Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Riston
#921601

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị

Mục lục

Lời mở đầu 2

CHƯƠNG I – THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VA KHU ĐÔ THỊ 3

1.Tổng quan về doanh nghiệp 3

1.1 Quá trình hình thành 3

1.2 Ngành nghề (lĩnh vực) hoạt động chủ yếu của công ty 5

1.3 Đặc điểm về kết quả kinh doanh, quy trình kỹ thuật 7

Trong những năm gần đây, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như sau: 8

Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 8

1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý 10

1.5 Những đặc điểm chung về công tác kế toán tại doanh nghiệp. 13

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 15

Cơ cấu bộ máy kế toán 15

Hệ thống chứng từ kế toán 19

Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 20

2.Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị 21

2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 21

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 21

Chi phí nhân công trực tiếp: 22

Chi phí sử dụng máy thi công: 24

Chi phí sản xuất chung: 25

2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27

2.3 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 38

2.4 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 47

2.5 Hạch toán chi phí sản xuất chung 58

2.6 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang 70

2.7Tính giá thành sản phẩm xây lắp 75

CHƯƠNG II – PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ 77

1. Nhận xét về đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp 77

2. Những kiến nghị đề xuất cải thiện việc hạch toán kế toán tại doanh nghiệp 82

Kết luận 86

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đơn mua vật tư (hóa đơn giá trị gia tăng),
Trước khi tiến hành xây dựng công trình, công ty đã ký hợp đồng giao khoán với đội thi công của ông Tĩnh. Đội thi công của ông Tĩnh cần tiền để tiến hành mua nguyên vật liệu, nhiên liệu phục vụ cho thực hiện công trình. Đội tiến hành lập “giấy đề nghị tạm ứng” kèm theo bản danh mục vật tư cần thiết
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi: Giám đốc công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị
tui tên là: Nguyễn Văn Tĩnh
Địa chỉ: Đội xây dựng số 2
Chức vụ: Đội trưởng đội xây dựng số 2
Đề nghị công ty tạm ứng cho số tiền: 20.175.000đồng
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi triệu một trăm bẩy lăm nghìn đồng
Lý do tạm ứng: Mua gạch, cát, đá cho công trình sân Tennis, nhà phụ trợ công viên CX02 Văn Quán
Hà nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008
Giám đốc công ty
Kế toán trưởng
Phụ trách bộ phận
Người đề nghị tạm ứng
Căn cứ vào giấy xin tạm ứng cùng với thiết kế thi công theo từng giai đoạn, khối lượng công việc của từng giai đoạn thi công theo kế hoạch, thiết kế, bảng kê danh mục vật tư cần thiết kèm theo. Kế toán công ty tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của số tiền tạm ứng thì kế toán lập “Phiếu chi” trình giám đốc ký duyệt và đưa thủ quỹ tiến hành tạm ứng cho đội bằng tiền mặt hay bằng tiền gửi. Kế toán đồng thời hạch toán trên TK 1412: tạm ứng cho các đơn vị, chi tiết cho đội ông Thắng. Kế toán lập “phiếu chi” để làm chứng từ hạch toán và tiến hành hạch toán:
Nợ TK 1412
Có TK 111, 112
Mẫu phiếu chi như sau
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ
Mâu số 2/TT
Theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 20/03/2006 của BTC
Số: PC 24
Nợ : 1412
Có : 1111
PHIẾU CHI
Ngày 06 tháng 8 năm 2007
Người nhận tiền: Nguyễn Văn Tĩnh
Địa chỉ: Chủ nhiệm công trình
Nội dung: Tạm ứng tiền thi công sân tennis, nhà phụ trợ công viên CX02 Văn Quán
Số tiền: 20.175.000đồng
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi triệu một trăm bẩy lăm nghìn đồng
Kèm theo: 3 chứng từ gốc
Giám đốc
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Người lập phiếu
(ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: Năm mươi hai triệu, một trăm bẩy mươi ba nghìn đồng chẵn
Người nhận tiền
(ký, họ tên)
Ngày 06 tháng 8 năm 2007
Thủ quỹ
(ký, họ tên)
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng
Ngày tháng năm 2007
Mẫu số: 01 GTKT – 3LL
QP/2007B
0067003
Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Thông Đạt
Địa chỉ:
Số tài khoản:
Điện thoại:
Họ và tên người mua hàng
Tên đơn vị: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị
Địa chỉ: Đại Từ - Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
Số tài khoản:
Hình thức thanh toán:… TM …… MS: 0101042990
STT
Tên hàng hóa dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1x2
1
Gạch đặc
Viên
19.481
800
15.584.800
2
Cát vàng
m3
6
75.000
450.000
3
Đá
m3
10
125.000
1.250.000
Cộng tiền hàng 17.284.800
Thuế suất thuế GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 864.240
Tổng cộng tiền thanh toán: 18.149.040
Số tiền bằng chữ : Mười tám triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn mươi đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ thưởng đơn vị
Tính giá nguyên vật liệu sử dụng vào công trình như sau:
Giá nguyên vật liệu dùng vào trong công trình được tính là giá trị thực tế nguyên vật liệu sử dụng. Vì nguyên vật liệu sử dụng vào công trình đều là do đội mua ngoài đem vào sử dụng nên giá nhập thực tế được tính như sau:
Giá nhập thực tế
_
Giá mua trên hóa đơn (chưa có thuế)
Chi phí thu mua NVL
Các khoản giảm trừ (nếu có)
+
=
Trong đó chi phí thu mua nguyên vật liệu bao gồm: chi phí bốc dỡ, chi phí vận chuyển, chi phí thuê kho, bãi, chi phí nhân viên thu mua và các chi phí bằng tiền khác.
Đội mua nguyên vật liệu về với giá nhập bao nhiêu thì tính vào chi phí nguyên vật liệu của công trình bấy nhiêu theo giá thực tế đích danh. Kế toán công ty dựa trên các hóa đơn mua nguyên vật liệu (hóa đơn GTGT) mà kế toán đội phải chuyển về và hóa đơn cung cấp dịch vụ vận chuyển (hay giấy biên nhận vận chuyển, bốc xếp,… nếu có).
Khi tính toán được chi phí nguyên vật liệu được sử dụng vào trong công trình, kế toán hạch toán chi tiết vào TK 621 của công trình sân tennis, nhà phụ trợ công viên CX02 Văn Quán (mã số: CAA106). Quy trình ghi sổ chi tiết TK chi phí nguyên vật liệu là:
Chứng từ gốc ban đầu, bảng tập hợp chi phí theo đối tượng, …
Sổ chi tiết TK 621
Sổ chi tiết TK 154
Thẻ tính giá thành sản phẩm
Kế toán hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo định khoản:
Nợ TK 621: 17.284.800
Nợ TK 133: 864.240
Có TK 1412: 18.149.040
Sổ kế toán chi tiết TK 621 như sau:
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ
Mâu số:
Theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 20/03/2006 của BTC
SỔ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG
Tài khoản: 621 – Chi phí NL, VL trực tiếp
Mã 03: 03 – Hoạt động xây lắp, trồng cây xanh
Mã CA: lll – Các công trình nguồn vốn Tổng công ty
Đơn vị tính: Đồng
Mã CAA: 1 – Công trình xây lắp
Mã CAA106: 106 – CT sân tennis, nhà phụ trợ công viên CX02 Văn Quán
Từ tháng 10/2007 đến 12/2007
Chứng từ
Diễn giải
T.K đối ứng
Phát sinh nợ
Phát sinh có
Số dư
Ngày
Số
Nợ

Số dư đầu
30/10/07
CPTCT10
Nguyễn Văn Tĩnh – hạch toán tập hợp và phân bổ chi phí thi công phát sinh tháng 10/07
1412
17.284.800
17.284.800
02/11/07
NPTCX2
Nguyễn Văn Tĩnh – hạch toán chi phí thi công công trình sân tennis, nhà phụ trợ công viên CX02 – Văn Quán
1412
10.382.900
27.667.700
02/12/07
CPTCT11
Nguyễn Văn Tĩnh – hạch toán tập hợp và phân bổ chi phí thi công phát sinh tháng 11/07
1412
11.390.000
39.057.700
27/12/07
NPTCX2
Nguyễn Văn Tĩnh – hạch toán chi phí thi công công trình sân tennis, nhà phụ trợ công viên CX02 – Văn Quán
1412
14.400.000
53.457.700
31/12/07
KC621
Kết chuyển có TK621 sang nợ 1541
1541
53.457.700
Cộng phát sinh
53.457.700
53.457.700
Hạch toán tổng hợp: doanh nghiệp sử dụng hình thức ghi sổ kế toán là: nhật ký chung. Doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán CIC ACCOUNT nên khi có chứng từ do kế toán đội tập hợp về kế toán công ty vào số liệu thông qua phần mềm kế toán với màn hình nhập liệu như sau: (màn hình tượng trưng)
Số liệu nhập vào máy tính sẽ tự động chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung và sổ cái tương ứng của các tài khoản. Kế toán thường xuyên theo dõi chi phí phát sinh cho từng công trình và tiến hành đối chiếu với dự toán chi phí của các công trình. Đến cuối mỗi quý thì kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sang tài khoản 1541 để tính giá thành sản phẩm. Kế toán tiến hành hạch toán như sau:
Nợ TK 1541: 53.457.700
Có TK 621: 53.457.700
Đây là mẫu sổ nhật ký chung của công ty
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ
Mâu số: S03a - DN
Theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 20/03/2006 của BTC
SỔ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement