trình đấu thầu tại công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 28

2.4.1. Lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu 29

2.4.2. Thông báo mời thầu 30

2.4.3. Phát hành hồ sơ mời thầu 31

2.4.4. Nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 41

2.4.5. Phê duyệt, công bố kết quả đấu thầu, và kí kết hợp đồng 45

3. Đánh giá thực trạng quy trình đấu thầu tại công ty 48

3.1. Thành tựu đã đạt được 48

3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 54

3.2.1. Chưa nâng cao được tính cạnh tranh giữa các nhà thầu 54

3.2.2. Công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu chưa thực sự tốt 55

3.2.3. Chưa thực hiện tốt trách nhiệm của bên mời thầu đối với nhà thầu 55

3.2.4. Lực lượng lao động tổ chức đấu thầu còn mỏng, và hạn chế về kinh nghiệm 56

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI 57

1. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty 57

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008. 57

1.1.1. Đầu tư dự án 57

1.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh 57

1.1.3. Nguồn vốn đầu tư 58

1.2.Trong dài hạn 58

2.Giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình đấu thầu tại ban quản lý dự án công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 59

2.1. Đa dạng hóa và nâng cao tính cạnh tranh giữa các nhà thầu 59

2.1.1. Lý do lựa chọn giải pháp 59

2.1.2. Nội dung của giải pháp 60

2.1.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp 61

2.1.4. Lợi ích của giải pháp 61

2.2. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu 61

2.2.1. Lý do lựa chọn giải pháp 61

2.2.2. Nội dung của giải pháp 62

2.2.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 64

2.2.4. Lợi ích của giải pháp 64

2.3. Thực hiện tốt trách nhiệm của bên mời thầu đối với nhà thầu, đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu. 64

2.3.1. Lý do lựa chọn giải pháp 64

2.3.2. Nội dung của giải pháp 65

2.3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 66

2.3.4. Lợi ích của giải pháp 66

3. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước 66

3.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu 66

3.2.Tăng cường hướng dẫn thực hiện luật đấu thầu 69

3.3. Tổ chức các đoàn thanh tra về đấu thầu 70

3.4. Tăng cường việc công khai hoá, minh bạch hoá trong công tác đấu thầu 70

3.5. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền 71

3.6. Nâng cao năng lực của cán bộ nghiên cứu, đề xuất các vấn đề có liên quan đến đấu thầu. 71

LỜI KẾT THÚC 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng nhân viên trong công ty còn hạn chế, đặc biệt là các quy định liên quan đến tổ chức đấu thầu, những người tổ chức đấu thầu còn chưa có một kiến thức sâu rộng, chưa nghiên cứu kĩ lưỡng các quy định dẫn đến công tác đấu thầu diễn ra đang thành công thì trở nên lỡ dở.
2.4. Quy trình đấu thầu tại công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
Để phân tích rõ quy trình đấu thầu tại công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội ta sẽ đi phân tích một gói thầu. Gói thầu về cung cấp và lắp đặt thang máy cho dự án Hacinco Tower tại 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Đánh giá một cách khách quan, quy trình tổ chức đấu tuân theo đúng quy trình trong quy chế đấu thầu (đây là gói thầu được tổ chức trước ngày 1/4/2006 nên chưa chịu tác động của luật đấu thầu mà chịu ảnh hưởng của quy chế đấu thầu). Quy trình đấu thầu gồm các bước: Lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu; Thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu; Nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu; Thương thảo và kí kết hợp đồng.
Sau đây là quy trình đấu thầu mà công ty đã thực hiện
Sơ đồ 2: Quy trình tổ chức đấu thầu tại công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
Thời gian
Chỉ tiêu đấu thầu
Phương pháp đánh giá
Thư mời tham gia thầu
Yêu cầu đối với nhà thầu
Đặc điểm các gói thầu
Lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Thông báo mời thầu
Phát hành hồ sơ mời thầu
Nhận hồ sơ dự thầu
Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu
Thương thảo và kí kết hợp đồng
2.4.1. Lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Lập kế hoạch đấu thầu về cung cấp và lắp đặt thang máy lên hội đồng quản trị công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội để trình phê duyệt. Nội dung của kế hoạch đấu thầu bao gồm những phần sau:
Thời gian tiến hành đấu thầu
Các chỉ tiêu đấu thầu
Phương pháp đánh giá thầu
2.4.2. Thông báo mời thầu
Dưới đây là phiếu đăng kí thông báo mời thầu của công ty
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2005
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Bản tin Thông tin Đấu thầu
Tên bên mời thầu: Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
Tên dự án: Hacinco Tower - 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 27/6/2005- 1/7/2005
Địa điểm bán hồ sơ: Phòng kế hoạch tổng hợp công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
Giá bán một hồ sơ dự thầu 500 000đ
Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng kế hoạch tổng hợp công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
Thời gian thương thảo kí kết hợp đồng: trước ngày 30/8/2005
Bảo đảm dự thầu: 1000 000 000đ. Ghi bằng chữ (một tỷ đồng)
2.4.3. Phát hành hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu của công ty bao gồm những phần sau:
Thư mời tham gia thầu:
Yêu cầu đối với đơn vị tham gia chào hàng
Chi tiết về gói thầu các thông số kĩ thuật, gói thầu 1, 2, 3
Bản vẽ kĩ thuật
2.4.3.1. Thư mời tham gia thầu
Giới thiệu khái quát về dự án:
Dự án Hacinco- 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội là một công trình nhà cao tầng hạng A, được đầu tư xây dựng giành cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn thiết kế, sản xuất vật liệu xây dựng, cung cấp thiết bị công nghệ xây dựng tiên tiến… thuê làm văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch và giới thiệu năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh và các loại hoạt động kinh tế khác của đơn vị. Hacinco còn là nơi để các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, hội trợ giới thiệu sản phẩm mới về vật liệu xây dựng, thiết bị thi công.
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thang máy bao gồm:
Thang cuốn, thang quan sát, thang máy chở người và chở hàng.
Công trình: HACINCO TOWER
Địa điểm: 324, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
cách chào thầu: Chào hàng cạnh tranh, nhà thầu đưa ra phương án thiết kế và thi công lắp đặt hoàn chỉnh theo cách hợp đồng chìa khoá trao tay
Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 27/6/2005-1/7/2005
Giải đáp hồ sơ và thăm quan khảo sát hiện trường: 9h ngày4/7/2005 tại 324 Tây Sơn, Đống Đa.
Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Trước ngày 5/8/2005
Thời gian xét loại: Trước ngày 15/8/2005
Thời gian thương thảo, kí kết hợp đồng: Trước ngày 30/8/2005
Nội dung chi tiết xin liên hệ với: Phòng kế hoạch tổng hợp – Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
2.4.3.2. Yêu cầu đối với đơn vị tham gia chào hàng
I. Yêu cầu về tư cách pháp nhân
1. Nhà thầu phải là doanh nghiệp hay nhà sản xuất có đăng kí kinh doanh phù hợp với nội dung gói thầu, có năng lực và độc lập về tài chính
2. Nhà thầu phải có giấy phép lắp đặt, bảo hành bảo trì thang máy do thanh tra nhà nước về an toàn lao động cấp với điều kiện kĩ thuật phù hợp với thiết bị được chào thầu
3. Có giấy uỷ quyền chính hãng của hãng sản xuất (Giấy phép bản hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất)
4. Mỗi nhà thầu có thể tham gia từ 1 đến 3 gói thầu. Đối với mỗi gói thầu, mỗi nhà thầu chỉ được tham gia một đơn dự thầu dù là đơn phương hay liên doanh dự thầu. Trường hợp một đơn vị có từ 2 đơn dự thầu trở lên trong một gói thầu, thì tất cả các đơn dự thầu đó được coi là không hợp lệ và sẽ bị loại
5. Nếu gói thầu là liên danh hai hay nhiều nhà thầu thì chỉ nộp một đơn dự thầu chung do một đơn vị được uỷ quyền kí tên, đóng dấu và phải có một bản thỏa thuận hợp tác liên danh trong đó nêu trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh có kèm theo chứng chỉ hành nghề và bản khai năng lực của từng thành viên
II. Yêu cầu về năng lực nhà thầu
1. Nhà thầu phải chứng minh được mình có đầy đủ lực lượng kỹ thuật của chính mình, có khả năng lắp đặt, và thực hiện việc vận hành bảo trì thiết bị.
Nhà thầu phải có trụ sở hoạt động rõ ràng, có đội ngũ nhân viên bảo hành, bảo trì với địa chỉ và số điện thoại thường trực để liên hệ khi cần thiết
2. Nhà thầu phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy. Phải có kinh nghiệm hoàn thành ít nhất 3 công trình có quy mô tương tự vứo quy mô gói thầu được chào và phải được gửi kèm trong hồ sơ dự thầu các bản sao y bản chính hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt thang máy để chứng minh.
3. Nhà thầu phải có năng lực tài chính, có tình trạng tài chính và kinh doanh lành mạnh thể hiện trong báo cáo tài chính 3 năm gần nhất. Có lợi nhuận năm trước và sau thuế ở mức tăng trưởng hay mức duy trì ổn định.
III. Nguồn gốc hàng hóa
1. Đối với các thiết bị nhập khẩu, nhà thầu phải ghi rõ xuất xứ. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác các thông tin cần thiết đối với thiết bị của mình. Bên mời thầu có quyền khước từ tất cả các sản phẩm, thiết bị do nhà thầu cung cấp mà không có nguồn gốc rõ ràng hay nguồn gốc không đúng với hồ sơ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement